Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

Other Name
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ
Translator Name HamTruyen
Category Manhwa
Author unknown
Status Ongoing

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
105793
local_library
45 Chaps

Genres

Summary

Thâm Hải Ma Thú hô hấp hình thành vĩnh viễn không dừng lại phong bạo... Dung Nham Cự Nhân bước chân huỷ diệt từng tòa thành trì... Thâm Uyên Ác Ma đều muốn xâm nhập chỗ này thế giới... Mà Thần Linh hàng lâm, hành tẩu nhân gian truyền bá hắn quang huy... Nhưng mà toàn bộ thế giới do hạ tộc đế quốc 'Long Sơn Đế Quốc' thống trị, đây là nhân loại đế quốc, tri thức uyên bác các chui tại trong pháp sư tháp trăm năm nghìn năm, các kỵ sĩ tuần thủ bầu trời đại địa hải dương... Tại đế quốc An Dương hành tỉnh, có một cái rất nhỏ rất tầm thường quý tộc lãnh địa, gọi —— Tuyết Ưng Lĩnh! Câu chuyện, liền từ nơi đây bắt đầu!

Chap Title Total Views Date Added Action
45 Chapter 45 945 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 489 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 chap 43 1044 13/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 042 1398 09/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 chap 41 1438 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 1585 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 2192 01/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 2184 25/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 037 2192 06/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 uyết Ưng Lĩnh Chủ Chap 036Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chap 036 2464 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 2874 08/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 3017 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 2868 09/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 2127 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 2684 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 1531 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 1593 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 1648 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 1366 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 1422 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 1575 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 1203 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1546 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1567 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1867 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1764 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 2015 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 2019 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 2201 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 2167 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 2447 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 2602 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 2563 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 2804 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 2628 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 2797 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 2668 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2572 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 2740 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 3074 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 3122 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5098 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5096 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5169 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5428 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ
Translator Name HamTruyen
Category Manhwa
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite