Rikudou

Other Name
Rikudou
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manga
Author rikudou shuusai
Status Ongoing

Rikudou

favorite 9 / 10
person 4 votes
visibility
284517
local_library
96 Chaps

Genres

Summary

Riku trải qua rất nhiều đau đớn và bi kịch trong cuộc sống của mình sớm. Sau cái chết của cha mình, một cựu võ sĩ quyền Anh Yakuza người đàn ông đã dạy anh cách làm một cú đấm cơ bản, và cú đấm đã cứu cuộc sống của mình khi ông ta phải bảo vệ mình khỏi kẻ buôn ma túy của mẹ mình. Ông kết liễu cuộc đời những kẻ buôn ma túy, đánh dấu ông là một kẻ giết người. Bọn tội phạm tiếp tục đi theo anh ta, dẫn đến bi kịch cho những người đã cố gắng để chăm sóc cho anh. Tất cả điều này đã đưa ông đến hỏi rằng cùng một võ sĩ quyền Anh trước đây để dạy cho anh ta để trở nên mạnh mẽ, dẫn anh đến một phòng tập thể dục xuống cấp, cửa nhà mình cho thế giới của quyền anh chuyên nghiệp!

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
96 Chương 096 2816 20/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 2274 17/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 1772 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 2297 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 092 2045 27/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 091 1966 25/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 090 1773 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 089 1339 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 088 1498 19/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 087 1603 19/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 1748 12/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 1734 10/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 2065 10/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 2112 08/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 1855 07/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 1667 06/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 1949 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 1727 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 2039 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 1327 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 1268 29/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 1514 28/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 1457 27/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 1673 25/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 1678 24/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 1513 22/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 1786 21/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 2060 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 1400 18/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 1582 17/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 1932 16/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 3193 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 4998 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 3560 11/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 3666 11/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 2859 09/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 2548 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 2783 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 2399 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 2721 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 2805 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 2724 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 3073 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 2598 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 2795 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 2635 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 2738 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 2742 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 2543 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 2550 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 2467 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 3389 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 2395 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 2517 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 2524 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 2890 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 2626 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 3114 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 2818 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 2866 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 3157 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 3368 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 3027 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 3319 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 3357 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 3313 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 2818 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 4700 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 3623 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 3239 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 3185 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 3417 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 4777 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 3246 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 3347 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 3477 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 3375 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 3566 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 3758 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 3183 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 3436 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 4312 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 4400 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 4357 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 4528 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 4534 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 4949 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5126 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5034 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 4769 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5127 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5210 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5079 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5099 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5091 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5209 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Rikudou
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manga
Author rikudou shuusai
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite