Soredemo Sekai wa Utsukushii

Other Name
そ れ で も 世界 は 美 し い (tiếng Nhật); 尽管如此 世界 依然 美丽 (Trung Quốc); Ngay cả Vì vậy, thế giới là đẹp; Thế giới vẫn còn tươi đẹp (tiếng Anh);
Translator Name Dr.Raw   -   Support/Inactive Team: Shina Dai
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Soredemo Sekai wa Utsukushii

favorite 10 / 10
person 6 votes
visibility
109062
local_library
47 Chaps

Genres

Summary

Nike, công chúa thứ tư của Rain Dukedom và người có quyền triệu hồi mưa, du lịch đến Vương quốc Mặt Trời để kết hôn với Sun King Livius cho đất nước cô, bất chấp sự miễn cưỡng của chính mình. Cô sớm phát hiện ra rằng Vua, người đã chinh phục thế giới chỉ trong ba năm sau khi lên ngôi của mình, vẫn còn là một đứa trẻ! Hơn nữa, vì lý do tầm thường, anh đã yêu cầu Nike gọi cơn mưa ... !?

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
46 Chapter 46 2289 22/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 1726 21/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 235 21/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 125 21/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 163 21/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 415 21/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 1078 31/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 1206 29/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 1150 14/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 1090 26/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 ( Raw ) 2870 07/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 ( Raw ) 1548 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Soredemo Sekai wa Utsukushii(Raw) Chap 34 2148 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.5 Chapter 33.5 1203 21/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Soredemo Sekai wa Utsukushii(Raw) Chap 33 2216 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 RAW 2841 08/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Soredemo Sekai wa Utsukushii(Raw) Chap 31 3099 09/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Soredemo Sekai wa Utsukushii(Raw) Chap 30 6133 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Soredemo Sekai wa Utsukushii(Raw) Chap 29 6943 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Soredemo Sekai wa Utsukushii(Raw) Chap 28 8605 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Soredemo Sekai wa Utsukushii(Raw) Chap 27 3199 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Soredemo Sekai wa Utsukushii(Raw) Chap 26 2271 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Soredemo Sekai wa Utsukushii (Raw) Chap 25 2541 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 3011 30/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 1564 30/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 1715 30/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 2990 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 3442 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 2092 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 1788 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 1922 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 2422 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 1755 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1662 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 1862 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 2064 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 1482 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 1933 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 1701 08/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 1542 08/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 1671 08/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 1547 08/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 2293 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 3095 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 1847 08/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 3095 08/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 chương 1 5473 08/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
そ れ で も 世界 は 美 し い (tiếng Nhật); 尽管如此 世界 依然 美丽 (Trung Quốc); Ngay cả Vì vậy, thế giới là đẹp; Thế giới vẫn còn tươi đẹp (tiếng Anh);
Translator Name Dr.Raw   -   Support/Inactive Team: Shina Dai
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite