Otaku Sanctuary

Aoharu x Kikanjuu

Other Name
BLUE SPRING X MACHINE GUN ; SEISHUN X KIKANJUU ĐỌ SÚNG KHÔNG?
Translator Name Qit Project   -   Support/Inactive Team: QIT PROJECT, RETRAP TEAM, SUNFLOWER
Category Manga
Author naoe
Status Ongoing

Aoharu x Kikanjuu

favorite 3 / 10
person 3 votes
visibility
70732
local_library
63 Chaps

Genres

Summary

Khi main là retrap với những tình huống thốn không tả được emo Hài nhưng không nhảm, Tachibana tình cờ gặp Matsuoka và bị cuốn vào "trò chơi sinh tử" Trận chiến suốt bao năm bao giờ mới có hồi kết?? Làm sao để chiến thắng kẻ-mà-ai-cũng-khiếp-sợ?? Không đọc thì phí lắm các chế!! :D

Chap Title Total Views Date Added Action
72 Chương 72 237 24/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 325 16/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 186 24/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 152 24/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 269 20/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 340 13/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 1014 03/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 631 04/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 872 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 291 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 325 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 327 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 279 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 276 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 247 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 225 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 256 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 187 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 189 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 202 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 221 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 233 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 227 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 230 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 240 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 2072 13/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 1726 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 588 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 752 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 709 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 888 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1203 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 847 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 786 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34: Đối với anh ấy, mình luôn... 2547 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33: Bầu trời mà chúng ta không thể trở về 848 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32: Cạn kiệt 805 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.5 Chap 31.5: Xâm nhập vào một đoạn anime (Ngoại truyện) 711 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31: Ngày đó đột nhiên tới 900 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30: Bởi vì chúng ta là đồng đội 772 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29: Thậm chí bây giờ Mattsun vẫn... 709 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28: Hãy để tôi sử dụng anh 985 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 1672 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24: Thế giới của anh ấy sẽ xoay tròn 1109 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23: Xin lỗi 1218 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 1923 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 2069 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1088 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 2177 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 2052 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 2023 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 2068 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 2105 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 2696 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 2554 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 1831 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 1808 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 1964 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 2268 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 2818 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 2822 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0.2 Chap 0.2 4566 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chapter 0 2072 04/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
BLUE SPRING X MACHINE GUN ; SEISHUN X KIKANJUU ĐỌ SÚNG KHÔNG?
Translator Name Qit Project   -   Support/Inactive Team: QIT PROJECT, RETRAP TEAM, SUNFLOWER
Category Manga
Author naoe
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite