Iris Zero

Other Name
Iris Zero
Translator Name LHManga   -   Support/Inactive Team: Vn-Sharing , Comicvn.net, Blog Truyen, PinkyLady, [K]
Category Manga
Author hotaru takana
Artist Pro shiki
Status Ongoing

Iris Zero

favorite 9 / 10
person 2 votes
visibility
104172
local_library
51 Chaps

Genres

Summary

Truyện kể về Toru,một cậu nam sinh bình thường trong cái thế giới mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng có Iris,một thứ sức mạnh của đôi mắt với nhiều khả năng khác nhau,tùy vào người sỡ hữu. Do không có Iris nên Toru luôn bị bắt nạt từ bé, chính điều này đã làm nên lối sống hạn chế tiếp xúc của mình. Tưởng chừng như mọi việc đều trôi qua đơn giản, nhưng những ngày tháng êm đềm của cậu vụt bay mất, khi Sasamori Koyuki, top 5 hot girls của trường *tỏ tình* với cậu ...

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
44 Chapter 44 (fix chaps) 2825 16/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 1735 16/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 2937 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.5 Chapter 41.5 2200 14/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 926 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 831 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 834 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 930 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 844 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 884 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 760 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 914 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.7 Chapter 33.7 743 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.6 Chapter 33.6 770 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.5 Chapter 33.5 719 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 774 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.5 Chapter 32.5 756 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 716 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 805 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.5 Chapter 30.5 784 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 3602 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.5 Chapter 29.5 1281 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 1987 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 2151 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 1898 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 1847 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 2124 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 2102 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 2144 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1992 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 2018 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1904 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 1904 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 2198 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 1872 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 4622 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 2271 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 2250 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 4239 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 2264 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 2192 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 3546 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 2524 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2315 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 2477 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 1393 17/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 4638 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 2776 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 3087 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 4377 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 5490 17/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Iris Zero
Translator Name LHManga   -   Support/Inactive Team: Vn-Sharing , Comicvn.net, Blog Truyen, PinkyLady, [K]
Category Manga
Author hotaru takana
Artist Pro shiki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite