Aoharu x Kikanjuu

Other Name
BLUE SPRING X MACHINE GUN ; SEISHUN X KIKANJUU ĐỌ SÚNG KHÔNG?
Translator Name Qit Project   -   Support/Inactive Team: QIT PROJECT, RETRAP TEAM, SUNFLOWER
Category Manga
Author naoe
Status Ongoing

Aoharu x Kikanjuu

favorite 6 / 10
person 4 votes
visibility
89487
local_library
69 Chaps

Genres

Summary

Khi main là retrap với những tình huống thốn không tả được emo Hài nhưng không nhảm, Tachibana tình cờ gặp Matsuoka và bị cuốn vào "trò chơi sinh tử" Trận chiến suốt bao năm bao giờ mới có hồi kết?? Làm sao để chiến thắng kẻ-mà-ai-cũng-khiếp-sợ?? Không đọc thì phí lắm các chế!! :D

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
78 Chương 78 654 28/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 405 02/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 181 02/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 171 02/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 201 02/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 564 12/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 616 24/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 602 16/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 439 24/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 288 24/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 401 20/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 552 13/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 1144 03/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 773 04/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 1034 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 412 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 379 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 459 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 416 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 356 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 347 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 381 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 377 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 336 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 369 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 301 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 320 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 357 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 376 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 341 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 389 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 2308 13/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 2055 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 769 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 882 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 853 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 998 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1316 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 988 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 965 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34: Đối với anh ấy, mình luôn... 2939 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33: Bầu trời mà chúng ta không thể trở về 1010 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32: Cạn kiệt 959 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.5 Chap 31.5: Xâm nhập vào một đoạn anime (Ngoại truyện) 871 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31: Ngày đó đột nhiên tới 1107 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30: Bởi vì chúng ta là đồng đội 937 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29: Thậm chí bây giờ Mattsun vẫn... 898 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28: Hãy để tôi sử dụng anh 1362 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 2088 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24: Thế giới của anh ấy sẽ xoay tròn 1921 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23: Xin lỗi 1374 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2300 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 2564 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1334 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 2654 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 2506 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 2392 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 2377 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 2394 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 2946 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 2810 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 2089 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 2047 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 2188 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 2527 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 3299 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 4304 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0.2 Chap 0.2 5009 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chapter 0 3206 04/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
BLUE SPRING X MACHINE GUN ; SEISHUN X KIKANJUU ĐỌ SÚNG KHÔNG?
Translator Name Qit Project   -   Support/Inactive Team: QIT PROJECT, RETRAP TEAM, SUNFLOWER
Category Manga
Author naoe
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite