Otaku Sanctuary

Pochi x Kuro

Other Name
Pochi x Kuro
Translator Name Unknown
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Pochi x Kuro

favorite 10 / 10
person 4 votes
visibility
56489
local_library
33 Chaps

Genres

Summary

Một nữ sinh loài người lạc vào thế giới quỷ.Nơi mà thịt con người vô cùng giá trị may mắn thay gặp được thanh niên quỷ Kuro nghiêm túc,Kuro phải lòng cô gái và đặt tên cô là Pochi.Kuro quyết định giúp Pochi quay trở về thế giới loài người cũng như bảo vệ cô khỏi lũ quỷ lúc nào cũng muốn "chịch" cô ( chém đấy :v)

Chap Title Total Views Date Added Action
32 Chương 32 553 5 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 533 22/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 551 12/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 639 06/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 686 15/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.5 Chương 27.5 381 15/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 863 02/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 732 27/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 868 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 927 11/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 3749 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 2190 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 2071 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 2021 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 1798 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 2019 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 1987 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 2055 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 2017 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1825 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 1747 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 2106 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 2064 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 2053 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 1855 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2080 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 1994 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 1738 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 2030 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 1880 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 2138 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 2547 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 3792 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Pochi x Kuro
Translator Name Unknown
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite