Magi Craft Meister

Other Name
マギクラフト・マイスター
Translator Name LHManga
Category Manga
Author kobu kazuyuki
Artist Aki gitsune
Status Ongoing

Magi Craft Meister

favorite 9 / 10
person 23 votes
visibility
117170
local_library
21 Chaps

Genres

Summary

Chuyển thể từ Light Novel cùng tên.
chỉ có duy nhất một pháp sư chế tạo trên thế giới. 1000 năm sau khi người đó chết Jin Nidou đã đươc chuyển để thế giới khác và kế thường ý nguyện của cô ấy.

Chap Title Total Views Date Added Action
22 Chương 22 3973 03/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 1680 03/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 1654 03/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5190 03/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5069 01/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5082 25/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5640 19/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 5257 15/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 6712 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5404 06/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 5503 04/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5278 27/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 6091 06/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 5414 06/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 5364 06/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 6311 05/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 tập 5- android lang thang 6710 30/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 7244 14/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 7456 15/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 7423 15/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 8715 15/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
マギクラフト・マイスター
Translator Name LHManga
Category Manga
Author kobu kazuyuki
Artist Aki gitsune
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite