Prison Lab

Other Name
Nhà tù thí nghiệm
Translator Name Ship of the dream
Category Manga
Author kantetsu
Artist mizuse chiho
Status Ongoing

Prison Lab

favorite 7 / 10
person 7 votes
visibility
171812
local_library
43 Chaps

Genres

Summary

Giới thiệu: Eyama Aito, một học sinh trung học, là nạn nhân của những vụ bắt nạt. Một ngày nọ, một bức thư lạ đã được gửi đến và mời cậu tham gia “Trò chơi giam cầm”. Cậu ấy có thể chọn một người làm kẻ bị cầm tù trong vòng một tháng với cơ hội thắng một giải thưởng lớn. Cậu ấy đã chọn kẻ cầm đầu của việc bắt nạt, Aya Kishima, và luật duy nhất của game là không được giết cô ấy. Mọi thứ khác đều là trò chơi công bằng. Cuộc trả thù của Eyama bắt đầu!

Chap Title Total Views Date Added Action
43 Chương 43 2492 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 1751 08/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 2516 15/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 2148 02/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 2645 28/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 2653 09/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 2165 08/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 2421 08/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 3005 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 2299 12/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 1979 12/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 1779 10/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 1034 12/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 1881 10/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 2731 12/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 1528 12/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 2296 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 3870 09/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 3551 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 4677 01/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 chap 23 5177 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 5331 02/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5385 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 5327 16/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 5156 05/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 rison Lab Chap 018Prison Lab Chap 018 5223 01/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 rison Lab Chap 017Prison Lab Chap 017 5160 01/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5326 23/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5088 23/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5257 23/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5230 23/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5142 23/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5285 23/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5318 23/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5310 23/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5279 23/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5446 23/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5367 23/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5424 23/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5429 23/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5510 23/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5531 23/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5690 23/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Nhà tù thí nghiệm
Translator Name Ship of the dream
Category Manga
Author kantetsu
Artist mizuse chiho
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite