Otaku Sanctuary

Luyện Ngục Trọng Sinh

Other Name
Luyện Ngục Trọng Sinh
Translator Name A3manga
Category Manhwa
Author unknown
Status Ongoing

Luyện Ngục Trọng Sinh

favorite 9 / 10
person 12 votes
visibility
681478
local_library
190 Chaps

Genres

Summary

Nhân vật chính bị người yêu giết chết không rõ nguyên nhân, không cam lòng, ngàn khổ vạn khổ cũng phải tìm ra chân tướng!

Chap Title Total Views Date Added Action
192 Chương 192 1239 12/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chương 191 709 04/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chương 190 1121 20/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chương 189 971 18/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 689 17/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 966 13/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 788 12/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chương 185 1041 08/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chapter 184 970 06/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chapter 183 885 05/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 1000 04/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chapter 181 914 03/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 1154 02/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 850 01/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 838 30/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 1109 29/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 1053 27/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 958 26/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chapter 174 1113 25/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 954 23/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 1134 22/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 1075 21/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 1090 20/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 960 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 1064 17/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 888 15/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chapter 166 1023 14/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chapter 165 916 13/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 1073 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 909 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 868 09/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 967 08/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 1061 07/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chapter 159 1082 06/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 1168 06/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 1116 05/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 1038 04/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 1143 02/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 1081 31/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 1213 30/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 1117 29/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 1149 26/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 1271 25/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 1134 24/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 1198 21/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 1356 18/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146 1189 13/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 1299 11/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 1191 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 1234 09/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 1102 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 1362 06/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 1277 04/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 1116 02/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 1282 01/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 1252 30/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 1376 29/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 1354 28/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 1286 27/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 1337 26/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 1449 24/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 1236 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 1525 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 1355 20/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 1324 19/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 1481 18/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 1425 15/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 1418 12/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 1447 09/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 1800 06/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 1557 04/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 1531 03/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 1685 02/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 1738 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 1855 31/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 2234 30/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 2343 28/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 2018 20/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 3254 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 3076 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 3521 29/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 4144 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 4384 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 5010 23/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 4167 22/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 4955 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 4691 17/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 4956 14/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 5006 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 4910 10/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 uyện Ngục Trọng Sinh Chap 102Luyện Ngục Trọng Sinh Chap 102 5059 03/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 uyện Ngục Trọng Sinh Chap 101Luyện Ngục Trọng Sinh Chap 101 4357 03/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 uyện Ngục Trọng Sinh Chap 100Luyện Ngục Trọng Sinh Chap 100 5100 30/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 099 5125 25/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 098 5116 21/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 5224 13/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chap 96 5117 12/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chap 95 5111 10/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 94 5170 09/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 5172 02/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 92 5152 30/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chap 91 5197 29/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chap 90 5132 28/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 5241 27/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 5159 25/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 5194 23/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 5217 21/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 5229 21/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 5170 21/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 5249 18/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 5216 17/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 5304 16/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 5207 16/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 5358 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 5260 11/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 5323 09/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 5335 07/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 5337 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 5331 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 5312 02/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 5324 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 5369 28/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 5323 26/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 5313 25/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 5299 24/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 5323 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 5346 21/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 5374 20/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 5392 18/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 5378 17/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 5391 17/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 5335 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 5360 13/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 5406 12/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 5383 11/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 5417 10/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 5375 30/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 5418 29/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 5377 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 5345 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 5352 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 5323 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 5374 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 5373 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 5416 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 5361 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 5380 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5383 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 5373 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5342 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 5416 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5352 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5409 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5421 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5384 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5387 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5346 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5378 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5379 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5387 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5417 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5432 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5436 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5422 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5424 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5370 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5415 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5367 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5386 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5403 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5424 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5437 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5404 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5453 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5406 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5421 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5443 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5463 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5490 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5535 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5499 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5468 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5535 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5560 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5606 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5613 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5640 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5658 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5676 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5849 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Luyện Ngục Trọng Sinh
Translator Name A3manga
Category Manhwa
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite