Fukushuu Kyoushitsu

Other Name
Fukushuu Kyoushitsu
Translator Name Miu Miu
Category Manga
Author kaname ryu
Artist yamazaki karasu
Status Ongoing

Fukushuu Kyoushitsu

favorite 9 / 10
person 8 votes
visibility
139590
local_library
38 Chaps

Genres

Summary

Ngay từ khi bắt đầu, đó đã là nỗi sợ hãi tột cùng, Con người chọn cách làm tổn thương người khác. Tôi đã từng kiên trì chịu đựng. Tôi bắt đầu nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi… Cho đến hôm nay… Tôi đã quyết định. Trả thù từng đứa một! “Tao sẽ để từng đứa chúng bây trải nghiệm địa ngục như tao đã từng.”

Chap Title Total Views Date Added Action
31 Chương 031 (fix chaps) 5016 15/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 2177 15/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 029 2305 14/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 1869 14/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 2903 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 2414 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 3244 12/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 3363 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 5111 31/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 3468 06/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 4542 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 4646 26/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 4608 17/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 4946 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 4489 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 4801 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.2 Chapter 15.2 248 6 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 5097 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.5 Chap 14.5 1242 17/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.4 Chapter 14.4 177 6 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.2 Chapter 14.2 153 6 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.1 Chapter 14.1 174 6 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.3 Chapter 13-14 phần 3 4899 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.2 Chapter 13-14 phần 2 4785 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.1 Chương 13-14 phần 1 5020 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 548 6 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.2 Chapter 12.2 594 6 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11-12 5102 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 5075 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 5089 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 5084 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 5108 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.5 Chương 006.5 5136 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 5114 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004-5 5121 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 5262 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 5258 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 5402 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Fukushuu Kyoushitsu
Translator Name Miu Miu
Category Manga
Author kaname ryu
Artist yamazaki karasu
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite