Stravaganza - Isai no Hime

Other Name
ストラヴァガンツァ ~異彩の姫~; Stravaganza ~Isai no Hime~
Translator Name HamTruyen   -   Support/Inactive Team: Hamtruyen , Seven Love cùng thực hiện.
Category Manga
Author tomi akihito
Status Ongoing

Stravaganza - Isai no Hime

favorite 8 / 10
person 2 votes
visibility
83675
local_library
36 Chaps

Genres

Summary

Thời đại này, con người sống trong những bước tường thành lớn, bảo vệ họ khỏi những nguy hiểm từ các loài khác luôn rình rập bên ngoài. câu truyện của chúng ta bắt đầu từ một nữ hoàng bất kham hay trốn ra ngoài rừng dạo chơi một mình

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
34 Chương 34 2073 04/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 1581 01/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 1139 30/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 1167 26/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 1357 25/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 1139 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 896 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 1535 04/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 1422 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 1305 17/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 1332 15/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1520 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 1395 09/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1263 08/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.5 Chương 20.5 1396 07/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 1436 03/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 1409 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 1533 28/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 1744 26/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 1842 24/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 1363 24/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 - nắm đấm vàng 1571 23/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 chapter 13 - kẻ thù cũ tái xuất 1403 21/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 1666 19/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 1793 19/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 1817 17/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 chap 9 - xâm lấn 2 1532 17/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 chap 8 - xâm lấn 1600 17/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.5 chap 7.5 - trò tiêu khiển của nữ hoàng 1725 17/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5604 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5562 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5463 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5504 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5755 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 6129 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 6704 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
ストラヴァガンツァ ~異彩の姫~; Stravaganza ~Isai no Hime~
Translator Name HamTruyen   -   Support/Inactive Team: Hamtruyen , Seven Love cùng thực hiện.
Category Manga
Author tomi akihito
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite