Luyện Ngục Trọng Sinh

Other Name
Luyện Ngục Trọng Sinh
Translator Name A3manga
Category Manhwa
Author unknown
Status Ongoing

Luyện Ngục Trọng Sinh

favorite 9 / 10
person 12 votes
visibility
689947
local_library
190 Chaps

Genres

Summary

Nhân vật chính bị người yêu giết chết không rõ nguyên nhân, không cam lòng, ngàn khổ vạn khổ cũng phải tìm ra chân tướng!

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
192 Chương 192 1394 12/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chương 191 782 04/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chương 190 1627 20/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chương 189 1023 18/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 727 17/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 1011 13/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 853 12/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chương 185 1084 08/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chapter 184 1007 06/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chapter 183 937 05/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 1030 04/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chapter 181 996 03/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 1183 02/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 877 01/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 897 30/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 1148 29/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 1112 27/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 1024 26/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chapter 174 1142 25/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 999 23/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 1181 22/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 1107 21/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 1164 20/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 1029 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 1092 17/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 931 15/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chapter 166 1077 14/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chapter 165 948 13/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 1102 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 966 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 922 09/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 1019 08/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 1231 07/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chapter 159 1135 06/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 1198 06/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 1315 05/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 1084 04/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 1688 02/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 1305 31/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 1385 30/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 1166 29/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 1178 26/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 1322 25/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 1205 24/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 1270 21/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 1412 18/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146 1241 13/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 1378 11/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 1233 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 1268 09/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 1149 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 1406 06/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 1321 04/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 1194 02/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 1342 01/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 1304 30/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 1445 29/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 1397 28/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 1356 27/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 1367 26/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 1535 24/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 1324 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 1570 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 1414 20/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 1384 19/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 1531 18/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 1472 15/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 1483 12/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 1482 09/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 1904 06/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 1587 04/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 1592 03/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 1749 02/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 1790 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 1883 31/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 2985 30/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 2384 28/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 2066 20/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 3284 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 3254 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 3559 29/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 4252 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 4419 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 5016 23/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 4196 22/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 5037 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 4779 17/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 5002 14/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 5010 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 4970 10/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 uyện Ngục Trọng Sinh Chap 102Luyện Ngục Trọng Sinh Chap 102 5071 03/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 uyện Ngục Trọng Sinh Chap 101Luyện Ngục Trọng Sinh Chap 101 4393 03/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 uyện Ngục Trọng Sinh Chap 100Luyện Ngục Trọng Sinh Chap 100 5108 30/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 099 5131 25/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 098 5120 21/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 5230 13/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chap 96 5121 12/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chap 95 5117 10/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 94 5174 09/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 5176 02/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 92 5174 30/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chap 91 5201 29/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chap 90 5136 28/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 5247 27/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 5163 25/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 5220 23/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 5235 21/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 5233 21/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 5174 21/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 5257 18/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 5220 17/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 5310 16/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 5215 16/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 5362 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 5264 11/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 5329 09/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 5377 07/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 5347 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 5347 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 5316 02/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 5330 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 5377 28/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 5327 26/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 5323 25/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 5303 24/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 5329 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 5350 21/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 5378 20/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 5396 18/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 5408 17/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 5403 17/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 5343 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 5364 13/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 5414 12/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 5391 11/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 5425 10/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 5389 30/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 5426 29/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 5383 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 5353 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 5436 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 5335 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 5386 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 5387 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 5426 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 5371 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 5390 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5393 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 5387 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5350 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 5426 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5360 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5419 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5433 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5392 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5427 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5360 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5398 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5389 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5401 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5429 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5444 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5446 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5430 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5438 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5382 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5427 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5381 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5396 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5419 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5434 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5449 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5438 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5463 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5424 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5431 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5461 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5483 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5506 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5571 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5523 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5492 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5591 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5588 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5640 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5635 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5690 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5690 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5710 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5891 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Luyện Ngục Trọng Sinh
Translator Name A3manga
Category Manhwa
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite