Rikudou

Other Name
Rikudou
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manga
Author rikudou shuusai
Status Ongoing

Rikudou

favorite 9 / 10
person 4 votes
visibility
303073
local_library
96 Chaps

Genres

Summary

Riku trải qua rất nhiều đau đớn và bi kịch trong cuộc sống của mình sớm. Sau cái chết của cha mình, một cựu võ sĩ quyền Anh Yakuza người đàn ông đã dạy anh cách làm một cú đấm cơ bản, và cú đấm đã cứu cuộc sống của mình khi ông ta phải bảo vệ mình khỏi kẻ buôn ma túy của mẹ mình. Ông kết liễu cuộc đời những kẻ buôn ma túy, đánh dấu ông là một kẻ giết người. Bọn tội phạm tiếp tục đi theo anh ta, dẫn đến bi kịch cho những người đã cố gắng để chăm sóc cho anh. Tất cả điều này đã đưa ông đến hỏi rằng cùng một võ sĩ quyền Anh trước đây để dạy cho anh ta để trở nên mạnh mẽ, dẫn anh đến một phòng tập thể dục xuống cấp, cửa nhà mình cho thế giới của quyền anh chuyên nghiệp!

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
96 Chương 096 3053 20/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 2433 17/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 2036 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 2508 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 092 2278 27/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 091 2177 25/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 090 1961 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 089 1523 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 088 1664 19/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 087 1775 19/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 1965 12/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 1943 10/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 2268 10/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 2297 08/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 2024 07/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 1892 06/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 2153 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 1916 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 2205 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 1502 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 1435 29/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 1714 28/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 1620 27/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 1872 25/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 1875 24/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 1723 22/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 2014 21/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 2256 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 1610 18/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 1783 17/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 2174 16/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 3390 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 5035 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 3755 11/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 3848 11/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 3075 09/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 2731 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 2979 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 2574 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 2914 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 2994 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 2937 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 3273 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 2769 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 2983 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 2792 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 2920 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 4187 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 2709 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 2720 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 2651 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 3558 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 2580 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 2699 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 2709 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 3076 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 2808 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 3266 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 3026 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 3055 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 3313 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 3536 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 3226 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 3447 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 3549 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 3466 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 3012 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 4958 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 4200 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 3444 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 3359 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 3571 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 4966 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 3438 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 3565 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 3653 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 3570 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 3791 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 3974 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 3345 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 3619 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 4544 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 4553 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 4554 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 4699 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 4771 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5075 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5152 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5062 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 4998 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5151 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5244 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5107 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5137 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5125 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5237 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Rikudou
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manga
Author rikudou shuusai
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite