Thánh Tổ

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
Thánh Tổ
Translator Name Comicvn.net
Category Manhua
Author Unknow
Status Ongoing

Thánh Tổ

favorite 10 / 10
person 3 votes
visibility
339845
local_library
143 Chaps

Genres

Summary

Đây là Thế giới Phong Thần được thăng cấp. Ở đây có Trụ Vương, Khương Tử Nha, Đắc Kỷ, Dương Tiễn... nhưng với địa vị hoàn toàn khác. Ở đây cũng có Hoàng giả: Hỏa Vân Động Tam Hoàng. Ở đây cũng có Thánh Nhân: Đạo Môn Tam Thanh. Ở đây cũng có Thượng Cổ Ma Quỷ: Si Vưu, Hình Thiên...

Chap Title Total Views Date Added Action
161 Chapter 161 847 08/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 chap 160 688 22/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chapter 159 607 21/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 461 19/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 529 12/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 758 21/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 428 20/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 559 14/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 513 10/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 409 07/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 663 03/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 507 31/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 478 27/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 429 24/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 378 20/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 494 17/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 760 13/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 611 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 chap 143 530 04/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 chap 142 494 29/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 625 22/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 602 19/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 732 15/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chapter 136 753 08/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 544 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 chap 133 604 29/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 683 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 935 22/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 889 18/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 844 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 639 11/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 972 08/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 1025 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 804 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 858 28/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 1115 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 848 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 876 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 1134 14/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 813 11/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 1033 07/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 845 04/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 1046 30/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 964 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 1018 23/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 1023 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 1124 16/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 1142 13/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 975 09/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 984 06/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 1129 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 932 30/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 960 26/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 1292 23/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 1023 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 1065 16/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 1074 12/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 1047 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 1348 07/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 892 05/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 098 1151 02/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 1187 30/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 096 1110 28/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 chap 95 1209 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 1026 23/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 1112 21/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 092 1665 18/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 chap 91 1645 16/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 1238 14/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 1609 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 2265 09/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 2259 07/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 1906 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 1716 02/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 084 2026 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 2930 26/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 2149 26/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 2254 24/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 2550 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 1894 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 2797 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 077 2143 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 2204 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 075 2538 10/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 2596 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 2211 05/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 1857 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 2163 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 2438 26/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 2458 24/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 2467 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 067 3270 19/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 3118 17/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 3346 14/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 3229 12/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 3002 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 2865 07/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 061 3460 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 3508 03/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 3406 31/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 3467 29/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 3479 27/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 3721 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 3852 22/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 3662 20/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 4148 17/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 4096 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 4792 13/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 5046 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 049 5021 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 048 4823 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 047 4784 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 046 5065 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 045Thánh Tổ Chap 041 - 045 4623 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 040Thánh Tổ Chap 036 - 040 4088 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 035Thánh Tổ Chap 032 - 035 4476 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 031Thánh Tổ Chap 029 - 031 5044 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 028Thánh Tổ Chap 025 - 028 5030 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 028Thánh Tổ Chap 025 - 028 667 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 4631 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 5017 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 5069 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 5009 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 hánh Tổ Chap 020Thánh Tổ Chap 020 5128 03/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 hánh Tổ Chap 019Thánh Tổ Chap 019 5063 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 hánh Tổ Chap 018Thánh Tổ Chap 018 5036 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 hánh Tổ Chap 017Thánh Tổ Chap 017 5129 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 hánh Tổ Chap 016Thánh Tổ Chap 016 5147 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 hánh Tổ Chap 015Thánh Tổ Chap 015 5065 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 hánh Tổ Chap 014Thánh Tổ Chap 014 5113 01/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 hánh Tổ Chap 013Thánh Tổ Chap 013 5156 01/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 hánh Tổ Chap 012Thánh Tổ Chap 012 5173 01/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 hánh Tổ Chap 011Thánh Tổ Chap 011 5230 31/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 hánh Tổ Chap 010Thánh Tổ Chap 010 5320 31/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 hánh Tổ Chap 009Thánh Tổ Chap 009 5268 30/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 hánh Tổ Chap 008Thánh Tổ Chap 008 5249 30/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 hánh Tổ Chap 007Thánh Tổ Chap 007 5366 30/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 5330 26/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 5350 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 2188 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 5384 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 5452 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 5757 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Thánh Tổ
Translator Name Comicvn.net
Category Manhua
Author Unknow
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite