Quốc Vương Vạn Tuế

Other Name
Quốc Vương Vạn Tuế
Translator Name TruyentranhNet
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing

Đọc chuyện xuyên không huyền ảo, xuyên không tại Truyen chu

Quốc Vương Vạn Tuế

favorite 9 / 10
person 286 votes
visibility
547031
local_library
125 Chaps

Genres

Summary

Xuyên Việt trở thành quốc vương một nước, Tôn Phi đã tượng rằng hắn sẽ được nắm trong tay toàn thiên hạ, được ôm ấp, gối đầu lên mỹ nhân. Nhưng sự thật là quân địch đã đánh đến tận cửa, muốn cướp đi toàn bộ lương thực, giết người, đốt phòng, thậm chí còn muốn cướp lấy tiểu nương tử đáng yêu của hắn. Vận mệnh mất nước đã ập tới trước mắt hắn.
May mắn là Tôn Phi còn có chiêu bài để tự bảo vê. Hắn có thể tự do tiến vào trong không gian "trò chơi Diablo" để giết quái thăng cấp, đem toàn bộ kỹ năng của bảy chức nghiệp cùng vô số các trang bị ma pháp khác đưa ra bên ngoài hiện thực. Chỉ cần có Diablo nơi tay, ta nắm toàn thiên hạ.

Một đoạn thơ văn lưu truyền thiên cổ ghi lại lịch sử khai quốc.

Một đoạn lịch sử kết hợp buồn vui lẫn lộn lẫn hèn mọn, bỉ ổi cùng khôi hài.
Các Class trong Diablo:
- Barbarian (Dã nhân)
- Amazon (cung thủ)
- Necromancer (Tử Linh pháp sư)
- Paladin (Thánh kỵ sĩ)
- Sorceress (Pháp sư)
- Druid (Đức Lỗ Y).

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
126 Chương 126 4944 11/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 2690 11/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 3792 05/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 2479 05/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 2023 05/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 1915 05/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 1767 05/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 2870 20/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 2362 18/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 2289 16/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 3037 14/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 2165 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 chapter 113 1810 10/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 2215 08/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 2709 11/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 1648 11/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 1692 11/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 3056 06/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 3038 10/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 575 05/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 3861 09/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 3522 07/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 3676 04/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 3783 06/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 3839 04/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 4079 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 3761 05/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 3964 03/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 3595 18/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 3470 14/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 3088 13/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 3680 01/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 3289 29/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 3352 16/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 2983 15/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 3237 13/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 3174 31/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 3042 17/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 2918 16/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 086 3563 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 085 3330 22/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 4010 07/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 083 3875 30/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 2918 26/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 chap 81 2966 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 5130 29/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 079 4145 23/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 chap 78 5095 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 chap 77 5006 08/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 076 3334 03/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 075 3034 02/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 074 3100 23/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 3290 13/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 3315 03/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 3770 28/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 3762 22/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 3029 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 3553 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 4205 30/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 3481 24/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 5293 16/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 chap 64 5025 08/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 chap 63 5330 02/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 5318 24/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 5416 26/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 060 5125 23/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 5253 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 5149 31/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 4412 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 056 5186 22/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 5057 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 5094 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 4817 20/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 4917 20/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 5056 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 050 4902 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 5015 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 5058 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 047 5004 17/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 046 4476 17/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 4421 16/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 5030 16/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 4551 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 4389 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 5017 14/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 5082 14/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 5060 13/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 5016 13/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 5077 12/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 5179 12/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 5205 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 5194 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 5409 10/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 5553 09/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 5763 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5751 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 5754 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 5755 06/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 5659 06/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 5761 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 5692 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 5808 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 uốc Vương Vạn Tuế Chap 023Quốc Vương Vạn Tuế Chap 023 5894 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 uốc Vương Vạn Tuế Chap 022Quốc Vương Vạn Tuế Chap 022 5723 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 uốc Vương Vạn Tuế Chap 021Quốc Vương Vạn Tuế Chap 021 5701 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 uốc Vương Vạn Tuế Chap 020Quốc Vương Vạn Tuế Chap 020 5758 31/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 uốc Vương Vạn Tuế Chap 019Quốc Vương Vạn Tuế Chap 019 5838 31/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 uốc Vương Vạn Tuế Chap 018Quốc Vương Vạn Tuế Chap 018 5801 30/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 uốc Vương Vạn Tuế Chap 017Quốc Vương Vạn Tuế Chap 017 5798 30/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 uốc Vương Vạn Tuế Chap 016Quốc Vương Vạn Tuế Chap 016 5852 30/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 uốc Vương Vạn Tuế Chap 015Quốc Vương Vạn Tuế Chap 015 5738 30/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 5810 26/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 5833 25/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 5820 25/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 5812 25/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 5796 25/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 5927 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 5888 19/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 5916 19/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 6062 17/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 6117 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 6133 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 6361 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 6223 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 6901 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Quốc Vương Vạn Tuế
Translator Name TruyentranhNet
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite