Citrus

Other Name
Citrus
Translator Name Trang Sally   -   Support/Inactive Team: Devil Slayer Team, Silver Moon, tà đạo team
Category Manga
Author saburo uta
Status Done

Citrus

favorite 9 / 10
person 9 votes
visibility
163655
local_library
50 Chaps

Genres

Summary

Nhân vật chính Yuzuko, ngay ngày đầu tiên chuyển trường đã đụng mặt và không mấy cảm tình với Mei - hội trưởng hội học sinh ở trường mới, trong một hoàn cảnh dở khóc dở cười. Sau đó, Yuzuko tiếp tục gặp lại Mei, trong một hoàn cảnh còn dở khóc dở cười hơn. Bộ này Sliver Moon drop lâu rồi nên mình làm tiếp. ...

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
42 Chap 42: Lời Mời Mọi Người Dự Hôn Lễ 5084 14/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41: Ending ! 5110 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 3344 20/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 1923 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 2877 22/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 2152 21/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 5897 18/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 3222 18/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5039 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5059 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 2536 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 2098 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 2086 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 1912 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 2113 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 2017 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 3394 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 4227 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5246 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 3147 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 3295 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 2413 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 2716 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2636 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 2855 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.5 Chap 17.5 2176 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 2648 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 2426 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.2 Volume 3 Extra 524 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 2420 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 2302 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.1 Chapter 13.1 1469 03/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 2170 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.1 Chapter 12.1 614 03/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 2172 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 2238 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 2597 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 3783 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.2 Extra vol 2 4340 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 3340 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 4384 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5077 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.1 Chapter 5.1 2174 03/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5133 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.2 Chapter 4.2 4330 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 4654 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5228 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5421 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chapter 1.1 3433 03/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 6204 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Citrus
Translator Name Trang Sally   -   Support/Inactive Team: Devil Slayer Team, Silver Moon, tà đạo team
Category Manga
Author saburo uta
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite