Judge

Other Name
Judge
Translator Name Horror FC   -   Support/Inactive Team: LTML
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Judge

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
77084
local_library
32 Chaps

Genres

Summary

Tội lỗi của ngươi là gì? Cùng tác giả với bộ truyện Doubt, lại thêm một trò chơi kinh khủng khác, Judge (Phán Xét). Anh trai của Hiro là Atsuya hẹn hò cùng bạn thưở thiếu thời của họ là Hikari. Tuy nhiên, Hiro cũng đang thầm yêu cô ấy. Chỉ vì một sự dối trá tức thời, Hiro đã đẩy anh mình vào một tai nạn chết người, cũng là cánh cửa mở ra phiên tòa phán xét chính mình 2 năm sau đó. Tại đây, cùng với 9 người khác (1 đã chết), buổi phán xét bắt đầu.

Chap Title Total Views Date Added Action
32 Chapter 32 5049 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 2551 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 2281 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 2170 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 2017 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 3963 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 2050 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 1370 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 1312 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1618 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 2027 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1934 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1296 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 1230 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 2042 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 1564 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 1611 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 2149 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1674 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 1717 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 1781 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 1666 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 2163 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 2574 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 3253 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 2963 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 2916 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 2961 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 3158 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 3452 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 3495 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5077 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Judge
Translator Name Horror FC   -   Support/Inactive Team: LTML
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite