Judge

Other Name
Judge
Translator Name Horror FC   -   Support/Inactive Team: LTML
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Judge

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
81052
local_library
32 Chaps

Genres

Summary

Tội lỗi của ngươi là gì? Cùng tác giả với bộ truyện Doubt, lại thêm một trò chơi kinh khủng khác, Judge (Phán Xét). Anh trai của Hiro là Atsuya hẹn hò cùng bạn thưở thiếu thời của họ là Hikari. Tuy nhiên, Hiro cũng đang thầm yêu cô ấy. Chỉ vì một sự dối trá tức thời, Hiro đã đẩy anh mình vào một tai nạn chết người, cũng là cánh cửa mở ra phiên tòa phán xét chính mình 2 năm sau đó. Tại đây, cùng với 9 người khác (1 đã chết), buổi phán xét bắt đầu.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
32 Chapter 32 5091 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 2651 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 2337 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 2231 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 2094 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 4286 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 2138 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 1681 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 1400 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1928 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 2081 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 2044 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1589 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 1355 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 2142 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 1613 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 1687 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 2247 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1762 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 1792 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 1851 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 1921 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 2257 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 2661 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 3346 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 3089 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 2980 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 3057 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 3253 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 3607 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 3784 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5097 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Judge
Translator Name Horror FC   -   Support/Inactive Team: LTML
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite