Fukushuu Kyoushitsu

Other Name
Fukushuu Kyoushitsu
Translator Name Miu Miu
Category Manga
Author kaname ryu
Artist yamazaki karasu
Status Ongoing

Fukushuu Kyoushitsu

favorite 9 / 10
person 8 votes
visibility
140908
local_library
38 Chaps

Genres

Summary

Ngay từ khi bắt đầu, đó đã là nỗi sợ hãi tột cùng, Con người chọn cách làm tổn thương người khác. Tôi đã từng kiên trì chịu đựng. Tôi bắt đầu nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi… Cho đến hôm nay… Tôi đã quyết định. Trả thù từng đứa một! “Tao sẽ để từng đứa chúng bây trải nghiệm địa ngục như tao đã từng.”

Chap Title Total Views Date Added Action
31 Chương 031 (fix chaps) 5040 15/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 2240 15/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 029 2364 14/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 1904 14/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 2932 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 2531 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 3287 12/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 3386 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 5115 31/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 3502 06/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 4571 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 4679 26/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 4632 17/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 5008 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 4524 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 4823 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.2 Chapter 15.2 276 25/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 5111 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.5 Chap 14.5 1261 17/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.4 Chapter 14.4 299 25/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.2 Chapter 14.2 184 25/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.1 Chapter 14.1 205 25/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.3 Chapter 13-14 phần 3 4941 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.2 Chapter 13-14 phần 2 4837 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.1 Chương 13-14 phần 1 5044 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 610 25/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.2 Chapter 12.2 689 25/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11-12 5116 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 5089 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 5103 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 5094 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 5120 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.5 Chương 006.5 5146 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 5128 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004-5 5135 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 5280 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 5274 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 5428 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Fukushuu Kyoushitsu
Translator Name Miu Miu
Category Manga
Author kaname ryu
Artist yamazaki karasu
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite