Hoshino,me O Tsubutte

Other Name
Hoshino,me O Tsubutte
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author nagashii kouhei
Artist ishigana
Status Ongoing

Hoshino,me O Tsubutte

favorite 9 / 10
person 45 votes
visibility
454909
local_library
81 Chaps

Genres

Summary

Kobayakawa là một tên tự kỉ, có định kiến về đời sống học đường. Một ngày, hắn gặp một nhỏ xinh đẹp Hoshino Misaki, nhỏ có một bí mật mà chỉ nhỏ và người bạn thưở nhở biết. Và từ khi Kobayakawa biết về bí mật đó, cuộc sống học đường bình thường của hắn đã kết thúc và mỗi ngày hắn sẽ có nhiệm vụ trang điểm cho Hoshino!

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
80 Chapter 80 5192 23/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 5392 02/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 5086 01/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 5356 08/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 5324 02/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 5341 10/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 5115 08/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 5171 31/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 5298 16/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 5208 21/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 5238 11/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 5123 04/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 5273 23/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 5700 15/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 5432 09/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 5239 29/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 5164 29/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 5511 22/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 5148 13/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 5228 02/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 060 5469 22/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 059 5282 18/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 058 5214 07/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 057 5191 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 056 5163 24/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 055 5111 16/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 5316 07/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 chap 53 5628 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 5231 20/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 051 5442 15/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 chap 50 5331 04/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 049 5305 26/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 5240 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 5316 13/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 5343 08/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 6012 08/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 044 5284 21/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 chap 43 5228 09/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 chap 42 5397 30/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 041 5409 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 040 5420 16/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 5612 09/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 5719 01/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 chap 37 5522 27/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 chap 36 5641 25/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5959 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 6491 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5641 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5584 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5756 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5737 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 6005 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5909 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5656 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5836 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5893 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5663 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5580 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5625 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5810 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5630 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5587 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5772 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5693 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5647 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5734 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5732 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5791 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5818 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5882 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5836 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5875 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5840 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5983 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.5 Chapter 6.5 5364 03/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 6214 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 6309 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 6609 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 6563 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 7138 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 8382 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Hoshino,me O Tsubutte
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author nagashii kouhei
Artist ishigana
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite