Citrus

Other Name
Citrus
Translator Name Trang Sally   -   Support/Inactive Team: Devil Slayer Team, Silver Moon, tà đạo team
Category Manga
Author saburo uta
Status Done

Citrus

favorite 9 / 10
person 9 votes
visibility
157122
local_library
50 Chaps

Genres

Summary

Nhân vật chính Yuzuko, ngay ngày đầu tiên chuyển trường đã đụng mặt và không mấy cảm tình với Mei - hội trưởng hội học sinh ở trường mới, trong một hoàn cảnh dở khóc dở cười. Sau đó, Yuzuko tiếp tục gặp lại Mei, trong một hoàn cảnh còn dở khóc dở cười hơn. Bộ này Sliver Moon drop lâu rồi nên mình làm tiếp. ...

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
42 Chap 42: Lời Mời Mọi Người Dự Hôn Lễ 5058 14/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41: Ending ! 5080 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 3187 20/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 1842 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 2091 22/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 2041 21/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 5641 18/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 3124 18/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5031 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5047 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 2483 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 2024 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1976 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 1867 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 2028 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 1932 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 3300 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 4199 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5242 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 3088 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 3205 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 2338 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 2627 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2584 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 2770 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.5 Chap 17.5 2109 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 2576 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 2346 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.2 Volume 3 Extra 504 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 2313 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 2236 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.1 Chapter 13.1 1410 03/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 2110 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.1 Chapter 12.1 528 03/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 2074 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 2133 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 2496 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 3690 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.2 Extra vol 2 4224 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 3218 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 4278 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5027 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.1 Chapter 5.1 2008 03/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5099 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.2 Chapter 4.2 3648 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 4138 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5036 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5225 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chapter 1.1 2849 03/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 6042 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Citrus
Translator Name Trang Sally   -   Support/Inactive Team: Devil Slayer Team, Silver Moon, tà đạo team
Category Manga
Author saburo uta
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite