Đấu Chiến Cuồng Triều

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
Đấu Chiến Cuồng Triều
Translator Name Blog Truyện
Category Manhua
Author Unknow
Status Ongoing

Đấu Chiến Cuồng Triều

favorite 7 / 10
person 18 votes
visibility
417429
local_library
221 Chaps

Genres

Summary

Đấu Chiến Cuồng Triều:

Song nguyệt nhô lên cao, vô hạn khả năng Anh Hồn thế giới

Cô tịch Hắc Ám, thần bí cổ quái đùa mệnh tiểu sửu

Trăm thành Liên Bang, ba đại đế quốc, dị tộc hoành hành, Hồn thú bá u

Đây là một cái anh hùng xuất hiện lớp lớp đích niên đại, nhân loại nằm gai nếm mật trọng chưởng địa cầu chủ quyền, thai nghén lấy tiến quân cao vĩ độ dã vọng!

Trọng điểm là... Năm thứ hai củi mục học trưởng Vương bạn học, như thế nào sử dụng Hi Mệnh Luân Bàn, khiêu động toàn bộ thế giới, đồng bạn, xin chú ý, học trưởng đến rồi! ! !

Chap Title Total Views Date Added Action
554 chap 554 784 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
524 Chương 524 637 06/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
254 Chương 254 410 06/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
253 Chương 253 567 04/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
252 Chương 252 391 02/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
251 Chương 251 453 30/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
250 Chương 250 516 28/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
249 Chương 249 389 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
248 Chương 248 238 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
247 Chương 247 238 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
246 Chương 246 226 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
245 Chương 245 221 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
244 Chương 244 196 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
243 Chương 243 224 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
241 Chương 241 169 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
240 Chương 240 211 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
239 Chương 239 188 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
238 Chương 238 175 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
237 Chương 237 159 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
236 Chương 236 172 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
235 Chương 235 195 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
234 Chương 234 206 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
233 Chương 233 732 18/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chapter 201 897 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chapter 200 650 03/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chapter 199 733 01/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chương 198 731 28/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chương 197 677 26/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chương 196 974 24/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chương 195 892 22/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chương 194 666 20/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chương 193 680 16/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chương 192 615 14/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chapter 191 882 12/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chương 190 727 10/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chương 189 698 08/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 805 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chapter 187 655 04/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 665 02/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chương 185 838 30/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chương 184 942 28/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 960 26/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 956 24/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 1057 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 1049 20/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 chap 179 981 18/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 1011 16/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 1375 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 1139 12/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 1001 10/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 1211 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 1323 06/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 965 04/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 836 02/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 1160 31/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 1306 29/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 1155 27/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 1291 25/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 1188 23/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 chap 165 1221 21/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 chap 164 1034 20/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 1251 17/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 1606 15/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 1547 11/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 1137 11/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 1153 09/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 1257 07/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 1261 25/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 1218 23/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 1370 21/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 1449 19/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 1455 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 1261 16/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 1633 13/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 1880 11/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 1541 26/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 1232 24/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 1224 22/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 957 20/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 1481 18/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 1365 16/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 1326 14/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 1323 12/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 1335 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 1345 06/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 906 05/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 881 04/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chapter 137 1207 23/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 1101 22/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chapter 135 931 21/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 1112 16/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 1225 15/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 1141 14/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 992 31/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 1173 31/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 1279 30/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 1361 20/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 1670 17/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 1318 11/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 1275 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 chap 123 1226 09/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 chap 122 1131 09/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 1169 29/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 1204 25/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 1180 24/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 1230 22/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 1150 11/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 1171 06/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 1587 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 chap 112 1865 24/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 1329 21/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 1627 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 2353 11/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 2145 09/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 2217 08/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 3210 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 2432 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 2944 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 2225 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 2430 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 2273 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 1816 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 3140 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 2563 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 1519 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 1824 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 1491 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 2337 08/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 1427 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 chương 92 2314 08/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 2025 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 2161 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 chap 89 1846 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 chap 88 1818 16/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 1791 15/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 2006 14/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 chap 85 1949 13/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 084 1729 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 083 2137 10/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 082 2088 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 2370 08/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 1701 07/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 2009 06/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 chap 78 1990 05/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 2428 04/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 076 1923 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 075 1833 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 074 1779 07/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 073 1586 04/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 2142 01/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 1728 30/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 1839 29/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 1856 27/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 068 1876 23/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 067 1580 22/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 2300 20/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 chap 65 4124 18/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 3073 17/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 4328 13/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 4936 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 3066 08/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 060 2574 07/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 3021 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 3019 05/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 057 2196 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 056 3238 02/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 2752 01/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 3052 29/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 053 3025 28/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 052 2237 27/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 3055 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 2921 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 049 2651 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 2333 04/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 2564 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 2195 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 2753 25/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 2183 24/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 2670 23/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 3003 18/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 2576 17/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 2407 16/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 2325 15/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 2502 14/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 2192 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 036 2478 12/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 2848 11/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 2405 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 2518 09/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 2707 08/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 2322 07/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 3082 06/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 2794 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 2812 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 2929 02/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 2792 01/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 2719 31/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 2897 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 2596 29/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 2979 27/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 2387 23/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 2788 22/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 3081 20/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 3303 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 3588 17/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 3825 14/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 3031 14/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 3112 13/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 3243 12/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 5028 10/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 4636 09/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 5142 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 5220 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 5157 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 ấu Chiến Cuồng Triều Chap 007Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 007 5318 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 ấu Chiến Cuồng Triều Chap 006Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 006 5363 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 ấu Chiến Cuồng Triều Chap 005Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 005 5412 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 5486 27/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 5540 21/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 5814 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 6265 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Đấu Chiến Cuồng Triều
Translator Name Blog Truyện
Category Manhua
Author Unknow
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite