Belfast (Azur lane)

Volcanic Age - huyết chiến hoa sơn

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
huyết chiến hoa sơn
Translator Name Bigtruyen
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing

Volcanic Age - huyết chiến hoa sơn

favorite 9 / 10
person 10 votes
visibility
158241
local_library
94 Chaps

Genres

Summary

Joo seo cheon, người đã may mắn sống sót trong cuộc huyết chiến hoa sơn và trở thành trưởng lão của hoa sơn phái để rồi sống 1 cuộc sống đầy hối tiếc. khi đang nằm trên giường chờ chết thì bất ngờ xuyên không về quá khứ.

Chap Title Total Views Date Added Action
94 Chương 94 783 18/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 708 15/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 698 11/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 803 08/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 749 04/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 725 01/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 846 28/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 743 25/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 839 21/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 822 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 878 14/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 991 11/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 807 07/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 435 07/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 764 30/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 850 27/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 757 23/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 791 20/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 834 16/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 885 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 1055 09/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 972 06/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 1062 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 1029 30/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 1047 26/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 965 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 904 19/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 830 17/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 870 12/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 829 09/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 737 05/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 706 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 946 28/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 1006 24/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 983 21/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 1045 18/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 888 13/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 735 10/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 741 06/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 733 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 537 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 533 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 574 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 1173 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 805 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 974 25/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 1040 24/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 1073 23/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 1057 22/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 985 22/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 1784 19/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 1222 17/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 1032 15/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 1214 13/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 1146 11/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 970 11/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 945 11/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 1000 11/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 921 11/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 1210 10/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 1041 10/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 1114 08/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 1021 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 1181 06/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 1290 05/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 1710 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 1545 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 1883 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 2050 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 2075 28/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 2410 19/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 2275 21/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 2479 08/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 2495 08/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 2894 27/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 3035 20/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 2920 06/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 2853 30/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 3098 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 2792 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 3306 27/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 2913 27/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 3159 26/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 3594 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 3827 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 4067 25/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5024 19/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 5067 22/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5092 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5032 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5106 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5121 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5145 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5641 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
huyết chiến hoa sơn
Translator Name Bigtruyen
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite