Magi Craft Meister

Other Name
マギクラフト・マイスター
Translator Name LHManga
Category Manga
Author kobu kazuyuki
Artist Aki gitsune
Status Ongoing

Magi Craft Meister

favorite 9 / 10
person 23 votes
visibility
130906
local_library
23 Chaps

Genres

Summary

Chuyển thể từ Light Novel cùng tên.
chỉ có duy nhất một pháp sư chế tạo trên thế giới. 1000 năm sau khi người đó chết Jin Nidou đã đươc chuyển để thế giới khác và kế thường ý nguyện của cô ấy.

Chap Title Total Views Date Added Action
23.2 Chương 23.2 2626 01/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.1 Chương 23.1 5100 15/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 5020 03/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 2793 03/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 2668 03/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5326 03/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5197 01/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5204 25/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5764 19/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 5381 15/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 6828 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5530 06/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 5627 04/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5408 27/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 6239 06/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 5556 06/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 5504 06/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 6457 05/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 tập 5- android lang thang 6860 30/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 7416 14/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 7642 15/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 7669 15/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 9091 15/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
マギクラフト・マイスター
Translator Name LHManga
Category Manga
Author kobu kazuyuki
Artist Aki gitsune
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite