Cặn bã của xã hội

Other Name
Kuzu no Honkai, Scum's Wish
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author yokoyari mengo
Status Ongoing

Cặn bã của xã hội

favorite 10 / 10
person 5 votes
visibility
54140
local_library
35 Chaps

Genres

Summary

Hanabi và Mugi, một cặp đôi trai tài gái sắc mà ai nấy nhìn vào cũng đều cảm thấy ghen tị vì sự hoàn hảo của họ... "Chúng tôi là cặn bã của xã hội". Họ đã tự nhận định mình như vậy, tự xem mình là thành phần thấp hèn trong xã hội đáng sợ ấy. Nhưng tại sao họ lại tự gọi chính mình là "cặn bã của xã hội"? Liệu có phải chăng tình cảm giữa hai người họ chỉ là một lớp vỏ bọc che mắt người đời, hay là còn nguyên nhân sâu xa nào khác? Mời các bạn cùng tìm hiểu về nguyên nhân cũng như bí mặt giữa hai người họ đang nắm giữ là gì nhé!

TRANS: KOU NGUYỄN

EDIT: KOU NGUYỄN

PROOF-READER: GRAYZ

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
34 Chapter 34 2939 19/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 325 19/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 226 19/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 149 19/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 219 19/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 176 19/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 214 19/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 261 19/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 1983 10/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 658 10/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 892 10/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 641 10/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 542 10/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 648 10/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 783 10/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 595 10/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 668 10/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 2918 28/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.5 Chương 16.5 1318 27/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 1835 15/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 1216 27/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 2069 27/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 1794 15/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 1263 15/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 1245 15/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 1863 26/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 1974 10/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 2323 10/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 1991 10/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 2236 10/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 2186 10/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 2232 10/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 3117 10/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 4881 10/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5760 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Kuzu no Honkai, Scum's Wish
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author yokoyari mengo
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite