The Duke of Death and his Black Maid

Other Name
The Duke of Death and his Black Maid
Translator Name Blog Truyện
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

The Duke of Death and his Black Maid

favorite 9 / 10
person 278 votes
visibility
1021220
local_library
212 Chaps

Genres

Summary

1 chàng trai mang lời nguyền chạm đâu chết đó và cô hầu gái của cậu

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
200 Chương 200 Tiếp Sức 4875 26/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chương 199 Thật ngây thơ 2129 26/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chương 198 Bởi vì tôi yêu em 1751 26/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chương 197 Walter & Daleth 2340 26/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chương 196 Vòng tay 1729 26/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chương 195 Thuyết Phục 3413 25/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chương 194 Gieo gió gặp cớt 1602 25/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chương 193 Phi Xác Hề 3263 25/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chương 192 Tổ Lái Hề 3150 25/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chapter 191 3539 27/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chương 190 Sẵn sàng chưa? 4368 25/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chương 189 Ngày mai 2079 25/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 Việc làm thêm 1824 25/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 Phép biến hình 1486 25/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 Kỷ niệm 1920 25/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chương 185 Ném gối 1730 25/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chương 184 Hòn đảo hoang 1693 25/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 2080 25/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 Quyết tâm chiến đấu 2942 25/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 The Ball 2148 25/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 5260 21/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 2677 21/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 3991 21/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 1538 21/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 2734 21/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 1462 21/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 1753 21/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 1560 21/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 2288 21/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chapter 171 3809 28/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chapter 170 3845 25/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 3182 23/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chapter 168 5190 15/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167.2 Chapter 167.2 5205 12/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167.1 Chapter 167.1 4024 12/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chapter 167 5038 08/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 3945 08/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chapter 165 5465 07/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 chap 164 5769 29/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 chap 163 5559 29/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chapter 162 2929 22/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chapter 161 864 22/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 5370 29/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 5012 29/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 5048 29/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 5286 29/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chapter 156 801 22/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 818 22/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 928 22/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 810 22/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chapter 152 773 22/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 800 22/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 805 22/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chapter 149 774 22/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chapter 148 658 22/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 769 22/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146 951 22/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 721 22/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 1002 22/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 6251 31/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 5291 31/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 5658 07/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 5211 06/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 5270 06/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 5380 05/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 5706 01/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 5434 30/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 5636 29/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 5459 28/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 5664 20/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chapter 132 - buổi học đầu tiên 5514 09/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 - Định hướng 5639 26/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 5536 15/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chap 129: Thám tử đại tài 5204 12/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chap 128: Trang điểm 5284 06/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 5555 27/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 5220 27/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125.5 Chap 125.5: Phụ chương vol 9 5314 20/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chap 125: Những gì thuộc về em 5386 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chap 124: Nico và Ichi (3) 5298 23/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chap 123: Nico và Ichi (2) 5170 23/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chap 122: Nico và Ichi (1) 5111 23/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chap 121: Ở nhờ 5097 23/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chap 120: Chia cách 5055 23/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chap 119: Chổi bay 5356 07/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118: Bé Gal và cái lỗ 5117 06/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chap 117: Sugoroku 5184 05/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chap 116: Định mệnh 5352 21/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chap 115: Nàng công chúa mỹ nhân ngư (4) 5253 14/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chap 114: Nàng công chúa mỹ nhân ngư (3) 5151 14/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chap 113: Nàng công chúa mỹ nhân ngư (2) 5059 14/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chap 112: Nàng công chúa mỹ nhân ngư (1) 5171 14/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chap 111: Kỉ niệm 5119 14/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110.5 Chap 110.5: Phụ chương vol 8 5212 06/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chap 110: Hôn 5297 06/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chap 109: Thần đèn 5222 06/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chap 108: Mua sắm 5238 06/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chap 107: Mẹ và con gái 5211 06/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chap 106: Em gái và chị gái 5022 06/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chap 105: Em trai và em gái 5046 06/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chap 104: Em trai và em trai 5148 06/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chap 103: Em trai và hầu gái 5189 06/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chap 102: Anh trai và em trai 5143 06/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chap 101: Bão tuyết 5313 28/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 5558 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 5695 27/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 5031 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 4385 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 5260 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 4651 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 5055 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 5415 27/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 92: Caph & Zain 5306 25/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chap 91: Đến giờ diễn rồi 5284 08/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 5389 08/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chap 89: Lời mời 5298 04/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88.5 Chương 88.5 5129 01/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88: Sự cô đơn 5348 12/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87.5 Chương 87.5 5056 07/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87: Tung hứng 5228 05/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86: Thị trấn, thêm một lần nữa 5526 28/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85: Quan tài 5282 24/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 5219 21/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 5243 17/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82.5 Chương 82.5 5324 14/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82: Lời hứa 5460 06/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81: Chị em 5476 19/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 5239 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 5397 14/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 5265 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 5355 05/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76: Honey trap 5538 29/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75: Chơi golf 5376 13/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 5660 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73: Bể bơi mùa đông 5305 07/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72: Hồi tưởng 5629 06/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71: Cô dâu ma 5457 05/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70: Xiếc đêm 5445 04/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 5350 03/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68: Joker 5427 02/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67: Dinh thự chính (4) 5398 26/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66.5 Chap 66.5: Bản đặc biệt - Manga 1 trang 5432 26/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66: Dinh thự chính (3) 5289 26/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65: Dinh thự chính (2) 5460 26/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64: Dinh thự chính (1) 5374 26/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63: Phòng tắm 5277 26/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62: Viola chạy trốn khỏi nhà 5494 26/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61: Nhật kí (2) 5572 28/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60: Nhật kí (1) 5415 22/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59: Tiệc ngủ của các cô gái 5404 21/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58: Việc vặt đầu tiên của cô ấy 5679 21/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.2 Chapter 57.2 6288 21/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.1 Chapter 57.1 5697 21/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 5356 21/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56.1 Chapter 56.1 5795 21/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 5858 21/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 5609 21/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 5601 07/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 5298 07/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 5382 07/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 5376 07/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 5780 21/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 5429 05/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 5583 05/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 5331 05/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 5523 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 5760 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 5428 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 5648 30/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 5801 30/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 5855 29/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 5654 29/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5626 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5622 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5651 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5523 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5889 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5719 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5571 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5709 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5657 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 6308 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5809 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 6185 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 6134 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5858 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5789 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 6483 09/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 6593 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 6298 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.1 Chapter 21.1 5639 01/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 6430 11/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 6763 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 6431 06/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 6496 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 6630 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 6640 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5172 26/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 6802 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 3731 26/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5055 26/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 6864 09/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 6987 09/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 7011 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 7094 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 7031 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 7057 01/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 7078 26/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 7621 23/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 7841 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 8007 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 8889 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
The Duke of Death and his Black Maid
Translator Name Blog Truyện
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite