Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

Other Name
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ
Translator Name HamTruyen
Category Manhwa
Author unknown
Status Ongoing

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
105150
local_library
45 Chaps

Genres

Summary

Thâm Hải Ma Thú hô hấp hình thành vĩnh viễn không dừng lại phong bạo... Dung Nham Cự Nhân bước chân huỷ diệt từng tòa thành trì... Thâm Uyên Ác Ma đều muốn xâm nhập chỗ này thế giới... Mà Thần Linh hàng lâm, hành tẩu nhân gian truyền bá hắn quang huy... Nhưng mà toàn bộ thế giới do hạ tộc đế quốc 'Long Sơn Đế Quốc' thống trị, đây là nhân loại đế quốc, tri thức uyên bác các chui tại trong pháp sư tháp trăm năm nghìn năm, các kỵ sĩ tuần thủ bầu trời đại địa hải dương... Tại đế quốc An Dương hành tỉnh, có một cái rất nhỏ rất tầm thường quý tộc lãnh địa, gọi —— Tuyết Ưng Lĩnh! Câu chuyện, liền từ nơi đây bắt đầu!

Chap Title Total Views Date Added Action
45 Chapter 45 920 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 459 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 chap 43 1031 13/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 042 1382 09/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 chap 41 1420 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 1565 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 2179 01/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 2173 25/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 037 2174 06/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 uyết Ưng Lĩnh Chủ Chap 036Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chap 036 2449 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 2863 08/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 3002 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 2855 09/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 2115 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 2665 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 1519 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 1579 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 1633 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 1350 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 1404 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 1575 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 1192 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1534 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1547 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1849 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1744 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 1997 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 2008 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 2190 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 2149 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 2429 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 2591 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 2548 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 2793 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 2614 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 2778 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 2649 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2558 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 2723 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 3061 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 3107 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5096 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5094 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5167 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5420 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ
Translator Name HamTruyen
Category Manhwa
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite