Quốc Vương Vạn Tuế

Other Name
Quốc Vương Vạn Tuế
Translator Name TruyentranhNet
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing

Đọc chuyện xuyên không huyền ảo, xuyên không tại Truyen chu

Quốc Vương Vạn Tuế

favorite 9 / 10
person 286 votes
visibility
542894
local_library
125 Chaps

Genres

Summary

Xuyên Việt trở thành quốc vương một nước, Tôn Phi đã tượng rằng hắn sẽ được nắm trong tay toàn thiên hạ, được ôm ấp, gối đầu lên mỹ nhân. Nhưng sự thật là quân địch đã đánh đến tận cửa, muốn cướp đi toàn bộ lương thực, giết người, đốt phòng, thậm chí còn muốn cướp lấy tiểu nương tử đáng yêu của hắn. Vận mệnh mất nước đã ập tới trước mắt hắn.
May mắn là Tôn Phi còn có chiêu bài để tự bảo vê. Hắn có thể tự do tiến vào trong không gian "trò chơi Diablo" để giết quái thăng cấp, đem toàn bộ kỹ năng của bảy chức nghiệp cùng vô số các trang bị ma pháp khác đưa ra bên ngoài hiện thực. Chỉ cần có Diablo nơi tay, ta nắm toàn thiên hạ.

Một đoạn thơ văn lưu truyền thiên cổ ghi lại lịch sử khai quốc.

Một đoạn lịch sử kết hợp buồn vui lẫn lộn lẫn hèn mọn, bỉ ổi cùng khôi hài.
Các Class trong Diablo:
- Barbarian (Dã nhân)
- Amazon (cung thủ)
- Necromancer (Tử Linh pháp sư)
- Paladin (Thánh kỵ sĩ)
- Sorceress (Pháp sư)
- Druid (Đức Lỗ Y).

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
126 Chương 126 4681 11/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 2218 11/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 3746 05/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 2437 05/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 1993 05/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 1886 05/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 1714 05/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 2827 20/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 2313 18/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 2257 16/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 2988 14/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 2098 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 chapter 113 1755 10/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 2185 08/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 2697 11/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 1569 11/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 1647 11/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 3040 06/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 3005 10/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 534 05/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 3827 09/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 3487 07/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 3632 04/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 3772 06/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 3805 04/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 4079 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 3741 05/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 3927 03/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 3579 18/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 3441 14/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 3008 13/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 3639 01/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 3254 29/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 3303 16/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 2941 15/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 3195 13/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 3130 31/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 3014 17/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 2882 16/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 086 3513 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 085 3314 22/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 3991 07/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 083 3862 30/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 2874 26/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 chap 81 2927 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 5122 29/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 079 4114 23/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 chap 78 5091 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 chap 77 4987 08/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 076 3234 03/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 075 2999 02/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 074 3060 23/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 3248 13/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 3297 03/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 3730 28/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 3731 22/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 2993 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 3511 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 4156 30/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 3429 24/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 5287 16/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 chap 64 5019 08/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 chap 63 5324 02/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 5312 24/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 5260 26/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 060 5117 23/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 5249 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 5147 31/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 4379 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 056 5182 22/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 5049 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 5088 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 4780 20/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 4905 20/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 5052 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 050 4857 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 4938 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 5052 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 047 4973 17/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 046 4443 17/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 4392 16/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 5022 16/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 4496 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 4343 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 5011 14/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 5068 14/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 5052 13/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 4952 13/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 5067 12/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 5173 12/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 5195 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 5186 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 5395 10/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 5539 09/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 5749 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5737 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 5744 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 5747 06/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 5651 06/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 5751 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 5682 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 5798 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 uốc Vương Vạn Tuế Chap 023Quốc Vương Vạn Tuế Chap 023 5880 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 uốc Vương Vạn Tuế Chap 022Quốc Vương Vạn Tuế Chap 022 5705 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 uốc Vương Vạn Tuế Chap 021Quốc Vương Vạn Tuế Chap 021 5685 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 uốc Vương Vạn Tuế Chap 020Quốc Vương Vạn Tuế Chap 020 5740 31/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 uốc Vương Vạn Tuế Chap 019Quốc Vương Vạn Tuế Chap 019 5824 31/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 uốc Vương Vạn Tuế Chap 018Quốc Vương Vạn Tuế Chap 018 5787 30/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 uốc Vương Vạn Tuế Chap 017Quốc Vương Vạn Tuế Chap 017 5784 30/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 uốc Vương Vạn Tuế Chap 016Quốc Vương Vạn Tuế Chap 016 5838 30/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 uốc Vương Vạn Tuế Chap 015Quốc Vương Vạn Tuế Chap 015 5724 30/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 5796 26/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 5819 25/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 5802 25/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 5794 25/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 5782 25/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 5915 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 5876 19/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 5904 19/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 6048 17/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 6103 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 6121 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 6349 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 6205 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 6821 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Quốc Vương Vạn Tuế
Translator Name TruyentranhNet
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite