Đấu Chiến Cuồng Triều

Other Name
Đấu Chiến Cuồng Triều
Translator Name Blog Truyện
Category Manhua
Author Unknow
Status Ongoing

Đọc chuyện xuyên không huyền ảo, xuyên không tại Truyen chu

Đấu Chiến Cuồng Triều

favorite 7 / 10
person 18 votes
visibility
436150
local_library
221 Chaps

Genres

Summary

Đấu Chiến Cuồng Triều:

Song nguyệt nhô lên cao, vô hạn khả năng Anh Hồn thế giới

Cô tịch Hắc Ám, thần bí cổ quái đùa mệnh tiểu sửu

Trăm thành Liên Bang, ba đại đế quốc, dị tộc hoành hành, Hồn thú bá u

Đây là một cái anh hùng xuất hiện lớp lớp đích niên đại, nhân loại nằm gai nếm mật trọng chưởng địa cầu chủ quyền, thai nghén lấy tiến quân cao vĩ độ dã vọng!

Trọng điểm là... Năm thứ hai củi mục học trưởng Vương bạn học, như thế nào sử dụng Hi Mệnh Luân Bàn, khiêu động toàn bộ thế giới, đồng bạn, xin chú ý, học trưởng đến rồi! ! !

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
554 chap 554 1533 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
524 Chương 524 909 06/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
254 Chương 254 557 06/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
253 Chương 253 633 04/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
252 Chương 252 430 02/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
251 Chương 251 522 30/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
250 Chương 250 667 28/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
249 Chương 249 454 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
248 Chương 248 301 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
247 Chương 247 294 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
246 Chương 246 287 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
245 Chương 245 279 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
244 Chương 244 264 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
243 Chương 243 307 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
241 Chương 241 279 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
240 Chương 240 259 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
239 Chương 239 334 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
238 Chương 238 259 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
237 Chương 237 245 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
236 Chương 236 219 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
235 Chương 235 223 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
234 Chương 234 263 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
233 Chương 233 793 18/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chapter 201 915 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chapter 200 729 03/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chapter 199 793 01/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chương 198 786 28/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chương 197 722 26/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chương 196 1026 24/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chương 195 980 22/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chương 194 804 20/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chương 193 755 16/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chương 192 657 14/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chapter 191 969 12/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chương 190 819 10/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chương 189 755 08/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 859 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chapter 187 712 04/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 737 02/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chương 185 899 30/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chương 184 998 28/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 1027 26/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 1025 24/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 1137 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 1118 20/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 chap 179 1048 18/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 1103 16/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 1455 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 1172 12/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 1082 10/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 1334 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 1369 06/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 1002 04/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 924 02/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 1219 31/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 1368 29/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 1218 27/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 1374 25/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 1494 23/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 chap 165 1301 21/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 chap 164 1091 20/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 1352 17/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 1715 15/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 1620 11/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 1757 11/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 1192 09/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 1302 07/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 1309 25/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 1289 23/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 1438 21/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 1510 19/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 1564 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 1321 16/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 1694 13/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 1928 11/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 1584 26/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 1277 24/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 1292 22/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 990 20/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 1539 18/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 1411 16/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 1372 14/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 1371 12/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 1378 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 1371 06/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 931 05/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 930 04/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chapter 137 1283 23/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 1133 22/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chapter 135 970 21/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 1158 16/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 1331 15/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 1207 14/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 1053 31/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 1217 31/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 1333 30/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 1445 20/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 1733 17/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 1370 11/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 1322 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 chap 123 1273 09/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 chap 122 1186 09/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 1201 29/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 1327 25/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 1263 24/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 1300 22/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 1216 11/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 1246 06/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 1835 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 chap 112 2096 24/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 1391 21/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 1718 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 2416 11/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 2223 09/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 2279 08/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 3450 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 2465 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 3040 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 2276 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 2544 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 2365 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 1856 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 3221 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 2745 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 1586 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 1890 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 1534 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 2448 08/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 1495 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 chương 92 2439 08/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 2056 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 2231 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 chap 89 1899 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 chap 88 1910 16/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 1834 15/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 2060 14/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 chap 85 2012 13/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 084 1813 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 083 2191 10/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 082 2144 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 2749 08/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 1777 07/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 2115 06/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 chap 78 2046 05/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 2499 04/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 076 1961 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 075 2573 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 074 1827 07/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 073 1726 04/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 2229 01/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 1777 30/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 1925 29/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 1895 27/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 068 1949 23/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 067 1664 22/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 2397 20/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 chap 65 4201 18/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 3132 17/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 4383 13/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 5006 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 3331 08/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 060 2601 07/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 3070 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 3049 05/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 057 2224 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 056 3548 02/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 2795 01/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 3299 29/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 053 3065 28/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 052 2285 27/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 3097 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 3145 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 049 2696 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 2401 04/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 2983 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 2269 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 2811 25/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 2242 24/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 2698 23/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 3030 18/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 2624 17/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 2453 16/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 2386 15/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 3054 14/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 2223 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 036 2526 12/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 2931 11/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 2444 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 2581 09/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 2766 08/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 2362 07/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 3155 06/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 2842 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 2846 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 2975 02/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 2829 01/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 2777 31/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 2926 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 2662 29/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 3032 27/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 2434 23/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 2830 22/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 3113 20/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 3371 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 3632 17/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 4137 14/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 3057 14/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 3168 13/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 3348 12/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 5036 10/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 4670 09/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 5148 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 5224 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 5165 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 ấu Chiến Cuồng Triều Chap 007Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 007 5392 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 ấu Chiến Cuồng Triều Chap 006Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 006 5369 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 ấu Chiến Cuồng Triều Chap 005Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 005 5454 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 5494 27/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 5546 21/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 5824 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 6321 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Đấu Chiến Cuồng Triều
Translator Name Blog Truyện
Category Manhua
Author Unknow
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite