Tomodachi Game

Other Name
トモダチゲーム; 朋友游戏; Friends Games; Trò chơi tình bạn
Translator Name Unknown
Category Manga
Author Yamaguchi mikoto
Artist SATOU Yuuki
Status Ongoing

Tomodachi Game

favorite 9 / 10
person 204 votes
visibility
1390753
local_library
120 Chaps

Genres

Summary

Katagiri Yuichi tin rằng bạn bè quan trọng hơn tiền bạc, nhưng cậu cũng hiểu rõ sự khó khăn khi túng thiếu. Cậu làm việc chăm chỉ để tiết kiệm tiền cho chuyến đi dã ngoại thời trung học, vì cậu đã hứa với bốn người bạn thân của mình rằng tất cả sẽ cùng đi. Tuy nhiên, sau khi gom đủ tiền, toàn bộ quỹ lớp bị trộm mất! Sự nghi ngờ đổ lên đầu hai người bạn của Yuichi, Sawaragi Shiho và Shibe Makoto. Ngay sau đó, cả 5 người bị bắt cóc, và thấy mình tỉnh dậy trong 1 căn phòng kỳ lạ, cùng 1 nhân vật hoạt hình. Có vẻ như, một trong số 5 người đã đẩy bọn họ vào "trò chơi tình bạn" nhằm mong gỡ lại món tiền nào đó. Nhưng đó là ai, và tại sao bọn họ lại phải mang nợ? Phải chăng đã có kẻ trộm tiền của lớp để trả tiền được vào trò chơi này? Katagiri và những người bạn thân của mình buộc phải thắng trong trò chơi. Sẽ là bài kiểm tra tình bạn, hay phá hủy niềm tin giữa bọn họ? Tên tiếng việt: Friends game - Trò chơi tình bạn

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
116 Chương 116 5005 13/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 2046 13/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 1884 13/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 2701 13/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 2568 13/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 7787 14/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 5994 14/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 5748 14/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 5512 14/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 5611 14/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 5414 14/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 5379 14/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 5443 14/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 5405 14/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 5591 14/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 5604 14/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 5792 14/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 5568 14/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 5418 14/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 5515 14/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 5478 14/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 12303 02/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 10838 09/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 9372 02/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 9856 27/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 8868 27/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 9906 18/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 10620 10/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 10663 03/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 11324 24/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 11812 17/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 11997 07/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 11988 25/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 17281 08/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 16636 10/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 15977 04/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 16824 30/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 16082 08/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 15535 19/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 17000 22/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 17008 14/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 17914 26/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 17264 08/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 18225 31/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 16885 16/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 16514 11/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 16391 09/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 17283 08/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 17220 21/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 18188 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 18643 12/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 19521 05/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 18108 03/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 18306 30/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 18320 28/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 19325 25/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 20467 15/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 20177 15/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 18306 13/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 19580 25/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 19061 16/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 20775 01/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 19681 25/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 19270 19/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 19974 16/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 20768 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 23355 02/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.5 Chapter 49.5 22990 02/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 26988 02/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 23655 06/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 24314 03/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 26160 03/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 37735 15/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 15718 15/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 8175 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 7267 04/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 7567 04/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 7575 31/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 7056 31/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 7518 28/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 7098 28/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 7210 28/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 7175 28/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 7668 28/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 7252 28/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 7282 27/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 7699 27/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 7687 24/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 7219 24/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 8220 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 7147 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 7410 09/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 7461 09/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 7234 09/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 7364 19/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 7235 19/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 7396 19/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 7307 14/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 7138 14/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 7198 14/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 7182 12/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 7631 12/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 7246 12/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 7207 12/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 7360 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 7829 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 6253 08/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10:THẬT BẤT NGỜ NHƯNG TRÒ CHƠI KẾT THÚC TẠI ĐÂY 8425 28/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 7828 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5998 08/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 7726 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 8209 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 8339 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 8678 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.2 Chapter 3.2 8453 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.1 Chapter 3.1 8445 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.2 Chapter 2.2 8471 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.1 Chapter 2.1 8709 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chapter 1.2 9977 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chapter 1.1 13795 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
トモダチゲーム; 朋友游戏; Friends Games; Trò chơi tình bạn
Translator Name Unknown
Category Manga
Author Yamaguchi mikoto
Artist SATOU Yuuki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite