Iris Zero

Other Name
Iris Zero
Translator Name LHManga - Eng   -   Support/Inactive Team: Vn-Sharing , Comicvn.net, Blog Truyen, PinkyLady, [K]
Category Manga
Author hotaru takana
Artist Pro shiki
Status Ongoing

Iris Zero

favorite 9 / 10
person 2 votes
visibility
117713
local_library
51 Chaps

Genres

Summary

Truyện kể về Toru,một cậu nam sinh bình thường trong cái thế giới mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng có Iris,một thứ sức mạnh của đôi mắt với nhiều khả năng khác nhau,tùy vào người sỡ hữu. Do không có Iris nên Toru luôn bị bắt nạt từ bé, chính điều này đã làm nên lối sống hạn chế tiếp xúc của mình. Tưởng chừng như mọi việc đều trôi qua đơn giản, nhưng những ngày tháng êm đềm của cậu vụt bay mất, khi Sasamori Koyuki, top 5 hot girls của trường *tỏ tình* với cậu ...

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
44 Chapter 44 (fix chaps) 3353 16/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 1961 16/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 3206 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.5 Chapter 41.5 2451 14/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 1153 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 1069 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 1025 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 1171 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 1103 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 1150 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 977 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 1160 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.7 Chapter 33.7 909 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.6 Chapter 33.6 978 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.5 Chapter 33.5 930 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 986 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.5 Chapter 32.5 936 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 869 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 970 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.5 Chapter 30.5 989 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 3803 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.5 Chapter 29.5 1476 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 2209 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 2410 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 2068 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 2062 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 2476 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 2392 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 2469 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 2260 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 2326 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 2287 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 2236 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 2497 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 2258 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5000 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 2603 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 2559 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 4543 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 2707 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 2437 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 3832 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 2807 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2527 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 2771 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 1702 17/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 4924 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 3122 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 3361 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 4691 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 5552 17/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Iris Zero
Translator Name LHManga - Eng   -   Support/Inactive Team: Vn-Sharing , Comicvn.net, Blog Truyen, PinkyLady, [K]
Category Manga
Author hotaru takana
Artist Pro shiki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite