Ichinensei ni Nacchattara

Other Name
Ichinensei ni Nacchattara
Translator Name MonkeyTeam
Category Manga
Author Unknow
Status Ongoing

Ichinensei ni Nacchattara

favorite 8 / 10
person 2 votes
visibility
103467
local_library
61 Chaps

Genres

Summary

Cậu học sinh trung học Iori đang chuẩn bị tỏ tình thì bị xe tải tông chết và được một thím nhà khoa học Lolicon cải tạo lại thành học sinh lớp 1. Đọc truyện để biết thêm chi tiết


Chap Title Total Views Date Added Action
60 Chap 60: Khi thím ấy trở lại 558 10/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 383 05/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 439 15/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 057 504 24/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 535 11/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 529 25/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54: Khi thím ấy bị tấn công 392 15/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 299 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 052 432 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51: Khi nàng bị bắt cóc 902 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50: Khi thím ấy đi tắm biển (phần cuối) 1093 03/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49: Khi thím ấy đi tắm biển (phần đầu) 1309 28/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 048 1144 23/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47: Khi thím ấy thành người hùng 1177 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 046 1212 10/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 964 04/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 742 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 1154 20/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 042 1667 12/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 1479 06/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 1474 01/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 1572 28/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 1477 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 1382 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 036 1255 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 1681 06/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 034 1745 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 chinensei ni Nacchattara Chap 033Ichinensei ni Nacchattara Chap 033 2153 31/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 chinensei ni Nacchattara Chap 032Ichinensei ni Nacchattara Chap 032 1429 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 1849 25/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 1830 25/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 1782 22/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 1994 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.5 Chapter 27.5 1202 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 1462 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 1660 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 1620 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 1788 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1685 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 2160 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1991 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1955 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 2077 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 2062 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 2191 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 2163 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 2280 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 2092 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 2125 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 2084 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 2285 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 2592 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 2479 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2196 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 2390 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 2493 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 2643 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 3029 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 3371 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 3785 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5070 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Ichinensei ni Nacchattara
Translator Name MonkeyTeam
Category Manga
Author Unknow
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite