Nguyên Mục

Other Name
Nguyên Mục
Translator Name Lạc Thiên
Category Manhua
Author triệu dật nhân
Status Ongoing

Đọc chuyện xuyên không huyền ảo, xuyên không tại Truyen chu

Nguyên Mục

favorite 2 / 10
person 1 votes
visibility
264793
local_library
250 Chaps

Genres

Summary

Một cậu bé bỏ nhà ra đi bị tiêm thuốc mê bắt cóc bởi nhóm người lạ mặt, khi tỉnh dậy, trước mắt cậu là một phòng thí nghiệm thử nghiệm mạng sống con người. Cậu sẽ làm thế nào để dành giật lại mạng sống của mình và khám phá ra âm mưu đằng sau những thí nghiệm rùng rợn ấy? Liệu cậu có như hai vật thí nghiệm khác bị lưỡi cưa máy cưa đôi?Truyện thuộc thể loại kinh dị bao trùm bởi màn đen của những âm mưu rùng rợn, ghê người...

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
268 Chương 268 440 01/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
267 Chương 267 312 30/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
266 Chương 266 306 29/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
265 Chương 265 373 28/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
264 Chương 264 320 27/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
263 Chương 263 467 26/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
262 Chương 262 311 25/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
261 Chương 261 362 24/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
260 Chương 260 423 23/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
259 Chương 259 449 22/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
258 Chương 258 340 21/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
257 Chương 257 450 20/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
256 Chương 256 325 19/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
255 Chương 255 469 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
254 Chương 254 355 17/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
253 Chương 253 414 16/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
252 Chương 252 337 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
251 Chương 251 384 14/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
250 Chương 250 356 13/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
249 Chương 249 347 12/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
248 Chương 248 403 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
247 Chương 247 406 10/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
246 Chương 246 900 09/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
245 Chương 245 411 08/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
244 Chương 244 354 07/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
243 Chương 243 367 06/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
242 Chương 242 372 05/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
241 Chương 241 315 04/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
240 Chương 240 432 03/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
239 Chương 239 351 02/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
238 Chương 238 405 01/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
237 Chương 237 500 30/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
236 Chương 236 503 20/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
231 Chapter 231 359 20/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
230 Chương 230 414 17/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
229 Chương 229 478 15/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
228 Chương 228 435 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
227 Chương 227 478 11/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
226 Chương 226 471 09/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
225 Chương 225 539 07/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
224 Chương 224 1189 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
223 Chương 223 605 03/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
222 Chương 222 581 01/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221 Chapter 221 733 30/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chương 220 789 07/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chương 219 528 06/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chương 215 666 04/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chương 214 743 04/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chương 212 418 04/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chương 211 603 03/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chương 210 483 03/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chương 209 475 03/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chương 208 501 02/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chương 205 605 01/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chương 203 755 29/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chương 200 519 29/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chương 199 672 27/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chương 197 429 27/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chương 196 645 26/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chương 195 1013 19/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chương 194 1072 19/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chương 193 789 16/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 chap 192 546 28/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chương 191 494 25/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chapter 189 1257 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 1233 02/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 897 26/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chapter 186 677 25/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chapter 185 1319 17/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chapter 184 499 11/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 chap 183 758 09/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 557 08/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chapter 181 761 04/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 843 01/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 1063 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 1529 27/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 1281 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chapter 176 991 06/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 804 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 838 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 942 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 548 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 473 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 402 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 382 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 295 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 326 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 366 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 322 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 248 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 380 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 458 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 550 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 528 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 770 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 1001 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 767 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 1027 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 1163 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 1040 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 1053 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 1079 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 1110 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 1076 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 966 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 1216 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 1236 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 1291 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 1315 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 1175 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 1236 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 1307 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 1324 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 1261 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 1141 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 1116 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 1142 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 1029 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 1029 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 1045 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 1004 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 930 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 1503 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 957 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 1049 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 992 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 1016 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 1056 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 965 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 1173 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 1211 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 1112 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 926 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 1019 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 1044 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 1034 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 1001 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 1132 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 1013 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 1039 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 1042 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 985 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 1180 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 1104 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 1191 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 1134 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 1153 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 1163 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 1188 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 1224 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 1277 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 099 946 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 098 1154 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 097 1145 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 096 1094 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 095 1095 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 094 1122 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 093 1051 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 092 1070 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 091 1080 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 090 1116 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 089 1040 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 088 1089 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 087 973 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 086 1090 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 085 1057 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 084 1095 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 083 1028 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 082 1138 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 081 1170 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 080 1424 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 079 1167 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 078 1092 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 077 1213 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 076 1098 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 075 1115 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 074 1076 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 073 1134 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 072 1176 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 071 1265 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 070 1208 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 069 1270 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 068 1258 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 067 1388 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 066 1348 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 065 1301 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 064 1312 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 063 1373 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 062 1214 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 061 1220 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 060 1260 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 059 1173 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 058 1229 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 057 1345 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 056 1240 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 055 1282 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 054 1297 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 053 1224 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 052 1281 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 051 1302 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 050 1195 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 049 1359 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 048 1426 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 047 1414 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 046 1376 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 045 1389 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 044 1434 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 043 1430 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 042 1370 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 041 1366 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 040 1361 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 1318 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 1479 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 037 1484 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 036 1480 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 035 1311 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 034 1412 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 033 1423 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 1433 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 1383 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 1379 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 029 1406 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 1416 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 1452 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 1486 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 1315 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 1400 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 1462 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 1406 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 1809 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 4279 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 1882 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 1847 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 1866 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 1791 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 1870 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 2182 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 2187 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 2122 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 2388 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 2220 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 2230 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 2377 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 2404 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 2458 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 2325 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 2519 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 2584 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 2828 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 3677 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Nguyên Mục
Translator Name Lạc Thiên
Category Manhua
Author triệu dật nhân
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite