Rikudou

Other Name
Rikudou
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manga
Author rikudou shuusai
Status Ongoing

Rikudou

favorite 9 / 10
person 4 votes
visibility
298623
local_library
96 Chaps

Genres

Summary

Riku trải qua rất nhiều đau đớn và bi kịch trong cuộc sống của mình sớm. Sau cái chết của cha mình, một cựu võ sĩ quyền Anh Yakuza người đàn ông đã dạy anh cách làm một cú đấm cơ bản, và cú đấm đã cứu cuộc sống của mình khi ông ta phải bảo vệ mình khỏi kẻ buôn ma túy của mẹ mình. Ông kết liễu cuộc đời những kẻ buôn ma túy, đánh dấu ông là một kẻ giết người. Bọn tội phạm tiếp tục đi theo anh ta, dẫn đến bi kịch cho những người đã cố gắng để chăm sóc cho anh. Tất cả điều này đã đưa ông đến hỏi rằng cùng một võ sĩ quyền Anh trước đây để dạy cho anh ta để trở nên mạnh mẽ, dẫn anh đến một phòng tập thể dục xuống cấp, cửa nhà mình cho thế giới của quyền anh chuyên nghiệp!

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
96 Chương 096 2986 20/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 2418 17/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 1937 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 2438 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 092 2200 27/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 091 2107 25/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 090 1931 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 089 1471 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 088 1602 19/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 087 1743 19/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 1914 12/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 1890 10/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 2210 10/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 2227 08/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 1983 07/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 1823 06/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 2081 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 1889 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 2177 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 1456 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 1384 29/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 1653 28/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 1553 27/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 1812 25/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 1823 24/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 1673 22/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 1964 21/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 2211 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 1551 18/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 1735 17/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 2149 16/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 3347 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 5029 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 3719 11/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 3802 11/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 2998 09/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 2684 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 2927 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 2547 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 2883 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 2964 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 2878 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 3239 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 2740 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 2920 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 2746 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 2887 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 4144 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 2673 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 2694 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 2587 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 3507 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 2545 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 2650 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 2679 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 3047 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 2735 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 3214 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 2996 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 2996 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 3272 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 3492 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 3193 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 3414 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 3514 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 3425 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 2987 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 4902 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 4170 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 3414 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 3296 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 3529 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 4909 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 3385 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 3518 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 3601 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 3512 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 3726 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 3908 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 3293 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 3556 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 4445 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 4491 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 4481 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 4642 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 4676 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5065 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5140 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5056 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 4894 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5145 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5236 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5101 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5125 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5113 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5229 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Rikudou
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manga
Author rikudou shuusai
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite