Otaku Sanctuary

Thánh Tổ

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
Thánh Tổ
Translator Name Comicvn.net
Category Manhua
Author Unknow
Status Ongoing

Thánh Tổ

favorite 10 / 10
person 3 votes
visibility
334933
local_library
143 Chaps

Genres

Summary

Đây là Thế giới Phong Thần được thăng cấp. Ở đây có Trụ Vương, Khương Tử Nha, Đắc Kỷ, Dương Tiễn... nhưng với địa vị hoàn toàn khác. Ở đây cũng có Hoàng giả: Hỏa Vân Động Tam Hoàng. Ở đây cũng có Thánh Nhân: Đạo Môn Tam Thanh. Ở đây cũng có Thượng Cổ Ma Quỷ: Si Vưu, Hình Thiên...

Chap Title Total Views Date Added Action
161 Chapter 161 761 08/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 chap 160 617 22/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chapter 159 561 21/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 425 19/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 502 12/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 669 21/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 397 20/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 540 14/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 478 10/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 364 07/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 565 03/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 488 31/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 460 27/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 418 24/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 360 20/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 483 17/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 594 13/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 600 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 chap 143 511 04/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 chap 142 466 29/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 611 22/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 569 19/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 701 15/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chapter 136 741 08/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 516 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 chap 133 593 29/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 647 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 921 22/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 878 18/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 824 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 621 11/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 944 08/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 972 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 776 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 838 28/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 1079 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 837 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 843 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 1098 14/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 778 11/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 988 07/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 816 04/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 1021 30/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 931 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 984 23/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 993 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 1074 16/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 1098 13/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 932 09/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 952 06/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 1102 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 897 30/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 897 26/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 1131 23/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 998 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 1022 16/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 1038 12/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 1009 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 1321 07/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 862 05/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 098 1093 02/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 1154 30/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 096 1079 28/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 chap 95 1191 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 1009 23/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 995 21/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 092 1635 18/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 chap 91 1610 16/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 1206 14/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 1573 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 2246 09/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 2219 07/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 1857 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 1685 02/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 084 1975 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 2865 26/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 2123 26/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 2224 24/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 2474 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 1877 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 2760 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 077 2111 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 2176 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 075 2450 10/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 2566 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 2192 05/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 1827 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 2116 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 2323 26/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 2419 24/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 2412 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 067 3220 19/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 3069 17/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 3296 14/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 3181 12/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 2978 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 2815 07/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 061 3422 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 3463 03/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 3365 31/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 3419 29/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 3424 27/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 3673 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 3820 22/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 3618 20/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 4118 17/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 4065 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 4740 13/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 5040 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 049 5013 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 048 4796 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 047 4752 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 046 5059 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 045Thánh Tổ Chap 041 - 045 4567 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 040Thánh Tổ Chap 036 - 040 4050 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 035Thánh Tổ Chap 032 - 035 4450 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 031Thánh Tổ Chap 029 - 031 5040 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 028Thánh Tổ Chap 025 - 028 5022 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 028Thánh Tổ Chap 025 - 028 623 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 4588 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 4956 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 5063 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 4961 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 hánh Tổ Chap 020Thánh Tổ Chap 020 5122 03/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 hánh Tổ Chap 019Thánh Tổ Chap 019 5057 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 hánh Tổ Chap 018Thánh Tổ Chap 018 5028 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 hánh Tổ Chap 017Thánh Tổ Chap 017 5125 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 hánh Tổ Chap 016Thánh Tổ Chap 016 5137 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 hánh Tổ Chap 015Thánh Tổ Chap 015 5061 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 hánh Tổ Chap 014Thánh Tổ Chap 014 5109 01/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 hánh Tổ Chap 013Thánh Tổ Chap 013 5150 01/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 hánh Tổ Chap 012Thánh Tổ Chap 012 5169 01/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 hánh Tổ Chap 011Thánh Tổ Chap 011 5226 31/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 hánh Tổ Chap 010Thánh Tổ Chap 010 5316 31/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 hánh Tổ Chap 009Thánh Tổ Chap 009 5264 30/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 hánh Tổ Chap 008Thánh Tổ Chap 008 5243 30/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 hánh Tổ Chap 007Thánh Tổ Chap 007 5360 30/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 5326 26/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 5344 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 2111 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 5376 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 5440 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 5749 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Thánh Tổ
Translator Name Comicvn.net
Category Manhua
Author Unknow
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite