Otaku Sanctuary

Hoshino,me O Tsubutte

Other Name
Hoshino,me O Tsubutte
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author nagashii kouhei
Artist ishigana
Status Ongoing

Hoshino,me O Tsubutte

favorite 9 / 10
person 39 votes
visibility
262589
local_library
73 Chaps

Genres

Summary

Kobayakawa là một tên tự kỉ, có định kiến về đời sống học đường. Một ngày, hắn gặp một nhỏ xinh đẹp Hoshino Misaki, nhỏ có một bí mật mà chỉ nhỏ và người bạn thưở nhở biết. Và từ khi Kobayakawa biết về bí mật đó, cuộc sống học đường bình thường của hắn đã kết thúc và mỗi ngày hắn sẽ có nhiệm vụ trang điểm cho Hoshino!

Chap Title Total Views Date Added Action
72 Chương 72 1829 16/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 1634 21/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 1852 11/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 1900 04/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 1784 23/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 2247 15/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 2699 09/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 2532 29/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 2475 29/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 2911 22/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 2347 13/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 2364 02/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 060 2536 22/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 059 2532 18/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 058 2172 07/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 057 1848 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 056 2162 24/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 055 2135 16/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 2038 07/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 chap 53 2140 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 2163 20/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 051 2317 15/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 chap 50 2000 04/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 049 2320 26/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 1898 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 2183 13/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 1441 08/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 1207 08/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 044 1998 21/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 chap 43 2393 09/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 chap 42 2658 30/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 041 2441 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 040 2496 16/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 5056 09/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 4327 01/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 chap 37 4639 27/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 chap 36 5019 25/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5209 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 5069 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5061 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 4127 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 4634 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 4732 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5103 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5215 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 4607 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 4883 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 4657 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 4118 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 4168 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 4133 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 4546 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 4481 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 4602 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 4458 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 4743 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 4705 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 4808 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 4893 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5045 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5074 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5124 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5072 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5041 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5058 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5113 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.5 Chapter 6.5 928 7 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5120 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5163 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5343 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5365 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5490 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 6008 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Hoshino,me O Tsubutte
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author nagashii kouhei
Artist ishigana
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite