Nguyên Mục

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
Nguyên Mục
Translator Name Lạc Thiên
Category Manhua
Author triệu dật nhân
Status Ongoing

Nguyên Mục

favorite 2 / 10
person 1 votes
visibility
240380
local_library
250 Chaps

Genres

Summary

Một cậu bé bỏ nhà ra đi bị tiêm thuốc mê bắt cóc bởi nhóm người lạ mặt, khi tỉnh dậy, trước mắt cậu là một phòng thí nghiệm thử nghiệm mạng sống con người. Cậu sẽ làm thế nào để dành giật lại mạng sống của mình và khám phá ra âm mưu đằng sau những thí nghiệm rùng rợn ấy? Liệu cậu có như hai vật thí nghiệm khác bị lưỡi cưa máy cưa đôi?Truyện thuộc thể loại kinh dị bao trùm bởi màn đen của những âm mưu rùng rợn, ghê người...

Chap Title Total Views Date Added Action
268 Chương 268 276 01/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
267 Chương 267 202 30/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
266 Chương 266 237 29/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
265 Chương 265 256 28/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
264 Chương 264 223 27/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
263 Chương 263 377 26/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
262 Chương 262 198 25/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
261 Chương 261 257 24/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
260 Chương 260 319 23/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
259 Chương 259 395 22/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
258 Chương 258 266 21/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
257 Chương 257 371 20/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
256 Chương 256 253 19/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
255 Chương 255 321 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
254 Chương 254 298 17/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
253 Chương 253 300 16/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
252 Chương 252 247 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
251 Chương 251 287 14/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
250 Chương 250 266 13/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
249 Chương 249 247 12/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
248 Chương 248 315 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
247 Chương 247 295 10/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
246 Chương 246 304 09/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
245 Chương 245 310 08/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
244 Chương 244 297 07/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
243 Chương 243 269 06/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
242 Chương 242 280 05/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
241 Chương 241 239 04/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
240 Chương 240 349 03/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
239 Chương 239 296 02/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
238 Chương 238 336 01/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
237 Chương 237 356 30/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
236 Chương 236 361 20/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
231 Chapter 231 291 20/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
230 Chương 230 307 17/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
229 Chương 229 356 15/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
228 Chương 228 336 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
227 Chương 227 415 11/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
226 Chương 226 368 09/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
225 Chương 225 410 07/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
224 Chương 224 469 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
223 Chương 223 500 03/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
222 Chương 222 502 01/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221 Chapter 221 656 30/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chương 220 683 07/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chương 219 435 06/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chương 215 548 04/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chương 214 639 04/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chương 212 333 04/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chương 211 500 03/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chương 210 350 03/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chương 209 377 03/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chương 208 377 02/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chương 205 477 01/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chương 203 624 29/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chương 200 408 29/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chương 199 589 27/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chương 197 325 27/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chương 196 508 26/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chương 195 937 19/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chương 194 982 19/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chương 193 748 16/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 chap 192 489 28/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chương 191 433 25/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chapter 189 1199 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 1155 02/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 811 26/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chapter 186 581 25/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chapter 185 638 17/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chapter 184 410 11/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 chap 183 536 09/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 446 08/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chapter 181 641 04/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 718 01/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 994 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 1473 27/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 1172 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chapter 176 948 06/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 748 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 770 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 860 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 517 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 423 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 356 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 301 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 263 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 286 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 300 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 322 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 248 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 336 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 458 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 550 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 528 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 710 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 937 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 767 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 985 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 1095 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 941 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 996 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 982 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 1025 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 996 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 903 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 1162 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 1144 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 1177 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 1226 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 1126 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 1178 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 1233 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 1269 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 1203 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 1113 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 1071 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 855 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 982 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 948 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 936 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 940 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 887 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 923 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 931 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 992 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 937 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 935 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 1006 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 943 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 1143 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 1149 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 1034 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 886 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 954 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 1003 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 980 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 915 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 978 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 982 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 1007 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 1003 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 931 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 1085 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 1011 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 1098 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 1094 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 1100 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 1078 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 1133 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 1148 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 1207 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 099 892 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 098 1076 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 097 1047 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 096 1000 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 095 1007 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 094 1029 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 093 985 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 092 987 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 091 1009 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 090 1039 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 089 967 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 088 1024 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 087 917 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 086 1003 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 085 1006 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 084 1029 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 083 934 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 082 1041 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 081 1096 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 080 1227 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 079 1099 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 078 1050 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 077 1131 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 076 1035 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 075 1065 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 074 1002 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 073 1089 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 072 1123 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 071 1219 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 070 1175 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 069 1213 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 068 1207 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 067 1319 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 066 1265 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 065 1237 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 064 1212 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 063 1294 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 062 1172 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 061 1136 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 060 1194 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 059 1116 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 058 1153 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 057 1178 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 056 1154 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 055 1212 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 054 1222 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 053 1162 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 052 1268 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 051 1206 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 050 1149 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 049 1298 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 048 1357 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 047 1345 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 046 1302 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 045 1322 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 044 1318 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 043 1337 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 042 1301 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 041 1243 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 040 1281 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 1228 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 1393 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 037 1415 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 036 1410 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 035 1266 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 034 1326 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 033 1361 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 1332 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 1310 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 1304 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 029 1356 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 1346 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 1377 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 1418 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 1286 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 1360 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 1361 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 1316 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 1571 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 1631 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 1802 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 1744 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 1805 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 1692 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 1797 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 2116 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 2107 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 2028 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 2303 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 2158 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 2178 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 2331 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 2358 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 2378 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 2258 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 2427 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 2445 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 2708 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 3566 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Nguyên Mục
Translator Name Lạc Thiên
Category Manhua
Author triệu dật nhân
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite