Hé lộ về ngành công nghiệp JAV

Other Name
Hé lộ về ngành công nghiệp JAV
Translator Name TruyentranhNet
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing

Hé lộ về ngành công nghiệp JAV

favorite 10 / 10
person 5 votes
visibility
298067
local_library
172 Chaps

Genres

Summary

Các bạn chắc ai cũng đã xem JAV rồi nhưng có chắc là mình đã hiểu hết về ngành công nghiệp hái ra tiền của Nhật Bản không? Hãy theo chân nhân vật chính của chúng ta khi "Chẳng may" được sống trong một công ty sản xuất phim JAV nhé Embarassed

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
183 Chương 183 2271 03/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 405 03/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 943 01/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 629 01/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 724 10/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 436 10/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 506 10/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 1547 10/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 581 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 712 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 chap 173 871 03/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 chap 172 456 03/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 chap 171 384 03/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 chap 170 362 03/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 1381 19/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chapter 165 1560 16/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chapter 164 598 16/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chapter 163 460 16/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chapter 162 512 16/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chapter 161 502 16/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chapter 160 508 16/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 1195 12/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 536 12/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 729 12/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 611 12/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 1603 10/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 773 10/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 1081 17/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chapter 152 1519 17/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 1368 09/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 905 09/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 chap 149 1406 08/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 chap 148 806 08/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 chap 147 729 08/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 chap 146 712 08/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 1215 06/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 546 06/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chapter 143 647 06/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chapter 142 689 06/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 chap 141 1516 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 chap 140 934 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 chap 139 654 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 chap 138 686 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 chap 137 1449 06/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 chap 136 905 06/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 chap 135 898 06/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 chap 134 652 06/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 chap 134 346 06/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 1305 30/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chapter 132 617 30/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 965 20/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 715 20/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 1177 18/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chapter 128 749 18/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 1687 09/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 1003 09/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 865 09/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 1224 09/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 846 09/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 767 09/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 973 09/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 1009 09/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 783 09/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 1851 13/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 1593 10/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 1281 10/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 1178 10/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 1136 10/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 1561 08/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 1087 08/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 1056 08/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 1480 07/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 930 07/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 919 07/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 1216 06/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 1622 06/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 1411 05/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 1153 05/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 1191 05/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 1296 05/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 984 05/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 1033 05/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 999 05/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 1002 05/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 2010 29/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 1339 29/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 1563 29/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 1836 29/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 chap 89 1853 17/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 chap 88 1449 17/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 1984 16/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 1722 16/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 1471 16/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 1525 16/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 chap 83 2677 10/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 chap 82 1461 10/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 chap 81 1520 10/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 chap 80 1711 10/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 2191 09/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 1405 09/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 1437 09/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 1484 09/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 2769 19/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 1759 19/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 chap 73 1747 13/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 chap 72 1975 13/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 chap 71 1195 13/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 chap 70 1786 13/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 chap 69 1244 13/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 chap 68 1394 13/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 2226 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 1465 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 1363 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 1524 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 1379 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 1880 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 1922 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 1884 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 1319 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 1275 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 1198 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 1429 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 1644 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 1476 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 1667 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 1727 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 1954 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 2131 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 2001 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 2274 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 2713 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 2068 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 1736 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 1682 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 1686 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 1932 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 1505 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 1568 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 1429 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 1629 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 1509 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 1845 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 1718 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 1727 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 1858 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 1969 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 1910 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 2182 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 1762 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 1871 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 2101 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 2443 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 2776 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 3335 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 2971 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 3081 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 3292 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 3594 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 3513 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 3817 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 5611 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 5462 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 5457 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 5430 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 5677 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 5564 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 5680 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 5829 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 5947 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 6278 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 6400 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 7143 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Hé lộ về ngành công nghiệp JAV
Translator Name TruyentranhNet
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite