Killing Morph

Other Name
Killing Morph
Translator Name Vechai
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Killing Morph

favorite 6 / 10
person 3 votes
visibility
164401
local_library
48 Chaps

Genres

Summary

Một kẻ sát nhân giết người hàng loạt xuất hiện trên phố lấy mạng bất cứ ai hắn ta nhìn thấy nhưng kì lạ thay hắn ta lại đi qua Madoka (Nhân vật chính) mà không giết cô ấy. Sau vụ đó, cô ấy bắt đầu nhìn thấy những thứ cô ấy không biết là ảo giác hay thật sự nó đang xảy ra... kẻ sát nhân với chiếc mũ trùm bí ẩn cùng con dao sắc bén bám theo cô ấy chăng...

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
49 Chương 49 1293 12/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 292 12/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 234 12/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 280 12/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 814 09/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 452 09/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 816 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 1765 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 392 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 2675 23/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 1819 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 1433 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 037 1328 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 036 1522 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 1761 01/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 1856 01/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 1379 01/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 1546 01/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 3511 03/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 3440 02/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 029 3412 01/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 4757 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 4019 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 4221 29/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 4998 29/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 3933 28/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 4012 28/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 3661 28/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 3745 28/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5110 22/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 4290 22/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 4338 22/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 4411 22/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 5222 14/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 5325 26/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 5191 26/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5373 07/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5341 30/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5372 30/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5371 15/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5439 15/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5351 15/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5471 15/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5517 03/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5493 03/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5401 03/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5471 03/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5548 03/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Killing Morph
Translator Name Vechai
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite