Quốc Vương Vạn Tuế

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
Quốc Vương Vạn Tuế
Translator Name TruyentranhNet
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing

Quốc Vương Vạn Tuế

favorite 9 / 10
person 286 votes
visibility
522776
local_library
125 Chaps

Genres

Summary

Xuyên Việt trở thành quốc vương một nước, Tôn Phi đã tượng rằng hắn sẽ được nắm trong tay toàn thiên hạ, được ôm ấp, gối đầu lên mỹ nhân. Nhưng sự thật là quân địch đã đánh đến tận cửa, muốn cướp đi toàn bộ lương thực, giết người, đốt phòng, thậm chí còn muốn cướp lấy tiểu nương tử đáng yêu của hắn. Vận mệnh mất nước đã ập tới trước mắt hắn.
May mắn là Tôn Phi còn có chiêu bài để tự bảo vê. Hắn có thể tự do tiến vào trong không gian "trò chơi Diablo" để giết quái thăng cấp, đem toàn bộ kỹ năng của bảy chức nghiệp cùng vô số các trang bị ma pháp khác đưa ra bên ngoài hiện thực. Chỉ cần có Diablo nơi tay, ta nắm toàn thiên hạ.

Một đoạn thơ văn lưu truyền thiên cổ ghi lại lịch sử khai quốc.

Một đoạn lịch sử kết hợp buồn vui lẫn lộn lẫn hèn mọn, bỉ ổi cùng khôi hài.
Các Class trong Diablo:
- Barbarian (Dã nhân)
- Amazon (cung thủ)
- Necromancer (Tử Linh pháp sư)
- Paladin (Thánh kỵ sĩ)
- Sorceress (Pháp sư)
- Druid (Đức Lỗ Y).

Chap Title Total Views Date Added Action
126 Chương 126 3747 11/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 1697 11/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 2844 05/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 1616 05/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 1530 05/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 1415 05/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 1396 05/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 2558 20/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 2021 18/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 2046 16/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 2387 14/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 1911 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 chapter 113 1572 10/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 1989 08/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 2506 11/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 1411 11/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 1449 11/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 2857 06/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 2860 10/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 378 05/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 3596 09/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 3271 07/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 3477 04/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 3632 06/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 3676 04/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 3884 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 3576 05/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 3705 03/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 3395 18/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 3293 14/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 2826 13/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 3492 01/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 3119 29/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 3147 16/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 2819 15/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 3047 13/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 2995 31/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 2883 17/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 2732 16/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 086 3362 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 085 3122 22/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 3201 07/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 083 3727 30/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 2716 26/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 chap 81 2794 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 5102 29/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 079 3962 23/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 chap 78 5075 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 chap 77 3775 08/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 076 3098 03/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 075 2886 02/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 074 2905 23/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 3085 13/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 3126 03/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 3565 28/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 3594 22/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 2835 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 3303 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 3970 30/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 3258 24/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 5265 16/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 chap 64 4890 08/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 chap 63 5302 02/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 5288 24/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 5220 26/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 060 5095 23/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 5227 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 5127 31/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 4203 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 056 5158 22/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 5025 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 5064 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 4626 20/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 4704 20/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 5028 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 050 4678 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 4744 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 4645 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 047 4762 17/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 046 4220 17/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 4199 16/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 4820 16/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 4277 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 4127 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 4841 14/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 5040 14/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 4985 13/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 4766 13/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 5043 12/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 5147 12/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 5171 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 5162 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 5367 10/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 5515 09/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 5713 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5713 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 5692 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 5673 06/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 5623 06/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 5727 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 5644 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 5734 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 uốc Vương Vạn Tuế Chap 023Quốc Vương Vạn Tuế Chap 023 5818 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 uốc Vương Vạn Tuế Chap 022Quốc Vương Vạn Tuế Chap 022 5661 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 uốc Vương Vạn Tuế Chap 021Quốc Vương Vạn Tuế Chap 021 5663 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 uốc Vương Vạn Tuế Chap 020Quốc Vương Vạn Tuế Chap 020 5680 31/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 uốc Vương Vạn Tuế Chap 019Quốc Vương Vạn Tuế Chap 019 5770 31/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 uốc Vương Vạn Tuế Chap 018Quốc Vương Vạn Tuế Chap 018 5743 30/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 uốc Vương Vạn Tuế Chap 017Quốc Vương Vạn Tuế Chap 017 5760 30/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 uốc Vương Vạn Tuế Chap 016Quốc Vương Vạn Tuế Chap 016 5792 30/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 uốc Vương Vạn Tuế Chap 015Quốc Vương Vạn Tuế Chap 015 5700 30/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 5770 26/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 5797 25/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 5780 25/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 5770 25/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 5758 25/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 5865 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 5850 19/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 5880 19/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 6020 17/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 6075 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 6093 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 6115 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 6177 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 6773 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Quốc Vương Vạn Tuế
Translator Name TruyentranhNet
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite