Otaku Sanctuary

Rikudou

Other Name
Rikudou
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manga
Author rikudou shuusai
Status Ongoing

Rikudou

favorite 9 / 10
person 4 votes
visibility
255492
local_library
96 Chaps

Genres

Summary

Riku trải qua rất nhiều đau đớn và bi kịch trong cuộc sống của mình sớm. Sau cái chết của cha mình, một cựu võ sĩ quyền Anh Yakuza người đàn ông đã dạy anh cách làm một cú đấm cơ bản, và cú đấm đã cứu cuộc sống của mình khi ông ta phải bảo vệ mình khỏi kẻ buôn ma túy của mẹ mình. Ông kết liễu cuộc đời những kẻ buôn ma túy, đánh dấu ông là một kẻ giết người. Bọn tội phạm tiếp tục đi theo anh ta, dẫn đến bi kịch cho những người đã cố gắng để chăm sóc cho anh. Tất cả điều này đã đưa ông đến hỏi rằng cùng một võ sĩ quyền Anh trước đây để dạy cho anh ta để trở nên mạnh mẽ, dẫn anh đến một phòng tập thể dục xuống cấp, cửa nhà mình cho thế giới của quyền anh chuyên nghiệp!

Chap Title Total Views Date Added Action
96 Chương 096 2456 20/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 1998 17/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 1626 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 2142 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 092 1814 27/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 091 1737 25/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 090 1559 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 089 1125 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 088 1289 19/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 087 1429 19/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 1529 12/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 1553 10/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 1888 10/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 1880 08/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 1657 07/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 1402 06/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 1745 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 1538 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 1803 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 1101 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 1033 29/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 1322 28/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 1192 27/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 1455 25/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 1492 24/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 1284 22/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 1596 21/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 1888 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 1198 18/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 1398 17/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 1587 16/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 2967 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 4796 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 3265 11/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 3368 11/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 2608 09/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 2264 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 2448 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 2089 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 2469 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 2465 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 2411 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 2745 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 2341 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 2479 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 2288 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 2363 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 2298 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 2043 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 2160 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 2175 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 2115 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 2133 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 2306 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 2240 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 2037 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 2339 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 2799 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 2490 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 2547 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 2835 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 2964 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 2712 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 3146 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 3121 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 3145 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 2594 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 2768 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 3369 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 3013 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 3016 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 3137 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 3055 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 3073 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 3155 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 3309 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 3100 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 3236 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 3505 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 2954 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 3210 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 4075 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 4193 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 4179 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 4263 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 4358 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 4782 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 4573 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 4346 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 4536 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 4650 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5028 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5053 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5071 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5053 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5151 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Rikudou
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manga
Author rikudou shuusai
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite