Citrus

Other Name
Citrus
Translator Name Trang Sally   -   Support/Inactive Team: Devil Slayer Team, Silver Moon, tà đạo team
Category Manga
Author saburo uta
Status Done

Citrus

favorite 9 / 10
person 9 votes
visibility
201801
local_library
50 Chaps

Genres

Summary

Nhân vật chính Yuzuko, ngay ngày đầu tiên chuyển trường đã đụng mặt và không mấy cảm tình với Mei - hội trưởng hội học sinh ở trường mới, trong một hoàn cảnh dở khóc dở cười. Sau đó, Yuzuko tiếp tục gặp lại Mei, trong một hoàn cảnh còn dở khóc dở cười hơn. Bộ này Sliver Moon drop lâu rồi nên mình làm tiếp. ...

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
42 Chap 42: Lời Mời Mọi Người Dự Hôn Lễ 5450 14/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41: Ending ! 5324 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 5371 20/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 2319 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 3810 22/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 2827 21/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 6063 18/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 3985 18/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5079 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5119 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 2863 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 2745 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 3168 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 2252 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 4850 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 3693 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 4266 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5064 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5324 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 3638 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 3878 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 3876 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 4326 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 4548 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5034 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.5 Chap 17.5 3084 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 3275 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 4431 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.2 Volume 3 Extra 1757 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 2833 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 3069 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.1 Chapter 13.1 1890 03/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 2515 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.1 Chapter 12.1 1061 03/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 2458 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 3757 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 3514 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5016 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.2 Extra vol 2 4556 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 3553 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 4667 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5233 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.1 Chapter 5.1 2471 03/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5269 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.2 Chapter 4.2 5114 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5159 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5286 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5635 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chapter 1.1 4752 03/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 6574 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Citrus
Translator Name Trang Sally   -   Support/Inactive Team: Devil Slayer Team, Silver Moon, tà đạo team
Category Manga
Author saburo uta
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite