Iris Zero

Other Name
Iris Zero
Translator Name LHManga   -   Support/Inactive Team: Vn-Sharing , Comicvn.net, Blog Truyen, PinkyLady, [K]
Category Manga
Author hotaru takana
Artist Pro shiki
Status Ongoing

Iris Zero

favorite 9 / 10
person 2 votes
visibility
111200
local_library
51 Chaps

Genres

Summary

Truyện kể về Toru,một cậu nam sinh bình thường trong cái thế giới mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng có Iris,một thứ sức mạnh của đôi mắt với nhiều khả năng khác nhau,tùy vào người sỡ hữu. Do không có Iris nên Toru luôn bị bắt nạt từ bé, chính điều này đã làm nên lối sống hạn chế tiếp xúc của mình. Tưởng chừng như mọi việc đều trôi qua đơn giản, nhưng những ngày tháng êm đềm của cậu vụt bay mất, khi Sasamori Koyuki, top 5 hot girls của trường *tỏ tình* với cậu ...

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
44 Chapter 44 (fix chaps) 3177 16/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 1873 16/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 3114 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.5 Chapter 41.5 2348 14/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 1081 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 983 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 953 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 1061 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 980 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 1021 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 896 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 1050 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.7 Chapter 33.7 862 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.6 Chapter 33.6 881 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.5 Chapter 33.5 828 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 890 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.5 Chapter 32.5 854 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 819 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 915 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.5 Chapter 30.5 888 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 3714 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.5 Chapter 29.5 1365 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 2098 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 2268 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 1997 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 1978 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 2275 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 2243 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 2307 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 2135 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 2165 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 2109 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 2032 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 2339 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 2042 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 4786 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 2426 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 2400 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 4400 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 2541 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 2313 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 3675 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 2641 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2419 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 2613 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 1522 17/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 4750 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 2911 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 3228 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 4514 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 5520 17/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Iris Zero
Translator Name LHManga   -   Support/Inactive Team: Vn-Sharing , Comicvn.net, Blog Truyen, PinkyLady, [K]
Category Manga
Author hotaru takana
Artist Pro shiki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite