Hoshino,me O Tsubutte

Other Name
Hoshino,me O Tsubutte
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author nagashii kouhei
Artist ishigana
Status Ongoing

Hoshino,me O Tsubutte

favorite 9 / 10
person 41 votes
visibility
295368
local_library
76 Chaps

Genres

Summary

Kobayakawa là một tên tự kỉ, có định kiến về đời sống học đường. Một ngày, hắn gặp một nhỏ xinh đẹp Hoshino Misaki, nhỏ có một bí mật mà chỉ nhỏ và người bạn thưở nhở biết. Và từ khi Kobayakawa biết về bí mật đó, cuộc sống học đường bình thường của hắn đã kết thúc và mỗi ngày hắn sẽ có nhiệm vụ trang điểm cho Hoshino!

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
75 Chương 75 2540 10/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 1865 08/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 2364 31/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 3049 16/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 2299 21/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 2543 11/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 2399 04/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 2238 23/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 2946 15/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 3171 09/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 2877 29/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 2682 29/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 3168 22/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 2550 13/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 2534 02/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 060 2808 22/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 059 2791 18/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 058 2407 07/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 057 2107 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 056 2467 24/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 055 2530 16/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 2504 07/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 chap 53 2506 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 2544 20/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 051 2740 15/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 chap 50 2541 04/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 049 3100 26/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 2296 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 2514 13/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 1771 08/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 4336 08/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 044 2341 21/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 chap 43 2783 09/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 chap 42 3015 30/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 041 3066 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 040 2871 16/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 5098 09/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 4868 01/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 chap 37 4926 27/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 chap 36 5061 25/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5255 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 5619 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5113 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 4482 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 4979 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5009 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5143 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5255 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5016 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5084 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 4973 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 4488 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 4522 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 4500 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 4938 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 4789 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5007 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 4895 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5015 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5015 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5030 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5036 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5097 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5128 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5176 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5144 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5131 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5140 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5207 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.5 Chapter 6.5 1619 03/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5216 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5275 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5459 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5483 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5666 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 6248 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Hoshino,me O Tsubutte
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author nagashii kouhei
Artist ishigana
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite