Luyện Ngục Trọng Sinh

Other Name
Luyện Ngục Trọng Sinh
Translator Name A3manga
Category Manhwa
Author unknown
Status Ongoing

Luyện Ngục Trọng Sinh

favorite 9 / 10
person 12 votes
visibility
682428
local_library
190 Chaps

Genres

Summary

Nhân vật chính bị người yêu giết chết không rõ nguyên nhân, không cam lòng, ngàn khổ vạn khổ cũng phải tìm ra chân tướng!

Chap Title Total Views Date Added Action
192 Chương 192 1276 12/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chương 191 724 04/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chương 190 1141 20/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chương 189 971 18/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 700 17/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 966 13/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 788 12/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chương 185 1053 08/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chapter 184 985 06/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chapter 183 902 05/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 1000 04/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chapter 181 933 03/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 1154 02/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 863 01/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 850 30/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 1109 29/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 1053 27/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 973 26/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chapter 174 1130 25/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 954 23/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 1152 22/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 1092 21/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 1101 20/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 960 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 1064 17/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 888 15/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chapter 166 1036 14/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chapter 165 928 13/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 1073 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 922 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 868 09/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 967 08/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 1080 07/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chapter 159 1082 06/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 1182 06/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 1133 05/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 1052 04/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 1143 02/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 1112 31/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 1213 30/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 1117 29/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 1149 26/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 1271 25/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 1146 24/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 1227 21/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 1367 18/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146 1208 13/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 1339 11/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 1191 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 1251 09/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 1114 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 1377 06/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 1277 04/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 1136 02/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 1298 01/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 1252 30/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 1376 29/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 1354 28/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 1286 27/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 1337 26/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 1449 24/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 1236 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 1525 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 1355 20/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 1341 19/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 1481 18/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 1425 15/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 1433 12/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 1463 09/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 1811 06/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 1570 04/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 1531 03/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 1703 02/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 1738 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 1855 31/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 2246 30/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 2343 28/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 2018 20/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 3254 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 3093 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 3541 29/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 4163 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 4384 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 5010 23/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 4167 22/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 4968 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 4708 17/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 4975 14/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 5006 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 4910 10/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 uyện Ngục Trọng Sinh Chap 102Luyện Ngục Trọng Sinh Chap 102 5067 03/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 uyện Ngục Trọng Sinh Chap 101Luyện Ngục Trọng Sinh Chap 101 4375 03/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 uyện Ngục Trọng Sinh Chap 100Luyện Ngục Trọng Sinh Chap 100 5102 30/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 099 5125 25/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 098 5118 21/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 5224 13/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chap 96 5117 12/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chap 95 5113 10/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 94 5172 09/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 5174 02/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 92 5154 30/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chap 91 5199 29/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chap 90 5134 28/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 5243 27/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 5161 25/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 5196 23/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 5219 21/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 5231 21/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 5172 21/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 5249 18/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 5216 17/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 5306 16/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 5209 16/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 5358 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 5260 11/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 5323 09/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 5339 07/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 5339 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 5339 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 5312 02/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 5326 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 5371 28/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 5325 26/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 5313 25/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 5299 24/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 5323 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 5346 21/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 5376 20/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 5392 18/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 5380 17/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 5391 17/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 5337 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 5362 13/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 5408 12/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 5385 11/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 5417 10/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 5375 30/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 5420 29/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 5377 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 5345 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 5354 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 5323 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 5376 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 5377 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 5418 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 5363 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 5382 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5385 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 5375 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5342 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 5418 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5352 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5411 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5425 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5384 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5391 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5346 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5378 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5381 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5387 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5417 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5432 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5438 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5424 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5426 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5370 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5415 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5367 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5388 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5403 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5428 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5437 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5406 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5457 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5408 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5423 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5445 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5465 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5492 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5535 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5499 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5468 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5537 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5562 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5610 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5615 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5642 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5662 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5678 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5849 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Luyện Ngục Trọng Sinh
Translator Name A3manga
Category Manhwa
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite