The Duke of Death and his Black Maid

Other Name
The Duke of Death and his Black Maid
Translator Name Blog Truyện
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

The Duke of Death and his Black Maid

favorite 9 / 10
person 278 votes
visibility
1000246
local_library
212 Chaps

Genres

Summary

1 chàng trai mang lời nguyền chạm đâu chết đó và cô hầu gái của cậu

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
200 Chương 200 Tiếp Sức 3525 26/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chương 199 Thật ngây thơ 1175 26/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chương 198 Bởi vì tôi yêu em 1515 26/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chương 197 Walter & Daleth 2171 26/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chương 196 Vòng tay 1529 26/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chương 195 Thuyết Phục 3195 25/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chương 194 Gieo gió gặp cớt 1443 25/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chương 193 Phi Xác Hề 1524 25/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chương 192 Tổ Lái Hề 2266 25/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chapter 191 2989 27/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chương 190 Sẵn sàng chưa? 4126 25/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chương 189 Ngày mai 1446 25/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 Việc làm thêm 1473 25/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 Phép biến hình 1027 25/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 Kỷ niệm 1040 25/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chương 185 Ném gối 1516 25/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chương 184 Hòn đảo hoang 1256 25/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 1387 25/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 Quyết tâm chiến đấu 2798 25/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 The Ball 1937 25/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 5148 21/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 2530 21/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 3473 21/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 1389 21/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 2527 21/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 1173 21/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 1210 21/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 1432 21/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 1540 21/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chapter 171 3519 28/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chapter 170 3676 25/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 2849 23/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chapter 168 5156 15/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167.2 Chapter 167.2 5173 12/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167.1 Chapter 167.1 3896 12/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chapter 167 5024 08/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 3870 08/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chapter 165 5387 07/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 chap 164 5425 29/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 chap 163 5543 29/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chapter 162 2844 22/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chapter 161 714 22/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 5356 29/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 4985 29/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 5026 29/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 5268 29/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chapter 156 666 22/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 679 22/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 660 22/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 668 22/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chapter 152 651 22/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 708 22/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 681 22/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chapter 149 621 22/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chapter 148 606 22/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 613 22/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146 830 22/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 661 22/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 899 22/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 6223 31/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 5257 31/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 5644 07/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 5197 06/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 5246 06/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 5370 05/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 5462 01/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 5424 30/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 5610 29/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 5443 28/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 5654 20/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chapter 132 - buổi học đầu tiên 5492 09/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 - Định hướng 5625 26/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 5454 15/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chap 129: Thám tử đại tài 5192 12/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chap 128: Trang điểm 5278 06/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 5551 27/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 5214 27/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125.5 Chap 125.5: Phụ chương vol 9 5310 20/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chap 125: Những gì thuộc về em 5380 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chap 124: Nico và Ichi (3) 5292 23/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chap 123: Nico và Ichi (2) 5166 23/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chap 122: Nico và Ichi (1) 5107 23/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chap 121: Ở nhờ 5093 23/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chap 120: Chia cách 5051 23/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chap 119: Chổi bay 5342 07/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118: Bé Gal và cái lỗ 5107 06/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chap 117: Sugoroku 5176 05/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chap 116: Định mệnh 5342 21/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chap 115: Nàng công chúa mỹ nhân ngư (4) 5247 14/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chap 114: Nàng công chúa mỹ nhân ngư (3) 5141 14/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chap 113: Nàng công chúa mỹ nhân ngư (2) 5047 14/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chap 112: Nàng công chúa mỹ nhân ngư (1) 5161 14/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chap 111: Kỉ niệm 5113 14/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110.5 Chap 110.5: Phụ chương vol 8 5204 06/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chap 110: Hôn 5279 06/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chap 109: Thần đèn 5210 06/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chap 108: Mua sắm 5218 06/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chap 107: Mẹ và con gái 5203 06/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chap 106: Em gái và chị gái 5012 06/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chap 105: Em trai và em gái 5038 06/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chap 104: Em trai và em trai 5064 06/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chap 103: Em trai và hầu gái 5179 06/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chap 102: Anh trai và em trai 5131 06/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chap 101: Bão tuyết 5301 28/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 5550 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 5687 27/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 5029 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 4369 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 5250 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 4618 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 4793 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 5403 27/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 92: Caph & Zain 5294 25/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chap 91: Đến giờ diễn rồi 5274 08/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 5369 08/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chap 89: Lời mời 5290 04/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88.5 Chương 88.5 5115 01/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88: Sự cô đơn 5338 12/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87.5 Chương 87.5 5046 07/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87: Tung hứng 5216 05/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86: Thị trấn, thêm một lần nữa 5506 28/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85: Quan tài 5258 24/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 5211 21/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 5237 17/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82.5 Chương 82.5 5312 14/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82: Lời hứa 5452 06/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81: Chị em 5470 19/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 5233 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 5391 14/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 5259 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 5343 05/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76: Honey trap 5524 29/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75: Chơi golf 5360 13/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 5580 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73: Bể bơi mùa đông 5293 07/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72: Hồi tưởng 5617 06/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71: Cô dâu ma 5449 05/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70: Xiếc đêm 5439 04/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 5344 03/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68: Joker 5411 02/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67: Dinh thự chính (4) 5388 26/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66.5 Chap 66.5: Bản đặc biệt - Manga 1 trang 5402 26/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66: Dinh thự chính (3) 5279 26/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65: Dinh thự chính (2) 5446 26/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64: Dinh thự chính (1) 5164 26/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63: Phòng tắm 5261 26/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62: Viola chạy trốn khỏi nhà 5486 26/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61: Nhật kí (2) 5564 28/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60: Nhật kí (1) 5331 22/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59: Tiệc ngủ của các cô gái 5390 21/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58: Việc vặt đầu tiên của cô ấy 5393 21/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.2 Chapter 57.2 6274 21/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.1 Chapter 57.1 5691 21/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 5344 21/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56.1 Chapter 56.1 5783 21/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 5826 21/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 5595 21/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 5581 07/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 5266 07/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 5338 07/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 5358 07/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 5768 21/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 5411 05/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 5569 05/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 5315 05/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 5509 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 5742 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 5408 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 5628 30/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 5787 30/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 5783 29/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 5640 29/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5620 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5616 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5599 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5511 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5881 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5711 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5557 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5695 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5649 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 6280 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5803 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 6175 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 6066 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5794 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5781 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 6475 09/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 6585 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 6288 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.1 Chapter 21.1 5621 01/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 6414 11/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 6651 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 6387 06/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 6446 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 6542 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 6612 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5160 26/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 6788 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 3620 26/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5037 26/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 6828 09/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 6961 09/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 6991 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 7068 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 7011 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 7029 01/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 7060 26/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 7601 23/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 7813 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 7983 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 8823 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
The Duke of Death and his Black Maid
Translator Name Blog Truyện
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite