Volcanic Age - huyết chiến hoa sơn

Other Name
huyết chiến hoa sơn
Translator Name Bigtruyen
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing

Volcanic Age - huyết chiến hoa sơn

favorite 9 / 10
person 10 votes
visibility
240240
local_library
154 Chaps

Genres

Summary

Joo seo cheon, người đã may mắn sống sót trong cuộc huyết chiến hoa sơn và trở thành trưởng lão của hoa sơn phái để rồi sống 1 cuộc sống đầy hối tiếc. khi đang nằm trên giường chờ chết thì bất ngờ xuyên không về quá khứ.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
154 Chương 154 1582 24/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 894 20/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 1678 19/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 1323 16/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 1430 01/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 813 01/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 1088 26/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 1081 16/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 945 10/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 1047 25/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 683 25/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 978 06/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 865 06/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 1148 24/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 887 24/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 1219 13/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 1164 02/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 766 02/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 1143 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 923 21/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 1025 15/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 788 15/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 1234 13/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 1468 12/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 1531 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 48 29/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 1045 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 39 29/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 906 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 80 29/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 1027 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 67 29/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 985 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 71 29/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 1180 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 76 29/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 1149 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 694 28/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 1301 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 150 29/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 829 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 934 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 1020 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 1172 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 890 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 881 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 1098 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 841 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 855 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 809 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 826 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 764 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 843 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 846 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 1005 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 823 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 891 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 1196 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 947 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 873 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 1778 18/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 1081 15/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 1004 11/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 1091 08/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 1114 04/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 1049 01/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 1170 28/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 1068 25/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 1168 21/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 1121 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 1159 14/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 1301 11/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 1116 07/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 732 07/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 1083 30/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 1130 27/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 989 23/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 1002 20/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 1064 16/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 1229 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 1327 09/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 1164 06/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 1266 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 1228 30/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 1276 26/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 1142 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 1099 19/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 1032 17/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 1088 12/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 1047 09/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 993 05/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 1020 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 1179 28/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 1261 24/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 1228 21/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 1279 18/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 1177 13/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 947 10/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 994 06/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 966 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 767 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 680 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 770 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 1377 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 1019 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 1195 25/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 1312 24/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 1320 23/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 1328 22/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 1236 22/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 1978 19/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 1427 17/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 1258 15/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 1429 13/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 1380 11/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 1195 11/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 1153 11/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 1180 11/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 1127 11/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 1406 10/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 1264 10/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 1300 08/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 1250 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 1374 06/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 1542 05/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 1911 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 1746 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 2120 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 2413 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 4756 28/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 3258 19/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 2947 21/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 3592 08/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 2760 08/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 3141 27/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 3253 20/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 3213 06/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 3057 30/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 3334 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 3057 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 3609 27/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 3155 27/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 3384 26/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 3835 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 4229 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 4359 25/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5084 19/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 5099 22/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5158 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5074 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5162 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5193 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5231 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5817 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
huyết chiến hoa sơn
Translator Name Bigtruyen
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite