Magi Craft Meister

Other Name
マギクラフト・マイスター
Translator Name LHManga
Category Manga
Author kobu kazuyuki
Artist Aki gitsune
Status Ongoing

Magi Craft Meister

favorite 9 / 10
person 25 votes
visibility
227700
local_library
34 Chaps

Genres

Summary

Chuyển thể từ Light Novel cùng tên.
chỉ có duy nhất một pháp sư chế tạo trên thế giới. 1000 năm sau khi người đó chết Jin Nidou đã đươc chuyển để thế giới khác và kế thường ý nguyện của cô ấy.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
33 Chương 33 4075 04/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 4998 18/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 5130 13/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 5681 04/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 5996 31/12/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 5857 19/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 5686 03/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 5474 11/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 5407 25/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.5 Chương 24.5 5686 18/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 5730 12/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.2 Chương 23.2 5665 01/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.1 Chương 23.1 6122 15/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 5760 03/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 5756 03/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 5792 03/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 6424 03/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 6117 01/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 6212 25/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 7028 19/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 6497 15/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 7796 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 6606 06/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 6853 04/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 6692 27/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 7465 06/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 6944 06/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 6730 06/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 7781 05/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 tập 5- android lang thang 8456 30/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 9050 14/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 9612 15/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 9707 15/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 12915 15/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
マギクラフト・マイスター
Translator Name LHManga
Category Manga
Author kobu kazuyuki
Artist Aki gitsune
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite