Đấu Chiến Cuồng Triều

Other Name
Đấu Chiến Cuồng Triều
Translator Name Blog Truyện
Category Manhua
Author Unknow
Status Ongoing

Đấu Chiến Cuồng Triều

favorite 7 / 10
person 18 votes
visibility
426958
local_library
221 Chaps

Genres

Summary

Đấu Chiến Cuồng Triều:

Song nguyệt nhô lên cao, vô hạn khả năng Anh Hồn thế giới

Cô tịch Hắc Ám, thần bí cổ quái đùa mệnh tiểu sửu

Trăm thành Liên Bang, ba đại đế quốc, dị tộc hoành hành, Hồn thú bá u

Đây là một cái anh hùng xuất hiện lớp lớp đích niên đại, nhân loại nằm gai nếm mật trọng chưởng địa cầu chủ quyền, thai nghén lấy tiến quân cao vĩ độ dã vọng!

Trọng điểm là... Năm thứ hai củi mục học trưởng Vương bạn học, như thế nào sử dụng Hi Mệnh Luân Bàn, khiêu động toàn bộ thế giới, đồng bạn, xin chú ý, học trưởng đến rồi! ! !


Chap Title Total Views Date Added Action
554 chap 554 937 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
524 Chương 524 683 06/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
254 Chương 254 485 06/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
253 Chương 253 613 04/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
252 Chương 252 415 02/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
251 Chương 251 485 30/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
250 Chương 250 591 28/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
249 Chương 249 434 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
248 Chương 248 281 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
247 Chương 247 283 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
246 Chương 246 239 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
245 Chương 245 232 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
244 Chương 244 231 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
243 Chương 243 255 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
241 Chương 241 250 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
240 Chương 240 244 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
239 Chương 239 241 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
238 Chương 238 239 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
237 Chương 237 196 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
236 Chương 236 204 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
235 Chương 235 211 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
234 Chương 234 235 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
233 Chương 233 745 18/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chapter 201 915 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chapter 200 681 03/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chapter 199 760 01/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chương 198 759 28/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chương 197 706 26/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chương 196 1006 24/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chương 195 936 22/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chương 194 755 20/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chương 193 718 16/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chương 192 627 14/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chapter 191 947 12/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chương 190 786 10/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chương 189 742 08/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 844 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chapter 187 686 04/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 719 02/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chương 185 885 30/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chương 184 967 28/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 983 26/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 982 24/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 1085 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 1093 20/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 chap 179 1031 18/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 1050 16/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 1402 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 1158 12/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 1052 10/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 1267 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 1338 06/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 976 04/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 896 02/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 1202 31/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 1337 29/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 1187 27/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 1342 25/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 1331 23/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 chap 165 1261 21/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 chap 164 1076 20/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 1285 17/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 1651 15/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 1589 11/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 1740 11/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 1164 09/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 1290 07/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 1290 25/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 1259 23/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 1403 21/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 1476 19/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 1533 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 1295 16/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 1675 13/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 1893 11/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 1560 26/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 1265 24/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 1254 22/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 977 20/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 1504 18/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 1380 16/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 1357 14/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 1355 12/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 1366 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 1357 06/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 919 05/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 900 04/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chapter 137 1255 23/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 1121 22/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chapter 135 957 21/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 1146 16/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 1264 15/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 1174 14/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 1039 31/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 1193 31/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 1316 30/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 1396 20/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 1689 17/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 1355 11/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 1302 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 chap 123 1244 09/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 chap 122 1148 09/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 1183 29/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 1309 25/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 1199 24/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 1270 22/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 1205 11/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 1226 06/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 1644 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 chap 112 2062 24/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 1361 21/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 1662 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 2384 11/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 2206 09/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 2248 08/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 3420 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 2452 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 3003 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 2257 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 2511 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 2334 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 1828 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 3191 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 2716 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 1549 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 1857 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 1518 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 2448 08/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 1467 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 chương 92 2390 08/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 2043 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 2217 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 chap 89 1872 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 chap 88 1863 16/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 1821 15/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 2041 14/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 chap 85 1982 13/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 084 1768 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 083 2176 10/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 082 2126 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 2697 08/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 1747 07/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 2080 06/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 chap 78 2020 05/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 2470 04/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 076 1937 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 075 1865 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 074 1808 07/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 073 1681 04/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 2193 01/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 1765 30/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 1897 29/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 1869 27/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 068 1903 23/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 067 1619 22/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 2344 20/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 chap 65 4181 18/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 3116 17/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 4350 13/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 4989 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 3101 08/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 060 2586 07/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 3050 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 3036 05/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 057 2210 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 056 3510 02/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 2783 01/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 3064 29/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 053 3041 28/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 052 2251 27/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 3086 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 2941 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 049 2666 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 2368 04/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 2588 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 2231 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 2772 25/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 2211 24/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 2682 23/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 3018 18/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 2592 17/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 2439 16/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 2354 15/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 2595 14/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 2208 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 036 2497 12/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 2873 11/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 2421 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 2550 09/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 2736 08/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 2348 07/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 3140 06/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 2825 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 2831 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 2946 02/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 2817 01/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 2735 31/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 2911 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 2646 29/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 3013 27/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 2406 23/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 2815 22/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 3098 20/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 3322 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 3613 17/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 4108 14/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 3045 14/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 3148 13/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 3293 12/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 5034 10/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 4650 09/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 5146 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 5222 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 5161 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 ấu Chiến Cuồng Triều Chap 007Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 007 5354 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 ấu Chiến Cuồng Triều Chap 006Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 006 5367 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 ấu Chiến Cuồng Triều Chap 005Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 005 5452 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 5488 27/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 5544 21/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 5822 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 6305 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Đấu Chiến Cuồng Triều
Translator Name Blog Truyện
Category Manhua
Author Unknow
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite