Otaku Sanctuary

Fukushuu Kyoushitsu

Other Name
Fukushuu Kyoushitsu
Translator Name Miu Miu
Category Manga
Author kaname ryu
Artist yamazaki karasu
Status Ongoing

Fukushuu Kyoushitsu

favorite 9 / 10
person 7 votes
visibility
130686
local_library
32 Chaps

Genres

Summary

Ngay từ khi bắt đầu, đó đã là nỗi sợ hãi tột cùng, Con người chọn cách làm tổn thương người khác. Tôi đã từng kiên trì chịu đựng. Tôi bắt đầu nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi… Cho đến hôm nay… Tôi đã quyết định. Trả thù từng đứa một! “Tao sẽ để từng đứa chúng bây trải nghiệm địa ngục như tao đã từng.”

Chap Title Total Views Date Added Action
31 Chương 031 3733 15/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 1716 15/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 029 2037 14/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 1693 14/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 2649 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 2196 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 3051 12/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 3171 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 5087 31/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 3287 06/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 4345 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 4441 26/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 4440 17/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 4770 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 4261 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 4572 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 5065 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.5 Chap 14.5 1057 17/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.3 Chapter 13-14 phần 3 4654 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.2 Chapter 13-14 phần 2 4474 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.1 Chương 13-14 phần 1 4395 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11-12 5020 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 4893 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 5013 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 4941 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 5028 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.5 Chương 006.5 5054 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 5028 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004-5 5029 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 5168 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 5154 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 5264 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Fukushuu Kyoushitsu
Translator Name Miu Miu
Category Manga
Author kaname ryu
Artist yamazaki karasu
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite