Houseki no Kuni

Other Name
Vương quốc của Bảo Thạch
Translator Name Miu Miu
Category Manga
Author ichikawa haruko
Status Ongoing

Houseki no Kuni

favorite 9 / 10
person 12 votes
visibility
244042
local_library
108 Chaps

Genres

Summary

Houseki no Kuni lấy bối cảnh một tương lai giả tưởng, nơi những thực thể sống mới mang tên Bảo Thạch ra đời. 28 Bảo thạch này phải chiến đấu chống lại Nguyệt nhân vì họ muốn biến những thực thể này thành vật trang trí. Chính vì vậy, mỗi Bảo thạch đều được ấn định một nhiệm vụ như đấu sĩ hay dược sĩ.

PS: Chắc chắn Anime sẽ làm hết arc Winter tức là chap 20 nên nếu ai xem hết Anime có thể xem tiếp từ chap 20

Chú thích: 1, Về cơ bản Bảo thạch không có giới tính do không phải là người (mà là ngọc) tuy nhiên tác giả đã ghi là chọn cách xưng hô kiểu nam do không có kiểu xưng hô trung tính (nên đừng thấy lạ khi vài Bảo Thạch trông nữ tính nhưng lại xưng hô kiểu nam hay thắc mắc về giới tính)

2, Trí nhớ của Bảo thạch nằm trong mọi phần thân thể nên mất phần thân thể nào sẽ mất 1 phần ký ức nhưng không chết và chỉ cần tập hợp đủ ở mức độ nào đó là có thể tái sinh (chap 1, 2 manga/ anime) 3, Trong cơ thể bảo thạch có một loại vi sinh vật hấp thụ ánh sáng chuyển hóa năng lượng giúp bảo thạch di chuyển nên hầu như buổi tối bảo thạch không hoạt động vì không có đủ năng lượng (giống như cây cối vậy) (chap 1, 2 anime/manga)


fanpage: https://www.facebook.com/MiuMiuTeam/?ref=page_internal

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
108 Chương 108_END 1603 12/05/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 1377 08/04/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 2209 11/03/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 303 11/03/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 1562 02/10/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 2702 28/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 2275 28/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 1480 26/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 2970 26/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 2696 27/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 3340 25/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 3069 26/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 3250 25/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 3078 27/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 2081 27/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 1822 25/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 2402 25/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 2666 25/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 1842 25/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 2079 27/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 1591 28/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 3734 28/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 1738 26/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 1771 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 chap 84 1338 25/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 4342 28/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 1502 04/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 1218 04/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 2374 04/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 966 04/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 661 04/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 2118 04/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 746 04/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 660 04/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 5504 28/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 783 04/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 846 04/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 1013 04/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 734 04/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 731 04/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 706 04/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 1016 04/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 2438 28/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 3128 25/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 3702 26/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 3243 30/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 3471 30/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 2729 30/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 2643 04/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 1007 04/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 2015 29/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 1454 04/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 1086 04/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 944 04/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 950 04/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 1533 04/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 3680 27/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 1090 04/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 1756 04/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 1587 04/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 990 04/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 2682 26/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 1976 04/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 1087 04/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 4867 26/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 2638 26/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 2310 04/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 3140 04/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 1083 04/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 2346 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 4125 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 2210 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 3861 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 2664 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 3147 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 1827 04/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 814 04/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 960 04/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 983 04/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 2717 21/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 2216 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 3539 10/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 1205 04/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 3932 02/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 4224 02/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 2613 02/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2582 02/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 2516 02/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20: Sau ep 8 Anime 4024 02/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 865 04/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 1147 04/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 1312 04/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 2632 04/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 1955 04/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1810 04/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 3470 04/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 772 04/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 3094 02/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 4467 02/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 1654 02/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 3078 02/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 3022 02/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 2299 02/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 2358 02/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 3880 02/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 2279 02/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 4071 02/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 7245 02/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Vương quốc của Bảo Thạch
Translator Name Miu Miu
Category Manga
Author ichikawa haruko
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite