Citrus

Other Name
Citrus
Translator Name Trang Sally   -   Support/Inactive Team: Devil Slayer Team, Silver Moon, tà đạo team
Category Manga
Author saburo uta
Status Done

Citrus

favorite 9 / 10
person 5 votes
visibility
116420
local_library
50 Chaps

Genres

Summary

Nhân vật chính Yuzuko, ngay ngày đầu tiên chuyển trường đã đụng mặt và không mấy cảm tình với Mei - hội trưởng hội học sinh ở trường mới, trong một hoàn cảnh dở khóc dở cười. Sau đó, Yuzuko tiếp tục gặp lại Mei, trong một hoàn cảnh còn dở khóc dở cười hơn. Bộ này Sliver Moon drop lâu rồi nên mình làm tiếp. ...


Chap Title Total Views Date Added Action
42 Chap 42: Lời Mời Mọi Người Dự Hôn Lễ 4087 14/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41: Ending ! 4420 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 2608 20/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 1354 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1433 22/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1459 21/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 5265 18/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 2470 18/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 4669 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 2318 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 2083 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1708 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1670 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 1612 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 1736 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 1636 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 1736 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 1918 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 1931 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 2022 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 1869 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1968 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 2173 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2235 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 2241 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.5 Chap 17.5 1748 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 2205 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1993 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.2 Volume 3 Extra 441 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1973 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 1945 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.1 Chapter 13.1 1157 03/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 1898 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.1 Chapter 12.1 262 03/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 1884 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 1958 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 2229 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 3419 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.2 Extra vol 2 1933 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2954 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 2548 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 2937 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.1 Chapter 5.1 318 03/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 2924 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.2 Chapter 4.2 2947 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 3374 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 4010 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 4702 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chapter 1.1 332 03/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5708 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Citrus
Translator Name Trang Sally   -   Support/Inactive Team: Devil Slayer Team, Silver Moon, tà đạo team
Category Manga
Author saburo uta
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite