Thánh Tổ

Other Name
Thánh Tổ
Translator Name Comicvn.net
Category Manhua
Author Unknow
Status Ongoing

Đọc chuyện xuyên không huyền ảo, xuyên không tại Truyen chu

Thánh Tổ

favorite 10 / 10
person 3 votes
visibility
371934
local_library
218 Chaps

Genres

Summary

Đây là Thế giới Phong Thần được thăng cấp. Ở đây có Trụ Vương, Khương Tử Nha, Đắc Kỷ, Dương Tiễn... nhưng với địa vị hoàn toàn khác. Ở đây cũng có Hoàng giả: Hỏa Vân Động Tam Hoàng. Ở đây cũng có Thánh Nhân: Đạo Môn Tam Thanh. Ở đây cũng có Thượng Cổ Ma Quỷ: Si Vưu, Hình Thiên...

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
259 Chương 259 165 06/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
257 Chương 257 115 06/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
256 Chương 256 149 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
255 Chương 255 61 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
254 Chương 254 111 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
252 Chương 252 104 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
251 Chương 251 95 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
250 Chương 250 78 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
249 Chương 249 77 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
248 Chương 248 86 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
247 Chương 247 78 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
246 Chương 246 95 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
245 Chương 245 80 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
244 Chương 244 81 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
243 Chương 243 82 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
242 Chương 242 87 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
241 Chương 241 68 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
240 Chương 240 78 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
239 Chương 239 75 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
238 Chương 238 76 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
237 Chương 237 95 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
236 Chương 236 98 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
235 Chương 235 81 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
234 Chương 234 73 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
233 Chương 233 101 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
232 Chương 232 85 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
231 Chương 231 110 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
230 Chương 230 57 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
229 Chương 229 82 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
228 Chương 228 87 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
227 Chương 227 69 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
226 Chương 226 75 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
225 Chương 225 79 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
224 Chương 224 72 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
223 Chương 223 68 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
222 Chương 222 74 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221 Chương 221 76 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chương 220 85 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chương 219 91 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chương 218 79 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 Chương 217 67 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 Chương 216 66 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chương 215 74 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chương 214 79 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 Chương 213 89 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chương 212 79 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chương 211 75 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chương 210 104 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chương 209 84 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chương 208 103 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chương 207 65 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chương 206 52 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chương 205 93 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chương 204 104 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chương 203 81 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chương 202 109 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chương 201 100 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chương 200 89 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chương 199 106 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chương 198 117 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chương 197 92 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chương 196 81 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chương 195 91 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chương 194 99 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chương 193 143 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chương 191 168 04/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chương 190 108 04/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chương 189 113 04/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 123 04/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 129 04/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 91 04/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 94 04/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 83 04/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 144 04/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 137 04/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chapter 161 1233 08/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 chap 160 948 22/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chapter 159 847 21/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 615 19/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 681 12/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 896 21/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 507 20/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 708 14/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 710 10/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 587 07/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 813 03/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 673 31/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 623 27/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 583 24/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 570 20/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 633 17/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 931 13/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 777 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 chap 143 715 04/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 chap 142 631 29/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 795 22/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 716 19/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 919 15/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chapter 136 925 08/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 734 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 chap 133 1026 29/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 834 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 1120 22/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 1076 18/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 1036 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 793 11/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 1085 08/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 1151 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 966 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 1025 28/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 1215 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 1041 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 1110 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 1269 14/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 994 11/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 1180 07/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 925 04/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 1170 30/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 1121 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 1116 23/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 1141 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 1296 16/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 1347 13/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 1086 09/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 1088 06/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 1226 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 1069 30/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 1103 26/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 1392 23/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 1160 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 1178 16/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 1206 12/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 3838 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 1524 07/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 1003 05/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 098 1282 02/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 1406 30/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 096 1230 28/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 chap 95 1342 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 1172 23/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 1308 21/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 092 1783 18/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 chap 91 1840 16/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 3632 14/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 1784 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 2413 09/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 3493 07/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 2106 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 1897 02/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 084 2144 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 3065 26/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 2261 26/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 3527 24/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 2678 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 1992 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 2933 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 077 2213 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 2312 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 075 2657 10/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 2740 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 2344 05/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 1962 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 2285 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 2766 26/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 2560 24/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 2574 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 067 3392 19/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 3221 17/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 3443 14/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 3398 12/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 3162 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 2961 07/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 061 3624 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 3612 03/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 3542 31/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 3588 29/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 3554 27/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 3821 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 3999 22/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 3792 20/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 4298 17/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 4194 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 4902 13/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 5064 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 049 5043 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 048 5005 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 047 4945 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 046 5081 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 045Thánh Tổ Chap 041 - 045 4788 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 040Thánh Tổ Chap 036 - 040 4232 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 035Thánh Tổ Chap 032 - 035 4613 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 031Thánh Tổ Chap 029 - 031 5064 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 028Thánh Tổ Chap 025 - 028 5046 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 028Thánh Tổ Chap 025 - 028 771 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 4787 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 5033 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 5087 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 5025 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 hánh Tổ Chap 020Thánh Tổ Chap 020 5144 03/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 hánh Tổ Chap 019Thánh Tổ Chap 019 5081 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 hánh Tổ Chap 018Thánh Tổ Chap 018 5066 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 hánh Tổ Chap 017Thánh Tổ Chap 017 5149 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 hánh Tổ Chap 016Thánh Tổ Chap 016 5177 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 hánh Tổ Chap 015Thánh Tổ Chap 015 5089 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 hánh Tổ Chap 014Thánh Tổ Chap 014 5139 01/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 hánh Tổ Chap 013Thánh Tổ Chap 013 5180 01/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 hánh Tổ Chap 012Thánh Tổ Chap 012 5235 01/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 hánh Tổ Chap 011Thánh Tổ Chap 011 5248 31/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 hánh Tổ Chap 010Thánh Tổ Chap 010 5338 31/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 hánh Tổ Chap 009Thánh Tổ Chap 009 5284 30/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 hánh Tổ Chap 008Thánh Tổ Chap 008 5275 30/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 hánh Tổ Chap 007Thánh Tổ Chap 007 5390 30/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 5352 26/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 5372 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 2354 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 5408 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 5470 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 5805 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Thánh Tổ
Translator Name Comicvn.net
Category Manhua
Author Unknow
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite