Fukushuu Kyoushitsu

Other Name
Fukushuu Kyoushitsu
Translator Name Miu Miu
Category Manga
Author kaname ryu
Artist yamazaki karasu
Status Ongoing

Fukushuu Kyoushitsu

favorite 9 / 10
person 8 votes
visibility
150991
local_library
38 Chaps

Genres

Summary

Ngay từ khi bắt đầu, đó đã là nỗi sợ hãi tột cùng, Con người chọn cách làm tổn thương người khác. Tôi đã từng kiên trì chịu đựng. Tôi bắt đầu nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi… Cho đến hôm nay… Tôi đã quyết định. Trả thù từng đứa một! “Tao sẽ để từng đứa chúng bây trải nghiệm địa ngục như tao đã từng.”


fanpage: https://www.facebook.com/MiuMiuTeam/?ref=page_internal

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
31 Chương 031 (fix chaps) 5172 15/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 2629 15/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 029 2691 14/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 2049 14/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 3424 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 2783 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 3599 12/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5014 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 5177 31/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 3605 06/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5092 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 5065 26/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 4855 17/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 5052 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 5130 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 5021 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.2 Chapter 15.2 460 25/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 5143 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.5 Chap 14.5 1466 17/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.4 Chapter 14.4 388 25/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.2 Chapter 14.2 306 25/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.1 Chapter 14.1 548 25/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.3 Chapter 13-14 phần 3 5017 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.2 Chapter 13-14 phần 2 5019 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.1 Chương 13-14 phần 1 5128 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 1736 25/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.2 Chapter 12.2 929 25/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11-12 5150 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 5159 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 5541 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 5158 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 5264 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.5 Chương 006.5 5252 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 5170 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004-5 5335 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 5430 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 5442 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 5592 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Fukushuu Kyoushitsu
Translator Name Miu Miu
Category Manga
Author kaname ryu
Artist yamazaki karasu
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite