Stravaganza - Isai no Hime

Other Name
ストラヴァガンツァ ~異彩の姫~; Stravaganza ~Isai no Hime~
Translator Name HamTruyen   -   Support/Inactive Team: Hamtruyen , Seven Love cùng thực hiện.
Category Manga
Author tomi akihito
Status Ongoing

Stravaganza - Isai no Hime

favorite 8 / 10
person 2 votes
visibility
76673
local_library
36 Chaps

Genres

Summary

Thời đại này, con người sống trong những bước tường thành lớn, bảo vệ họ khỏi những nguy hiểm từ các loài khác luôn rình rập bên ngoài. câu truyện của chúng ta bắt đầu từ một nữ hoàng bất kham hay trốn ra ngoài rừng dạo chơi một mình

Chap Title Total Views Date Added Action
34 Chương 34 1028 04/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 1233 01/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 929 30/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 988 26/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 1206 25/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 977 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 761 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 1434 04/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 1245 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 1170 17/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 1161 15/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1314 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 1190 09/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1076 08/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.5 Chương 20.5 1254 07/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 1255 03/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 1222 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 1351 28/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 1565 26/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 1619 24/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 1207 24/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 - nắm đấm vàng 1380 23/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 chapter 13 - kẻ thù cũ tái xuất 1300 21/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 1511 19/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 1653 19/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 1654 17/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 chap 9 - xâm lấn 2 1323 17/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 chap 8 - xâm lấn 1359 17/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.5 chap 7.5 - trò tiêu khiển của nữ hoàng 1343 17/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5556 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5500 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5397 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5424 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5643 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 6003 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 6442 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
ストラヴァガンツァ ~異彩の姫~; Stravaganza ~Isai no Hime~
Translator Name HamTruyen   -   Support/Inactive Team: Hamtruyen , Seven Love cùng thực hiện.
Category Manga
Author tomi akihito
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite