Prison Lab

Other Name
Nhà tù thí nghiệm
Translator Name Ship of the dream
Category Manga
Author kantetsu
Artist mizuse chiho
Status Ongoing

Prison Lab

favorite 7 / 10
person 7 votes
visibility
176876
local_library
46 Chaps

Genres

Summary

Giới thiệu: Eyama Aito, một học sinh trung học, là nạn nhân của những vụ bắt nạt. Một ngày nọ, một bức thư lạ đã được gửi đến và mời cậu tham gia “Trò chơi giam cầm”. Cậu ấy có thể chọn một người làm kẻ bị cầm tù trong vòng một tháng với cơ hội thắng một giải thưởng lớn. Cậu ấy đã chọn kẻ cầm đầu của việc bắt nạt, Aya Kishima, và luật duy nhất của game là không được giết cô ấy. Mọi thứ khác đều là trò chơi công bằng. Cuộc trả thù của Eyama bắt đầu!

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
46 Chương 46 645 18/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 276 18/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 471 18/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 2771 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 1882 08/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 2671 15/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 2291 02/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 2796 28/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 2846 09/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 2315 08/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 2558 08/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 3183 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 2436 12/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 2114 12/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 1942 10/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 1163 12/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 2005 10/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 2898 12/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 1658 12/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 2390 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 3991 09/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 3803 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 4804 01/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 chap 23 5191 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 5355 02/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5397 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 5355 16/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 5172 05/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 rison Lab Chap 018Prison Lab Chap 018 5257 01/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 rison Lab Chap 017Prison Lab Chap 017 5186 01/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5362 23/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5100 23/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5269 23/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5250 23/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5158 23/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5305 23/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5338 23/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5350 23/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5291 23/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5484 23/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5379 23/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5444 23/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5469 23/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5550 23/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5583 23/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5722 23/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Nhà tù thí nghiệm
Translator Name Ship of the dream
Category Manga
Author kantetsu
Artist mizuse chiho
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite