Quốc Vương Vạn Tuế

Other Name
Quốc Vương Vạn Tuế
Translator Name TruyentranhNet
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing

Đọc chuyện xuyên không huyền ảo, xuyên không tại Truyen chu

Quốc Vương Vạn Tuế

favorite 9 / 10
person 286 votes
visibility
544374
local_library
125 Chaps

Genres

Summary

Xuyên Việt trở thành quốc vương một nước, Tôn Phi đã tượng rằng hắn sẽ được nắm trong tay toàn thiên hạ, được ôm ấp, gối đầu lên mỹ nhân. Nhưng sự thật là quân địch đã đánh đến tận cửa, muốn cướp đi toàn bộ lương thực, giết người, đốt phòng, thậm chí còn muốn cướp lấy tiểu nương tử đáng yêu của hắn. Vận mệnh mất nước đã ập tới trước mắt hắn.
May mắn là Tôn Phi còn có chiêu bài để tự bảo vê. Hắn có thể tự do tiến vào trong không gian "trò chơi Diablo" để giết quái thăng cấp, đem toàn bộ kỹ năng của bảy chức nghiệp cùng vô số các trang bị ma pháp khác đưa ra bên ngoài hiện thực. Chỉ cần có Diablo nơi tay, ta nắm toàn thiên hạ.

Một đoạn thơ văn lưu truyền thiên cổ ghi lại lịch sử khai quốc.

Một đoạn lịch sử kết hợp buồn vui lẫn lộn lẫn hèn mọn, bỉ ổi cùng khôi hài.
Các Class trong Diablo:
- Barbarian (Dã nhân)
- Amazon (cung thủ)
- Necromancer (Tử Linh pháp sư)
- Paladin (Thánh kỵ sĩ)
- Sorceress (Pháp sư)
- Druid (Đức Lỗ Y).

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
126 Chương 126 4771 11/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 2663 11/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 3762 05/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 2449 05/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 2009 05/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 1903 05/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 1739 05/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 2827 20/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 2331 18/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 2257 16/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 3007 14/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 2113 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 chapter 113 1755 10/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 2196 08/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 2697 11/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 1580 11/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 1647 11/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 3040 06/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 3005 10/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 550 05/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 3827 09/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 3487 07/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 3632 04/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 3772 06/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 3805 04/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 4079 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 3741 05/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 3927 03/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 3579 18/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 3441 14/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 3008 13/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 3639 01/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 3254 29/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 3303 16/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 2941 15/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 3213 13/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 3130 31/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 3014 17/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 2882 16/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 086 3533 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 085 3314 22/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 3991 07/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 083 3862 30/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 2886 26/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 chap 81 2946 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 5124 29/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 079 4134 23/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 chap 78 5093 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 chap 77 5002 08/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 076 3254 03/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 075 3019 02/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 074 3072 23/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 3278 13/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 3315 03/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 3746 28/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 3751 22/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 3004 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 3527 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 4171 30/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 3456 24/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 5291 16/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 chap 64 5023 08/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 chap 63 5326 02/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 5314 24/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 5410 26/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 060 5121 23/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 5251 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 5149 31/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 4390 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 056 5184 22/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 5053 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 5090 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 4797 20/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 4917 20/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 5054 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 050 4884 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 4955 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 5054 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 047 5000 17/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 046 4457 17/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 4404 16/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 5026 16/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 4512 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 4358 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 5013 14/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 5070 14/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 5054 13/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 4964 13/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 5069 12/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 5175 12/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 5197 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 5188 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 5397 10/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 5541 09/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 5753 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5743 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 5746 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 5749 06/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 5653 06/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 5753 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 5684 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 5800 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 uốc Vương Vạn Tuế Chap 023Quốc Vương Vạn Tuế Chap 023 5882 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 uốc Vương Vạn Tuế Chap 022Quốc Vương Vạn Tuế Chap 022 5709 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 uốc Vương Vạn Tuế Chap 021Quốc Vương Vạn Tuế Chap 021 5687 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 uốc Vương Vạn Tuế Chap 020Quốc Vương Vạn Tuế Chap 020 5742 31/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 uốc Vương Vạn Tuế Chap 019Quốc Vương Vạn Tuế Chap 019 5826 31/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 uốc Vương Vạn Tuế Chap 018Quốc Vương Vạn Tuế Chap 018 5789 30/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 uốc Vương Vạn Tuế Chap 017Quốc Vương Vạn Tuế Chap 017 5786 30/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 uốc Vương Vạn Tuế Chap 016Quốc Vương Vạn Tuế Chap 016 5840 30/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 uốc Vương Vạn Tuế Chap 015Quốc Vương Vạn Tuế Chap 015 5726 30/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 5800 26/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 5821 25/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 5806 25/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 5798 25/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 5784 25/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 5915 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 5876 19/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 5904 19/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 6050 17/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 6107 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 6121 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 6349 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 6207 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 6827 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Quốc Vương Vạn Tuế
Translator Name TruyentranhNet
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite