Trạch Thiên Ký

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
Trạch Thiên Ký
Translator Name A3manga
Category Manhua
Author Unknow
Status Ongoing

Trạch Thiên Ký

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
166867
local_library
147 Chaps

Genres

Summary

Năm Thái Thủy, thần thạch từ trên trời rơi xuống, phân tán khắp nhân gian, trong đó trên bề mặt của thần thạch rơi xuống phía đông lục địa, có khắc những biểu tượng kì quái. Thiếu niên cô nhi Trần Trường Sinh vì chữa bệnh cải mệnh đã rời khỏi sư phụ của mình, đem theo một bức hôn thư đến nhân gian…

Chap Title Total Views Date Added Action
84 Chương 84 892 19/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 1177 02/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 964 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 081 737 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 846 22/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 1013 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 753 17/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 1104 14/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 1375 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 075 1419 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 rạch Thiên Ký Chap 074Trạch Thiên Ký Chap 074 1406 31/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 073 1428 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 072 1591 21/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 071 1297 18/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 070 1725 17/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 069 1322 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68.1 Chương 068.1 1129 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67.2 Chương 067.2 1138 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67.1 Chương 067.1 1358 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66.2 Chương 066.2 1205 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66.1 Chương 066.1 1089 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65.2 Chương 065.2 1096 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65.1 Chương 065.1 1142 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64.2 Chương 064.2 1147 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64.1 Chương 064.1 1237 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63.2 Chương 063.2 998 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63.1 Chương 063.1 1108 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62.2 Chương 062.2 963 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62.1 Chương 062.1 1162 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61.2 Chương 061.2 1242 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61.1 Chương 061.1 1197 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60.2 Chương 060.2 1044 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60.1 Chương 060.1 1080 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.2 Chương 059.2 1177 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.1 Chương 059.1 1044 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58.2 Chương 058.2 1035 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58.1 Chương 058.1 1248 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.2 Chương 057.2 1236 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.1 Chương 057.1 1159 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56.2 Chương 056.2 1050 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56.1 Chương 056.1 1178 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55.2 Chương 055.2 1183 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55.1 Chương 055.1 1225 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.2 Chương 054.2 1156 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.1 Chương 054.1 1212 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53.2 Chương 053.2 1239 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53.1 Chương 053.1 1131 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.2 Chương 052.2 1247 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.1 Chương 052.1 1520 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.2 Chương 051.2 1247 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.1 Chương 051.1 1121 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.2 Chương 050.2 1080 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.1 Chương 050.1 1147 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.2 Chương 049.2 963 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.1 Chương 049.1 989 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.2 Chương 048.2 927 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.1 Chương 048.1 889 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.2 Chương 047.2 970 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.1 Chương 047.1 870 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.2 Chương 046.2 812 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.1 Chương 046.1 954 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45.2 Chương 045.2 919 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45.1 Chương 045.1 919 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44.2 Chương 044.2 913 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44.1 Chương 044.1 1002 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43.2 Chương 043.2 1057 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43.1 Chương 043.1 874 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.2 Chương 042.2 950 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.1 Chương 042.1 918 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.2 Chương 041.2 1123 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.1 Chương 041.1 1081 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40.2 Chương 040.2 1022 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40.1 Chương 040.1 937 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.2 Chương 039.2 1026 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.1 Chương 039.1 1022 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.2 Chương 038.2 970 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.1 Chương 038.1 885 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.2 Chương 037.2 943 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.1 Chương 037.1 874 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.2 Chương 036.2 819 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.1 Chương 036.1 982 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.2 Chương 035.2 996 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.1 Chương 035.1 1010 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.2 Chương 034.2 983 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.1 Chương 034.1 910 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.2 Chương 033.2 1044 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.1 Chương 033.1 970 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.2 Chương 032.2 892 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.2 Chương 031.2 1003 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.1 Chương 031.1 969 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.2 Chương 030.2 881 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.1 Chương 030.1 863 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 Chương 029.2 927 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.1 Chương 029.1 888 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.2 Chương 028.2 1159 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.1 Chương 028.1 1053 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.2 Chương 027.2 1195 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.1 Chương 027.1 1065 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.2 Chương 026.2 1057 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.1 Chương 026.1 1048 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.2 Chương 025.2 1051 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.1 Chương 025.1 1007 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 1218 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 1143 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 1285 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.2 Chương 021.2 1040 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.1 Chương 021.1 1070 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.2 Chương 020.2 961 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.1 Chương 020.1 1077 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.2 Chương 019.2 1004 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.1 Chương 019.1 1124 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.2 Chương 018.2 999 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.1 Chương 018.1 939 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.2 Chương 017.2 1060 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.1 Chương 017.1 1195 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.2 Chương 016.2 1112 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.1 Chương 016.1 1036 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.2 Chương 015.2 1138 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.1 Chương 015.1 1150 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.2 Chương 014.2 1006 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.1 Chương 014.1 1216 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.2 Chương 013.2 1606 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.1 Chương 013.1 1081 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.2 Chương 012.2 1374 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.1 Chương 012.1 1284 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.2 Chương 011.2 1178 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.1 Chương 011.1 1163 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.2 Chương 010.2 1217 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.1 Chương 010.1 1125 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.2 Chương 009.2 1234 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.1 Chương 009.1 1150 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.2 Chương 008.2 1210 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.1 Chương 008.1 1211 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.2 Chương 007.2 1180 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.1 Chương 007.1 1169 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.2 Chương 006.2 1257 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.1 Chương 006.1 1179 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.2 Chương 005.2 1346 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.1 Chương 005.1 1527 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.2 Chương 004.2 1489 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.1 Chương 004.1 1358 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.2 Chương 003.2 1443 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.1 Chương 003.1 1427 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.2 Chương 002.2 1578 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.1 Chương 002.1 1433 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chương 001.2 1861 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chương 001.1 3414 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Trạch Thiên Ký
Translator Name A3manga
Category Manhua
Author Unknow
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite