Citrus

Other Name
Citrus
Translator Name Trang Sally   -   Support/Inactive Team: Devil Slayer Team, Silver Moon, tà đạo team
Category Manga
Author saburo uta
Status Done

Citrus

favorite 9 / 10
person 5 votes
visibility
106827
local_library
50 Chaps

Genres

Summary

Nhân vật chính Yuzuko, ngay ngày đầu tiên chuyển trường đã đụng mặt và không mấy cảm tình với Mei - hội trưởng hội học sinh ở trường mới, trong một hoàn cảnh dở khóc dở cười. Sau đó, Yuzuko tiếp tục gặp lại Mei, trong một hoàn cảnh còn dở khóc dở cười hơn. Bộ này Sliver Moon drop lâu rồi nên mình làm tiếp. ...

Chap Title Total Views Date Added Action
42 Chap 42: Lời Mời Mọi Người Dự Hôn Lễ 3857 14/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41: Ending ! 4251 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 2519 20/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 1293 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1380 22/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1373 21/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 5183 18/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 2369 18/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 4380 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 1984 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 1726 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1549 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1605 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 1506 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 1643 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 1524 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 1565 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 1700 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 1860 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 1767 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 1758 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1826 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 2008 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1886 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 1925 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.5 Chap 17.5 1449 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 2046 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1815 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.2 Volume 3 Extra 281 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1768 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 1792 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.1 Chapter 13.1 883 03/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 1763 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.1 Chapter 12.1 113 03/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 1726 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 1759 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 2050 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 3099 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.2 Extra vol 2 1812 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2537 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 2370 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 2519 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.1 Chapter 5.1 135 03/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 2737 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.2 Chapter 4.2 2499 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 3185 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 3758 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 4488 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chapter 1.1 144 03/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5662 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Citrus
Translator Name Trang Sally   -   Support/Inactive Team: Devil Slayer Team, Silver Moon, tà đạo team
Category Manga
Author saburo uta
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite