Volcanic Age - huyết chiến hoa sơn

Other Name
huyết chiến hoa sơn
Translator Name Bigtruyen
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing

Đọc chuyện xuyên không huyền ảo, xuyên không tại Truyen chu

Volcanic Age - huyết chiến hoa sơn

favorite 9 / 10
person 10 votes
visibility
334010
local_library
156 Chaps

Genres

Summary

Joo seo cheon, người đã may mắn sống sót trong cuộc huyết chiến hoa sơn và trở thành trưởng lão của hoa sơn phái để rồi sống 1 cuộc sống đầy hối tiếc. khi đang nằm trên giường chờ chết thì bất ngờ xuyên không về quá khứ.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
155.5 Chương 155.5 1741 14/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 949 12/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 2096 24/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 2715 20/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 4336 19/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 1601 16/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 1782 01/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 1808 01/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 1399 26/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 1406 16/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 1412 10/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 1375 25/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 1284 25/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 1298 06/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 1349 06/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 1489 24/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 1214 24/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 1897 13/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 1450 02/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 1002 02/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 1435 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 2238 21/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 1769 15/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 1497 15/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 1566 13/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 2111 12/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 1818 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 464 29/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 1364 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 882 29/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 1237 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 564 29/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 1614 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 1449 29/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 1530 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 521 29/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 1636 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 993 29/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 1440 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 1109 28/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 2340 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 1241 29/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 1302 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 1366 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 2133 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 2013 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 1493 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 1452 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 1448 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 1443 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 1222 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 1189 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 1133 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 1089 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 2029 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 1216 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 1426 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 3059 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 1282 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 1728 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 1299 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 1946 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 2098 18/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 1428 15/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 1352 11/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 1405 08/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 1442 04/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 1407 01/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 1507 28/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 1408 25/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 1557 21/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 1878 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 1586 14/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 1697 11/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 2492 07/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 1154 07/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 1492 30/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 1834 27/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 1776 23/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 2346 20/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 1925 16/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 1646 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 1699 09/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 1590 06/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 2297 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 1657 30/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 1698 26/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 1610 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 1501 19/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 2487 17/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 2177 12/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 1662 09/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 1738 05/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 1520 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 2718 28/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 1744 24/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 3127 21/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 2680 18/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 2064 13/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 1569 10/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 2342 06/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 3925 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 1200 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 2547 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 1153 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 1716 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 1341 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 1504 25/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 1595 24/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 1647 23/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 1623 22/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 1530 22/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 2285 19/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 1704 17/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 1580 15/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 1747 13/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 1760 11/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 1557 11/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 1473 11/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 1530 11/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 1521 11/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 1777 10/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 1610 10/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 1632 08/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 1975 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 1733 06/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 1927 05/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 2245 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 2068 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 2493 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 2735 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 5179 28/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 4103 19/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 3398 21/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 4062 08/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 3075 08/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 3474 27/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 3636 20/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 3596 06/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 4128 30/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 3856 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 4236 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 4265 27/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 3681 27/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 3910 26/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 4603 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 4746 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 5000 25/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5166 19/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 5157 22/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5348 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5228 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5324 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5431 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5303 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5973 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
huyết chiến hoa sơn
Translator Name Bigtruyen
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite