Killing Morph

Other Name
Killing Morph
Translator Name Vechai
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Killing Morph

favorite 6 / 10
person 3 votes
visibility
159994
local_library
48 Chaps

Genres

Summary

Một kẻ sát nhân giết người hàng loạt xuất hiện trên phố lấy mạng bất cứ ai hắn ta nhìn thấy nhưng kì lạ thay hắn ta lại đi qua Madoka (Nhân vật chính) mà không giết cô ấy. Sau vụ đó, cô ấy bắt đầu nhìn thấy những thứ cô ấy không biết là ảo giác hay thật sự nó đang xảy ra... kẻ sát nhân với chiếc mũ trùm bí ẩn cùng con dao sắc bén bám theo cô ấy chăng...

Chap Title Total Views Date Added Action
49 Chương 49 1184 12/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 265 12/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 202 12/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 236 12/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 785 09/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 377 09/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 704 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 361 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 313 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 2651 23/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 1807 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 1402 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 037 1271 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 036 1128 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 1749 01/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 1521 01/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 1361 01/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 1520 01/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 3498 03/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 3424 02/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 029 3376 01/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 4732 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 4005 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 4190 29/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 4107 29/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 3892 28/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 3974 28/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 3623 28/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 3712 28/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5108 22/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 4272 22/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 4327 22/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 4367 22/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 5220 14/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 5311 26/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 5189 26/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5367 07/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5339 30/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5344 30/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5367 15/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5409 15/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5347 15/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5355 15/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5483 03/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5469 03/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5395 03/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5439 03/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5516 03/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Killing Morph
Translator Name Vechai
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite