Spirit Fingers

Other Name
스피릿 핑거스
Translator Name Sweet Dream Team
Category Manhwa
Author han kyoung charl
Status Ongoing

Spirit Fingers

favorite 10 / 10
person 1 votes
visibility
37218
local_library
74 Chaps

Genres

Summary

một cô gái bình thường tham gia một vào nhóm vẽ đặc biệt?! một câu chuyện về hành trình tìm ra màu sắc của cô ấy.


Chap Title Total Views Date Added Action
73 Chương 73 214 15/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 410 15/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 126 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 106 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 130 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 119 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 115 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 151 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 165 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 173 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 317 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 307 27/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 250 24/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 300 03/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 297 20/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 442 14/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 375 03/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 187 03/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 250 30/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 204 30/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53.5 Chap 53.5 206 27/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 322 27/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 246 22/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 297 21/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 411 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 260 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 288 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 315 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 342 07/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 246 07/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 303 07/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 215 07/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 406 26/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 297 26/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 324 13/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 595 13/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 294 13/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 234 13/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 231 13/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 379 13/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 286 13/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 269 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 295 08/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 266 03/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 395 31/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 329 31/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 305 31/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 315 31/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 326 28/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 438 28/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 367 27/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 438 11/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 436 15/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 417 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 452 05/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 388 05/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 924 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 339 26/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 393 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1044 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 754 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 803 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 625 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 1494 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 1258 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 1300 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 1529 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 1048 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 755 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 812 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 846 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 1144 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 1448 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 4131 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
스피릿 핑거스
Translator Name Sweet Dream Team
Category Manhwa
Author han kyoung charl
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite