Volcanic Age - huyết chiến hoa sơn

Other Name
huyết chiến hoa sơn
Translator Name Bigtruyen
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing

Đọc chuyện xuyên không huyền ảo, xuyên không tại Truyen chu

Volcanic Age - huyết chiến hoa sơn

favorite 9 / 10
person 10 votes
visibility
354126
local_library
156 Chaps

Genres

Summary

Joo seo cheon, người đã may mắn sống sót trong cuộc huyết chiến hoa sơn và trở thành trưởng lão của hoa sơn phái để rồi sống 1 cuộc sống đầy hối tiếc. khi đang nằm trên giường chờ chết thì bất ngờ xuyên không về quá khứ.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
155.5 Chương 155.5 2055 14/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 1076 12/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 2189 24/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 2819 20/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 4472 19/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 1725 16/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 1882 01/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 1904 01/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 1500 26/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 1522 16/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 1530 10/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 1488 25/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 1398 25/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 1410 06/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 1471 06/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 1588 24/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 1357 24/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 2018 13/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 1556 02/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 1119 02/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 1564 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 2352 21/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 1891 15/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 1604 15/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 1709 13/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 2259 12/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 1963 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 549 29/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 1441 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 957 29/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 1366 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 673 29/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 1716 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 1559 29/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 1638 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 609 29/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 1746 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 1118 29/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 1552 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 1193 28/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 2431 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 1314 29/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 1417 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 1458 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 2284 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 2173 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 1618 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 1573 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 1593 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 1551 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 1354 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 1318 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 1238 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 1180 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 2126 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 1343 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 1537 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 3164 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 1407 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 1848 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 1408 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 2071 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 2267 18/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 1539 15/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 1480 11/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 1541 08/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 1547 04/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 1509 01/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 1621 28/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 1550 25/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 1695 21/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 2031 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 1736 14/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 1847 11/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 2606 07/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 1264 07/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 1622 30/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 1949 27/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 1896 23/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 2470 20/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 2018 16/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 1747 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 1811 09/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 1729 06/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 2434 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 1825 30/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 1876 26/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 1773 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 1682 19/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 2678 17/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 2339 12/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 1817 09/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 1892 05/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 1721 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 2886 28/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 1918 24/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 3263 21/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 2847 18/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 2187 13/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 1745 10/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 2515 06/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 4103 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 1355 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 2700 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 1291 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 1848 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 1510 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 1637 25/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 1720 24/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 1785 23/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 1806 22/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 1706 22/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 2440 19/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 1856 17/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 1742 15/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 1900 13/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 1969 11/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 1712 11/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 1635 11/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 1659 11/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 1688 11/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 1946 10/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 1805 10/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 1765 08/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 2114 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 1882 06/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 2065 05/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 2401 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 2255 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 2640 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 2895 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 5197 28/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 4260 19/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 3533 21/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 4230 08/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 3243 08/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 3629 27/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 3782 20/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 3776 06/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 4255 30/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 4044 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 4360 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 4408 27/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 3844 27/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 4041 26/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 4783 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 4904 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 5020 25/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5184 19/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 5185 22/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5374 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5254 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5354 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5457 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5333 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 6029 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
huyết chiến hoa sơn
Translator Name Bigtruyen
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite