Hoshino,me O Tsubutte

Other Name
Hoshino,me O Tsubutte
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author nagashii kouhei
Artist ishigana
Status Ongoing

Hoshino,me O Tsubutte

favorite 9 / 10
person 40 votes
visibility
283031
local_library
76 Chaps

Genres

Summary

Kobayakawa là một tên tự kỉ, có định kiến về đời sống học đường. Một ngày, hắn gặp một nhỏ xinh đẹp Hoshino Misaki, nhỏ có một bí mật mà chỉ nhỏ và người bạn thưở nhở biết. Và từ khi Kobayakawa biết về bí mật đó, cuộc sống học đường bình thường của hắn đã kết thúc và mỗi ngày hắn sẽ có nhiệm vụ trang điểm cho Hoshino!

Chap Title Total Views Date Added Action
75 Chương 75 1943 10/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 1637 08/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 2130 31/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 2667 16/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 2060 21/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 2323 11/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 2226 04/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 2083 23/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 2595 15/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 3026 09/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 2776 29/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 2612 29/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 3137 22/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 2501 13/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 2511 02/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 060 2746 22/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 059 2737 18/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 058 2344 07/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 057 2015 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 056 2350 24/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 055 2392 16/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 2349 07/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 chap 53 2411 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 2429 20/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 051 2616 15/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 chap 50 2395 04/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 049 2676 26/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 2183 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 2401 13/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 1652 08/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 1440 08/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 044 2234 21/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 chap 43 2652 09/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 chap 42 2907 30/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 041 2731 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 040 2742 16/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 5084 09/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 4543 01/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 chap 37 4836 27/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 chap 36 5047 25/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5241 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 5095 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5093 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 4326 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 4806 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 4897 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5125 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5237 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 4786 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5040 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 4858 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 4332 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 4357 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 4359 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 4775 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 4683 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 4854 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 4758 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 4971 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 4974 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5012 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5018 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5079 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5110 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5158 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5116 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5097 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5110 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5177 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.5 Chapter 6.5 1401 03/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5184 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5243 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5419 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5441 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5592 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 6168 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Hoshino,me O Tsubutte
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author nagashii kouhei
Artist ishigana
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite