Thánh Tổ

Other Name
Thánh Tổ
Translator Name Comicvn.net
Category Manhua
Author Unknow
Status Ongoing

Đọc chuyện xuyên không huyền ảo, xuyên không tại Truyen chu

Thánh Tổ

favorite 10 / 10
person 3 votes
visibility
358848
local_library
218 Chaps

Genres

Summary

Đây là Thế giới Phong Thần được thăng cấp. Ở đây có Trụ Vương, Khương Tử Nha, Đắc Kỷ, Dương Tiễn... nhưng với địa vị hoàn toàn khác. Ở đây cũng có Hoàng giả: Hỏa Vân Động Tam Hoàng. Ở đây cũng có Thánh Nhân: Đạo Môn Tam Thanh. Ở đây cũng có Thượng Cổ Ma Quỷ: Si Vưu, Hình Thiên...

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
259 Chương 259 95 06/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
257 Chương 257 11 06/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
256 Chương 256 56 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
255 Chương 255 14 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
254 Chương 254 11 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
252 Chương 252 13 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
251 Chương 251 27 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
250 Chương 250 22 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
249 Chương 249 20 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
248 Chương 248 31 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
247 Chương 247 12 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
246 Chương 246 14 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
245 Chương 245 15 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
244 Chương 244 15 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
243 Chương 243 19 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
242 Chương 242 24 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
241 Chương 241 11 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
240 Chương 240 20 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
239 Chương 239 18 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
238 Chương 238 13 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
237 Chương 237 25 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
236 Chương 236 34 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
235 Chương 235 15 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
234 Chương 234 13 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
233 Chương 233 27 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
232 Chương 232 28 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
231 Chương 231 18 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
230 Chương 230 12 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
229 Chương 229 16 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
228 Chương 228 37 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
227 Chương 227 12 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
226 Chương 226 18 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
225 Chương 225 18 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
224 Chương 224 11 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
223 Chương 223 14 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
222 Chương 222 15 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221 Chương 221 18 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chương 220 16 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chương 219 12 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chương 218 24 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 Chương 217 16 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 Chương 216 13 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chương 215 15 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chương 214 11 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 Chương 213 29 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chương 212 14 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chương 211 13 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chương 210 25 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chương 209 14 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chương 208 27 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chương 207 14 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chương 206 13 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chương 205 36 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chương 204 34 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chương 203 11 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chương 202 14 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chương 201 19 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chương 200 31 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chương 199 33 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chương 198 18 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chương 197 17 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chương 196 14 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chương 195 18 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chương 194 35 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chương 193 28 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chương 191 58 04/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chương 190 17 04/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chương 189 31 04/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 28 04/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 33 04/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 23 04/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 12 04/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 11 04/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 32 04/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 31 04/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chapter 161 1153 08/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 chap 160 848 22/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chapter 159 753 21/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 557 19/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 638 12/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 851 21/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 456 20/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 657 14/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 623 10/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 499 07/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 774 03/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 612 31/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 531 27/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 544 24/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 505 20/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 585 17/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 869 13/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 721 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 chap 143 627 04/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 chap 142 575 29/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 723 22/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 681 19/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 829 15/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chapter 136 850 08/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 646 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 chap 133 959 29/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 771 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 1033 22/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 1009 18/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 1005 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 735 11/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 1022 08/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 1092 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 883 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 918 28/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 1145 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 958 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 1034 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 1197 14/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 919 11/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 1145 07/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 898 04/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 1141 30/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 1033 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 1067 23/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 1089 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 1222 16/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 1262 13/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 1046 09/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 1042 06/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 1181 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 1002 30/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 1054 26/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 1359 23/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 1106 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 1116 16/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 1127 12/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 3779 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 1456 07/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 950 05/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 098 1232 02/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 1306 30/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 096 1173 28/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 chap 95 1279 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 1091 23/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 1248 21/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 092 1729 18/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 chap 91 1773 16/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 3573 14/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 1749 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 2361 09/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 3424 07/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 2054 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 1835 02/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 084 2052 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 2987 26/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 2199 26/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 3464 24/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 2614 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 1962 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 2874 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 077 2167 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 2261 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 075 2597 10/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 2676 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 2272 05/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 1899 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 2225 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 2692 26/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 2489 24/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 2493 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 067 3312 19/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 3146 17/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 3387 14/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 3292 12/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 3087 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 2919 07/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 061 3577 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 3542 03/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 3439 31/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 3495 29/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 3492 27/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 3770 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 3946 22/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 3709 20/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 4220 17/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 4144 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 4859 13/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 5056 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 049 5035 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 048 4923 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 047 4861 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 046 5071 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 045Thánh Tổ Chap 041 - 045 4688 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 040Thánh Tổ Chap 036 - 040 4178 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 035Thánh Tổ Chap 032 - 035 4541 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 031Thánh Tổ Chap 029 - 031 5056 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 028Thánh Tổ Chap 025 - 028 5040 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 028Thánh Tổ Chap 025 - 028 735 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 4701 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 5021 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 5075 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 5017 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 hánh Tổ Chap 020Thánh Tổ Chap 020 5136 03/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 hánh Tổ Chap 019Thánh Tổ Chap 019 5073 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 hánh Tổ Chap 018Thánh Tổ Chap 018 5056 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 hánh Tổ Chap 017Thánh Tổ Chap 017 5141 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 hánh Tổ Chap 016Thánh Tổ Chap 016 5165 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 hánh Tổ Chap 015Thánh Tổ Chap 015 5077 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 hánh Tổ Chap 014Thánh Tổ Chap 014 5125 01/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 hánh Tổ Chap 013Thánh Tổ Chap 013 5168 01/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 hánh Tổ Chap 012Thánh Tổ Chap 012 5219 01/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 hánh Tổ Chap 011Thánh Tổ Chap 011 5240 31/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 hánh Tổ Chap 010Thánh Tổ Chap 010 5330 31/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 hánh Tổ Chap 009Thánh Tổ Chap 009 5276 30/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 hánh Tổ Chap 008Thánh Tổ Chap 008 5259 30/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 hánh Tổ Chap 007Thánh Tổ Chap 007 5376 30/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 5344 26/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 5366 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 2268 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 5400 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 5464 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 5787 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Thánh Tổ
Translator Name Comicvn.net
Category Manhua
Author Unknow
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite