Otaku Sanctuary

Citrus

Other Name
Citrus
Translator Name Trang Sally   -   Support/Inactive Team: Devil Slayer Team, Silver Moon, tà đạo team
Category Manga
Author saburo uta
Status Done

Citrus

favorite 9 / 10
person 5 votes
visibility
101191
local_library
46 Chaps

Genres

Summary

Nhân vật chính Yuzuko, ngay ngày đầu tiên chuyển trường đã đụng mặt và không mấy cảm tình với Mei - hội trưởng hội học sinh ở trường mới, trong một hoàn cảnh dở khóc dở cười. Sau đó, Yuzuko tiếp tục gặp lại Mei, trong một hoàn cảnh còn dở khóc dở cười hơn. Bộ này Sliver Moon drop lâu rồi nên mình làm tiếp. ...

Chap Title Total Views Date Added Action
42 Chap 42: Lời Mời Mọi Người Dự Hôn Lễ 3533 14/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41: Ending ! 3988 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 2433 20/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 1237 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1302 22/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1295 21/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 5173 18/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 2321 18/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 4302 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 1906 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 1673 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1503 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1552 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 1473 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 1603 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 1460 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 1492 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 1630 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 1770 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 1670 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 1658 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1707 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 1938 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1813 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 1852 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.5 Chap 17.5 1383 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1975 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1757 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.2 Volume 3 Extra 270 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1662 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 1527 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 1591 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 1628 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 1701 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 1965 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 3028 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.2 Extra vol 2 1736 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2445 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 2293 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 2424 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 2592 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.2 Chapter 4.2 2319 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 3055 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 3600 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 4336 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5620 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Citrus
Translator Name Trang Sally   -   Support/Inactive Team: Devil Slayer Team, Silver Moon, tà đạo team
Category Manga
Author saburo uta
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite