Original

Luyện Ngục Trọng Sinh

Other Name
Luyện Ngục Trọng Sinh
Translator Name A3manga
Category Manhwa
Author unknown
Status Ongoing

Luyện Ngục Trọng Sinh

favorite 9 / 10
person 12 votes
visibility
677713
local_library
190 Chaps

Genres

Summary

Nhân vật chính bị người yêu giết chết không rõ nguyên nhân, không cam lòng, ngàn khổ vạn khổ cũng phải tìm ra chân tướng!

Chap Title Total Views Date Added Action
192 Chương 192 1102 12/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chương 191 660 04/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chương 190 1062 20/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chương 189 957 18/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 675 17/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 873 13/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 750 12/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chương 185 998 08/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chapter 184 959 06/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chapter 183 885 05/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 920 04/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chapter 181 882 03/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 1060 02/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 839 01/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 811 30/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 1050 29/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 1037 27/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 925 26/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chapter 174 1034 25/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 942 23/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 1064 22/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 1058 21/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 1060 20/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 926 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 1052 17/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 872 15/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chapter 166 995 14/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chapter 165 896 13/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 999 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 909 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 852 09/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 951 08/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 1014 07/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chapter 159 1000 06/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 1062 06/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 1055 05/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 1006 04/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 1075 02/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 1029 31/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 1142 30/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 1028 29/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 1130 26/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 1256 25/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 1119 24/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 1198 21/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 1339 18/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146 1157 13/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 1253 11/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 1141 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 1216 09/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 1087 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 1269 06/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 1203 04/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 1074 02/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 1227 01/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 1222 30/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 1351 29/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 1342 28/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 1257 27/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 1290 26/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 1386 24/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 1218 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 1509 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 1336 20/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 1273 19/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 1440 18/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 1410 15/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 1383 12/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 1430 09/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 1768 06/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 1510 04/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 1501 03/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 1672 02/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 1711 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 1831 31/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 2185 30/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 2328 28/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 1983 20/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 3239 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 3061 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 3487 29/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 4116 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 4351 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 5006 23/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 4150 22/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 4880 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 4613 17/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 4938 14/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 5000 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 4873 10/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 uyện Ngục Trọng Sinh Chap 102Luyện Ngục Trọng Sinh Chap 102 5055 03/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 uyện Ngục Trọng Sinh Chap 101Luyện Ngục Trọng Sinh Chap 101 4331 03/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 uyện Ngục Trọng Sinh Chap 100Luyện Ngục Trọng Sinh Chap 100 5092 30/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 099 5119 25/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 098 5112 21/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 5222 13/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chap 96 5115 12/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chap 95 5109 10/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 94 5168 09/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 5170 02/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 92 5150 30/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chap 91 5195 29/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chap 90 5128 28/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 5239 27/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 5155 25/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 5192 23/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 5211 21/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 5225 21/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 5164 21/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 5243 18/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 5214 17/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 5296 16/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 5205 16/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 5354 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 5258 11/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 5319 09/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 5325 07/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 5333 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 5323 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 5308 02/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 5320 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 5367 28/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 5321 26/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 5305 25/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 5297 24/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 5321 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 5344 21/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 5372 20/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 5388 18/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 5378 17/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 5387 17/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 5329 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 5354 13/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 5404 12/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 5379 11/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 5411 10/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 5373 30/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 5416 29/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 5377 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 5343 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 5350 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 5321 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 5372 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 5371 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 5414 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 5359 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 5378 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5381 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 5369 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5342 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 5414 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5350 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5405 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5419 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5384 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5385 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5344 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5378 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5377 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5383 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5413 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5428 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5432 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5418 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5422 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5368 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5413 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5365 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5384 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5401 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5422 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5433 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5400 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5451 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5402 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5419 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5439 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5453 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5488 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5529 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5493 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5460 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5531 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5556 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5594 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5607 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5634 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5656 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5670 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5835 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Luyện Ngục Trọng Sinh
Translator Name A3manga
Category Manhwa
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite