Cuộc chơi trên núi tử thần

Other Name
Dead Mount Death Play, デッドマウント・デスプレイ
Translator Name Unknown
Category Manga
Author ryohgo narita
Artist shinta fujimoto
Status Ongoing
Year Released 2017

Cuộc chơi trên núi tử thần

favorite 9 / 10
person 207 votes
visibility
656870
local_library
114 Chaps

Genres

Summary

một thể loại xuyên không nhưng là xuyên không từ thế giới fantasy sang thế giới hiện đại. một trò chơi hại não và kinh dị bắt đầu

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
113 Chương 113 1859 18/04/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 2270 29/03/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 2872 08/03/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chap 110 3690 28/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 2685 20/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 1454 20/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 1328 20/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chap 106 1876 20/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chap 105 1735 20/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chap 104 976 20/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chap 103 1514 20/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chap 102 1820 20/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chap 101 1226 20/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 981 20/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 99 1414 20/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chap 98 907 20/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 1378 20/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chap 96 1029 20/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chap 95 993 20/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 94 1009 20/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 1759 20/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 92 1093 20/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chap 91 1048 20/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chap 90 2144 20/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chap 89 1005 20/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 1082 20/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 1198 20/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 1884 20/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 931 20/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 1990 20/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 1180 20/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 1223 20/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 1591 20/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 1729 20/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 1484 20/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 5234 13/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 3648 13/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 3424 13/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 5149 28/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 5019 28/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 5409 21/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 5350 15/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 5816 03/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 5349 26/06/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 5754 14/06/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 5557 02/06/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 5631 30/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 5634 19/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 5397 13/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 5569 05/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 5466 28/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 5630 14/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 6418 03/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 5395 07/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 5564 23/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 5646 04/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 5813 19/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 5707 02/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 5892 02/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 6001 08/12/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 5483 11/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 5718 30/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 6317 17/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 6443 30/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 6328 22/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 5930 09/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 5998 02/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 6005 01/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 6053 07/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 6204 16/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 6132 16/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 5861 02/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 6063 01/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 6013 19/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 6178 12/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 6129 06/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 6112 21/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 6524 05/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 6387 29/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 6609 23/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 6615 23/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.1 Chap 32.1 - Thông Báo 6116 23/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 6578 14/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 6520 09/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 6596 05/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 6315 05/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 6841 20/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 6282 20/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 6712 09/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 7121 24/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 6886 03/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 7631 28/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 9286 10/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 9999 18/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 9659 07/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 9436 27/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 9976 27/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 10050 12/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 10905 31/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 11846 19/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 12674 20/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 11692 09/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 11018 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 11436 06/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 12432 25/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 11903 16/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 11513 09/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 12111 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 12287 17/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 12981 24/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 14496 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 14828 05/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 15373 21/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 18440 15/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Dead Mount Death Play, デッドマウント・デスプレイ
Translator Name Unknown
Category Manga
Author ryohgo narita
Artist shinta fujimoto
Status Ongoing
usManga_YearRealease 2017
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite