Thánh Tổ

Other Name
Thánh Tổ
Translator Name Comicvn.net
Category Manhua
Author Unknow
Status Ongoing

Đọc chuyện xuyên không huyền ảo, xuyên không tại Truyen chu

Thánh Tổ

favorite 10 / 10
person 3 votes
visibility
351713
local_library
143 Chaps

Genres

Summary

Đây là Thế giới Phong Thần được thăng cấp. Ở đây có Trụ Vương, Khương Tử Nha, Đắc Kỷ, Dương Tiễn... nhưng với địa vị hoàn toàn khác. Ở đây cũng có Hoàng giả: Hỏa Vân Động Tam Hoàng. Ở đây cũng có Thánh Nhân: Đạo Môn Tam Thanh. Ở đây cũng có Thượng Cổ Ma Quỷ: Si Vưu, Hình Thiên...

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
161 Chapter 161 1031 08/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 chap 160 793 22/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chapter 159 685 21/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 503 19/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 595 12/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 824 21/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 442 20/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 613 14/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 557 10/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 429 07/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 710 03/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 583 31/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 505 27/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 465 24/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 425 20/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 531 17/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 829 13/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 686 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 chap 143 592 04/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 chap 142 528 29/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 673 22/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 631 19/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 761 15/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chapter 136 800 08/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 584 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 chap 133 915 29/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 728 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 987 22/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 961 18/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 879 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 690 11/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 1004 08/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 1042 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 853 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 886 28/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 1129 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 922 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 988 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 1168 14/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 846 11/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 1081 07/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 872 04/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 1110 30/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 998 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 1049 23/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 1071 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 1173 16/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 1197 13/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 1008 09/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 1013 06/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 1147 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 932 30/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 972 26/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 1329 23/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 1076 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 1065 16/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 1091 12/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 3764 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 1423 07/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 939 05/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 098 1183 02/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 1268 30/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 096 1162 28/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 chap 95 1236 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 1065 23/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 1216 21/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 092 1679 18/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 chap 91 1724 16/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 3519 14/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 1660 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 2302 09/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 3351 07/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 1985 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 1777 02/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 084 2026 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 2949 26/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 2163 26/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 3432 24/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 2565 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 1931 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 2808 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 077 2155 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 2215 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 075 2552 10/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 2632 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 2238 05/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 1868 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 2178 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 2661 26/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 2458 24/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 2467 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 067 3284 19/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 3118 17/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 3346 14/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 3248 12/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 3045 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 2865 07/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 061 3489 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 3508 03/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 3406 31/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 3467 29/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 3479 27/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 3739 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 3881 22/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 3662 20/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 4168 17/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 4131 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 4792 13/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 5048 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 049 5025 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 048 4849 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 047 4796 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 046 5065 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 045Thánh Tổ Chap 041 - 045 4642 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 040Thánh Tổ Chap 036 - 040 4105 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 035Thánh Tổ Chap 032 - 035 4491 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 031Thánh Tổ Chap 029 - 031 5050 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 028Thánh Tổ Chap 025 - 028 5032 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 028Thánh Tổ Chap 025 - 028 684 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 4646 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 5019 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 5071 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 5011 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 hánh Tổ Chap 020Thánh Tổ Chap 020 5132 03/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 hánh Tổ Chap 019Thánh Tổ Chap 019 5065 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 hánh Tổ Chap 018Thánh Tổ Chap 018 5042 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 hánh Tổ Chap 017Thánh Tổ Chap 017 5133 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 hánh Tổ Chap 016Thánh Tổ Chap 016 5153 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 hánh Tổ Chap 015Thánh Tổ Chap 015 5069 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 hánh Tổ Chap 014Thánh Tổ Chap 014 5119 01/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 hánh Tổ Chap 013Thánh Tổ Chap 013 5162 01/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 hánh Tổ Chap 012Thánh Tổ Chap 012 5211 01/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 hánh Tổ Chap 011Thánh Tổ Chap 011 5234 31/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 hánh Tổ Chap 010Thánh Tổ Chap 010 5324 31/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 hánh Tổ Chap 009Thánh Tổ Chap 009 5272 30/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 hánh Tổ Chap 008Thánh Tổ Chap 008 5253 30/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 hánh Tổ Chap 007Thánh Tổ Chap 007 5368 30/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 5334 26/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 5352 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 2205 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 5388 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 5456 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 5771 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Thánh Tổ
Translator Name Comicvn.net
Category Manhua
Author Unknow
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite