Livingstone

Other Name
Livingstone
Translator Name Miu Miu
Category Manga
Author unknown
Status Done

Livingstone

favorite 8 / 10
person 6 votes
visibility
25694
local_library
24 Chaps

Genres

Summary

Năm 1907 của đầu thế kỷ 20, một bác sĩ người Mỹ Duncan Macdougall đã tiến hành một thí nghiệm không tưởng. Ông ấy đã cho những bệnh nhân mắc bệnh lao nặng lên bàn cân. 3 tiếng 40 phút sau, khi bệnh nhân trút hơi thở cuối cùng. Tuy chi# một chút nhưng chiếc cân đã nhẹ đi 3/4 ounce ( 1 ounce = 28.35g) Sau đó theo thí nghiệm, độ nặng trung bình là khoảng 30g. Đó là độ nặng của linh hồn, Hay là Hồn thạch


fanpage: https://www.facebook.com/MiuMiuTeam/?ref=page_internal

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
22 Chương 22 885 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 362 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 587 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 470 26/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 390 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 458 20/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 457 29/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 459 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 631 15/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 631 01/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 374 01/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 chap 11 662 26/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 597 19/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 522 26/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 575 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 711 11/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 chap 6 755 28/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 chap 6 406 28/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 chap 5 380 18/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 chap 5 1179 18/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 1920 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 2685 26/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 4413 02/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5185 02/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Livingstone
Translator Name Miu Miu
Category Manga
Author unknown
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite