Luyện Ngục Trọng Sinh

Other Name
Luyện Ngục Trọng Sinh
Translator Name A3manga
Category Manhwa
Author unknown
Status Ongoing

Luyện Ngục Trọng Sinh

favorite 9 / 10
person 12 votes
visibility
684440
local_library
190 Chaps

Genres

Summary

Nhân vật chính bị người yêu giết chết không rõ nguyên nhân, không cam lòng, ngàn khổ vạn khổ cũng phải tìm ra chân tướng!

Chap Title Total Views Date Added Action
192 Chương 192 1296 12/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chương 191 740 04/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chương 190 1155 20/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chương 189 989 18/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 714 17/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 982 13/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 807 12/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chương 185 1072 08/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chapter 184 996 06/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chapter 183 937 05/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 1013 04/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chapter 181 949 03/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 1170 02/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 877 01/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 867 30/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 1125 29/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 1070 27/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 988 26/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chapter 174 1142 25/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 968 23/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 1168 22/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 1107 21/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 1134 20/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 975 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 1075 17/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 902 15/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chapter 166 1050 14/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chapter 165 948 13/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 1085 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 937 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 882 09/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 986 08/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 1199 07/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chapter 159 1100 06/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 1198 06/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 1144 05/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 1065 04/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 1158 02/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 1145 31/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 1232 30/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 1131 29/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 1166 26/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 1285 25/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 1176 24/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 1246 21/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 1387 18/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146 1225 13/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 1354 11/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 1202 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 1268 09/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 1129 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 1393 06/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 1292 04/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 1154 02/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 1310 01/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 1272 30/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 1393 29/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 1367 28/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 1297 27/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 1348 26/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 1483 24/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 1255 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 1542 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 1395 20/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 1367 19/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 1514 18/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 1441 15/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 1433 12/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 1463 09/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 1827 06/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 1587 04/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 1544 03/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 1734 02/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 1750 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 1867 31/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 2278 30/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 2354 28/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 2034 20/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 3272 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 3109 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 3559 29/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 4201 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 4404 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 5012 23/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 4185 22/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 5015 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 4754 17/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 4991 14/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 5008 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 4924 10/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 uyện Ngục Trọng Sinh Chap 102Luyện Ngục Trọng Sinh Chap 102 5069 03/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 uyện Ngục Trọng Sinh Chap 101Luyện Ngục Trọng Sinh Chap 101 4393 03/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 uyện Ngục Trọng Sinh Chap 100Luyện Ngục Trọng Sinh Chap 100 5106 30/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 099 5127 25/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 098 5120 21/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 5226 13/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chap 96 5119 12/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chap 95 5117 10/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 94 5174 09/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 5176 02/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 92 5156 30/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chap 91 5201 29/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chap 90 5136 28/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 5245 27/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 5163 25/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 5208 23/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 5221 21/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 5233 21/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 5174 21/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 5251 18/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 5218 17/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 5308 16/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 5213 16/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 5360 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 5262 11/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 5325 09/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 5351 07/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 5343 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 5343 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 5314 02/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 5330 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 5373 28/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 5327 26/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 5315 25/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 5301 24/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 5325 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 5348 21/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 5378 20/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 5394 18/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 5390 17/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 5393 17/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 5343 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 5364 13/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 5410 12/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 5387 11/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 5421 10/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 5377 30/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 5422 29/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 5379 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 5347 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 5356 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 5325 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 5378 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 5379 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 5420 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 5365 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 5384 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5387 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 5377 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5344 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 5420 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5354 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5413 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5427 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5386 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5401 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5348 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5380 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5383 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5389 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5419 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5434 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5440 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5426 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5428 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5372 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5417 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5369 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5390 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5407 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5430 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5439 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5416 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5459 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5410 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5425 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5447 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5467 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5494 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5537 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5501 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5470 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5549 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5566 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5618 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5619 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5654 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5666 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5682 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5853 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Luyện Ngục Trọng Sinh
Translator Name A3manga
Category Manhwa
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite