Stravaganza - Isai no Hime

Other Name
ストラヴァガンツァ ~異彩の姫~; Stravaganza ~Isai no Hime~
Translator Name HamTruyen   -   Support/Inactive Team: Hamtruyen , Seven Love cùng thực hiện.
Category Manga
Author tomi akihito
Status Ongoing

Stravaganza - Isai no Hime

favorite 8 / 10
person 2 votes
visibility
76054
local_library
36 Chaps

Genres

Summary

Thời đại này, con người sống trong những bước tường thành lớn, bảo vệ họ khỏi những nguy hiểm từ các loài khác luôn rình rập bên ngoài. câu truyện của chúng ta bắt đầu từ một nữ hoàng bất kham hay trốn ra ngoài rừng dạo chơi một mình

Chap Title Total Views Date Added Action
34 Chương 34 952 04/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 1218 01/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 909 30/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 976 26/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 1187 25/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 961 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 750 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 1420 04/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 1231 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 1152 17/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 1141 15/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1303 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 1158 09/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1064 08/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.5 Chương 20.5 1223 07/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 1239 03/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 1190 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 1340 28/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 1551 26/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 1589 24/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 1188 24/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 - nắm đấm vàng 1360 23/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 chapter 13 - kẻ thù cũ tái xuất 1286 21/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 1492 19/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 1636 19/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 1640 17/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 chap 9 - xâm lấn 2 1306 17/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 chap 8 - xâm lấn 1344 17/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.5 chap 7.5 - trò tiêu khiển của nữ hoàng 1327 17/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5554 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5498 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5393 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5420 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5635 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5993 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 6428 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
ストラヴァガンツァ ~異彩の姫~; Stravaganza ~Isai no Hime~
Translator Name HamTruyen   -   Support/Inactive Team: Hamtruyen , Seven Love cùng thực hiện.
Category Manga
Author tomi akihito
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite