Iris Zero

Other Name
Iris Zero
Translator Name LHManga   -   Support/Inactive Team: Vn-Sharing , Comicvn.net, Blog Truyen, PinkyLady, [K]
Category Manga
Author hotaru takana
Artist Pro shiki
Status Ongoing

Iris Zero

favorite 9 / 10
person 2 votes
visibility
114685
local_library
51 Chaps

Genres

Summary

Truyện kể về Toru,một cậu nam sinh bình thường trong cái thế giới mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng có Iris,một thứ sức mạnh của đôi mắt với nhiều khả năng khác nhau,tùy vào người sỡ hữu. Do không có Iris nên Toru luôn bị bắt nạt từ bé, chính điều này đã làm nên lối sống hạn chế tiếp xúc của mình. Tưởng chừng như mọi việc đều trôi qua đơn giản, nhưng những ngày tháng êm đềm của cậu vụt bay mất, khi Sasamori Koyuki, top 5 hot girls của trường *tỏ tình* với cậu ...

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
44 Chapter 44 (fix chaps) 3276 16/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 1929 16/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 3150 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.5 Chapter 41.5 2397 14/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 1117 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 1030 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 980 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 1101 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 1027 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 1098 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 924 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 1095 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.7 Chapter 33.7 877 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.6 Chapter 33.6 931 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.5 Chapter 33.5 878 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 931 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.5 Chapter 32.5 881 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 833 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 926 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.5 Chapter 30.5 943 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 3732 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.5 Chapter 29.5 1432 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 2137 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 2326 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 2009 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 2015 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 2351 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 2347 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 2418 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 2213 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 2241 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 2206 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 2138 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 2419 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 2173 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 4893 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 2537 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 2495 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 4471 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 2649 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 2389 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 3772 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 2755 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2472 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 2688 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 1639 17/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 4879 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 3072 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 3316 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 4637 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 5540 17/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Iris Zero
Translator Name LHManga   -   Support/Inactive Team: Vn-Sharing , Comicvn.net, Blog Truyen, PinkyLady, [K]
Category Manga
Author hotaru takana
Artist Pro shiki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite