Iris Zero

Other Name
Iris Zero
Translator Name LHManga   -   Support/Inactive Team: Vn-Sharing , Comicvn.net, Blog Truyen, PinkyLady, [K]
Category Manga
Author hotaru takana
Artist Pro shiki
Status Ongoing

Iris Zero

favorite 9 / 10
person 2 votes
visibility
108527
local_library
51 Chaps

Genres

Summary

Truyện kể về Toru,một cậu nam sinh bình thường trong cái thế giới mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng có Iris,một thứ sức mạnh của đôi mắt với nhiều khả năng khác nhau,tùy vào người sỡ hữu. Do không có Iris nên Toru luôn bị bắt nạt từ bé, chính điều này đã làm nên lối sống hạn chế tiếp xúc của mình. Tưởng chừng như mọi việc đều trôi qua đơn giản, nhưng những ngày tháng êm đềm của cậu vụt bay mất, khi Sasamori Koyuki, top 5 hot girls của trường *tỏ tình* với cậu ...

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
44 Chapter 44 (fix chaps) 2990 16/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 1837 16/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 3032 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.5 Chapter 41.5 2276 14/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 1024 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 936 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 928 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 1028 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 943 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 991 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 866 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 1015 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.7 Chapter 33.7 828 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.6 Chapter 33.6 850 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.5 Chapter 33.5 799 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 854 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.5 Chapter 32.5 830 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 783 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 884 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.5 Chapter 30.5 851 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 3683 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.5 Chapter 29.5 1354 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 2087 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 2254 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 1968 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 1916 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 2204 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 2176 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 2218 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 2066 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 2096 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1995 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 1974 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 2277 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 1959 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 4728 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 2340 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 2334 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 4330 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 2443 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 2279 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 3625 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 2606 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2386 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 2549 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 1473 17/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 4705 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 2837 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 3158 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 4460 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 5502 17/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Iris Zero
Translator Name LHManga   -   Support/Inactive Team: Vn-Sharing , Comicvn.net, Blog Truyen, PinkyLady, [K]
Category Manga
Author hotaru takana
Artist Pro shiki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite