Iris Zero

Other Name
Iris Zero
Translator Name LHManga   -   Support/Inactive Team: Vn-Sharing , Comicvn.net, Blog Truyen, PinkyLady, [K]
Category Manga
Author hotaru takana
Artist Pro shiki
Status Ongoing

Iris Zero

favorite 10 / 10
person 1 votes
visibility
80805
local_library
51 Chaps

Genres

Summary

Truyện kể về Toru,một cậu nam sinh bình thường trong cái thế giới mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng có Iris,một thứ sức mạnh của đôi mắt với nhiều khả năng khác nhau,tùy vào người sỡ hữu. Do không có Iris nên Toru luôn bị bắt nạt từ bé, chính điều này đã làm nên lối sống hạn chế tiếp xúc của mình. Tưởng chừng như mọi việc đều trôi qua đơn giản, nhưng những ngày tháng êm đềm của cậu vụt bay mất, khi Sasamori Koyuki, top 5 hot girls của trường *tỏ tình* với cậu ...

Chap Title Total Views Date Added Action
44 Chapter 44 (fix chaps) 2255 16/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 1466 16/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 2622 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.5 Chapter 41.5 1861 14/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 590 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 532 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 508 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 533 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 557 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 553 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 481 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 552 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.7 Chapter 33.7 468 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.6 Chapter 33.6 472 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.5 Chapter 33.5 454 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 468 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.5 Chapter 32.5 461 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 440 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 520 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.5 Chapter 30.5 491 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 3291 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.5 Chapter 29.5 954 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 1670 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 1713 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 1612 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 1538 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 1837 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 1777 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1842 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1662 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1727 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1533 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 1593 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 1722 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 1517 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 3590 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 1916 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1841 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 1860 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 1807 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 1833 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 1887 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 2117 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 1963 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 2114 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 1010 17/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 2203 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 2362 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 2700 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 3934 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 5396 17/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Iris Zero
Translator Name LHManga   -   Support/Inactive Team: Vn-Sharing , Comicvn.net, Blog Truyen, PinkyLady, [K]
Category Manga
Author hotaru takana
Artist Pro shiki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite