Nguyên Mục

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
Nguyên Mục
Translator Name Lạc Thiên
Category Manhua
Author triệu dật nhân
Status Ongoing

Nguyên Mục

favorite 2 / 10
person 1 votes
visibility
247367
local_library
250 Chaps

Genres

Summary

Một cậu bé bỏ nhà ra đi bị tiêm thuốc mê bắt cóc bởi nhóm người lạ mặt, khi tỉnh dậy, trước mắt cậu là một phòng thí nghiệm thử nghiệm mạng sống con người. Cậu sẽ làm thế nào để dành giật lại mạng sống của mình và khám phá ra âm mưu đằng sau những thí nghiệm rùng rợn ấy? Liệu cậu có như hai vật thí nghiệm khác bị lưỡi cưa máy cưa đôi?Truyện thuộc thể loại kinh dị bao trùm bởi màn đen của những âm mưu rùng rợn, ghê người...

Chap Title Total Views Date Added Action
268 Chương 268 321 01/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
267 Chương 267 253 30/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
266 Chương 266 256 29/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
265 Chương 265 295 28/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
264 Chương 264 255 27/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
263 Chương 263 407 26/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
262 Chương 262 231 25/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
261 Chương 261 280 24/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
260 Chương 260 390 23/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
259 Chương 259 430 22/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
258 Chương 258 292 21/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
257 Chương 257 417 20/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
256 Chương 256 284 19/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
255 Chương 255 372 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
254 Chương 254 321 17/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
253 Chương 253 329 16/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
252 Chương 252 285 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
251 Chương 251 335 14/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
250 Chương 250 295 13/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
249 Chương 249 296 12/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
248 Chương 248 365 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
247 Chương 247 333 10/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
246 Chương 246 606 09/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
245 Chương 245 363 08/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
244 Chương 244 328 07/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
243 Chương 243 317 06/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
242 Chương 242 313 05/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
241 Chương 241 281 04/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
240 Chương 240 383 03/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
239 Chương 239 319 02/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
238 Chương 238 380 01/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
237 Chương 237 405 30/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
236 Chương 236 398 20/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
231 Chapter 231 315 20/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
230 Chương 230 349 17/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
229 Chương 229 385 15/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
228 Chương 228 364 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
227 Chương 227 445 11/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
226 Chương 226 409 09/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
225 Chương 225 440 07/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
224 Chương 224 821 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
223 Chương 223 535 03/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
222 Chương 222 530 01/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221 Chapter 221 683 30/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chương 220 716 07/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chương 219 462 06/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chương 215 597 04/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chương 214 672 04/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chương 212 362 04/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chương 211 528 03/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chương 210 384 03/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chương 209 425 03/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chương 208 405 02/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chương 205 520 01/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chương 203 672 29/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chương 200 458 29/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chương 199 658 27/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chương 197 376 27/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chương 196 567 26/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chương 195 967 19/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chương 194 1012 19/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chương 193 773 16/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 chap 192 517 28/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chương 191 459 25/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chapter 189 1232 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 1199 02/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 858 26/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chapter 186 613 25/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chapter 185 724 17/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chapter 184 441 11/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 chap 183 569 09/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 474 08/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chapter 181 669 04/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 751 01/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 1005 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 1496 27/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 1205 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chapter 176 962 06/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 765 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 797 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 879 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 532 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 440 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 371 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 320 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 276 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 303 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 315 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 322 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 248 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 354 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 458 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 550 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 528 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 726 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 954 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 767 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 999 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 1113 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 956 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 1007 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 993 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 1041 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 1016 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 929 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 1174 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 1156 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 1191 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 1239 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 1143 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 1193 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 1247 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 1288 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 1214 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 1126 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 1087 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 1086 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 999 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 960 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 955 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 958 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 907 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 1186 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 942 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 1010 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 953 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 946 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 1017 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 954 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 1160 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 1180 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 1048 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 903 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 972 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 1016 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 992 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 935 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 1056 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 999 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 1026 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 1015 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 948 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 1098 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 1024 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 1118 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 1114 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 1124 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 1091 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 1144 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 1160 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 1221 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 099 904 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 098 1089 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 097 1065 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 096 1025 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 095 1024 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 094 1043 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 093 1002 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 092 1020 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 091 1025 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 090 1071 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 089 998 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 088 1038 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 087 931 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 086 1022 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 085 1024 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 084 1046 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 083 967 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 082 1058 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 081 1111 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 080 1324 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 079 1114 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 078 1063 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 077 1162 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 076 1051 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 075 1083 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 074 1030 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 073 1104 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 072 1143 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 071 1231 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 070 1189 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 069 1229 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 068 1219 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 067 1335 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 066 1278 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 065 1254 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 064 1228 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 063 1308 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 062 1199 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 061 1154 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 060 1214 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 059 1131 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 058 1171 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 057 1196 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 056 1180 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 055 1223 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 054 1252 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 053 1178 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 052 1281 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 051 1222 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 050 1163 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 049 1315 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 048 1373 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 047 1380 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 046 1316 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 045 1342 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 044 1336 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 043 1356 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 042 1321 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 041 1262 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 040 1294 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 1242 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 1409 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 037 1435 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 036 1430 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 035 1283 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 034 1338 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 033 1393 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 1368 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 1338 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 1320 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 029 1386 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 1364 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 1389 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 1441 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 1297 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 1387 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 1388 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 1332 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 1582 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 1664 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 1818 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 1764 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 1816 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 1712 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 1829 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 2133 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 2137 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 2062 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 2315 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 2169 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 2190 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 2344 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 2375 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 2395 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 2272 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 2447 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 2458 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 2722 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 3583 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Nguyên Mục
Translator Name Lạc Thiên
Category Manhua
Author triệu dật nhân
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite