Dousei Recipe

Other Name
Em gái thơ ngây
Translator Name 7 Team
Category Manga
Author oshima towa
Status Ongoing

Dousei Recipe

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
59802
local_library
64 Chaps

Genres

Summary

Bỗng dưng bạn gái muốn chuyển đến sống cùng mình, Takeshi(18 tuổi)-một sinh viên đại học, sẽ làm gì với cô bạn gái đáng yêu, ngây thơ vô số tội của mình?

Và càng ngạc nhiên hơn cô gái đó chính là con gái cưng của trùm xã hội đen . . .

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
61 Chapter 61 2760 09/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 770 09/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 828 09/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 1832 09/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 1198 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 891 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 801 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 595 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 656 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 641 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 617 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 619 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 498 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 591 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 555 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 513 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 602 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 456 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 437 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 524 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.7 Chapter 41.7 374 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.6 Chapter 41.6 371 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.5 Chapter 41.5 456 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 365 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 368 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 340 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 323 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 391 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 616 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 740 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 483 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 552 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 460 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 624 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 537 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 504 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 474 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 597 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 538 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Dousei Recipe - Chap 25 570 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Dousei Recipe - Chap 24 719 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Dousei Recipe - Chap 23 702 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Dousei Recipe - Chap 22 656 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Dousei Recipe - Chap 21 760 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Dousei Recipe - Chap 20 603 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Dousei Recipe - Chap 19 792 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Dousei Recipe - Chap 18 857 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Dousei Recipe - Chap 17 1080 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Dousei Recipe - Chap 16 774 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Dousei Recipe - Chap 15 815 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Dousei Recipe - Chap 14 1012 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Dousei Recipe - Chap 13 713 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Dousei Recipe - Chap 12 722 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Dousei Recipe - Chap 11 764 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Dousei Recipe - Chap 10 921 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Dousei Recipe - Chap 09 1057 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Dousei Recipe - Chap 08 1050 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Dousei Recipe - Chap 07 5066 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Dousei Recipe - Chap 06 1320 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Dousei Recipe - Chap 05 1698 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Dousei Recipe - Chap 04 2051 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Dousei Recipe - Chap 03 2518 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Dousei Recipe - Chap 02 2823 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Dousei Recipe - Chap 01 4262 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Em gái thơ ngây
Translator Name 7 Team
Category Manga
Author oshima towa
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite