Aoharu x Kikanjuu

Other Name
BLUE SPRING X MACHINE GUN ; SEISHUN X KIKANJUU ĐỌ SÚNG KHÔNG?
Translator Name Qit Project   -   Support/Inactive Team: QIT PROJECT, RETRAP TEAM, SUNFLOWER
Category Manga
Author naoe
Status Ongoing

Aoharu x Kikanjuu

favorite 6 / 10
person 4 votes
visibility
86038
local_library
69 Chaps

Genres

Summary

Khi main là retrap với những tình huống thốn không tả được emo Hài nhưng không nhảm, Tachibana tình cờ gặp Matsuoka và bị cuốn vào "trò chơi sinh tử" Trận chiến suốt bao năm bao giờ mới có hồi kết?? Làm sao để chiến thắng kẻ-mà-ai-cũng-khiếp-sợ?? Không đọc thì phí lắm các chế!! :D

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
78 Chương 78 609 28/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 312 02/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 113 02/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 103 02/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 155 02/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 466 12/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 490 24/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 510 16/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 426 24/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 275 24/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 384 20/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 515 13/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 1081 03/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 704 04/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 967 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 372 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 368 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 436 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 373 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 314 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 329 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 318 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 343 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 286 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 299 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 290 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 278 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 310 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 327 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 281 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 302 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 2258 13/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 2030 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 736 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 845 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 804 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 956 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1299 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 960 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 908 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34: Đối với anh ấy, mình luôn... 2862 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33: Bầu trời mà chúng ta không thể trở về 952 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32: Cạn kiệt 913 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.5 Chap 31.5: Xâm nhập vào một đoạn anime (Ngoại truyện) 819 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31: Ngày đó đột nhiên tới 1065 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30: Bởi vì chúng ta là đồng đội 878 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29: Thậm chí bây giờ Mattsun vẫn... 849 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28: Hãy để tôi sử dụng anh 1318 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 2042 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24: Thế giới của anh ấy sẽ xoay tròn 1856 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23: Xin lỗi 1308 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2270 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 2496 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1286 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 2609 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 2452 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 2358 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 2330 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 2332 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 2904 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 2762 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 2042 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 1983 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 2188 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 2469 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 3252 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 4229 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0.2 Chap 0.2 5003 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chapter 0 3079 04/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
BLUE SPRING X MACHINE GUN ; SEISHUN X KIKANJUU ĐỌ SÚNG KHÔNG?
Translator Name Qit Project   -   Support/Inactive Team: QIT PROJECT, RETRAP TEAM, SUNFLOWER
Category Manga
Author naoe
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite