Hoshino,me O Tsubutte

Other Name
Hoshino,me O Tsubutte
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author nagashii kouhei
Artist ishigana
Status Ongoing

Hoshino,me O Tsubutte

favorite 9 / 10
person 45 votes
visibility
374233
local_library
78 Chaps

Genres

Summary

Kobayakawa là một tên tự kỉ, có định kiến về đời sống học đường. Một ngày, hắn gặp một nhỏ xinh đẹp Hoshino Misaki, nhỏ có một bí mật mà chỉ nhỏ và người bạn thưở nhở biết. Và từ khi Kobayakawa biết về bí mật đó, cuộc sống học đường bình thường của hắn đã kết thúc và mỗi ngày hắn sẽ có nhiệm vụ trang điểm cho Hoshino!

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
77 Chương 77 4428 08/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 4422 02/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 4726 10/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 3631 08/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 3788 31/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 5012 16/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 3740 21/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 4378 11/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 3498 04/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 3467 23/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 4124 15/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 5076 09/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 3988 29/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 3841 29/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 5195 22/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 3599 13/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 3912 02/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 060 4993 22/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 059 4107 18/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 058 3561 07/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 057 3212 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 056 3596 24/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 055 3807 16/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 3702 07/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 chap 53 3816 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 4087 20/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 051 5058 15/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 chap 50 3920 04/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 049 4420 26/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 3496 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 4837 13/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 3159 08/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 5302 08/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 044 3725 21/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 chap 43 4257 09/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 chap 42 4655 30/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 041 5025 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 040 4447 16/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 5288 09/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 5187 01/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 chap 37 5196 27/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 chap 36 5251 25/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5497 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 6005 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5329 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5194 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5214 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5227 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5457 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5469 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5242 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5316 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5441 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5155 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5160 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5245 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5396 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5208 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5245 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5238 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5251 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5261 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5296 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5302 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5361 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5400 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5450 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5412 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5401 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5404 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5483 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.5 Chapter 6.5 3794 03/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5682 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5677 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5891 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5887 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 6220 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 7094 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Hoshino,me O Tsubutte
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author nagashii kouhei
Artist ishigana
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite