Dousei Recipe

Other Name
Em gái thơ ngây
Translator Name 7 Team
Category Manga
Author oshima towa
Status Ongoing

Dousei Recipe

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
55353
local_library
64 Chaps

Genres

Summary

Bỗng dưng bạn gái muốn chuyển đến sống cùng mình, Takeshi(18 tuổi)-một sinh viên đại học, sẽ làm gì với cô bạn gái đáng yêu, ngây thơ vô số tội của mình?

Và càng ngạc nhiên hơn cô gái đó chính là con gái cưng của trùm xã hội đen . . .

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
61 Chapter 61 1272 09/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 711 09/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 763 09/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 1774 09/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 1128 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 809 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 781 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 532 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 597 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 599 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 554 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 531 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 446 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 591 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 498 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 468 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 544 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 431 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 376 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 482 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.7 Chapter 41.7 324 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.6 Chapter 41.6 340 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.5 Chapter 41.5 382 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 304 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 280 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 286 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 323 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 371 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 559 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 670 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 455 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 495 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 407 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 567 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 470 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 471 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 413 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 549 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 525 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Dousei Recipe - Chap 25 543 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Dousei Recipe - Chap 24 673 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Dousei Recipe - Chap 23 657 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Dousei Recipe - Chap 22 613 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Dousei Recipe - Chap 21 749 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Dousei Recipe - Chap 20 603 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Dousei Recipe - Chap 19 737 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Dousei Recipe - Chap 18 789 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Dousei Recipe - Chap 17 1054 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Dousei Recipe - Chap 16 735 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Dousei Recipe - Chap 15 767 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Dousei Recipe - Chap 14 967 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Dousei Recipe - Chap 13 694 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Dousei Recipe - Chap 12 669 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Dousei Recipe - Chap 11 735 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Dousei Recipe - Chap 10 921 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Dousei Recipe - Chap 09 1001 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Dousei Recipe - Chap 08 1001 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Dousei Recipe - Chap 07 5062 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Dousei Recipe - Chap 06 1290 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Dousei Recipe - Chap 05 1666 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Dousei Recipe - Chap 04 2016 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Dousei Recipe - Chap 03 2464 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Dousei Recipe - Chap 02 2764 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Dousei Recipe - Chap 01 4105 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Em gái thơ ngây
Translator Name 7 Team
Category Manga
Author oshima towa
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite