Ichinensei ni Nacchattara

Other Name
Ichinensei ni Nacchattara
Translator Name MonkeyTeam
Category Manga
Author Unknow
Status Ongoing

Ichinensei ni Nacchattara

favorite 8 / 10
person 2 votes
visibility
101778
local_library
61 Chaps

Genres

Summary

Cậu học sinh trung học Iori đang chuẩn bị tỏ tình thì bị xe tải tông chết và được một thím nhà khoa học Lolicon cải tạo lại thành học sinh lớp 1. Đọc truyện để biết thêm chi tiết

Chap Title Total Views Date Added Action
60 Chap 60: Khi thím ấy trở lại 453 10/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 310 05/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 357 15/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 057 458 24/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 501 11/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 529 25/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54: Khi thím ấy bị tấn công 359 15/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 299 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 052 432 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51: Khi nàng bị bắt cóc 857 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50: Khi thím ấy đi tắm biển (phần cuối) 1063 03/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49: Khi thím ấy đi tắm biển (phần đầu) 1278 28/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 048 1112 23/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47: Khi thím ấy thành người hùng 1177 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 046 1178 10/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 964 04/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 708 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 1143 20/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 042 1653 12/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 1468 06/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 1456 01/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 1535 28/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 1459 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 1347 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 036 1225 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 1646 06/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 034 1729 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 chinensei ni Nacchattara Chap 033Ichinensei ni Nacchattara Chap 033 2118 31/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 chinensei ni Nacchattara Chap 032Ichinensei ni Nacchattara Chap 032 1390 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 1810 25/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 1797 25/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 1770 22/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 1980 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.5 Chapter 27.5 1191 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 1448 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 1645 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 1603 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 1777 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1673 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 2146 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1958 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1916 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 2046 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 2035 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 2173 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 2121 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 2246 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 2059 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 2101 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 2051 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 2254 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 2573 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 2460 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2166 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 2361 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 2480 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 2611 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 3000 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 3345 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 3730 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5048 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Ichinensei ni Nacchattara
Translator Name MonkeyTeam
Category Manga
Author Unknow
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite