Rikudou

Other Name
Rikudou
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manga
Author rikudou shuusai
Status Ongoing

Rikudou

favorite 9 / 10
person 4 votes
visibility
300140
local_library
96 Chaps

Genres

Summary

Riku trải qua rất nhiều đau đớn và bi kịch trong cuộc sống của mình sớm. Sau cái chết của cha mình, một cựu võ sĩ quyền Anh Yakuza người đàn ông đã dạy anh cách làm một cú đấm cơ bản, và cú đấm đã cứu cuộc sống của mình khi ông ta phải bảo vệ mình khỏi kẻ buôn ma túy của mẹ mình. Ông kết liễu cuộc đời những kẻ buôn ma túy, đánh dấu ông là một kẻ giết người. Bọn tội phạm tiếp tục đi theo anh ta, dẫn đến bi kịch cho những người đã cố gắng để chăm sóc cho anh. Tất cả điều này đã đưa ông đến hỏi rằng cùng một võ sĩ quyền Anh trước đây để dạy cho anh ta để trở nên mạnh mẽ, dẫn anh đến một phòng tập thể dục xuống cấp, cửa nhà mình cho thế giới của quyền anh chuyên nghiệp!

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
96 Chương 096 2999 20/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 2418 17/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 1983 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 2456 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 092 2230 27/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 091 2135 25/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 090 1946 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 089 1500 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 088 1619 19/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 087 1761 19/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 1933 12/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 1902 10/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 2229 10/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 2241 08/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 1995 07/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 1843 06/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 2093 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 1902 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 2194 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 1473 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 1399 29/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 1664 28/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 1573 27/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 1824 25/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 1855 24/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 1693 22/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 1975 21/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 2227 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 1564 18/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 1754 17/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 2160 16/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 3361 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 5031 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 3731 11/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 3834 11/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 3014 09/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 2695 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 2946 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 2558 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 2900 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 2976 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 2889 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 3259 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 2751 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 2935 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 2781 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 2898 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 4155 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 2689 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 2708 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 2619 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 3525 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 2563 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 2665 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 2691 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 3063 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 2752 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 3234 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 3011 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 3013 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 3284 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 3505 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 3212 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 3428 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 3532 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 3439 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 3000 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 4921 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 4186 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 3432 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 3312 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 3542 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 4925 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 3405 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 3532 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 3613 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 3525 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 3743 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 3922 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 3306 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 3575 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 4481 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 4505 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 4498 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 4655 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 4696 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5067 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5142 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5058 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 4943 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5147 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5240 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5103 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5131 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5117 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5231 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Rikudou
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manga
Author rikudou shuusai
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite