Pochi x Kuro

Other Name
Pochi x Kuro
Translator Name Unknown
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Pochi x Kuro

favorite 10 / 10
person 4 votes
visibility
65515
local_library
43 Chaps

Genres

Summary

Một nữ sinh loài người lạc vào thế giới quỷ.Nơi mà thịt con người vô cùng giá trị may mắn thay gặp được thanh niên quỷ Kuro nghiêm túc,Kuro phải lòng cô gái và đặt tên cô là Pochi.Kuro quyết định giúp Pochi quay trở về thế giới loài người cũng như bảo vệ cô khỏi lũ quỷ lúc nào cũng muốn "chịch" cô ( chém đấy :v)

Chap Title Total Views Date Added Action
42 Chương 42 387 1 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 510 06/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 570 10/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 419 04/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 706 28/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 694 29/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 578 22/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 592 18/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 805 13/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 621 05/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 702 29/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 719 22/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 658 12/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 693 06/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 736 15/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.5 Chương 27.5 449 15/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 949 02/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 793 27/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 917 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 964 11/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 3803 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 2222 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 2143 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 2074 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 1918 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 2117 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 2047 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 2122 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 2128 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1909 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 1820 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 2168 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 2136 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 2119 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 1953 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2152 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 2073 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 1832 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 2111 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 1954 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 2186 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 2686 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 4380 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Pochi x Kuro
Translator Name Unknown
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite