Hoshino,me O Tsubutte

Other Name
Hoshino,me O Tsubutte
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author nagashii kouhei
Artist ishigana
Status Ongoing

Hoshino,me O Tsubutte

favorite 9 / 10
person 45 votes
visibility
371193
local_library
78 Chaps

Genres

Summary

Kobayakawa là một tên tự kỉ, có định kiến về đời sống học đường. Một ngày, hắn gặp một nhỏ xinh đẹp Hoshino Misaki, nhỏ có một bí mật mà chỉ nhỏ và người bạn thưở nhở biết. Và từ khi Kobayakawa biết về bí mật đó, cuộc sống học đường bình thường của hắn đã kết thúc và mỗi ngày hắn sẽ có nhiệm vụ trang điểm cho Hoshino!

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
77 Chương 77 4039 08/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 4263 02/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 4659 10/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 3576 08/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 3731 31/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 5006 16/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 3691 21/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 4337 11/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 3455 04/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 3407 23/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 4059 15/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 5068 09/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 3940 29/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 3776 29/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 5185 22/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 3538 13/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 3850 02/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 060 4945 22/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 059 4037 18/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 058 3507 07/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 057 3159 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 056 3568 24/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 055 3769 16/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 3669 07/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 chap 53 3785 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 4051 20/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 051 5052 15/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 chap 50 3871 04/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 049 4378 26/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 3448 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 4768 13/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 3095 08/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 5188 08/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 044 3665 21/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 chap 43 4192 09/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 chap 42 4593 30/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 041 5017 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 040 4397 16/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 5280 09/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 5179 01/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 chap 37 5188 27/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 chap 36 5243 25/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5487 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 5997 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5321 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5184 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5204 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5217 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5447 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5459 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5230 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5306 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5431 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5145 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5150 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5235 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5382 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5196 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5233 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5204 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5239 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5249 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5282 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5286 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5345 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5380 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5428 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5396 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5383 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5386 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5465 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.5 Chapter 6.5 3685 03/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5620 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5615 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5875 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5865 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 6194 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 7048 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Hoshino,me O Tsubutte
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author nagashii kouhei
Artist ishigana
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite