Luyện Ngục Trọng Sinh

Other Name
Luyện Ngục Trọng Sinh
Translator Name A3manga
Category Manhwa
Author unknown
Status Ongoing

Luyện Ngục Trọng Sinh

favorite 9 / 10
person 12 votes
visibility
696277
local_library
190 Chaps

Genres

Summary

Nhân vật chính bị người yêu giết chết không rõ nguyên nhân, không cam lòng, ngàn khổ vạn khổ cũng phải tìm ra chân tướng!

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
192 Chương 192 1475 12/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chương 191 843 04/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chương 190 1709 20/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chương 189 1076 18/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 787 17/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 1029 13/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 902 12/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chương 185 1158 08/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chapter 184 1055 06/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chapter 183 980 05/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 1077 04/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chapter 181 1052 03/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 1257 02/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 936 01/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 962 30/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 1207 29/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 1143 27/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 1105 26/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chapter 174 1216 25/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 1053 23/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 1250 22/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 1164 21/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 1206 20/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 1119 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 1108 17/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 997 15/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chapter 166 1110 14/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chapter 165 1014 13/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 1173 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 991 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 968 09/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 1069 08/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 1273 07/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chapter 159 1169 06/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 1256 06/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 1383 05/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 1135 04/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 1721 02/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 1392 31/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 1414 30/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 1206 29/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 1257 26/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 1395 25/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 1242 24/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 1326 21/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 1479 18/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146 1318 13/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 1407 11/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 1337 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 1299 09/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 1226 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 1472 06/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 1410 04/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 1227 02/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 1392 01/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 1377 30/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 1484 29/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 1461 28/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 1387 27/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 1415 26/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 1566 24/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 1406 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 1667 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 1466 20/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 1475 19/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 1608 18/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 1523 15/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 1515 12/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 1563 09/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 1945 06/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 1675 04/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 1618 03/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 1857 02/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 1857 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 1939 31/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 3058 30/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 2484 28/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 2135 20/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 3336 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 3311 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 3597 29/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 4318 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 4484 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 5024 23/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 4272 22/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 5045 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 4830 17/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 5006 14/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 5016 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 5016 10/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 uyện Ngục Trọng Sinh Chap 102Luyện Ngục Trọng Sinh Chap 102 5083 03/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 uyện Ngục Trọng Sinh Chap 101Luyện Ngục Trọng Sinh Chap 101 4479 03/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 uyện Ngục Trọng Sinh Chap 100Luyện Ngục Trọng Sinh Chap 100 5120 30/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 099 5139 25/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 098 5132 21/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 5234 13/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chap 96 5131 12/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chap 95 5125 10/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 94 5178 09/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 5180 02/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 92 5182 30/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chap 91 5209 29/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chap 90 5144 28/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 5257 27/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 5171 25/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 5230 23/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 5239 21/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 5241 21/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 5186 21/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 5265 18/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 5224 17/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 5316 16/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 5225 16/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 5370 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 5268 11/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 5337 09/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 5383 07/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 5355 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 5353 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 5322 02/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 5340 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 5389 28/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 5331 26/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 5331 25/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 5309 24/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 5341 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 5360 21/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 5390 20/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 5404 18/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 5418 17/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 5407 17/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 5349 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 5376 13/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 5418 12/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 5399 11/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 5433 10/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 5397 30/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 5434 29/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 5391 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 5361 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 5920 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 5341 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 5394 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 5393 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 5432 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 5379 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 5394 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5399 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 5393 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5354 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 5434 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5368 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5425 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5437 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5398 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5429 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5366 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5404 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5391 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5409 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5435 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5448 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5454 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5436 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5446 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5388 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5433 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5387 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5404 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5421 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5436 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5457 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5446 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5463 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5430 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5439 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5469 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5491 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5514 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5579 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5527 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5498 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5595 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5594 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5650 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5643 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5694 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5698 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5720 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5903 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Luyện Ngục Trọng Sinh
Translator Name A3manga
Category Manhwa
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite