Pochi x Kuro

Other Name
Pochi x Kuro
Translator Name Unknown
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Pochi x Kuro

favorite 10 / 10
person 4 votes
visibility
80687
local_library
44 Chaps

Genres

Summary

Một nữ sinh loài người lạc vào thế giới quỷ.Nơi mà thịt con người vô cùng giá trị may mắn thay gặp được thanh niên quỷ Kuro nghiêm túc,Kuro phải lòng cô gái và đặt tên cô là Pochi.Kuro quyết định giúp Pochi quay trở về thế giới loài người cũng như bảo vệ cô khỏi lũ quỷ lúc nào cũng muốn "chịch" cô ( chém đấy :v)

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
43 chap 43 - end 936 23/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 821 14/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 807 06/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 1300 10/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 790 04/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 997 28/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 997 29/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 841 22/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 852 18/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 1073 13/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 902 05/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 891 29/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 988 22/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 945 12/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 967 06/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 975 15/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.5 Chương 27.5 675 15/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 1215 02/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 1058 27/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 1225 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 1260 11/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 4271 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 2535 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 2400 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 2360 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 2150 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 2400 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 2328 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 2380 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 2396 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 2433 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 2055 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 2554 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 2445 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 2630 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 2279 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2430 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 2389 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 2135 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 2448 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 2381 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 2697 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 3064 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5012 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Pochi x Kuro
Translator Name Unknown
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite