Livingstone

Other Name
Livingstone
Translator Name Miu Miu
Category Manga
Author unknown
Status Done

Livingstone

favorite 8 / 10
person 6 votes
visibility
21428
local_library
24 Chaps

Genres

Summary

Năm 1907 của đầu thế kỷ 20, một bác sĩ người Mỹ Duncan Macdougall đã tiến hành một thí nghiệm không tưởng. Ông ấy đã cho những bệnh nhân mắc bệnh lao nặng lên bàn cân. 3 tiếng 40 phút sau, khi bệnh nhân trút hơi thở cuối cùng. Tuy chi# một chút nhưng chiếc cân đã nhẹ đi 3/4 ounce ( 1 ounce = 28.35g) Sau đó theo thí nghiệm, độ nặng trung bình là khoảng 30g. Đó là độ nặng của linh hồn, Hay là Hồn thạch

Chap Title Total Views Date Added Action
22 Chương 22 275 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 239 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 484 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 320 26/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 263 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 325 20/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 334 29/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 361 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 476 15/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 459 01/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 230 01/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 chap 11 469 26/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 428 19/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 445 26/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 454 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 486 11/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 chap 6 528 28/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 chap 6 333 28/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 chap 5 186 18/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 chap 5 995 18/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 1731 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 2492 26/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 4070 02/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5045 02/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Livingstone
Translator Name Miu Miu
Category Manga
Author unknown
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite