Hoshino,me O Tsubutte

Other Name
Hoshino,me O Tsubutte
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author nagashii kouhei
Artist ishigana
Status Ongoing

Hoshino,me O Tsubutte

favorite 9 / 10
person 45 votes
visibility
458573
local_library
81 Chaps

Genres

Summary

Kobayakawa là một tên tự kỉ, có định kiến về đời sống học đường. Một ngày, hắn gặp một nhỏ xinh đẹp Hoshino Misaki, nhỏ có một bí mật mà chỉ nhỏ và người bạn thưở nhở biết. Và từ khi Kobayakawa biết về bí mật đó, cuộc sống học đường bình thường của hắn đã kết thúc và mỗi ngày hắn sẽ có nhiệm vụ trang điểm cho Hoshino!

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
80 Chapter 80 5444 23/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 5446 02/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 5104 01/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 5372 08/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 5346 02/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 5363 10/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 5135 08/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 5185 31/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 5312 16/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 5222 21/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 5260 11/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 5147 04/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 5553 23/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 5804 15/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 5448 09/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 5297 29/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 5186 29/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 5555 22/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 5164 13/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 5250 02/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 060 5487 22/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 059 5300 18/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 058 5234 07/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 057 5211 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 056 5183 24/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 055 5251 16/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 5412 07/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 chap 53 5652 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 5265 20/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 051 5456 15/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 chap 50 5359 04/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 049 5327 26/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 5268 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 5532 13/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 5365 08/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 6032 08/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 044 5306 21/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 chap 43 5346 09/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 chap 42 5425 30/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 041 5435 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 040 5440 16/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 5634 09/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 5739 01/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 chap 37 5542 27/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 chap 36 5701 25/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 6017 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 6513 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5681 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5612 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5780 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5763 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 6031 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5933 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5678 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5862 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5917 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5681 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5604 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5647 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5836 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5662 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5673 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5816 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5721 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5673 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5760 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5756 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5823 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5844 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5926 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5874 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5939 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5872 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 6017 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.5 Chapter 6.5 5398 03/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 6244 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 6351 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 6657 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 6601 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 7466 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 8450 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Hoshino,me O Tsubutte
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author nagashii kouhei
Artist ishigana
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite