Fukushuu Kyoushitsu

Other Name
Fukushuu Kyoushitsu
Translator Name Miu Miu
Category Manga
Author kaname ryu
Artist yamazaki karasu
Status Ongoing

Fukushuu Kyoushitsu

favorite 9 / 10
person 8 votes
visibility
152449
local_library
38 Chaps

Genres

Summary

Ngay từ khi bắt đầu, đó đã là nỗi sợ hãi tột cùng, Con người chọn cách làm tổn thương người khác. Tôi đã từng kiên trì chịu đựng. Tôi bắt đầu nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi… Cho đến hôm nay… Tôi đã quyết định. Trả thù từng đứa một! “Tao sẽ để từng đứa chúng bây trải nghiệm địa ngục như tao đã từng.”


fanpage: https://www.facebook.com/MiuMiuTeam/?ref=page_internal

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
31 Chương 031 (fix chaps) 5184 15/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 2696 15/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 029 2748 14/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 2105 14/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 3482 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 2783 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 3612 12/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5022 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 5183 31/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 3661 06/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5096 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 5071 26/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 4910 17/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 5056 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 5136 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 5025 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.2 Chapter 15.2 485 25/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 5151 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.5 Chap 14.5 1500 17/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.4 Chapter 14.4 996 25/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.2 Chapter 14.2 342 25/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.1 Chapter 14.1 581 25/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.3 Chapter 13-14 phần 3 5065 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.2 Chapter 13-14 phần 2 5023 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.1 Chương 13-14 phần 1 5134 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 1805 25/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.2 Chapter 12.2 970 25/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11-12 5158 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 5167 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 5549 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 5166 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 5274 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.5 Chương 006.5 5264 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 5184 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004-5 5347 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 5444 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 5456 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 5618 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Fukushuu Kyoushitsu
Translator Name Miu Miu
Category Manga
Author kaname ryu
Artist yamazaki karasu
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite