Spirit Fingers

Other Name
스피릿 핑거스
Translator Name Sweet Dream Team
Category Manhwa
Author han kyoung charl
Status Ongoing

Spirit Fingers

favorite 10 / 10
person 1 votes
visibility
31885
local_library
74 Chaps

Genres

Summary

một cô gái bình thường tham gia một vào nhóm vẽ đặc biệt?! một câu chuyện về hành trình tìm ra màu sắc của cô ấy.

Chap Title Total Views Date Added Action
73 Chương 73 182 15/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 323 15/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 92 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 44 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 78 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 59 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 61 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 87 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 84 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 141 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 266 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 251 27/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 201 24/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 269 03/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 167 20/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 389 14/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 302 03/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 125 03/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 204 30/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 187 30/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53.5 Chap 53.5 189 27/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 289 27/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 178 22/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 238 21/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 379 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 209 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 261 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 284 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 325 07/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 200 07/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 256 07/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 169 07/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 345 26/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 270 26/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 313 13/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 370 13/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 262 13/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 156 13/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 185 13/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 333 13/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 248 13/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 233 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 252 08/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 248 03/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 359 31/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 292 31/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 234 31/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 264 31/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 294 28/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 407 28/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 321 27/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 396 11/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 407 15/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 403 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 422 05/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 344 05/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 615 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 326 26/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 323 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 419 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 713 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 772 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 605 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 1463 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 1243 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 1069 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 1266 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 777 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 723 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 801 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 814 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 891 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 1415 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 3803 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
스피릿 핑거스
Translator Name Sweet Dream Team
Category Manhwa
Author han kyoung charl
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite