Spirit Fingers

Other Name
스피릿 핑거스
Translator Name Sweet Dream Team
Category Manhwa
Author han kyoung charl
Status Ongoing

Spirit Fingers

favorite 10 / 10
person 1 votes
visibility
34414
local_library
74 Chaps

Genres

Summary

một cô gái bình thường tham gia một vào nhóm vẽ đặc biệt?! một câu chuyện về hành trình tìm ra màu sắc của cô ấy.

Chap Title Total Views Date Added Action
73 Chương 73 214 15/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 410 15/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 110 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 75 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 114 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 71 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 79 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 114 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 103 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 156 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 301 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 277 27/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 236 24/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 281 03/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 268 20/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 422 14/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 375 03/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 168 03/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 216 30/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 204 30/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53.5 Chap 53.5 206 27/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 307 27/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 207 22/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 250 21/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 393 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 242 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 274 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 300 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 342 07/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 211 07/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 273 07/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 186 07/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 359 26/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 297 26/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 324 13/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 457 13/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 276 13/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 216 13/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 203 13/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 351 13/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 275 13/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 249 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 264 08/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 266 03/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 378 31/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 312 31/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 251 31/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 281 31/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 311 28/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 420 28/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 334 27/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 424 11/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 423 15/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 417 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 452 05/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 374 05/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 733 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 339 26/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 338 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 748 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 729 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 785 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 625 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 1482 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 1258 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 1137 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 1377 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 875 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 739 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 812 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 846 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 980 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 1428 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 3884 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
스피릿 핑거스
Translator Name Sweet Dream Team
Category Manhwa
Author han kyoung charl
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite