Magi Craft Meister

Other Name
マギクラフト・マイスター
Translator Name LHManga
Category Manga
Author kobu kazuyuki
Artist Aki gitsune
Status Ongoing

Magi Craft Meister

favorite 9 / 10
person 25 votes
visibility
187942
local_library
29 Chaps

Genres

Summary

Chuyển thể từ Light Novel cùng tên.
chỉ có duy nhất một pháp sư chế tạo trên thế giới. 1000 năm sau khi người đó chết Jin Nidou đã đươc chuyển để thế giới khác và kế thường ý nguyện của cô ấy.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
28 Chương 28 5083 19/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 5180 03/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 5210 11/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 5127 25/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.5 Chương 24.5 5324 18/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 5314 12/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.2 Chương 23.2 5363 01/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.1 Chương 23.1 5814 15/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 5484 03/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 5266 03/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 5370 03/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 6096 03/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5807 01/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5844 25/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 6712 19/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 6129 15/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 7420 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 6230 06/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 6403 04/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 6300 27/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 6981 06/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 6306 06/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 6258 06/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 7251 05/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 tập 5- android lang thang 7984 30/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 8554 14/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 8934 15/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 8859 15/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 11339 15/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
マギクラフト・マイスター
Translator Name LHManga
Category Manga
Author kobu kazuyuki
Artist Aki gitsune
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite