Trạch Thiên Ký

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
Trạch Thiên Ký
Translator Name A3manga
Category Manhua
Author Unknow
Status Ongoing

Trạch Thiên Ký

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
169106
local_library
147 Chaps

Genres

Summary

Năm Thái Thủy, thần thạch từ trên trời rơi xuống, phân tán khắp nhân gian, trong đó trên bề mặt của thần thạch rơi xuống phía đông lục địa, có khắc những biểu tượng kì quái. Thiếu niên cô nhi Trần Trường Sinh vì chữa bệnh cải mệnh đã rời khỏi sư phụ của mình, đem theo một bức hôn thư đến nhân gian…

Chap Title Total Views Date Added Action
84 Chương 84 907 19/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 1194 02/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 977 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 081 757 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 859 22/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 1027 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 772 17/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 1122 14/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 1386 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 075 1504 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 rạch Thiên Ký Chap 074Trạch Thiên Ký Chap 074 1488 31/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 073 1441 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 072 1591 21/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 071 1314 18/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 070 1818 17/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 069 1340 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68.1 Chương 068.1 1144 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67.2 Chương 067.2 1138 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67.1 Chương 067.1 1371 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66.2 Chương 066.2 1205 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66.1 Chương 066.1 1102 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65.2 Chương 065.2 1113 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65.1 Chương 065.1 1160 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64.2 Chương 064.2 1159 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64.1 Chương 064.1 1249 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63.2 Chương 063.2 1011 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63.1 Chương 063.1 1140 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62.2 Chương 062.2 974 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62.1 Chương 062.1 1173 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61.2 Chương 061.2 1253 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61.1 Chương 061.1 1210 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60.2 Chương 060.2 1062 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60.1 Chương 060.1 1097 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.2 Chương 059.2 1193 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.1 Chương 059.1 1123 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58.2 Chương 058.2 1035 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58.1 Chương 058.1 1260 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.2 Chương 057.2 1236 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.1 Chương 057.1 1172 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56.2 Chương 056.2 1050 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56.1 Chương 056.1 1208 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55.2 Chương 055.2 1183 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55.1 Chương 055.1 1225 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.2 Chương 054.2 1156 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.1 Chương 054.1 1212 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53.2 Chương 053.2 1239 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53.1 Chương 053.1 1148 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.2 Chương 052.2 1247 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.1 Chương 052.1 1520 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.2 Chương 051.2 1263 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.1 Chương 051.1 1132 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.2 Chương 050.2 1095 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.1 Chương 050.1 1147 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.2 Chương 049.2 963 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.1 Chương 049.1 1008 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.2 Chương 048.2 927 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.1 Chương 048.1 909 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.2 Chương 047.2 988 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.1 Chương 047.1 883 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.2 Chương 046.2 825 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.1 Chương 046.1 969 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45.2 Chương 045.2 933 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45.1 Chương 045.1 919 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44.2 Chương 044.2 913 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44.1 Chương 044.1 1034 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43.2 Chương 043.2 1094 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43.1 Chương 043.1 905 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.2 Chương 042.2 965 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.1 Chương 042.1 934 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.2 Chương 041.2 1206 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.1 Chương 041.1 1094 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40.2 Chương 040.2 1042 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40.1 Chương 040.1 949 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.2 Chương 039.2 1060 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.1 Chương 039.1 1022 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.2 Chương 038.2 985 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.1 Chương 038.1 885 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.2 Chương 037.2 943 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.1 Chương 037.1 886 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.2 Chương 036.2 835 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.1 Chương 036.1 997 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.2 Chương 035.2 1009 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.1 Chương 035.1 1025 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.2 Chương 034.2 1000 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.1 Chương 034.1 927 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.2 Chương 033.2 1063 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.1 Chương 033.1 983 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.2 Chương 032.2 892 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.2 Chương 031.2 1022 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.1 Chương 031.1 981 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.2 Chương 030.2 901 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.1 Chương 030.1 883 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 Chương 029.2 944 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.1 Chương 029.1 908 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.2 Chương 028.2 1173 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.1 Chương 028.1 1067 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.2 Chương 027.2 1209 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.1 Chương 027.1 1078 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.2 Chương 026.2 1057 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.1 Chương 026.1 1048 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.2 Chương 025.2 1051 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.1 Chương 025.1 1082 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 1231 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 1162 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 1304 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.2 Chương 021.2 1040 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.1 Chương 021.1 1070 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.2 Chương 020.2 973 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.1 Chương 020.1 1089 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.2 Chương 019.2 1004 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.1 Chương 019.1 1136 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.2 Chương 018.2 1010 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.1 Chương 018.1 956 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.2 Chương 017.2 1078 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.1 Chương 017.1 1209 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.2 Chương 016.2 1124 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.1 Chương 016.1 1054 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.2 Chương 015.2 1156 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.1 Chương 015.1 1150 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.2 Chương 014.2 1026 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.1 Chương 014.1 1227 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.2 Chương 013.2 1606 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.1 Chương 013.1 1096 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.2 Chương 012.2 1386 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.1 Chương 012.1 1303 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.2 Chương 011.2 1178 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.1 Chương 011.1 1178 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.2 Chương 010.2 1217 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.1 Chương 010.1 1154 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.2 Chương 009.2 1234 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.1 Chương 009.1 1150 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.2 Chương 008.2 1221 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.1 Chương 008.1 1226 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.2 Chương 007.2 1192 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.1 Chương 007.1 1184 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.2 Chương 006.2 1272 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.1 Chương 006.1 1194 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.2 Chương 005.2 1361 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.1 Chương 005.1 1563 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.2 Chương 004.2 1502 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.1 Chương 004.1 1369 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.2 Chương 003.2 1457 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.1 Chương 003.1 1443 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.2 Chương 002.2 1593 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.1 Chương 002.1 1445 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chương 001.2 1879 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chương 001.1 3426 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Trạch Thiên Ký
Translator Name A3manga
Category Manhua
Author Unknow
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite