Kin no Kanojo, Gin no Kanojo

Other Name
金の彼女 銀の彼女 ; 金银彼女 ; Silver Girl
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author akai maruboro
Status Ongoing

Kin no Kanojo, Gin no Kanojo

favorite 8 / 10
person 19 votes
visibility
159225
local_library
48 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện về 1 thằng bẩn bựa cùng những câu chuyện hài hước nhưng không kém phần lãng mạn của hắn và 2 cô gái Vàng và Bạc đầy xinh xắn :)))


Chap Title Total Views Date Added Action
49 Chapter 49 4332 21/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 4311 14/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 4391 28/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 3504 28/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 4984 14/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 2714 14/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 2657 14/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 2271 14/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 2793 14/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 2510 14/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 2070 14/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 1973 14/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 2125 14/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 1893 14/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 2309 14/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 2300 14/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 2134 14/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 2331 14/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 2045 14/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 2837 14/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5249 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 5213 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 5119 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 5317 14/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 1513 28/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1385 28/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1360 28/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1526 28/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 5336 12/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 1365 28/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 1421 28/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 1411 28/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 1625 28/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 1667 28/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1688 28/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 5147 11/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 1379 28/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 11 1441 28/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 5481 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 5125 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 5216 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 5181 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 5193 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 5209 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 5255 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 5486 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 5550 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 5883 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
金の彼女 銀の彼女 ; 金银彼女 ; Silver Girl
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author akai maruboro
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite