Thánh Tổ

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
Thánh Tổ
Translator Name Comicvn.net
Category Manhua
Author Unknow
Status Ongoing

Thánh Tổ

favorite 10 / 10
person 3 votes
visibility
341741
local_library
143 Chaps

Genres

Summary

Đây là Thế giới Phong Thần được thăng cấp. Ở đây có Trụ Vương, Khương Tử Nha, Đắc Kỷ, Dương Tiễn... nhưng với địa vị hoàn toàn khác. Ở đây cũng có Hoàng giả: Hỏa Vân Động Tam Hoàng. Ở đây cũng có Thánh Nhân: Đạo Môn Tam Thanh. Ở đây cũng có Thượng Cổ Ma Quỷ: Si Vưu, Hình Thiên...

Chap Title Total Views Date Added Action
161 Chapter 161 867 08/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 chap 160 703 22/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chapter 159 649 21/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 490 19/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 575 12/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 797 21/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 442 20/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 596 14/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 543 10/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 429 07/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 675 03/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 518 31/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 505 27/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 441 24/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 410 20/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 506 17/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 794 13/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 639 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 chap 143 550 04/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 chap 142 528 29/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 673 22/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 615 19/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 732 15/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chapter 136 784 08/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 556 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 chap 133 634 29/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 717 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 958 22/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 922 18/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 864 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 670 11/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 992 08/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 1042 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 820 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 886 28/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 1129 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 884 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 876 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 1150 14/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 846 11/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 1081 07/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 861 04/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 1046 30/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 978 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 1049 23/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 1054 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 1142 16/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 1177 13/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 991 09/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 1000 06/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 1129 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 932 30/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 972 26/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 1329 23/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 1043 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 1065 16/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 1074 12/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 1077 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 1362 07/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 923 05/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 098 1151 02/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 1207 30/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 096 1123 28/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 chap 95 1236 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 1052 23/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 1140 21/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 092 1679 18/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 chap 91 1689 16/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 1267 14/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 1624 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 2302 09/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 2259 07/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 1906 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 1716 02/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 084 2026 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 2949 26/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 2149 26/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 2271 24/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 2550 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 1906 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 2797 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 077 2143 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 2215 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 075 2538 10/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 2613 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 2211 05/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 1868 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 2163 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 2488 26/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 2458 24/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 2467 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 067 3284 19/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 3118 17/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 3346 14/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 3229 12/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 3002 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 2865 07/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 061 3460 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 3508 03/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 3406 31/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 3467 29/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 3479 27/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 3721 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 3870 22/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 3662 20/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 4168 17/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 4115 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 4792 13/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 5046 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 049 5021 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 048 4837 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 047 4796 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 046 5065 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 045Thánh Tổ Chap 041 - 045 4642 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 040Thánh Tổ Chap 036 - 040 4105 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 035Thánh Tổ Chap 032 - 035 4491 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 031Thánh Tổ Chap 029 - 031 5046 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 028Thánh Tổ Chap 025 - 028 5030 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 028Thánh Tổ Chap 025 - 028 667 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 4631 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 5017 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 5069 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 5009 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 hánh Tổ Chap 020Thánh Tổ Chap 020 5128 03/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 hánh Tổ Chap 019Thánh Tổ Chap 019 5063 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 hánh Tổ Chap 018Thánh Tổ Chap 018 5036 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 hánh Tổ Chap 017Thánh Tổ Chap 017 5131 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 hánh Tổ Chap 016Thánh Tổ Chap 016 5147 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 hánh Tổ Chap 015Thánh Tổ Chap 015 5067 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 hánh Tổ Chap 014Thánh Tổ Chap 014 5115 01/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 hánh Tổ Chap 013Thánh Tổ Chap 013 5158 01/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 hánh Tổ Chap 012Thánh Tổ Chap 012 5175 01/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 hánh Tổ Chap 011Thánh Tổ Chap 011 5232 31/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 hánh Tổ Chap 010Thánh Tổ Chap 010 5322 31/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 hánh Tổ Chap 009Thánh Tổ Chap 009 5270 30/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 hánh Tổ Chap 008Thánh Tổ Chap 008 5249 30/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 hánh Tổ Chap 007Thánh Tổ Chap 007 5366 30/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 5332 26/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 5350 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 2188 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 5384 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 5452 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 5757 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Thánh Tổ
Translator Name Comicvn.net
Category Manhua
Author Unknow
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite