Rikudou

Other Name
Rikudou
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manga
Author rikudou shuusai
Status Ongoing

Rikudou

favorite 9 / 10
person 4 votes
visibility
292150
local_library
96 Chaps

Genres

Summary

Riku trải qua rất nhiều đau đớn và bi kịch trong cuộc sống của mình sớm. Sau cái chết của cha mình, một cựu võ sĩ quyền Anh Yakuza người đàn ông đã dạy anh cách làm một cú đấm cơ bản, và cú đấm đã cứu cuộc sống của mình khi ông ta phải bảo vệ mình khỏi kẻ buôn ma túy của mẹ mình. Ông kết liễu cuộc đời những kẻ buôn ma túy, đánh dấu ông là một kẻ giết người. Bọn tội phạm tiếp tục đi theo anh ta, dẫn đến bi kịch cho những người đã cố gắng để chăm sóc cho anh. Tất cả điều này đã đưa ông đến hỏi rằng cùng một võ sĩ quyền Anh trước đây để dạy cho anh ta để trở nên mạnh mẽ, dẫn anh đến một phòng tập thể dục xuống cấp, cửa nhà mình cho thế giới của quyền anh chuyên nghiệp!

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
96 Chương 096 2935 20/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 2341 17/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 1856 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 2386 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 092 2129 27/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 091 2061 25/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 090 1842 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 089 1399 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 088 1578 19/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 087 1683 19/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 1835 12/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 1810 10/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 2137 10/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 2197 08/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 1931 07/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 1744 06/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 2042 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 1802 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 2116 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 1405 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 1345 29/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 1579 28/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 1511 27/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 1744 25/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 1760 24/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 1600 22/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 1889 21/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 2147 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 1495 18/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 1674 17/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 2047 16/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 3277 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 5021 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 3655 11/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 3768 11/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 2987 09/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 2631 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 2865 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 2479 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 2801 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 2905 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 2847 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 3177 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 2688 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 2890 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 2732 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 2831 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 3016 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 2617 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 2616 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 2538 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 3467 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 2466 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 2581 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 2610 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 2963 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 2706 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 3191 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 2911 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 2952 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 3237 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 3437 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 3111 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 3389 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 3434 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 3392 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 2894 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 4793 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 3693 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 3316 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 3258 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 3487 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 4858 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 3318 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 3452 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 3561 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 3465 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 3669 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 3860 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 3250 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 3505 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 4391 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 4479 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 4439 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 4630 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 4639 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5013 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5136 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5048 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 4877 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5143 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5228 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5093 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5115 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5107 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5225 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Rikudou
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manga
Author rikudou shuusai
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite