Iris Zero

Other Name
Iris Zero
Translator Name LHManga   -   Support/Inactive Team: Vn-Sharing , Comicvn.net, Blog Truyen, PinkyLady, [K]
Category Manga
Author hotaru takana
Artist Pro shiki
Status Ongoing

Iris Zero

favorite 10 / 10
person 1 votes
visibility
95842
local_library
51 Chaps

Genres

Summary

Truyện kể về Toru,một cậu nam sinh bình thường trong cái thế giới mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng có Iris,một thứ sức mạnh của đôi mắt với nhiều khả năng khác nhau,tùy vào người sỡ hữu. Do không có Iris nên Toru luôn bị bắt nạt từ bé, chính điều này đã làm nên lối sống hạn chế tiếp xúc của mình. Tưởng chừng như mọi việc đều trôi qua đơn giản, nhưng những ngày tháng êm đềm của cậu vụt bay mất, khi Sasamori Koyuki, top 5 hot girls của trường *tỏ tình* với cậu ...

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
44 Chapter 44 (fix chaps) 2498 16/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 1539 16/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 2785 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.5 Chapter 41.5 2019 14/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 725 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 677 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 643 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 670 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 692 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 707 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 625 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 749 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.7 Chapter 33.7 617 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.6 Chapter 33.6 620 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.5 Chapter 33.5 584 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 649 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.5 Chapter 32.5 635 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 588 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 672 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.5 Chapter 30.5 641 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 3463 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.5 Chapter 29.5 1138 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 1844 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 2027 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 1792 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 1721 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 2001 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 1969 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 2023 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1846 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1885 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1774 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 1774 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 2063 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 1729 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 4479 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 2120 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 2049 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 4041 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 1978 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 2049 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 3388 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 2380 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2165 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 2335 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 1232 17/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 4016 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 2630 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 2941 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 4197 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 5458 17/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Iris Zero
Translator Name LHManga   -   Support/Inactive Team: Vn-Sharing , Comicvn.net, Blog Truyen, PinkyLady, [K]
Category Manga
Author hotaru takana
Artist Pro shiki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite