Dousei Recipe

Other Name
Em gái thơ ngây
Translator Name 7 Team
Category Manga
Author oshima towa
Status Ongoing

Dousei Recipe

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
49196
local_library
64 Chaps

Genres

Summary

Bỗng dưng bạn gái muốn chuyển đến sống cùng mình, Takeshi(18 tuổi)-một sinh viên đại học, sẽ làm gì với cô bạn gái đáng yêu, ngây thơ vô số tội của mình?

Và càng ngạc nhiên hơn cô gái đó chính là con gái cưng của trùm xã hội đen . . .

Chap Title Total Views Date Added Action
61 Chapter 61 1114 09/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 676 09/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 752 09/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 1668 09/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 1117 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 795 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 705 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 515 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 586 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 599 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 554 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 514 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 446 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 563 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 482 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 468 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 525 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 431 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 343 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 482 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.7 Chapter 41.7 310 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.6 Chapter 41.6 327 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.5 Chapter 41.5 366 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 271 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 280 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 274 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 278 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 371 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 528 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 646 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 444 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 477 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 390 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 567 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 470 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 471 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 413 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 549 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 506 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Dousei Recipe - Chap 25 543 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Dousei Recipe - Chap 24 673 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Dousei Recipe - Chap 23 638 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Dousei Recipe - Chap 22 602 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Dousei Recipe - Chap 21 704 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Dousei Recipe - Chap 20 571 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Dousei Recipe - Chap 19 710 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Dousei Recipe - Chap 18 778 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Dousei Recipe - Chap 17 819 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Dousei Recipe - Chap 16 722 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Dousei Recipe - Chap 15 748 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Dousei Recipe - Chap 14 950 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Dousei Recipe - Chap 13 679 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Dousei Recipe - Chap 12 669 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Dousei Recipe - Chap 11 723 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Dousei Recipe - Chap 10 906 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Dousei Recipe - Chap 09 1001 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Dousei Recipe - Chap 08 950 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Dousei Recipe - Chap 07 1068 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Dousei Recipe - Chap 06 1232 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Dousei Recipe - Chap 05 1422 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Dousei Recipe - Chap 04 1934 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Dousei Recipe - Chap 03 2379 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Dousei Recipe - Chap 02 2657 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Dousei Recipe - Chap 01 3845 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Em gái thơ ngây
Translator Name 7 Team
Category Manga
Author oshima towa
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite