Aoharu x Kikanjuu

Other Name
BLUE SPRING X MACHINE GUN ; SEISHUN X KIKANJUU ĐỌ SÚNG KHÔNG?
Translator Name Qit Project   -   Support/Inactive Team: QIT PROJECT, RETRAP TEAM, SUNFLOWER
Category Manga
Author naoe
Status Ongoing

Aoharu x Kikanjuu

favorite 6 / 10
person 4 votes
visibility
91977
local_library
69 Chaps

Genres

Summary

Khi main là retrap với những tình huống thốn không tả được emo Hài nhưng không nhảm, Tachibana tình cờ gặp Matsuoka và bị cuốn vào "trò chơi sinh tử" Trận chiến suốt bao năm bao giờ mới có hồi kết?? Làm sao để chiến thắng kẻ-mà-ai-cũng-khiếp-sợ?? Không đọc thì phí lắm các chế!! :D

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
78 Chương 78 687 28/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 457 02/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 226 02/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 214 02/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 235 02/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 611 12/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 659 24/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 629 16/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 458 24/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 304 24/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 444 20/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 571 13/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 1163 03/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 788 04/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 1076 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 448 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 409 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 475 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 449 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 373 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 393 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 397 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 396 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 351 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 394 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 352 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 366 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 386 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 393 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 390 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 436 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 2380 13/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 2105 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 781 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 927 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 891 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1064 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1343 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 1022 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 993 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34: Đối với anh ấy, mình luôn... 2990 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33: Bầu trời mà chúng ta không thể trở về 1045 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32: Cạn kiệt 996 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.5 Chap 31.5: Xâm nhập vào một đoạn anime (Ngoại truyện) 897 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31: Ngày đó đột nhiên tới 1137 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30: Bởi vì chúng ta là đồng đội 1001 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29: Thậm chí bây giờ Mattsun vẫn... 971 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28: Hãy để tôi sử dụng anh 1384 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 2118 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24: Thế giới của anh ấy sẽ xoay tròn 1958 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23: Xin lỗi 1406 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2317 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 2605 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1389 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 2685 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 2559 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 2404 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 2425 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 2438 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 2990 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 2860 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 2133 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 2095 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 2234 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 2569 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 3331 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 4340 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0.2 Chap 0.2 5011 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chapter 0 3253 04/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
BLUE SPRING X MACHINE GUN ; SEISHUN X KIKANJUU ĐỌ SÚNG KHÔNG?
Translator Name Qit Project   -   Support/Inactive Team: QIT PROJECT, RETRAP TEAM, SUNFLOWER
Category Manga
Author naoe
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite