Magi Craft Meister

Other Name
マギクラフト・マイスター
Translator Name LHManga
Category Manga
Author kobu kazuyuki
Artist Aki gitsune
Status Ongoing

Magi Craft Meister

favorite 9 / 10
person 25 votes
visibility
238534
local_library
35 Chaps

Genres

Summary

Chuyển thể từ Light Novel cùng tên.
chỉ có duy nhất một pháp sư chế tạo trên thế giới. 1000 năm sau khi người đó chết Jin Nidou đã đươc chuyển để thế giới khác và kế thường ý nguyện của cô ấy.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
34 Chuong 34 5136 01/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 5148 04/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 5195 18/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 5208 13/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 5763 04/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 6052 31/12/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 5919 19/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 5748 03/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 5534 11/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 5479 25/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.5 Chương 24.5 5756 18/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 5844 12/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.2 Chương 23.2 5759 01/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.1 Chương 23.1 6210 15/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 5860 03/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 5838 03/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 5860 03/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 6616 03/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 6189 01/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 6322 25/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 7236 19/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 6623 15/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 7874 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 6766 06/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 6983 04/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 6820 27/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 7639 06/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 7312 06/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 6960 06/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 7907 05/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 tập 5- android lang thang 8648 30/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 9202 14/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 9790 15/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 9929 15/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 13409 15/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
マギクラフト・マイスター
Translator Name LHManga
Category Manga
Author kobu kazuyuki
Artist Aki gitsune
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite