Otaku Sanctuary

Colette wa Shinu Koto ni Shita

Other Name
Colette wa Shinu Koto ni Shita
Translator Name LTM
Category Manga
Author yukimura alto
Status Ongoing

Colette wa Shinu Koto ni Shita

favorite 8 / 10
person 19 votes
visibility
91040
local_library
46 Chaps

Genres

Summary

Chuyện tình lãng mạn nhẹ nhàng của cô dược sư trẻ tuổi luôn hết lòng vì bệnh nhân và vị thần cai quản địa ngục Hades.

Chap Title Total Views Date Added Action
77 Chương 77 154 27/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 175 29/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 274 12/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 349 23/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 251 16/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 291 09/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 289 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 210 26/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 246 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 296 14/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 195 14/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 300 24/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 1067 08/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 795 08/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 481 08/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 400 08/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 526 08/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 2200 16/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 1414 13/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 866 13/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 3076 18/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.1 Chương 25.1 812 05/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 2130 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 1818 24/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 1766 21/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 2478 06/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 2292 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 1969 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 2257 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 2637 18/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 2161 12/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 2289 09/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 2704 06/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 2923 03/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 2750 22/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 3056 14/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 2504 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 3334 10/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 3324 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 4480 01/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 4036 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 4573 26/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 5068 23/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 5157 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 5249 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 5418 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Colette wa Shinu Koto ni Shita
Translator Name LTM
Category Manga
Author yukimura alto
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite