Fate Grand Order

Trạch Thiên Ký

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
Trạch Thiên Ký
Translator Name A3manga
Category Manhua
Author Unknow
Status Ongoing

Trạch Thiên Ký

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
164124
local_library
147 Chaps

Genres

Summary

Năm Thái Thủy, thần thạch từ trên trời rơi xuống, phân tán khắp nhân gian, trong đó trên bề mặt của thần thạch rơi xuống phía đông lục địa, có khắc những biểu tượng kì quái. Thiếu niên cô nhi Trần Trường Sinh vì chữa bệnh cải mệnh đã rời khỏi sư phụ của mình, đem theo một bức hôn thư đến nhân gian…

Chap Title Total Views Date Added Action
84 Chương 84 847 19/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 1086 02/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 949 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 081 724 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 828 22/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 1000 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 738 17/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 1090 14/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 1359 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 075 1399 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 rạch Thiên Ký Chap 074Trạch Thiên Ký Chap 074 1392 31/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 073 1417 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 072 1580 21/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 071 1267 18/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 070 1714 17/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 069 1322 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68.1 Chương 068.1 1129 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67.2 Chương 067.2 1120 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67.1 Chương 067.1 1358 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66.2 Chương 066.2 1165 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66.1 Chương 066.1 1071 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65.2 Chương 065.2 1096 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65.1 Chương 065.1 1142 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64.2 Chương 064.2 1147 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64.1 Chương 064.1 1237 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63.2 Chương 063.2 998 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63.1 Chương 063.1 1108 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62.2 Chương 062.2 963 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62.1 Chương 062.1 1162 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61.2 Chương 061.2 1242 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61.1 Chương 061.1 1179 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60.2 Chương 060.2 1028 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60.1 Chương 060.1 1063 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.2 Chương 059.2 1145 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.1 Chương 059.1 1024 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58.2 Chương 058.2 1022 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58.1 Chương 058.1 1235 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.2 Chương 057.2 1222 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.1 Chương 057.1 1143 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56.2 Chương 056.2 1019 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56.1 Chương 056.1 1163 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55.2 Chương 055.2 1168 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55.1 Chương 055.1 1209 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.2 Chương 054.2 1132 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.1 Chương 054.1 1200 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53.2 Chương 053.2 1228 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53.1 Chương 053.1 1114 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.2 Chương 052.2 1235 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.1 Chương 052.1 1503 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.2 Chương 051.2 1235 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.1 Chương 051.1 1109 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.2 Chương 050.2 1080 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.1 Chương 050.1 1130 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.2 Chương 049.2 946 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.1 Chương 049.1 964 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.2 Chương 048.2 912 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.1 Chương 048.1 875 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.2 Chương 047.2 952 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.1 Chương 047.1 838 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.2 Chương 046.2 799 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.1 Chương 046.1 937 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45.2 Chương 045.2 919 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45.1 Chương 045.1 901 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44.2 Chương 044.2 895 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44.1 Chương 044.1 983 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43.2 Chương 043.2 1043 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43.1 Chương 043.1 849 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.2 Chương 042.2 939 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.1 Chương 042.1 901 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.2 Chương 041.2 1092 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.1 Chương 041.1 1030 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40.2 Chương 040.2 991 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40.1 Chương 040.1 919 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.2 Chương 039.2 993 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.1 Chương 039.1 1002 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.2 Chương 038.2 957 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.1 Chương 038.1 873 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.2 Chương 037.2 926 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.1 Chương 037.1 863 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.2 Chương 036.2 819 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.1 Chương 036.1 962 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.2 Chương 035.2 996 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.1 Chương 035.1 1010 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.2 Chương 034.2 983 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.1 Chương 034.1 892 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.2 Chương 033.2 1024 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.1 Chương 033.1 970 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.2 Chương 032.2 873 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.2 Chương 031.2 984 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.1 Chương 031.1 953 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.2 Chương 030.2 881 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.1 Chương 030.1 849 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 Chương 029.2 927 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.1 Chương 029.1 888 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.2 Chương 028.2 1159 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.1 Chương 028.1 1053 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.2 Chương 027.2 1195 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.1 Chương 027.1 1065 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.2 Chương 026.2 1046 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.1 Chương 026.1 1033 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.2 Chương 025.2 1036 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.1 Chương 025.1 991 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 1218 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 1143 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 1270 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.2 Chương 021.2 1026 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.1 Chương 021.1 1053 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.2 Chương 020.2 947 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.1 Chương 020.1 1061 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.2 Chương 019.2 986 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.1 Chương 019.1 1089 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.2 Chương 018.2 999 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.1 Chương 018.1 939 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.2 Chương 017.2 1048 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.1 Chương 017.1 1170 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.2 Chương 016.2 1093 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.1 Chương 016.1 1036 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.2 Chương 015.2 1120 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.1 Chương 015.1 1130 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.2 Chương 014.2 989 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.1 Chương 014.1 1205 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.2 Chương 013.2 1169 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.1 Chương 013.1 1070 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.2 Chương 012.2 1310 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.1 Chương 012.1 1238 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.2 Chương 011.2 1159 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.1 Chương 011.1 1144 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.2 Chương 010.2 1170 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.1 Chương 010.1 1106 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.2 Chương 009.2 1220 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.1 Chương 009.1 1114 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.2 Chương 008.2 1210 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.1 Chương 008.1 1198 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.2 Chương 007.2 1161 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.1 Chương 007.1 1138 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.2 Chương 006.2 1225 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.1 Chương 006.1 1167 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.2 Chương 005.2 1314 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.1 Chương 005.1 1486 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.2 Chương 004.2 1470 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.1 Chương 004.1 1340 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.2 Chương 003.2 1443 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.1 Chương 003.1 1427 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.2 Chương 002.2 1559 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.1 Chương 002.1 1404 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chương 001.2 1842 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chương 001.1 3394 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Trạch Thiên Ký
Translator Name A3manga
Category Manhua
Author Unknow
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite