Ichinensei ni Nacchattara

Other Name
Ichinensei ni Nacchattara
Translator Name MonkeyTeam
Category Manga
Author Unknow
Status Ongoing

Ichinensei ni Nacchattara

favorite 8 / 10
person 2 votes
visibility
102775
local_library
61 Chaps

Genres

Summary

Cậu học sinh trung học Iori đang chuẩn bị tỏ tình thì bị xe tải tông chết và được một thím nhà khoa học Lolicon cải tạo lại thành học sinh lớp 1. Đọc truyện để biết thêm chi tiết

Chap Title Total Views Date Added Action
60 Chap 60: Khi thím ấy trở lại 514 10/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 355 05/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 390 15/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 057 490 24/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 517 11/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 529 25/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54: Khi thím ấy bị tấn công 377 15/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 299 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 052 432 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51: Khi nàng bị bắt cóc 890 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50: Khi thím ấy đi tắm biển (phần cuối) 1080 03/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49: Khi thím ấy đi tắm biển (phần đầu) 1296 28/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 048 1126 23/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47: Khi thím ấy thành người hùng 1177 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 046 1195 10/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 964 04/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 722 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 1154 20/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 042 1653 12/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 1468 06/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 1474 01/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 1553 28/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 1477 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 1366 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 036 1240 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 1663 06/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 034 1745 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 chinensei ni Nacchattara Chap 033Ichinensei ni Nacchattara Chap 033 2135 31/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 chinensei ni Nacchattara Chap 032Ichinensei ni Nacchattara Chap 032 1410 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 1829 25/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 1811 25/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 1782 22/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 1994 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.5 Chapter 27.5 1202 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 1462 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 1660 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 1620 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 1788 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1685 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 2160 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1973 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1936 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 2059 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 2051 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 2191 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 2135 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 2266 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 2077 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 2112 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 2066 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 2273 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 2592 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 2479 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2178 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 2390 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 2493 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 2624 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 3012 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 3357 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 3771 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5056 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Ichinensei ni Nacchattara
Translator Name MonkeyTeam
Category Manga
Author Unknow
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite