Pochi x Kuro

Other Name
Pochi x Kuro
Translator Name Unknown
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Pochi x Kuro

favorite 10 / 10
person 4 votes
visibility
78913
local_library
44 Chaps

Genres

Summary

Một nữ sinh loài người lạc vào thế giới quỷ.Nơi mà thịt con người vô cùng giá trị may mắn thay gặp được thanh niên quỷ Kuro nghiêm túc,Kuro phải lòng cô gái và đặt tên cô là Pochi.Kuro quyết định giúp Pochi quay trở về thế giới loài người cũng như bảo vệ cô khỏi lũ quỷ lúc nào cũng muốn "chịch" cô ( chém đấy :v)

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
43 chap 43 - end 788 23/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 794 14/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 778 06/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 1236 10/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 726 04/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 951 28/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 952 29/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 808 22/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 802 18/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 1024 13/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 884 05/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 891 29/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 929 22/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 875 12/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 956 06/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 956 15/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.5 Chương 27.5 652 15/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 1180 02/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 1014 27/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 1154 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 1216 11/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 4228 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 2500 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 2369 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 2360 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 2150 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 2351 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 2283 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 2353 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 2383 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 2387 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 2040 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 2509 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 2416 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 2595 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 2227 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2413 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 2357 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 2088 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 2377 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 2316 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 2622 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 3035 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 4988 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Pochi x Kuro
Translator Name Unknown
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite