Rikudou

Other Name
Rikudou
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manga
Author rikudou shuusai
Status Ongoing

Rikudou

favorite 9 / 10
person 4 votes
visibility
262295
local_library
96 Chaps

Genres

Summary

Riku trải qua rất nhiều đau đớn và bi kịch trong cuộc sống của mình sớm. Sau cái chết của cha mình, một cựu võ sĩ quyền Anh Yakuza người đàn ông đã dạy anh cách làm một cú đấm cơ bản, và cú đấm đã cứu cuộc sống của mình khi ông ta phải bảo vệ mình khỏi kẻ buôn ma túy của mẹ mình. Ông kết liễu cuộc đời những kẻ buôn ma túy, đánh dấu ông là một kẻ giết người. Bọn tội phạm tiếp tục đi theo anh ta, dẫn đến bi kịch cho những người đã cố gắng để chăm sóc cho anh. Tất cả điều này đã đưa ông đến hỏi rằng cùng một võ sĩ quyền Anh trước đây để dạy cho anh ta để trở nên mạnh mẽ, dẫn anh đến một phòng tập thể dục xuống cấp, cửa nhà mình cho thế giới của quyền anh chuyên nghiệp!

Chap Title Total Views Date Added Action
96 Chương 096 2577 20/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 2150 17/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 1674 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 2203 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 092 1886 27/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 091 1819 25/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 090 1619 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 089 1188 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 088 1355 19/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 087 1500 19/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 1625 12/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 1620 10/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 1957 10/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 1950 08/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 1720 07/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 1463 06/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 1806 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 1592 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 1886 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 1168 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 1115 29/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 1367 28/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 1276 27/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 1525 25/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 1537 24/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 1347 22/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 1675 21/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 1938 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 1257 18/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 1463 17/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 1732 16/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 3027 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 4859 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 3405 11/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 3434 11/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 2654 09/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 2328 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 2527 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 2156 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 2531 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 2530 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 2472 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 2776 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 2382 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 2518 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 2365 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 2394 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 2341 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 2195 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 2211 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 2240 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 2283 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 2202 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 2351 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 2310 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 2113 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 2420 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 2880 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 2580 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 2625 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 2908 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 3015 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 2769 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 3199 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 3204 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 3206 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 2681 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 2833 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 3462 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 3123 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 3076 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 3255 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 3189 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 3129 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 3216 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 3365 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 3181 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 3306 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 3581 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 3021 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 3270 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 4179 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 4263 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 4248 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 4345 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 4418 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 4860 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 4657 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 4431 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 4632 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 4758 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5040 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5063 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5081 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5063 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5169 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Rikudou
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manga
Author rikudou shuusai
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite