Iris Zero

Other Name
Iris Zero
Translator Name LHManga   -   Support/Inactive Team: Vn-Sharing , Comicvn.net, Blog Truyen, PinkyLady, [K]
Category Manga
Author hotaru takana
Artist Pro shiki
Status Ongoing

Iris Zero

favorite 10 / 10
person 1 votes
visibility
79253
local_library
51 Chaps

Genres

Summary

Truyện kể về Toru,một cậu nam sinh bình thường trong cái thế giới mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng có Iris,một thứ sức mạnh của đôi mắt với nhiều khả năng khác nhau,tùy vào người sỡ hữu. Do không có Iris nên Toru luôn bị bắt nạt từ bé, chính điều này đã làm nên lối sống hạn chế tiếp xúc của mình. Tưởng chừng như mọi việc đều trôi qua đơn giản, nhưng những ngày tháng êm đềm của cậu vụt bay mất, khi Sasamori Koyuki, top 5 hot girls của trường *tỏ tình* với cậu ...

Chap Title Total Views Date Added Action
44 Chapter 44 (fix chaps) 2199 16/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 1448 16/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 2592 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.5 Chapter 41.5 1849 14/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 578 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 493 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 489 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 516 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 542 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 526 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 435 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 537 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.7 Chapter 33.7 457 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.6 Chapter 33.6 452 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.5 Chapter 33.5 438 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 452 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.5 Chapter 32.5 449 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 428 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 500 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.5 Chapter 30.5 479 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 3272 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.5 Chapter 29.5 941 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 1655 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 1610 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 1601 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 1526 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 1822 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 1733 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1814 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1631 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1715 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1517 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 1575 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 1575 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 1501 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 3501 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 1896 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1821 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 1845 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 1796 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 1814 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 1872 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 1900 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 1936 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 2089 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 978 17/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 2176 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 2329 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 2668 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 3901 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 5384 17/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Iris Zero
Translator Name LHManga   -   Support/Inactive Team: Vn-Sharing , Comicvn.net, Blog Truyen, PinkyLady, [K]
Category Manga
Author hotaru takana
Artist Pro shiki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite