Belfast (Azur lane)

Colette wa Shinu Koto ni Shita

Other Name
Colette wa Shinu Koto ni Shita
Translator Name LTM
Category Manga
Author yukimura alto
Status Ongoing

Colette wa Shinu Koto ni Shita

favorite 9 / 10
person 20 votes
visibility
93771
local_library
48 Chaps

Genres

Summary

Chuyện tình lãng mạn nhẹ nhàng của cô dược sư trẻ tuổi luôn hết lòng vì bệnh nhân và vị thần cai quản địa ngục Hades.

Chap Title Total Views Date Added Action
79 Chương 79 268 11/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 285 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 260 27/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 244 29/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 323 12/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 401 23/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 271 16/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 320 09/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 340 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 323 26/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 286 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 344 14/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 230 14/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 362 24/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 1271 08/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 838 08/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 527 08/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 465 08/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 590 08/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 2264 16/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 1432 13/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 866 13/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 3104 18/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.1 Chương 25.1 835 05/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 2262 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 1844 24/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 1779 21/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 2497 06/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 2323 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 1989 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 2305 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 2686 18/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 2214 12/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 2344 09/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 2744 06/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 2964 03/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 2792 22/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 3117 14/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 2553 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 3378 10/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 3376 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 4526 01/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 4085 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 4610 26/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 5074 23/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 5163 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 5261 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 5436 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Colette wa Shinu Koto ni Shita
Translator Name LTM
Category Manga
Author yukimura alto
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite