Colette wa Shinu Koto ni Shita

Other Name
Colette wa Shinu Koto ni Shita
Translator Name LTM
Category Manga
Author yukimura alto
Status Ongoing

Colette wa Shinu Koto ni Shita

favorite 9 / 10
person 20 votes
visibility
107711
local_library
93 Chaps

Genres

Summary

Chuyện tình lãng mạn nhẹ nhàng của cô dược sư trẻ tuổi luôn hết lòng vì bệnh nhân và vị thần cai quản địa ngục Hades.


Chap Title Total Views Date Added Action
92 Chương 92 356 11/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 chapter 91 413 25/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 chapter 90 329 18/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 chapter 89 212 31/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 chapter 88 578 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 287 04/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 356 17/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 309 23/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 248 02/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 350 22/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 369 15/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 343 08/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 298 23/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 392 11/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 363 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 315 27/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 299 29/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 359 12/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 447 23/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 363 16/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 402 09/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 380 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 354 26/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 387 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 384 14/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 292 14/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 396 24/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 1870 08/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 874 08/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 556 08/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 525 08/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 692 08/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 2406 16/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 57 31/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 61 31/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 44 31/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 51 31/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 76 31/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 84 31/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 158 31/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 39 31/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 28 31/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 67 31/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 28 31/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 28 31/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 47 31/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 35 31/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 28 31/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 27 31/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 29 31/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 37 31/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 52 31/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 23 31/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 49 31/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 32 31/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 38 31/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 29 31/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 24 31/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 39 31/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 25 31/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 34 31/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 25 31/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 47 31/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 108 31/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 1781 13/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 943 13/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 3334 18/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.1 Chương 25.1 927 05/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 2396 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 1966 24/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 1919 21/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 2870 06/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 2463 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 2175 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 2525 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 439 05/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 2855 18/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 2375 12/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 2500 09/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 2919 06/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 3148 03/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 3005 22/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 3311 14/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 2816 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 3774 10/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 3761 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 4992 01/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 4286 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 5026 26/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 5112 23/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 5235 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 5321 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 5584 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Colette wa Shinu Koto ni Shita
Translator Name LTM
Category Manga
Author yukimura alto
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite