Colette wa Shinu Koto ni Shita

Other Name
Colette wa Shinu Koto ni Shita
Translator Name LTM
Category Manga
Author yukimura alto
Status Ongoing

Colette wa Shinu Koto ni Shita

favorite 9 / 10
person 20 votes
visibility
97825
local_library
56 Chaps

Genres

Summary

Chuyện tình lãng mạn nhẹ nhàng của cô dược sư trẻ tuổi luôn hết lòng vì bệnh nhân và vị thần cai quản địa ngục Hades.

Chap Title Total Views Date Added Action
87 Chương 87 190 04/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 276 17/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 238 23/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 208 02/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 304 22/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 314 15/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 298 08/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 244 23/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 333 11/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 310 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 303 27/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 284 29/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 341 12/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 419 23/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 288 16/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 347 09/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 356 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 335 26/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 335 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 357 14/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 249 14/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 362 24/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 1540 08/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 854 08/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 542 08/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 509 08/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 632 08/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 2310 16/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 1471 13/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 866 13/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 3104 18/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.1 Chương 25.1 855 05/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 2274 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 1844 24/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 1795 21/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 2531 06/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 2371 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 2023 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 2397 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 2747 18/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 2263 12/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 2393 09/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 2813 06/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 3027 03/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 2846 22/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 3171 14/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 2610 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 3431 10/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 3442 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 4595 01/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 4160 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 4686 26/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 5090 23/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 5189 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 5283 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 5470 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Colette wa Shinu Koto ni Shita
Translator Name LTM
Category Manga
Author yukimura alto
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite