Pochi x Kuro

Other Name
Pochi x Kuro
Translator Name Unknown
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Pochi x Kuro

favorite 10 / 10
person 4 votes
visibility
81658
local_library
44 Chaps

Genres

Summary

Một nữ sinh loài người lạc vào thế giới quỷ.Nơi mà thịt con người vô cùng giá trị may mắn thay gặp được thanh niên quỷ Kuro nghiêm túc,Kuro phải lòng cô gái và đặt tên cô là Pochi.Kuro quyết định giúp Pochi quay trở về thế giới loài người cũng như bảo vệ cô khỏi lũ quỷ lúc nào cũng muốn "chịch" cô ( chém đấy :v)

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
43 chap 43 - end 971 23/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 832 14/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 850 06/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 1348 10/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 805 04/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 1027 28/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 1062 29/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 871 22/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 864 18/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 1128 13/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 935 05/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 925 29/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 1025 22/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 973 12/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 996 06/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 988 15/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.5 Chương 27.5 675 15/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 1258 02/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 1074 27/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 1242 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 1287 11/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 4314 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 2581 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 2400 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 2360 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 2150 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 2412 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 2347 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 2412 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 2409 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 2433 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 2068 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 2554 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 2461 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 2630 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 2279 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2443 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 2412 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 2146 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 2459 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 2397 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 2717 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 3112 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5026 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Pochi x Kuro
Translator Name Unknown
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite