Citrus

Other Name
Citrus
Translator Name Trang Sally   -   Support/Inactive Team: Devil Slayer Team, Silver Moon, tà đạo team
Category Manga
Author saburo uta
Status Done

Citrus

favorite 9 / 10
person 9 votes
visibility
181766
local_library
50 Chaps

Genres

Summary

Nhân vật chính Yuzuko, ngay ngày đầu tiên chuyển trường đã đụng mặt và không mấy cảm tình với Mei - hội trưởng hội học sinh ở trường mới, trong một hoàn cảnh dở khóc dở cười. Sau đó, Yuzuko tiếp tục gặp lại Mei, trong một hoàn cảnh còn dở khóc dở cười hơn. Bộ này Sliver Moon drop lâu rồi nên mình làm tiếp. ...

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
42 Chap 42: Lời Mời Mọi Người Dự Hôn Lễ 5230 14/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41: Ending ! 5222 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 4077 20/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 2153 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 3353 22/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 2417 21/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 5997 18/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 3817 18/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5061 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5101 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 2737 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 2602 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 3034 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 2134 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 2709 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 3402 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 4069 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5026 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5290 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 3332 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 3600 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 2614 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 3574 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2995 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 4029 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.5 Chap 17.5 2669 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 3058 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 3773 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.2 Volume 3 Extra 603 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 2692 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 2571 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.1 Chapter 13.1 1685 03/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 2329 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.1 Chapter 12.1 951 03/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 2326 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 2411 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 2769 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 3962 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.2 Extra vol 2 4472 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 3497 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 4586 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5107 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.1 Chapter 5.1 2399 03/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5161 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.2 Chapter 4.2 4613 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5141 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5268 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5477 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chapter 1.1 4245 03/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 6426 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Citrus
Translator Name Trang Sally   -   Support/Inactive Team: Devil Slayer Team, Silver Moon, tà đạo team
Category Manga
Author saburo uta
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite