Killing Morph

Other Name
Killing Morph
Translator Name Vechai
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Killing Morph

favorite 6 / 10
person 3 votes
visibility
166718
local_library
48 Chaps

Genres

Summary

Một kẻ sát nhân giết người hàng loạt xuất hiện trên phố lấy mạng bất cứ ai hắn ta nhìn thấy nhưng kì lạ thay hắn ta lại đi qua Madoka (Nhân vật chính) mà không giết cô ấy. Sau vụ đó, cô ấy bắt đầu nhìn thấy những thứ cô ấy không biết là ảo giác hay thật sự nó đang xảy ra... kẻ sát nhân với chiếc mũ trùm bí ẩn cùng con dao sắc bén bám theo cô ấy chăng...

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
49 Chương 49 1424 12/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 355 12/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 245 12/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 357 12/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 833 09/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 505 09/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 859 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 1861 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 500 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 2726 23/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 1868 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 1508 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 037 1484 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 036 1572 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 1822 01/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 1888 01/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 1440 01/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 1609 01/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 3586 03/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 3499 02/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 029 3468 01/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 4836 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 4110 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 4268 29/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 5017 29/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 3975 28/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 4096 28/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 3737 28/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 3818 28/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5116 22/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 4358 22/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 4396 22/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 4490 22/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 5226 14/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 5333 26/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 5201 26/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5385 07/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5351 30/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5378 30/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5375 15/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5447 15/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5359 15/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5479 15/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5521 03/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5499 03/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5407 03/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5481 03/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5650 03/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Killing Morph
Translator Name Vechai
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite