Đấu Chiến Cuồng Triều

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
Đấu Chiến Cuồng Triều
Translator Name Blog Truyện
Category Manhua
Author Unknow
Status Ongoing

Đấu Chiến Cuồng Triều

favorite 7 / 10
person 18 votes
visibility
423520
local_library
221 Chaps

Genres

Summary

Đấu Chiến Cuồng Triều:

Song nguyệt nhô lên cao, vô hạn khả năng Anh Hồn thế giới

Cô tịch Hắc Ám, thần bí cổ quái đùa mệnh tiểu sửu

Trăm thành Liên Bang, ba đại đế quốc, dị tộc hoành hành, Hồn thú bá u

Đây là một cái anh hùng xuất hiện lớp lớp đích niên đại, nhân loại nằm gai nếm mật trọng chưởng địa cầu chủ quyền, thai nghén lấy tiến quân cao vĩ độ dã vọng!

Trọng điểm là... Năm thứ hai củi mục học trưởng Vương bạn học, như thế nào sử dụng Hi Mệnh Luân Bàn, khiêu động toàn bộ thế giới, đồng bạn, xin chú ý, học trưởng đến rồi! ! !

Chap Title Total Views Date Added Action
554 chap 554 856 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
524 Chương 524 671 06/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
254 Chương 254 459 06/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
253 Chương 253 594 04/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
252 Chương 252 415 02/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
251 Chương 251 485 30/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
250 Chương 250 571 28/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
249 Chương 249 434 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
248 Chương 248 281 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
247 Chương 247 251 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
246 Chương 246 239 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
245 Chương 245 232 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
244 Chương 244 213 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
243 Chương 243 255 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
241 Chương 241 250 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
240 Chương 240 224 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
239 Chương 239 224 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
238 Chương 238 209 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
237 Chương 237 183 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
236 Chương 236 192 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
235 Chương 235 211 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
234 Chương 234 235 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
233 Chương 233 745 18/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chapter 201 915 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chapter 200 664 03/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chapter 199 760 01/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chương 198 759 28/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chương 197 706 26/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chương 196 989 24/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chương 195 919 22/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chương 194 715 20/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chương 193 718 16/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chương 192 627 14/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chapter 191 930 12/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chương 190 760 10/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chương 189 730 08/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 824 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chapter 187 673 04/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 707 02/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chương 185 865 30/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chương 184 967 28/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 983 26/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 969 24/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 1085 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 1093 20/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 chap 179 1012 18/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 1050 16/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 1402 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 1158 12/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 1035 10/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 1253 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 1338 06/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 976 04/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 885 02/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 1191 31/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 1325 29/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 1187 27/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 1322 25/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 1225 23/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 chap 165 1241 21/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 chap 164 1076 20/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 1270 17/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 1621 15/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 1578 11/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 1415 11/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 1164 09/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 1279 07/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 1290 25/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 1231 23/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 1403 21/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 1463 19/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 1513 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 1279 16/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 1656 13/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 1893 11/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 1560 26/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 1251 24/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 1254 22/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 977 20/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 1504 18/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 1380 16/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 1357 14/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 1341 12/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 1355 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 1357 06/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 919 05/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 900 04/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chapter 137 1241 23/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 1121 22/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chapter 135 957 21/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 1130 16/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 1252 15/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 1174 14/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 1039 31/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 1193 31/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 1316 30/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 1396 20/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 1689 17/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 1355 11/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 1302 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 chap 123 1244 09/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 chap 122 1148 09/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 1183 29/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 1234 25/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 1199 24/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 1256 22/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 1191 11/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 1208 06/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 1632 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 chap 112 2051 24/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 1348 21/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 1662 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 2384 11/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 2192 09/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 2234 08/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 3305 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 2452 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 2988 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 2237 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 2442 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 2315 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 1828 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 3173 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 2590 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 1549 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 1842 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 1518 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 2416 08/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 1467 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 chương 92 2340 08/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 2043 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 2187 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 chap 89 1861 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 chap 88 1845 16/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 1821 15/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 2021 14/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 chap 85 1982 13/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 084 1749 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 083 2149 10/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 082 2115 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 2483 08/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 1729 07/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 2029 06/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 chap 78 2020 05/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 2455 04/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 076 1937 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 075 1865 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 074 1808 07/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 073 1653 04/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 2193 01/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 1745 30/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 1882 29/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 1869 27/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 068 1903 23/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 067 1600 22/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 2327 20/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 chap 65 4181 18/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 3104 17/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 4339 13/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 4974 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 3082 08/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 060 2586 07/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 3039 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 3036 05/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 057 2210 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 056 3402 02/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 2772 01/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 3064 29/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 053 3041 28/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 052 2251 27/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 3071 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 2941 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 049 2666 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 2350 04/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 2588 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 2214 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 2772 25/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 2195 24/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 2682 23/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 3018 18/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 2592 17/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 2420 16/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 2337 15/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 2513 14/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 2208 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 036 2497 12/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 2859 11/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 2421 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 2534 09/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 2724 08/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 2336 07/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 3105 06/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 2807 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 2831 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 2946 02/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 2804 01/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 2735 31/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 2911 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 2608 29/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 2998 27/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 2406 23/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 2799 22/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 3098 20/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 3322 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 3602 17/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 3902 14/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 3045 14/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 3130 13/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 3262 12/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 5032 10/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 4650 09/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 5144 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 5222 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 5159 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 ấu Chiến Cuồng Triều Chap 007Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 007 5328 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 ấu Chiến Cuồng Triều Chap 006Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 006 5365 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 ấu Chiến Cuồng Triều Chap 005Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 005 5424 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 5488 27/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 5544 21/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 5818 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 6279 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Đấu Chiến Cuồng Triều
Translator Name Blog Truyện
Category Manhua
Author Unknow
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite