Aoharu x Kikanjuu

Other Name
BLUE SPRING X MACHINE GUN ; SEISHUN X KIKANJUU ĐỌ SÚNG KHÔNG?
Translator Name Qit Project   -   Support/Inactive Team: QIT PROJECT, RETRAP TEAM, SUNFLOWER
Category Manga
Author naoe
Status Ongoing

Aoharu x Kikanjuu

favorite 6 / 10
person 4 votes
visibility
79600
local_library
69 Chaps

Genres

Summary

Khi main là retrap với những tình huống thốn không tả được emo Hài nhưng không nhảm, Tachibana tình cờ gặp Matsuoka và bị cuốn vào "trò chơi sinh tử" Trận chiến suốt bao năm bao giờ mới có hồi kết?? Làm sao để chiến thắng kẻ-mà-ai-cũng-khiếp-sợ?? Không đọc thì phí lắm các chế!! :D

Chap Title Total Views Date Added Action
78 Chương 78 476 28/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 211 02/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 77 02/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 92 02/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 120 02/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 315 12/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 333 24/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 450 16/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 348 24/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 239 24/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 342 20/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 432 13/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 1034 03/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 669 04/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 905 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 332 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 353 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 398 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 327 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 303 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 290 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 274 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 343 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 234 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 259 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 256 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 278 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 310 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 327 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 270 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 285 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 2151 13/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 1934 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 691 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 811 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 765 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 956 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1279 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 913 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 840 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34: Đối với anh ấy, mình luôn... 2692 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33: Bầu trời mà chúng ta không thể trở về 917 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32: Cạn kiệt 883 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.5 Chap 31.5: Xâm nhập vào một đoạn anime (Ngoại truyện) 777 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31: Ngày đó đột nhiên tới 963 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30: Bởi vì chúng ta là đồng đội 827 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29: Thậm chí bây giờ Mattsun vẫn... 800 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28: Hãy để tôi sử dụng anh 1140 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 1843 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24: Thế giới của anh ấy sẽ xoay tròn 1154 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23: Xin lỗi 1268 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2074 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 2278 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1219 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 2465 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 2307 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 2235 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 2280 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 2275 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 2871 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 2735 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 1997 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 1963 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 2150 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 2437 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 3121 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 3202 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0.2 Chap 0.2 4817 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chapter 0 2688 04/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
BLUE SPRING X MACHINE GUN ; SEISHUN X KIKANJUU ĐỌ SÚNG KHÔNG?
Translator Name Qit Project   -   Support/Inactive Team: QIT PROJECT, RETRAP TEAM, SUNFLOWER
Category Manga
Author naoe
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite