Tomodachi Game

Other Name
トモダチゲーム; 朋友游戏; Friends Games; Trò chơi tình bạn
Translator Name Unknown
Category Manga
Author Yamaguchi mikoto
Artist SATOU Yuuki
Status Ongoing

Tomodachi Game

favorite 9 / 10
person 206 votes
visibility
1511126
local_library
123 Chaps

Genres

Summary

Katagiri Yuichi tin rằng bạn bè quan trọng hơn tiền bạc, nhưng cậu cũng hiểu rõ sự khó khăn khi túng thiếu. Cậu làm việc chăm chỉ để tiết kiệm tiền cho chuyến đi dã ngoại thời trung học, vì cậu đã hứa với bốn người bạn thân của mình rằng tất cả sẽ cùng đi. Tuy nhiên, sau khi gom đủ tiền, toàn bộ quỹ lớp bị trộm mất! Sự nghi ngờ đổ lên đầu hai người bạn của Yuichi, Sawaragi Shiho và Shibe Makoto. Ngay sau đó, cả 5 người bị bắt cóc, và thấy mình tỉnh dậy trong 1 căn phòng kỳ lạ, cùng 1 nhân vật hoạt hình. Có vẻ như, một trong số 5 người đã đẩy bọn họ vào "trò chơi tình bạn" nhằm mong gỡ lại món tiền nào đó. Nhưng đó là ai, và tại sao bọn họ lại phải mang nợ? Phải chăng đã có kẻ trộm tiền của lớp để trả tiền được vào trò chơi này? Katagiri và những người bạn thân của mình buộc phải thắng trong trò chơi. Sẽ là bài kiểm tra tình bạn, hay phá hủy niềm tin giữa bọn họ? Tên tiếng việt: Friends game - Trò chơi tình bạn

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
119 Chapter 119 6771 18/12/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 6431 19/11/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 5959 19/11/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 7329 13/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 5690 13/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 5566 13/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 5740 13/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 5673 13/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 8717 14/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 7130 14/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 6620 14/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 6360 14/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 6467 14/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 6366 14/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 6271 14/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 6333 14/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 6343 14/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 6553 14/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 7058 14/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 6706 14/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 6440 14/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 6242 14/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 6415 14/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 6426 14/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 13265 02/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 11674 09/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 10158 02/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 10708 27/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 9804 27/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 11166 18/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 11522 10/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 11663 03/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 12280 24/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 13032 17/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 12819 07/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 13148 25/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 18345 08/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 17600 10/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 16835 04/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 17768 30/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 17122 08/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 16465 19/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 17988 22/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 17890 14/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 18934 26/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 18240 08/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 19191 31/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 17763 16/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 17534 11/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 17261 09/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 18643 08/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 18328 21/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 19428 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 19653 12/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 20545 05/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 19084 03/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 19370 30/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 19290 28/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 20333 25/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 21501 15/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 21165 15/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 19328 13/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 20774 25/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 20207 16/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 21967 01/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 21107 25/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 20704 19/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 21500 16/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 21800 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 24965 02/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.5 Chapter 49.5 24532 02/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 29134 02/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 25317 06/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 25862 03/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 28142 03/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 40977 15/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 16566 15/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 8383 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 7425 04/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 7755 04/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 7843 31/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 7222 31/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 7952 28/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 7236 28/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 7364 28/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 7343 28/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 7844 28/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 7426 28/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 7522 27/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 7869 27/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 7933 24/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 7443 24/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 8386 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 7265 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 7686 09/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 7647 09/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 7426 09/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 7588 19/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 7357 19/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 7606 19/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 7429 14/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 7706 14/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 7314 14/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 7292 12/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 7743 12/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 7524 12/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 7311 12/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 7494 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 7939 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 6387 08/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10:THẬT BẤT NGỜ NHƯNG TRÒ CHƠI KẾT THÚC TẠI ĐÂY 8669 28/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 8090 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 6210 08/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 7864 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 8375 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 8455 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 8802 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.2 Chapter 3.2 8645 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.1 Chapter 3.1 8647 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.2 Chapter 2.2 8581 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.1 Chapter 2.1 8823 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chapter 1.2 10163 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chapter 1.1 14139 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
トモダチゲーム; 朋友游戏; Friends Games; Trò chơi tình bạn
Translator Name Unknown
Category Manga
Author Yamaguchi mikoto
Artist SATOU Yuuki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite