Volcanic Age - huyết chiến hoa sơn

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
huyết chiến hoa sơn
Translator Name Bigtruyen
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing

Volcanic Age - huyết chiến hoa sơn

favorite 9 / 10
person 10 votes
visibility
199043
local_library
143 Chaps

Genres

Summary

Joo seo cheon, người đã may mắn sống sót trong cuộc huyết chiến hoa sơn và trở thành trưởng lão của hoa sơn phái để rồi sống 1 cuộc sống đầy hối tiếc. khi đang nằm trên giường chờ chết thì bất ngờ xuyên không về quá khứ.

Chap Title Total Views Date Added Action
151 Chương 151 723 16/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 892 01/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 443 01/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 736 26/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 737 16/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 682 10/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 773 25/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 393 25/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 684 06/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 468 06/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 831 24/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 537 24/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 893 13/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 834 02/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 405 02/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 890 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 724 21/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 848 15/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 571 15/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 1024 13/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 1067 12/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 1174 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 654 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 597 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 612 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 603 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 720 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 613 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 604 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 540 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 609 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 637 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 584 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 617 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 579 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 559 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 566 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 573 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 549 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 586 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 547 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 572 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 588 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 689 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 601 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 617 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 593 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 629 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 627 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 1213 18/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 923 15/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 867 11/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 962 08/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 948 04/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 890 01/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 1030 28/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 894 25/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 1015 21/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 969 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 1018 14/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 1162 11/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 984 07/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 577 07/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 942 30/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 961 27/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 867 23/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 873 20/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 943 16/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 1056 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 1161 09/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 1030 06/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 1134 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 1102 30/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 1157 26/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 1034 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 981 19/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 908 17/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 971 12/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 875 09/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 849 05/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 859 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 1069 28/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 1111 24/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 1104 21/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 1127 18/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 991 13/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 780 10/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 800 06/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 782 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 608 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 572 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 624 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 1242 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 882 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 1061 25/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 1143 24/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 1181 23/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 1128 22/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 1096 22/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 1842 19/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 1281 17/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 1128 15/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 1251 13/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 1219 11/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 1017 11/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 999 11/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 1027 11/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 977 11/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 1289 10/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 1084 10/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 1138 08/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 1048 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 1209 06/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 1361 05/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 1744 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 1563 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 1928 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 2158 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 2141 28/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 2500 19/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 2326 21/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 2553 08/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 2585 08/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 2947 27/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 3089 20/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 2984 06/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 2900 30/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 3152 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 2848 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 3394 27/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 2991 27/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 3214 26/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 3677 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 3876 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 4169 25/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5028 19/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 5073 22/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5100 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5044 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5110 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5137 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5167 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5725 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
huyết chiến hoa sơn
Translator Name Bigtruyen
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite