Volcanic Age - huyết chiến hoa sơn

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
huyết chiến hoa sơn
Translator Name Bigtruyen
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing

Volcanic Age - huyết chiến hoa sơn

favorite 9 / 10
person 10 votes
visibility
203110
local_library
143 Chaps

Genres

Summary

Joo seo cheon, người đã may mắn sống sót trong cuộc huyết chiến hoa sơn và trở thành trưởng lão của hoa sơn phái để rồi sống 1 cuộc sống đầy hối tiếc. khi đang nằm trên giường chờ chết thì bất ngờ xuyên không về quá khứ.

Chap Title Total Views Date Added Action
151 Chương 151 788 16/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 921 01/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 477 01/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 766 26/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 764 16/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 731 10/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 795 25/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 440 25/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 699 06/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 480 06/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 866 24/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 553 24/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 939 13/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 886 02/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 440 02/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 938 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 765 21/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 882 15/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 622 15/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 1062 13/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 1080 12/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 1189 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 685 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 632 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 623 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 650 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 763 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 665 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 636 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 573 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 654 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 699 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 638 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 653 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 653 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 581 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 594 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 608 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 588 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 628 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 583 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 602 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 634 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 715 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 615 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 651 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 625 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 670 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 655 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 1248 18/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 957 15/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 880 11/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 982 08/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 967 04/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 923 01/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 1042 28/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 919 25/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 1035 21/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 985 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 1037 14/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 1173 11/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 1004 07/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 588 07/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 956 30/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 979 27/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 884 23/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 891 20/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 963 16/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 1068 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 1180 09/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 1041 06/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 1148 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 1115 30/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 1175 26/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 1045 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 992 19/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 921 17/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 982 12/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 905 09/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 889 05/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 888 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 1080 28/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 1128 24/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 1123 21/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 1142 18/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 1025 13/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 800 10/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 815 06/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 796 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 619 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 589 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 636 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 1271 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 916 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 1095 25/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 1178 24/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 1211 23/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 1175 22/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 1128 22/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 1871 19/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 1321 17/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 1162 15/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 1307 13/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 1254 11/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 1045 11/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 1044 11/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 1071 11/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 1008 11/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 1320 10/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 1119 10/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 1179 08/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 1094 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 1261 06/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 1395 05/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 1764 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 1576 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 1979 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 2213 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 2169 28/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 2527 19/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 2377 21/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 2585 08/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 2611 08/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 2978 27/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 3116 20/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 3033 06/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 2912 30/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 3166 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 2866 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 3407 27/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 3009 27/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 3226 26/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 3688 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 3965 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 4187 25/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5038 19/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 5077 22/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5112 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5046 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5122 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5149 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5179 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5737 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
huyết chiến hoa sơn
Translator Name Bigtruyen
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite