Volcanic Age - huyết chiến hoa sơn

Other Name
huyết chiến hoa sơn
Translator Name Bigtruyen
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing

Đọc chuyện xuyên không huyền ảo, xuyên không tại Truyen chu

Volcanic Age - huyết chiến hoa sơn

favorite 9 / 10
person 10 votes
visibility
318059
local_library
156 Chaps

Genres

Summary

Joo seo cheon, người đã may mắn sống sót trong cuộc huyết chiến hoa sơn và trở thành trưởng lão của hoa sơn phái để rồi sống 1 cuộc sống đầy hối tiếc. khi đang nằm trên giường chờ chết thì bất ngờ xuyên không về quá khứ.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
155.5 Chương 155.5 1611 14/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 912 12/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 2005 24/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 2689 20/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 2521 19/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 1564 16/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 1751 01/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 1778 01/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 1358 26/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 1355 16/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 1303 10/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 1331 25/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 1249 25/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 1259 06/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 1325 06/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 1459 24/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 1183 24/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 1740 13/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 1412 02/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 979 02/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 1400 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 1331 21/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 1734 15/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 1446 15/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 1514 13/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 1699 12/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 1787 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 438 29/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 1321 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 840 29/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 1168 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 491 29/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 1345 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 864 29/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 1384 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 461 29/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 1557 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 923 29/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 1401 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 1067 28/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 1600 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 1196 29/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 1263 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 1308 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 2006 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 1625 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 1368 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 1199 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 1405 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 1268 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 1183 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 1116 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 1085 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 1047 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 1986 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 1151 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 1397 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 2039 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 1243 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 1542 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 1252 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 1895 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 2051 18/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 1384 15/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 1305 11/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 1355 08/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 1404 04/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 1340 01/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 1444 28/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 1343 25/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 1482 21/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 1823 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 1531 14/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 1633 11/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 1847 07/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 1086 07/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 1416 30/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 1783 27/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 1747 23/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 2255 20/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 1880 16/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 1613 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 1672 09/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 1563 06/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 2262 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 1606 30/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 1644 26/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 1550 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 1441 19/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 2229 17/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 2118 12/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 1626 09/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 1365 05/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 1482 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 2656 28/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 1679 24/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 3056 21/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 2639 18/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 2012 13/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 1316 10/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 2288 06/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 3907 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 1181 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 2138 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 1133 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 1678 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 1296 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 1474 25/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 1569 24/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 1614 23/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 1597 22/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 1479 22/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 2244 19/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 1655 17/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 1531 15/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 1704 13/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 1681 11/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 1515 11/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 1446 11/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 1492 11/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 1476 11/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 1732 10/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 1579 10/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 1604 08/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 1945 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 1708 06/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 1888 05/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 2217 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 2027 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 2443 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 2708 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 5175 28/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 4067 19/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 3364 21/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 4025 08/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 3044 08/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 3446 27/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 3586 20/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 3544 06/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 3510 30/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 3803 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 4029 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 4171 27/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 3630 27/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 3877 26/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 4579 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 4719 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 4956 25/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5156 19/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 5151 22/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5344 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5200 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5298 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5429 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5289 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5951 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
huyết chiến hoa sơn
Translator Name Bigtruyen
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite