Kin no Kanojo, Gin no Kanojo

Other Name
金の彼女 銀の彼女 ; 金银彼女 ; Silver Girl
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author akai maruboro
Status Ongoing

Kin no Kanojo, Gin no Kanojo

favorite 8 / 10
person 19 votes
visibility
157463
local_library
48 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện về 1 thằng bẩn bựa cùng những câu chuyện hài hước nhưng không kém phần lãng mạn của hắn và 2 cô gái Vàng và Bạc đầy xinh xắn :)))

Chap Title Total Views Date Added Action
49 Chapter 49 4200 21/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 4261 14/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 4340 28/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 3466 28/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 4957 14/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 2652 14/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 2539 14/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 2209 14/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 2760 14/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 2438 14/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 2040 14/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 1944 14/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 2050 14/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 1836 14/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 2274 14/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 2271 14/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 2103 14/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 2302 14/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 1973 14/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 2683 14/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5245 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 5207 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 5115 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 5303 14/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 1450 28/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1348 28/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1342 28/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1502 28/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 5332 12/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 1354 28/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 1331 28/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 1334 28/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 1593 28/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 1629 28/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1668 28/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 5141 11/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 1359 28/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 11 1413 28/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 5455 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 5123 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 5214 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 5177 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 5183 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 5207 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 5253 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 5484 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 5544 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 5859 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
金の彼女 銀の彼女 ; 金银彼女 ; Silver Girl
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author akai maruboro
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite