Otaku Sanctuary

Ballroom e Youkoso

Other Name
Ball Room e Youkoso; Sweep over the Dance Hall
Translator Name OtakuFC
Category Manga
Author takeuchi tomo
Status Ongoing

Ballroom e Youkoso

favorite 10 / 10
person 18 votes
visibility
18503
local_library
42 Chaps

Genres

Summary

Fujita Tatara chỉ là một học sinh bình thường đang có vấn đề trong việc xác định tương lai. Tự bản thân cậu ta nhận thấy mình chẳng có tài cán gì. Thế nhưng một hiểu nhầm vô tình lại trở thành bước ngoặt của cuộc đời cậu học sinh... Một ngày nọ, có gã lạ hoắc đột ngột kéo cậu nhóc đi sau khi cứu cậu ta thoát khỏi bọn xin đểu. Và đích đến là một trung tâm dạy khiêu vũ! Chúng ta đều đã biết trước kết quả, nhưng bước ngoặt này sẽ dẫn đến những diễn biến gì trong cuộc đời cậu nhóc đây?!

Chap Title Total Views Date Added Action
43 Chapter 43 4071 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 1126 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 489 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 - 40 Part 1 311 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 320 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 250 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 211 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.5 Chapter 32.5 263 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 267 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 324 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 286 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 233 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 228 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 219 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 245 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 306 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 118 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 246 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 165 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 197 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 184 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 253 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 220 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 334 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 235 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 257 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 329 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 262 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 539 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 341 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 382 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 379 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 321 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 368 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 353 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 281 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 316 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 502 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.2 Chapter 2.2 543 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.1 Chapter 2.1 472 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chapter 1.2 752 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 1005 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Ball Room e Youkoso; Sweep over the Dance Hall
Translator Name OtakuFC
Category Manga
Author takeuchi tomo
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite