Fate Grand Order

Đấu Chiến Cuồng Triều

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
Đấu Chiến Cuồng Triều
Translator Name Blog Truyện
Category Manhua
Author Unknow
Status Ongoing

Đấu Chiến Cuồng Triều

favorite 7 / 10
person 18 votes
visibility
410804
local_library
221 Chaps

Genres

Summary

Đấu Chiến Cuồng Triều:

Song nguyệt nhô lên cao, vô hạn khả năng Anh Hồn thế giới

Cô tịch Hắc Ám, thần bí cổ quái đùa mệnh tiểu sửu

Trăm thành Liên Bang, ba đại đế quốc, dị tộc hoành hành, Hồn thú bá u

Đây là một cái anh hùng xuất hiện lớp lớp đích niên đại, nhân loại nằm gai nếm mật trọng chưởng địa cầu chủ quyền, thai nghén lấy tiến quân cao vĩ độ dã vọng!

Trọng điểm là... Năm thứ hai củi mục học trưởng Vương bạn học, như thế nào sử dụng Hi Mệnh Luân Bàn, khiêu động toàn bộ thế giới, đồng bạn, xin chú ý, học trưởng đến rồi! ! !

Chap Title Total Views Date Added Action
554 chap 554 667 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
524 Chương 524 564 06/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
254 Chương 254 339 06/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
253 Chương 253 555 04/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
252 Chương 252 376 02/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
251 Chương 251 442 30/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
250 Chương 250 497 28/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
249 Chương 249 375 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
248 Chương 248 223 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
247 Chương 247 238 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
246 Chương 246 179 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
245 Chương 245 207 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
244 Chương 244 182 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
243 Chương 243 209 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
241 Chương 241 152 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
240 Chương 240 182 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
239 Chương 239 170 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
238 Chương 238 175 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
237 Chương 237 140 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
236 Chương 236 136 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
235 Chương 235 181 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
234 Chương 234 170 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
233 Chương 233 719 18/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chapter 201 852 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chapter 200 633 03/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chapter 199 705 01/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chương 198 718 28/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chương 197 646 26/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chương 196 925 24/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chương 195 892 22/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chương 194 666 20/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chương 193 660 16/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chương 192 602 14/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chapter 191 870 12/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chương 190 716 10/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chương 189 698 08/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 787 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chapter 187 655 04/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 654 02/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chương 185 827 30/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chương 184 907 28/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 945 26/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 937 24/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 1039 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 1029 20/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 chap 179 947 18/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 985 16/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 1322 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 1089 12/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 966 10/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 1166 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 1289 06/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 932 04/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 836 02/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 1127 31/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 1236 29/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 1136 27/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 1251 25/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 1125 23/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 chap 165 1172 21/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 chap 164 1012 20/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 1189 17/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 1555 15/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 1507 11/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 1094 11/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 1102 09/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 1243 07/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 1226 25/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 1205 23/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 1311 21/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 1397 19/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 1427 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 1200 16/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 1570 13/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 1791 11/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 1488 26/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 1201 24/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 1193 22/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 946 20/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 1441 18/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 1303 16/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 1288 14/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 1297 12/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 1275 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 1306 06/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 892 05/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 828 04/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chapter 137 1173 23/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 1044 22/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chapter 135 897 21/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 1100 16/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 1195 15/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 1109 14/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 957 31/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 1155 31/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 1215 30/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 1348 20/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 1623 17/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 1281 11/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 1258 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 chap 123 1194 09/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 chap 122 1114 09/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 1156 29/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 1204 25/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 1147 24/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 1219 22/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 1127 11/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 1152 06/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 1573 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 chap 112 1829 24/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 1301 21/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 1607 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 2353 11/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 2094 09/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 2217 08/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 3159 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 2396 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 2827 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 2190 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 2395 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 2262 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 1775 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 3106 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 2551 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 1471 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 1769 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 1480 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 2295 08/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 1427 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 chương 92 2265 08/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 2010 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 2161 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 chap 89 1846 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 chap 88 1818 16/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 1753 15/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 1993 14/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 chap 85 1937 13/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 084 1713 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 083 2102 10/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 082 2073 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 2337 08/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 1684 07/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 1979 06/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 chap 78 1978 05/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 2376 04/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 076 1879 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 075 1822 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 074 1723 07/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 073 1574 04/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 2128 01/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 1695 30/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 1808 29/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 1836 27/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 068 1848 23/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 067 1556 22/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 2264 20/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 chap 65 4107 18/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 3055 17/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 4274 13/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 4917 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 3040 08/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 060 2512 07/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 2922 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 2956 05/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 057 2177 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 056 3067 02/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 2752 01/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 3036 29/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 053 3007 28/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 052 2206 27/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 3025 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 2861 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 049 2594 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 2283 04/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 2544 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 2195 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 2707 25/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 2183 24/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 2657 23/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 2966 18/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 2488 17/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 2391 16/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 2294 15/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 2418 14/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 2119 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 036 2444 12/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 2779 11/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 2358 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 2488 09/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 2707 08/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 2294 07/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 3006 06/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 2794 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 2744 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 2904 02/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 2747 01/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 2672 31/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 2882 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 2583 29/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 2966 27/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 2374 23/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 2776 22/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 3070 20/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 3247 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 3570 17/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 3812 14/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 3013 14/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 3112 13/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 3208 12/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 4999 10/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 4623 09/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 5138 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 5216 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 5153 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 ấu Chiến Cuồng Triều Chap 007Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 007 5314 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 ấu Chiến Cuồng Triều Chap 006Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 006 5353 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 ấu Chiến Cuồng Triều Chap 005Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 005 5408 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 5484 27/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 5532 21/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 5810 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 6261 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Đấu Chiến Cuồng Triều
Translator Name Blog Truyện
Category Manhua
Author Unknow
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite