Trạch Thiên Ký

Other Name
Trạch Thiên Ký
Translator Name A3manga
Category Manhua
Author Unknow
Status Ongoing

Trạch Thiên Ký

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
173003
local_library
147 Chaps

Genres

Summary

Năm Thái Thủy, thần thạch từ trên trời rơi xuống, phân tán khắp nhân gian, trong đó trên bề mặt của thần thạch rơi xuống phía đông lục địa, có khắc những biểu tượng kì quái. Thiếu niên cô nhi Trần Trường Sinh vì chữa bệnh cải mệnh đã rời khỏi sư phụ của mình, đem theo một bức hôn thư đến nhân gian…


Chap Title Total Views Date Added Action
84 Chương 84 907 19/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 1194 02/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 993 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 081 757 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 859 22/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 1027 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 791 17/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 1122 14/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 1386 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 075 1709 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 rạch Thiên Ký Chap 074Trạch Thiên Ký Chap 074 1689 31/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 073 1441 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 072 1605 21/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 071 1333 18/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 070 1894 17/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 069 1356 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68.1 Chương 068.1 1161 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67.2 Chương 067.2 1171 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67.1 Chương 067.1 1388 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66.2 Chương 066.2 1228 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66.1 Chương 066.1 1102 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65.2 Chương 065.2 1133 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65.1 Chương 065.1 1176 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64.2 Chương 064.2 1170 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64.1 Chương 064.1 1269 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63.2 Chương 063.2 1036 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63.1 Chương 063.1 1169 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62.2 Chương 062.2 985 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62.1 Chương 062.1 1204 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61.2 Chương 061.2 1303 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61.1 Chương 061.1 1544 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60.2 Chương 060.2 1062 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60.1 Chương 060.1 1097 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.2 Chương 059.2 1193 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.1 Chương 059.1 1290 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58.2 Chương 058.2 1064 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58.1 Chương 058.1 1276 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.2 Chương 057.2 1248 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.1 Chương 057.1 1172 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56.2 Chương 056.2 1087 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56.1 Chương 056.1 1208 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55.2 Chương 055.2 1222 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55.1 Chương 055.1 1252 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.2 Chương 054.2 1167 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.1 Chương 054.1 1245 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53.2 Chương 053.2 1254 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53.1 Chương 053.1 1163 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.2 Chương 052.2 1266 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.1 Chương 052.1 1545 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.2 Chương 051.2 1280 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.1 Chương 051.1 1132 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.2 Chương 050.2 1125 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.1 Chương 050.1 1175 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.2 Chương 049.2 988 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.1 Chương 049.1 1037 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.2 Chương 048.2 982 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.1 Chương 048.1 928 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.2 Chương 047.2 1005 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.1 Chương 047.1 883 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.2 Chương 046.2 825 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.1 Chương 046.1 969 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45.2 Chương 045.2 972 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45.1 Chương 045.1 930 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44.2 Chương 044.2 930 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44.1 Chương 044.1 1046 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43.2 Chương 043.2 1094 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43.1 Chương 043.1 905 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.2 Chương 042.2 965 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.1 Chương 042.1 934 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.2 Chương 041.2 1368 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.1 Chương 041.1 1094 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40.2 Chương 040.2 1042 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40.1 Chương 040.1 966 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.2 Chương 039.2 1060 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.1 Chương 039.1 1040 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.2 Chương 038.2 1004 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.1 Chương 038.1 916 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.2 Chương 037.2 970 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.1 Chương 037.1 898 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.2 Chương 036.2 854 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.1 Chương 036.1 1011 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.2 Chương 035.2 1027 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.1 Chương 035.1 1043 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.2 Chương 034.2 1027 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.1 Chương 034.1 957 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.2 Chương 033.2 1063 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.1 Chương 033.1 1039 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.2 Chương 032.2 906 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.2 Chương 031.2 1040 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.1 Chương 031.1 997 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.2 Chương 030.2 934 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.1 Chương 030.1 914 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 Chương 029.2 974 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.1 Chương 029.1 923 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.2 Chương 028.2 1205 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.1 Chương 028.1 1097 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.2 Chương 027.2 1228 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.1 Chương 027.1 1092 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.2 Chương 026.2 1071 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.1 Chương 026.1 1068 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.2 Chương 025.2 1071 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.1 Chương 025.1 1218 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 1270 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 1197 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 1304 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.2 Chương 021.2 1072 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.1 Chương 021.1 1102 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.2 Chương 020.2 1008 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.1 Chương 020.1 1104 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.2 Chương 019.2 1029 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.1 Chương 019.1 1200 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.2 Chương 018.2 1029 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.1 Chương 018.1 998 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.2 Chương 017.2 1078 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.1 Chương 017.1 1225 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.2 Chương 016.2 1137 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.1 Chương 016.1 1080 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.2 Chương 015.2 1156 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.1 Chương 015.1 1184 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.2 Chương 014.2 1026 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.1 Chương 014.1 1242 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.2 Chương 013.2 1637 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.1 Chương 013.1 1096 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.2 Chương 012.2 1400 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.1 Chương 012.1 1339 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.2 Chương 011.2 1211 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.1 Chương 011.1 1220 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.2 Chương 010.2 1236 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.1 Chương 010.1 1171 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.2 Chương 009.2 1262 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.1 Chương 009.1 1179 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.2 Chương 008.2 1252 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.1 Chương 008.1 1240 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.2 Chương 007.2 1203 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.1 Chương 007.1 1219 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.2 Chương 006.2 1287 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.1 Chương 006.1 1211 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.2 Chương 005.2 1361 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.1 Chương 005.1 1563 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.2 Chương 004.2 1534 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.1 Chương 004.1 1388 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.2 Chương 003.2 1487 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.1 Chương 003.1 1473 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.2 Chương 002.2 1611 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.1 Chương 002.1 1460 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chương 001.2 1911 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chương 001.1 3476 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Trạch Thiên Ký
Translator Name A3manga
Category Manhua
Author Unknow
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite