Rikudou

Other Name
Rikudou
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manga
Author rikudou shuusai
Status Ongoing

Rikudou

favorite 9 / 10
person 4 votes
visibility
259571
local_library
96 Chaps

Genres

Summary

Riku trải qua rất nhiều đau đớn và bi kịch trong cuộc sống của mình sớm. Sau cái chết của cha mình, một cựu võ sĩ quyền Anh Yakuza người đàn ông đã dạy anh cách làm một cú đấm cơ bản, và cú đấm đã cứu cuộc sống của mình khi ông ta phải bảo vệ mình khỏi kẻ buôn ma túy của mẹ mình. Ông kết liễu cuộc đời những kẻ buôn ma túy, đánh dấu ông là một kẻ giết người. Bọn tội phạm tiếp tục đi theo anh ta, dẫn đến bi kịch cho những người đã cố gắng để chăm sóc cho anh. Tất cả điều này đã đưa ông đến hỏi rằng cùng một võ sĩ quyền Anh trước đây để dạy cho anh ta để trở nên mạnh mẽ, dẫn anh đến một phòng tập thể dục xuống cấp, cửa nhà mình cho thế giới của quyền anh chuyên nghiệp!

Chap Title Total Views Date Added Action
96 Chương 096 2526 20/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 2060 17/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 1646 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 2187 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 092 1873 27/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 091 1808 25/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 090 1605 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 089 1172 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 088 1337 19/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 087 1464 19/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 1548 12/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 1582 10/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 1906 10/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 1914 08/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 1708 07/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 1451 06/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 1792 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 1579 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 1851 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 1150 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 1082 29/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 1350 28/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 1257 27/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 1505 25/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 1524 24/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 1331 22/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 1659 21/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 1922 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 1238 18/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 1444 17/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 1656 16/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 3016 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 4839 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 3322 11/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 3422 11/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 2642 09/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 2311 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 2508 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 2122 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 2502 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 2515 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 2458 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 2761 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 2370 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 2479 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 2348 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 2363 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 2321 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 2074 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 2176 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 2212 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 2155 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 2170 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 2320 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 2272 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 2085 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 2391 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 2848 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 2544 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 2589 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 2888 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 3004 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 2753 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 3166 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 3188 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 3173 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 2661 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 2805 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 3431 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 3087 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 3049 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 3237 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 3123 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 3116 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 3200 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 3353 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 3149 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 3263 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 3546 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 3002 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 3253 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 4135 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 4243 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 4221 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 4306 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 4407 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 4826 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 4627 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 4398 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 4620 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 4687 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5036 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5057 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5079 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5059 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5161 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Rikudou
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manga
Author rikudou shuusai
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite