Magi Craft Meister

Other Name
マギクラフト・マイスター
Translator Name truyenqq
Category Manga
Author kobu kazuyuki
Artist Aki gitsune
Status Ongoing

Magi Craft Meister

favorite 9 / 10
person 26 votes
visibility
245597
local_library
37 Chaps

Genres

Summary

Chuyển thể từ Light Novel cùng tên.
chỉ có duy nhất một pháp sư chế tạo trên thế giới. 1000 năm sau khi người đó chết Jin Nidou đã đươc chuyển để thế giới khác và kế thường ý nguyện của cô ấy.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
35.5 Chương 35.5 2722 05/05/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 1249 05/05/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chuong 34 5224 01/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 5244 04/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 5247 18/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 5256 13/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 5829 04/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 6092 31/12/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 5957 19/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 5788 03/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 5598 11/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 5521 25/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.5 Chương 24.5 5868 18/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 5882 12/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.2 Chương 23.2 5793 01/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.1 Chương 23.1 6256 15/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 5908 03/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 5960 03/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 5914 03/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 6686 03/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 6243 01/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 6380 25/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 7296 19/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 6729 15/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 7936 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 6848 06/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 7053 04/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 6910 27/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 7729 06/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 7392 06/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 7046 06/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 8039 05/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 tập 5- android lang thang 8738 30/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 9336 14/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 9888 15/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 10093 15/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 13947 15/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
マギクラフト・マイスター
Translator Name truyenqq
Category Manga
Author kobu kazuyuki
Artist Aki gitsune
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite