Volcanic Age - huyết chiến hoa sơn

Other Name
huyết chiến hoa sơn
Translator Name Bigtruyen
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing

Đọc chuyện xuyên không huyền ảo, xuyên không tại Truyen chu

Volcanic Age - huyết chiến hoa sơn

favorite 9 / 10
person 10 votes
visibility
339330
local_library
156 Chaps

Genres

Summary

Joo seo cheon, người đã may mắn sống sót trong cuộc huyết chiến hoa sơn và trở thành trưởng lão của hoa sơn phái để rồi sống 1 cuộc sống đầy hối tiếc. khi đang nằm trên giường chờ chết thì bất ngờ xuyên không về quá khứ.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
155.5 Chương 155.5 1860 14/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 992 12/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 2124 24/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 2744 20/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 4368 19/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 1652 16/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 1827 01/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 1838 01/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 1446 26/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 1435 16/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 1444 10/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 1409 25/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 1310 25/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 1333 06/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 1391 06/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 1513 24/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 1265 24/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 1927 13/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 1482 02/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 1031 02/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 1450 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 2249 21/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 1785 15/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 1517 15/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 1584 13/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 2131 12/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 1832 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 478 29/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 1379 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 894 29/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 1265 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 595 29/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 1648 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 1487 29/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 1560 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 553 29/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 1662 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 1021 29/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 1470 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 1136 28/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 2367 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 1270 29/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 1332 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 1396 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 2203 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 2062 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 1521 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 1482 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 1498 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 1482 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 1260 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 1218 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 1159 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 1118 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 2060 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 1246 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 1450 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 3094 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 1310 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 1759 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 1330 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 1980 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 2131 18/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 1463 15/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 1380 11/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 1451 08/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 1486 04/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 1449 01/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 1532 28/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 1441 25/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 1586 21/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 1908 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 1611 14/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 1725 11/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 2508 07/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 1168 07/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 1508 30/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 1848 27/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 1794 23/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 2358 20/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 1938 16/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 1660 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 1711 09/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 1605 06/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 2311 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 1688 30/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 1760 26/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 1639 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 1533 19/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 2516 17/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 2211 12/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 1707 09/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 1775 05/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 1555 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 2774 28/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 1777 24/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 3155 21/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 2714 18/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 2092 13/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 1615 10/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 2389 06/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 3989 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 1246 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 2595 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 1198 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 1767 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 1413 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 1537 25/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 1619 24/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 1673 23/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 1676 22/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 1601 22/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 2336 19/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 1773 17/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 1632 15/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 1796 13/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 1818 11/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 1604 11/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 1515 11/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 1580 11/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 1572 11/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 1839 10/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 1670 10/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 1683 08/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 2014 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 1769 06/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 1969 05/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 2283 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 2116 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 2519 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 2767 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 5185 28/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 4147 19/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 3428 21/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 4105 08/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 3116 08/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 3520 27/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 3667 20/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 3647 06/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 4174 30/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 3911 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 4261 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 4316 27/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 3716 27/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 3948 26/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 4652 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 4790 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 5006 25/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5172 19/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 5163 22/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5356 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5238 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5336 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5439 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5313 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5999 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
huyết chiến hoa sơn
Translator Name Bigtruyen
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite