Stravaganza - Isai no Hime

Other Name
ストラヴァガンツァ ~異彩の姫~; Stravaganza ~Isai no Hime~
Translator Name HamTruyen   -   Support/Inactive Team: Hamtruyen , Seven Love cùng thực hiện.
Category Manga
Author tomi akihito
Status Ongoing

Stravaganza - Isai no Hime

favorite 8 / 10
person 2 votes
visibility
86725
local_library
36 Chaps

Genres

Summary

Thời đại này, con người sống trong những bước tường thành lớn, bảo vệ họ khỏi những nguy hiểm từ các loài khác luôn rình rập bên ngoài. câu truyện của chúng ta bắt đầu từ một nữ hoàng bất kham hay trốn ra ngoài rừng dạo chơi một mình

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
34 Chương 34 2270 04/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 1694 01/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 1233 30/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 1286 26/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 1471 25/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 1224 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 975 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 1604 04/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 1533 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 1390 17/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 1431 15/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1619 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 1501 09/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1378 08/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.5 Chương 20.5 1504 07/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 1531 03/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 1467 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 1598 28/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 1827 26/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 1957 24/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 1458 24/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 - nắm đấm vàng 1681 23/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 chapter 13 - kẻ thù cũ tái xuất 1484 21/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 1745 19/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 1870 19/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 1922 17/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 chap 9 - xâm lấn 2 1627 17/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 chap 8 - xâm lấn 1706 17/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.5 chap 7.5 - trò tiêu khiển của nữ hoàng 1834 17/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5616 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5574 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5481 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5522 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5773 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 6201 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 6738 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
ストラヴァガンツァ ~異彩の姫~; Stravaganza ~Isai no Hime~
Translator Name HamTruyen   -   Support/Inactive Team: Hamtruyen , Seven Love cùng thực hiện.
Category Manga
Author tomi akihito
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite