Aoharu x Kikanjuu

Other Name
BLUE SPRING X MACHINE GUN ; SEISHUN X KIKANJUU ĐỌ SÚNG KHÔNG?
Translator Name Qit Project   -   Support/Inactive Team: QIT PROJECT, RETRAP TEAM, SUNFLOWER
Category Manga
Author naoe
Status Ongoing

Aoharu x Kikanjuu

favorite 6 / 10
person 4 votes
visibility
77558
local_library
69 Chaps

Genres

Summary

Khi main là retrap với những tình huống thốn không tả được emo Hài nhưng không nhảm, Tachibana tình cờ gặp Matsuoka và bị cuốn vào "trò chơi sinh tử" Trận chiến suốt bao năm bao giờ mới có hồi kết?? Làm sao để chiến thắng kẻ-mà-ai-cũng-khiếp-sợ?? Không đọc thì phí lắm các chế!! :D

Chap Title Total Views Date Added Action
78 Chương 78 439 28/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 200 02/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 63 02/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 73 02/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 100 02/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 272 12/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 313 24/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 432 16/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 333 24/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 220 24/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 330 20/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 415 13/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 1014 03/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 658 04/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 905 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 317 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 337 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 378 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 313 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 303 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 277 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 274 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 330 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 234 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 259 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 244 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 259 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 274 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 313 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 270 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 274 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 2151 13/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 1822 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 660 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 794 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 748 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 930 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1243 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 894 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 824 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34: Đối với anh ấy, mình luôn... 2601 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33: Bầu trời mà chúng ta không thể trở về 897 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32: Cạn kiệt 864 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.5 Chap 31.5: Xâm nhập vào một đoạn anime (Ngoại truyện) 761 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31: Ngày đó đột nhiên tới 952 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30: Bởi vì chúng ta là đồng đội 814 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29: Thậm chí bây giờ Mattsun vẫn... 782 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28: Hãy để tôi sử dụng anh 1041 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 1754 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24: Thế giới của anh ấy sẽ xoay tròn 1137 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23: Xin lỗi 1254 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 1983 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 2183 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1205 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 2382 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 2214 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 2147 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 2246 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 2258 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 2857 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 2719 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 1977 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 1952 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 2136 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 2424 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 3027 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 3075 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0.2 Chap 0.2 4772 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chapter 0 2655 04/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
BLUE SPRING X MACHINE GUN ; SEISHUN X KIKANJUU ĐỌ SÚNG KHÔNG?
Translator Name Qit Project   -   Support/Inactive Team: QIT PROJECT, RETRAP TEAM, SUNFLOWER
Category Manga
Author naoe
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite