Cặn bã của xã hội

Other Name
Kuzu no Honkai, Scum's Wish
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author yokoyari mengo
Status Ongoing

Cặn bã của xã hội

favorite 10 / 10
person 6 votes
visibility
76649
local_library
35 Chaps

Genres

Summary

Hanabi và Mugi, một cặp đôi trai tài gái sắc mà ai nấy nhìn vào cũng đều cảm thấy ghen tị vì sự hoàn hảo của họ... "Chúng tôi là cặn bã của xã hội". Họ đã tự nhận định mình như vậy, tự xem mình là thành phần thấp hèn trong xã hội đáng sợ ấy. Nhưng tại sao họ lại tự gọi chính mình là "cặn bã của xã hội"? Liệu có phải chăng tình cảm giữa hai người họ chỉ là một lớp vỏ bọc che mắt người đời, hay là còn nguyên nhân sâu xa nào khác? Mời các bạn cùng tìm hiểu về nguyên nhân cũng như bí mặt giữa hai người họ đang nắm giữ là gì nhé!

TRANS: KOU NGUYỄN

EDIT: KOU NGUYỄN

PROOF-READER: GRAYZ

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
34 Chapter 34 5123 19/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 817 19/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 550 19/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 460 19/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 573 19/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 505 19/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 566 19/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 684 19/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 2397 10/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 984 10/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 1167 10/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 890 10/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 878 10/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1055 10/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1190 10/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 1028 10/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 1097 10/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 3221 28/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.5 Chương 16.5 1727 27/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 2242 15/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 1539 27/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 4613 27/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 2280 15/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 1698 15/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 1618 15/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 2214 26/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 3048 10/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 3198 10/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 2417 10/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 3284 10/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 5089 10/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 2752 10/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 4677 10/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 5118 10/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5950 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Kuzu no Honkai, Scum's Wish
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author yokoyari mengo
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite