Nguyên Mục

Other Name
Nguyên Mục
Translator Name Lạc Thiên
Category Manhua
Author triệu dật nhân
Status Ongoing

Đọc chuyện xuyên không huyền ảo, xuyên không tại Truyen chu

Nguyên Mục

favorite 2 / 10
person 1 votes
visibility
269832
local_library
250 Chaps

Genres

Summary

Một cậu bé bỏ nhà ra đi bị tiêm thuốc mê bắt cóc bởi nhóm người lạ mặt, khi tỉnh dậy, trước mắt cậu là một phòng thí nghiệm thử nghiệm mạng sống con người. Cậu sẽ làm thế nào để dành giật lại mạng sống của mình và khám phá ra âm mưu đằng sau những thí nghiệm rùng rợn ấy? Liệu cậu có như hai vật thí nghiệm khác bị lưỡi cưa máy cưa đôi?Truyện thuộc thể loại kinh dị bao trùm bởi màn đen của những âm mưu rùng rợn, ghê người...

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
268 Chương 268 483 01/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
267 Chương 267 330 30/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
266 Chương 266 306 29/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
265 Chương 265 402 28/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
264 Chương 264 352 27/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
263 Chương 263 481 26/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
262 Chương 262 345 25/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
261 Chương 261 393 24/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
260 Chương 260 442 23/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
259 Chương 259 449 22/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
258 Chương 258 397 21/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
257 Chương 257 484 20/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
256 Chương 256 341 19/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
255 Chương 255 499 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
254 Chương 254 403 17/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
253 Chương 253 430 16/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
252 Chương 252 373 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
251 Chương 251 395 14/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
250 Chương 250 402 13/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
249 Chương 249 377 12/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
248 Chương 248 459 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
247 Chương 247 417 10/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
246 Chương 246 913 09/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
245 Chương 245 435 08/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
244 Chương 244 367 07/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
243 Chương 243 417 06/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
242 Chương 242 388 05/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
241 Chương 241 344 04/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
240 Chương 240 445 03/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
239 Chương 239 378 02/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
238 Chương 238 421 01/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
237 Chương 237 531 30/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
236 Chương 236 516 20/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
231 Chapter 231 390 20/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
230 Chương 230 448 17/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
229 Chương 229 512 15/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
228 Chương 228 482 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
227 Chương 227 534 11/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
226 Chương 226 499 09/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
225 Chương 225 573 07/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
224 Chương 224 1205 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
223 Chương 223 625 03/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
222 Chương 222 611 01/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221 Chapter 221 779 30/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chương 220 800 07/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chương 219 539 06/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chương 215 686 04/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chương 214 771 04/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chương 212 447 04/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chương 211 603 03/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chương 210 483 03/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chương 209 495 03/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chương 208 533 02/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chương 205 605 01/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chương 203 774 29/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chương 200 550 29/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chương 199 695 27/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chương 197 443 27/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chương 196 656 26/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chương 195 1029 19/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chương 194 1118 19/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chương 193 804 16/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 chap 192 546 28/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chương 191 494 25/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chapter 189 1272 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 1267 02/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 933 26/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chapter 186 701 25/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chapter 185 1351 17/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chapter 184 532 11/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 chap 183 804 09/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 591 08/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chapter 181 773 04/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 867 01/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 1078 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 1586 27/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 1297 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chapter 176 1014 06/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 804 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 838 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 956 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 560 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 510 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 422 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 396 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 295 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 359 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 400 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 322 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 248 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 410 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 458 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 550 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 528 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 789 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 1017 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 767 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 1116 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 1176 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 1040 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 1069 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 1079 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 1140 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 1096 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 966 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 1236 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 1236 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 1304 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 1315 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 1199 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 1248 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 1307 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 1355 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 1281 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 1183 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 1116 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 1142 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 1060 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 1046 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 1062 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 1017 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 960 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 1503 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 957 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 1062 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 1005 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 1028 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 1073 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 965 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 1189 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 1211 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 1130 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 937 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 1036 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 1057 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 1034 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 1133 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 1151 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 1033 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 1077 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 1042 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 1020 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 1193 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 1123 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 1191 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 1150 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 1153 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 1180 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 1204 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 1240 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 1312 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 099 957 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 098 1173 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 097 1161 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 096 1109 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 095 1125 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 094 1134 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 093 1070 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 092 1083 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 091 1092 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 090 1133 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 089 1052 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 088 1101 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 087 973 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 086 1109 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 085 1071 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 084 1115 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 083 1048 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 082 1138 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 081 1183 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 080 1424 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 079 1191 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 078 1092 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 077 1228 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 076 1111 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 075 1131 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 074 1088 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 073 1134 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 072 1176 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 071 1279 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 070 1226 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 069 1297 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 068 1286 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 067 1415 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 066 1374 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 065 1313 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 064 1323 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 063 1389 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 062 1214 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 061 1247 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 060 1280 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 059 1173 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 058 1246 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 057 1360 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 056 1279 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 055 1318 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 054 1316 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 053 1244 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 052 1281 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 051 1302 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 050 1211 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 049 1359 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 048 1426 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 047 1430 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 046 1394 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 045 1400 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 044 1465 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 043 1443 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 042 1370 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 041 1366 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 040 1378 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 1332 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 1515 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 037 1497 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 036 1509 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 035 1311 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 034 1423 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 033 1423 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 1468 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 1398 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 1391 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 029 1406 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 1433 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 1484 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 1504 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 1315 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 1400 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 1478 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 1406 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 1822 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 4291 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 1882 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 1847 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 1866 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 1807 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 1881 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 2202 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 2201 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 2137 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 2408 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 2240 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 2247 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 2377 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 2437 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 2458 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 2325 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 2519 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 2619 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 3192 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 3898 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Nguyên Mục
Translator Name Lạc Thiên
Category Manhua
Author triệu dật nhân
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite