Hoshino,me O Tsubutte

Other Name
Hoshino,me O Tsubutte
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author nagashii kouhei
Artist ishigana
Status Ongoing

Hoshino,me O Tsubutte

favorite 9 / 10
person 40 votes
visibility
285395
local_library
76 Chaps

Genres

Summary

Kobayakawa là một tên tự kỉ, có định kiến về đời sống học đường. Một ngày, hắn gặp một nhỏ xinh đẹp Hoshino Misaki, nhỏ có một bí mật mà chỉ nhỏ và người bạn thưở nhở biết. Và từ khi Kobayakawa biết về bí mật đó, cuộc sống học đường bình thường của hắn đã kết thúc và mỗi ngày hắn sẽ có nhiệm vụ trang điểm cho Hoshino!

Chap Title Total Views Date Added Action
75 Chương 75 2066 10/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 1696 08/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 2202 31/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 2804 16/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 2148 21/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 2417 11/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 2284 04/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 2152 23/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 2684 15/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 3077 09/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 2842 29/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 2631 29/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 3153 22/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 2518 13/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 2522 02/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 060 2762 22/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 059 2756 18/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 058 2355 07/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 057 2051 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 056 2401 24/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 055 2435 16/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 2387 07/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 chap 53 2422 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 2441 20/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 051 2656 15/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 chap 50 2458 04/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 049 2816 26/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 2217 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 2431 13/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 1677 08/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 1470 08/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 044 2245 21/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 chap 43 2696 09/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 chap 42 2925 30/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 041 2826 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 040 2768 16/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 5086 09/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 4621 01/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 chap 37 4850 27/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 chap 36 5051 25/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5243 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 5097 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5099 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 4345 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 4825 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 4914 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5127 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5239 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 4884 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5052 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 4873 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 4352 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 4370 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 4373 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 4787 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 4695 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 4867 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 4783 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 4985 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 4989 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5014 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5020 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5081 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5112 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5160 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5124 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5105 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5118 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5185 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.5 Chapter 6.5 1461 03/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5190 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5249 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5427 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5447 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5610 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 6194 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Hoshino,me O Tsubutte
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author nagashii kouhei
Artist ishigana
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite