Sachi-iro no One Room

Other Name
Sachi-iro no One Room
Translator Name psycho
Category Manga
Author hakuri
Status Ongoing

Sachi-iro no One Room

favorite 9 / 10
person 81 votes
visibility
258525
local_library
49 Chaps

Genres

Summary

Một cô gái 14 tuổi bị bắt cóc, nhưng lạ thay, cô không hề kháng cự, tthay vào đó, cô hứa sẽ kết hôn với chính kẻ đã bắt cóc mình, đổi lại anh phải che trở cho cô, đem lại hạnh phúc cho cô - thứ cô chưa từng được biết đến suốt 14 năm xuân xanh của mình. Một câu chuyện cảm động nói về 2 con người- 2 số phận bi đát tìm được nhau, liệu họ có trốn thoát khỏi những kẻ đang săn đuổi mình, liệu hạnh phúc có đến với 2 số phận bi đát kia không...? Chúng ta hãy chờ xem

Chap Title Total Views Date Added Action
46 Chương 46 2555 01/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 3037 03/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 3191 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 4049 24/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 3247 15/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 3377 24/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 2327 24/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 3943 24/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 3912 06/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.5 Chapter 38 4202 26/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5022 23/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5333 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5416 04/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5745 17/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5867 06/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5309 09/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5322 01/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5578 07/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5328 27/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5402 15/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 chap 27 5614 30/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.5 26.5 ( End ss1 ) 5558 15/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5231 03/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 chap 25 5532 02/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 5399 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 chap 23 5257 16/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 chap 22 5325 11/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 chap 21 5452 31/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 chap 20 5405 28/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 5408 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.5 Chương 018.5 5372 22/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 chap 18 5365 16/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 chap 17 5349 14/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 5321 11/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 5366 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5344 07/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 chap 13 5377 30/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5469 16/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 5458 05/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 6073 24/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 6274 10/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 chap 8 6425 18/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 6938 09/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 chap 6 6603 16/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 005 6670 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 chap 4 6759 30/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 chap 3 6915 29/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 chap 2 7227 17/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 chap 1 7877 17/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Sachi-iro no One Room
Translator Name psycho
Category Manga
Author hakuri
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite