Pochi x Kuro

Other Name
Pochi x Kuro
Translator Name Unknown
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Pochi x Kuro

favorite 10 / 10
person 4 votes
visibility
68981
local_library
44 Chaps

Genres

Summary

Một nữ sinh loài người lạc vào thế giới quỷ.Nơi mà thịt con người vô cùng giá trị may mắn thay gặp được thanh niên quỷ Kuro nghiêm túc,Kuro phải lòng cô gái và đặt tên cô là Pochi.Kuro quyết định giúp Pochi quay trở về thế giới loài người cũng như bảo vệ cô khỏi lũ quỷ lúc nào cũng muốn "chịch" cô ( chém đấy :v)

Chap Title Total Views Date Added Action
43 chap 43 - end 511 23/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 588 14/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 604 06/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 684 10/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 486 04/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 782 28/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 736 29/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 647 22/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 648 18/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 853 13/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 674 05/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 752 29/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 766 22/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 709 12/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 754 06/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 784 15/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.5 Chương 27.5 494 15/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 990 02/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 847 27/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 977 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 1030 11/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 3935 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 2311 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 2197 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 2160 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 1980 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 2187 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 2115 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 2172 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 2194 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 2020 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 1869 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 2209 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 2182 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 2223 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 2007 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2207 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 2117 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 1877 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 2158 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 2011 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 2227 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 2753 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 4554 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Pochi x Kuro
Translator Name Unknown
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite