Citrus

Other Name
Citrus
Translator Name Trang Sally   -   Support/Inactive Team: Devil Slayer Team, Silver Moon, tà đạo team
Category Manga
Author saburo uta
Status Done

Citrus

favorite 9 / 10
person 5 votes
visibility
109290
local_library
50 Chaps

Genres

Summary

Nhân vật chính Yuzuko, ngay ngày đầu tiên chuyển trường đã đụng mặt và không mấy cảm tình với Mei - hội trưởng hội học sinh ở trường mới, trong một hoàn cảnh dở khóc dở cười. Sau đó, Yuzuko tiếp tục gặp lại Mei, trong một hoàn cảnh còn dở khóc dở cười hơn. Bộ này Sliver Moon drop lâu rồi nên mình làm tiếp. ...

Chap Title Total Views Date Added Action
42 Chap 42: Lời Mời Mọi Người Dự Hôn Lễ 3918 14/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41: Ending ! 4282 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 2550 20/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 1293 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1391 22/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1392 21/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 5193 18/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 2387 18/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 4448 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 2091 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 1857 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1651 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1632 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 1562 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 1687 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 1571 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 1590 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 1738 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 1899 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 1876 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 1793 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1869 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 2071 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1979 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 2054 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.5 Chap 17.5 1571 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 2098 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1860 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.2 Volume 3 Extra 364 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1824 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 1834 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.1 Chapter 13.1 948 03/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 1788 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.1 Chapter 12.1 147 03/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 1771 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 1818 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 2082 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 3184 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.2 Extra vol 2 1823 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2620 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 2386 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 2605 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.1 Chapter 5.1 162 03/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 2756 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.2 Chapter 4.2 2514 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 3216 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 3791 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 4513 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chapter 1.1 173 03/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5668 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Citrus
Translator Name Trang Sally   -   Support/Inactive Team: Devil Slayer Team, Silver Moon, tà đạo team
Category Manga
Author saburo uta
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite