Goblin Slayer

Iris Zero

Other Name
Iris Zero
Translator Name LHManga   -   Support/Inactive Team: Vn-Sharing , Comicvn.net, Blog Truyen, PinkyLady, [K]
Category Manga
Author hotaru takana
Artist Pro shiki
Status Ongoing

Iris Zero

favorite 10 / 10
person 1 votes
visibility
73229
local_library
51 Chaps

Genres

Summary

Truyện kể về Toru,một cậu nam sinh bình thường trong cái thế giới mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng có Iris,một thứ sức mạnh của đôi mắt với nhiều khả năng khác nhau,tùy vào người sỡ hữu. Do không có Iris nên Toru luôn bị bắt nạt từ bé, chính điều này đã làm nên lối sống hạn chế tiếp xúc của mình. Tưởng chừng như mọi việc đều trôi qua đơn giản, nhưng những ngày tháng êm đềm của cậu vụt bay mất, khi Sasamori Koyuki, top 5 hot girls của trường *tỏ tình* với cậu ...

Chap Title Total Views Date Added Action
44 Chapter 44 (fix chaps) 2037 16/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 1343 16/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 2486 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.5 Chapter 41.5 1706 14/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 436 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 389 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 403 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 375 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 365 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 421 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 319 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 426 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.7 Chapter 33.7 328 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.6 Chapter 33.6 346 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.5 Chapter 33.5 334 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 346 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.5 Chapter 32.5 332 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 292 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 372 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.5 Chapter 30.5 359 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 3166 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.5 Chapter 29.5 806 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 1535 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 1497 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 1475 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 1422 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 1713 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 1625 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1700 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1524 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1616 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1416 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 1459 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 1472 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 1390 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 3358 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 1757 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1694 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 1735 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 1685 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 1716 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 1725 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 1810 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 1849 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 1974 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 878 17/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 2064 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 2175 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 2527 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 3707 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 5344 17/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Iris Zero
Translator Name LHManga   -   Support/Inactive Team: Vn-Sharing , Comicvn.net, Blog Truyen, PinkyLady, [K]
Category Manga
Author hotaru takana
Artist Pro shiki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite