Ballroom e Youkoso

Other Name
Ball Room e Youkoso; Sweep over the Dance Hall
Translator Name OtakuFC
Category Manga
Author takeuchi tomo
Status Ongoing

Ballroom e Youkoso

favorite 10 / 10
person 18 votes
visibility
19868
local_library
42 Chaps

Genres

Summary

Fujita Tatara chỉ là một học sinh bình thường đang có vấn đề trong việc xác định tương lai. Tự bản thân cậu ta nhận thấy mình chẳng có tài cán gì. Thế nhưng một hiểu nhầm vô tình lại trở thành bước ngoặt của cuộc đời cậu học sinh... Một ngày nọ, có gã lạ hoắc đột ngột kéo cậu nhóc đi sau khi cứu cậu ta thoát khỏi bọn xin đểu. Và đích đến là một trung tâm dạy khiêu vũ! Chúng ta đều đã biết trước kết quả, nhưng bước ngoặt này sẽ dẫn đến những diễn biến gì trong cuộc đời cậu nhóc đây?!

Chap Title Total Views Date Added Action
43 Chapter 43 4113 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 1169 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 523 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 - 40 Part 1 363 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 385 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 278 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 261 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.5 Chapter 32.5 296 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 286 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 335 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 332 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 251 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 258 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 250 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 280 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 351 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 167 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 257 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 195 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 208 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 235 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 285 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 220 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 364 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 269 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 275 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 345 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 299 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 588 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 376 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 396 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 390 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 362 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 406 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 385 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 342 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 331 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 517 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.2 Chapter 2.2 581 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.1 Chapter 2.1 526 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chapter 1.2 767 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 1051 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Ball Room e Youkoso; Sweep over the Dance Hall
Translator Name OtakuFC
Category Manga
Author takeuchi tomo
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite