The Duke of Death and his Black Maid

Other Name
The Duke of Death and his Black Maid
Translator Name Blog Truyện
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

The Duke of Death and his Black Maid

favorite 9 / 10
person 278 votes
visibility
959510
local_library
212 Chaps

Genres

Summary

1 chàng trai mang lời nguyền chạm đâu chết đó và cô hầu gái của cậu

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
200 Chương 200 Tiếp Sức 1658 1 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chương 199 Thật ngây thơ 548 1 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chương 198 Bởi vì tôi yêu em 508 1 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chương 197 Walter & Daleth 494 1 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chương 196 Vòng tay 474 1 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chương 195 Thuyết Phục 1681 2 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chương 194 Gieo gió gặp cớt 746 2 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chương 193 Phi Xác Hề 792 2 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chương 192 Tổ Lái Hề 1007 2 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chapter 191 616 6 hours ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chương 190 Sẵn sàng chưa? 3472 2 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chương 189 Ngày mai 531 2 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 Việc làm thêm 536 2 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 Phép biến hình 523 2 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 Kỷ niệm 465 2 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chương 185 Ném gối 439 2 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chương 184 Hòn đảo hoang 459 2 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 543 2 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 Quyết tâm chiến đấu 1661 2 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 The Ball 739 2 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 3355 6 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 1943 6 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 1819 6 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 1089 6 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 1620 6 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 901 6 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 817 6 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 1167 6 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 886 6 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chapter 171 3106 28/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chapter 170 3516 25/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 2697 23/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chapter 168 5126 15/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167.2 Chapter 167.2 5149 12/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167.1 Chapter 167.1 3768 12/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chapter 167 4962 08/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 3718 08/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chapter 165 5369 07/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 chap 164 5399 29/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 chap 163 5501 29/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chapter 162 796 22/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chapter 161 577 22/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 5286 29/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 4667 29/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 4923 29/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 5022 29/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chapter 156 552 22/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 528 22/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 525 22/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 544 22/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chapter 152 485 22/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 559 22/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 533 22/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chapter 149 467 22/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chapter 148 469 22/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 464 22/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146 555 22/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 496 22/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 654 22/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 5871 31/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 5223 31/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 5576 07/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 5151 06/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 5072 06/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 5342 05/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 5442 01/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 5406 30/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 5590 29/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 5427 28/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 5560 20/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chapter 132 - buổi học đầu tiên 5476 09/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 - Định hướng 5537 26/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 5440 15/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chap 129: Thám tử đại tài 5176 12/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chap 128: Trang điểm 5264 06/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 5537 27/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 5200 27/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125.5 Chap 125.5: Phụ chương vol 9 5298 20/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chap 125: Những gì thuộc về em 5366 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chap 124: Nico và Ichi (3) 5278 23/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chap 123: Nico và Ichi (2) 5154 23/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chap 122: Nico và Ichi (1) 5093 23/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chap 121: Ở nhờ 5079 23/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chap 120: Chia cách 5037 23/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chap 119: Chổi bay 5328 07/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118: Bé Gal và cái lỗ 5093 06/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chap 117: Sugoroku 5160 05/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chap 116: Định mệnh 5328 21/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chap 115: Nàng công chúa mỹ nhân ngư (4) 5233 14/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chap 114: Nàng công chúa mỹ nhân ngư (3) 5125 14/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chap 113: Nàng công chúa mỹ nhân ngư (2) 5033 14/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chap 112: Nàng công chúa mỹ nhân ngư (1) 5145 14/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chap 111: Kỉ niệm 5097 14/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110.5 Chap 110.5: Phụ chương vol 8 5190 06/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chap 110: Hôn 5263 06/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chap 109: Thần đèn 5196 06/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chap 108: Mua sắm 5184 06/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chap 107: Mẹ và con gái 5187 06/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chap 106: Em gái và chị gái 4929 06/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chap 105: Em trai và em gái 5022 06/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chap 104: Em trai và em trai 5048 06/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chap 103: Em trai và hầu gái 5159 06/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chap 102: Anh trai và em trai 5113 06/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chap 101: Bão tuyết 5279 28/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 5506 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 5601 27/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 4943 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 4230 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 5230 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 4490 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 4670 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 5385 27/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 92: Caph & Zain 5278 25/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chap 91: Đến giờ diễn rồi 5256 08/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 5351 08/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chap 89: Lời mời 5276 04/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88.5 Chương 88.5 5099 01/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88: Sự cô đơn 5322 12/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87.5 Chương 87.5 5032 07/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87: Tung hứng 5202 05/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86: Thị trấn, thêm một lần nữa 5492 28/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85: Quan tài 5242 24/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 5197 21/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 5223 17/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82.5 Chương 82.5 5294 14/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82: Lời hứa 5436 06/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81: Chị em 5456 19/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 5217 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 5377 14/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 5245 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 5329 05/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76: Honey trap 5510 29/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75: Chơi golf 5344 13/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 5566 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73: Bể bơi mùa đông 5279 07/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72: Hồi tưởng 5603 06/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71: Cô dâu ma 5435 05/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70: Xiếc đêm 5425 04/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 5330 03/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68: Joker 5397 02/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67: Dinh thự chính (4) 5372 26/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66.5 Chap 66.5: Bản đặc biệt - Manga 1 trang 5388 26/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66: Dinh thự chính (3) 5263 26/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65: Dinh thự chính (2) 5428 26/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64: Dinh thự chính (1) 5154 26/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63: Phòng tắm 5245 26/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62: Viola chạy trốn khỏi nhà 5478 26/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61: Nhật kí (2) 5554 28/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60: Nhật kí (1) 5315 22/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59: Tiệc ngủ của các cô gái 5364 21/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58: Việc vặt đầu tiên của cô ấy 5381 21/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.2 Chapter 57.2 6264 21/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.1 Chapter 57.1 5643 21/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 5310 21/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56.1 Chapter 56.1 5599 21/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 5768 21/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 5571 21/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 5551 07/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 5220 07/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 5312 07/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 5276 07/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 5536 21/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 5405 05/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 5541 05/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 5299 05/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 5471 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 5628 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 5402 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 5582 30/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 5705 30/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 5671 29/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 5580 29/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5594 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5534 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5509 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5465 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5863 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5681 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5551 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5661 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5645 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 6276 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5789 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 6149 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 6002 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5790 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5777 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 6385 09/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 6563 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 6268 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.1 Chapter 21.1 5613 01/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 6394 11/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 6573 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 6381 06/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 6394 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 6470 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 6538 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5144 26/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 6780 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 3535 26/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 4437 26/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 6800 09/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 6945 09/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 6981 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 6844 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 6977 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 6993 01/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 7036 26/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 7559 23/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 7781 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 7961 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 8719 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
The Duke of Death and his Black Maid
Translator Name Blog Truyện
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite