Otaku Sanctuary

Volcanic Age - huyết chiến hoa sơn

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
huyết chiến hoa sơn
Translator Name Bigtruyen
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing

Volcanic Age - huyết chiến hoa sơn

favorite 9 / 10
person 10 votes
visibility
184273
local_library
133 Chaps

Genres

Summary

Joo seo cheon, người đã may mắn sống sót trong cuộc huyết chiến hoa sơn và trở thành trưởng lão của hoa sơn phái để rồi sống 1 cuộc sống đầy hối tiếc. khi đang nằm trên giường chờ chết thì bất ngờ xuyên không về quá khứ.

Chap Title Total Views Date Added Action
141 Chương 141 447 5 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 236 5 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 688 13/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 623 02/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 233 02/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 739 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 601 21/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 729 15/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 444 15/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 873 13/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 933 12/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 1046 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 524 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 489 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 500 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 490 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 582 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 535 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 527 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 459 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 534 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 562 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 502 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 541 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 502 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 485 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 498 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 490 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 480 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 497 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 466 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 474 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 510 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 533 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 508 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 551 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 509 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 534 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 569 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 1129 18/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 831 15/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 804 11/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 900 08/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 869 04/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 848 01/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 955 28/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 826 25/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 936 21/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 884 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 977 14/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 1109 11/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 899 07/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 530 07/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 881 30/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 930 27/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 837 23/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 846 20/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 914 16/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 1023 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 1131 09/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 990 06/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 1080 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 1046 30/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 1100 26/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 997 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 950 19/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 882 17/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 939 12/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 858 09/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 831 05/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 822 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 1024 28/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 1079 24/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 1038 21/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 1099 18/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 952 13/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 768 10/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 786 06/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 746 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 575 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 549 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 607 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 1197 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 820 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 1020 25/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 1079 24/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 1135 23/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 1088 22/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 1042 22/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 1802 19/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 1241 17/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 1079 15/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 1225 13/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 1179 11/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 982 11/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 964 11/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 1000 11/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 936 11/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 1256 10/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 1052 10/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 1125 08/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 1033 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 1195 06/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 1335 05/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 1744 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 1563 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 1917 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 2118 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 2107 28/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 2453 19/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 2292 21/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 2496 08/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 2530 08/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 2913 27/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 3049 20/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 2954 06/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 2865 30/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 3114 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 2809 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 3345 27/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 2943 27/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 3176 26/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 3633 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 3827 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 4118 25/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5024 19/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 5071 22/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5094 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5038 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5106 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5127 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5153 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5689 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
huyết chiến hoa sơn
Translator Name Bigtruyen
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite