Dousei Recipe

Other Name
Em gái thơ ngây
Translator Name 7 Team
Category Manga
Author oshima towa
Status Ongoing

Dousei Recipe

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
47856
local_library
64 Chaps

Genres

Summary

Bỗng dưng bạn gái muốn chuyển đến sống cùng mình, Takeshi(18 tuổi)-một sinh viên đại học, sẽ làm gì với cô bạn gái đáng yêu, ngây thơ vô số tội của mình?

Và càng ngạc nhiên hơn cô gái đó chính là con gái cưng của trùm xã hội đen . . .

Chap Title Total Views Date Added Action
61 Chapter 61 1103 09/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 661 09/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 738 09/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 1656 09/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 1105 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 765 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 687 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 504 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 552 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 586 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 523 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 498 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 418 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 544 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 462 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 436 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 508 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 404 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 324 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 452 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.7 Chapter 41.7 277 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.6 Chapter 41.6 316 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.5 Chapter 41.5 351 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 259 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 251 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 250 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 264 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 345 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 514 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 635 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 429 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 465 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 370 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 529 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 457 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 438 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 397 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 531 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 495 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Dousei Recipe - Chap 25 529 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Dousei Recipe - Chap 24 654 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Dousei Recipe - Chap 23 624 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Dousei Recipe - Chap 22 582 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Dousei Recipe - Chap 21 689 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Dousei Recipe - Chap 20 554 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Dousei Recipe - Chap 19 696 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Dousei Recipe - Chap 18 764 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Dousei Recipe - Chap 17 749 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Dousei Recipe - Chap 16 702 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Dousei Recipe - Chap 15 730 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Dousei Recipe - Chap 14 915 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Dousei Recipe - Chap 13 667 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Dousei Recipe - Chap 12 649 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Dousei Recipe - Chap 11 703 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Dousei Recipe - Chap 10 890 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Dousei Recipe - Chap 09 982 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Dousei Recipe - Chap 08 917 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Dousei Recipe - Chap 07 1057 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Dousei Recipe - Chap 06 1213 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Dousei Recipe - Chap 05 1336 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Dousei Recipe - Chap 04 1918 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Dousei Recipe - Chap 03 2368 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Dousei Recipe - Chap 02 2637 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Dousei Recipe - Chap 01 3832 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Em gái thơ ngây
Translator Name 7 Team
Category Manga
Author oshima towa
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite