Medaka Box

Other Name
Nishio ishin
Translator Name Knights In The Night   -   Support/Inactive Team: TheNightTwishTeam, hamTruyen
Category Manga
Author akatsuki akira
Status Ongoing

Medaka Box

favorite 10 / 10
person 3 votes
visibility
133750
local_library
171 Chaps

Genres

Summary

Quyến rũ? Nổi bật? Tài năng? Vô vàn những "tiêu chí" chọn bạn gái của nam giới chúng ta hội đủ trong Kurokami Medaka. Một cô gái phải nói là hoàn hảo từ chân tơ đến kẽ tóc, phá vỡ vô số kỉ lục quốc gia và thế giới, là hội trưởng hội học sinh ngay từ khi bước vào cao trung. Chính vì thế, Zenkichi mặc dù liên tục "chống cự" vẻ cuốn hút của cô bạn thời thơ ấu này, nhưng thực chất anh chàng đã "đổ" từ lâu.
Một câu chuyện hài hước gợi cảm mát mẻ xoay quanh đôi bạn này, nhưng cho chúng ta vô vàn ý nghĩa sống trong cuộc đời...

Cảnh báo: [ Dành cho 16+ ]

Medaka Box được phân loại sách "Ecchi" dành cho tuổi trưởng thành, do đó có thể có cảnh bạo lực, khỏa thân / nội dung tình dục hoặc ngôn ngữ không lành mạnh không thích hợp cho trẻ em dưới tuổi vị thành niên.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
168 Chapter 168 4625 10/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chapter 167 295 10/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chapter 166 777 10/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chapter 165 298 10/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chapter 164 1447 10/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chapter 163 464 10/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chapter 162 1262 10/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chapter 161 268 10/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chapter 160 323 10/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chapter 159 507 10/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 5203 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 1331 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 875 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 528 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 804 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 461 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 408 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 474 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 1381 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 492 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 425 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 516 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 543 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 546 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 706 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 576 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 943 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 622 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 618 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 576 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 403 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 431 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 423 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 437 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 536 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 421 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 484 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 444 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 483 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 1058 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128.5 Chương 128.5 419 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 453 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 528 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 563 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 586 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 561 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 728 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 1559 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 669 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 553 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 525 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 475 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 731 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 527 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 482 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 382 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 379 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 343 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 374 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 365 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 359 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 341 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 432 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 1279 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 385 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 354 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 439 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 361 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 432 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 499 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 099 419 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 098 396 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 097 950 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 096 573 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 095 1608 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 094 1949 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 093 1108 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 092 904 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 091 524 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 090 614 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 089 543 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 088 643 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 087 530 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 086 550 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 085 698 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 084 547 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 083 591 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 082 657 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 081 705 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 080 628 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 079 875 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78.5 Chapter 78.5 271 10/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 078 728 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 077 611 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 076 602 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 075 578 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 074 709 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 073 697 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 072 674 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 071 1446 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 070 613 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 069 692 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 068 642 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 067 648 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 066 700 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 065 670 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 064 534 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 063 534 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 062 565 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 061 502 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 060 787 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 059 708 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 058 1076 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 057 769 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 056 709 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 055 683 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 054 590 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 053 515 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 052 515 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 051 507 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 050 641 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 049 499 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 048 425 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 047 570 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 046 575 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 045 563 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 044 431 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 043 426 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 042 502 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 041 506 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 040 427 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 955 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 496 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 037 450 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 036 503 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 035 452 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 034 471 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 033 482 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 539 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 484 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 519 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 029 474 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 475 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 538 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 453 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 525 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 576 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 509 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 525 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 584 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 533 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 545 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 1605 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 505 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 545 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 514 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 582 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 611 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 831 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 503 10/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 1232 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 1803 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 1441 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 1039 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 1261 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 2720 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 1474 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 4041 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 5023 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 5407 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chapter 0 1176 10/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Nishio ishin
Translator Name Knights In The Night   -   Support/Inactive Team: TheNightTwishTeam, hamTruyen
Category Manga
Author akatsuki akira
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite