Hé lộ về ngành công nghiệp JAV

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
Hé lộ về ngành công nghiệp JAV
Translator Name TruyentranhNet
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing

Hé lộ về ngành công nghiệp JAV

favorite 10 / 10
person 5 votes
visibility
288071
local_library
172 Chaps

Genres

Summary

Các bạn chắc ai cũng đã xem JAV rồi nhưng có chắc là mình đã hiểu hết về ngành công nghiệp hái ra tiền của Nhật Bản không? Hãy theo chân nhân vật chính của chúng ta khi "Chẳng may" được sống trong một công ty sản xuất phim JAV nhé Embarassed

Chap Title Total Views Date Added Action
183 Chương 183 1536 03/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 373 03/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 878 01/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 544 01/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 661 10/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 359 10/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 451 10/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 1491 10/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 559 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 639 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 chap 173 840 03/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 chap 172 411 03/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 chap 171 368 03/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 chap 170 326 03/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 1358 19/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chapter 165 1545 16/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chapter 164 568 16/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chapter 163 417 16/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chapter 162 497 16/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chapter 161 469 16/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chapter 160 475 16/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 1162 12/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 506 12/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 497 12/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 570 12/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 1569 10/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 760 10/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 1065 17/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chapter 152 1452 17/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 1338 09/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 833 09/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 chap 149 1359 08/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 chap 148 740 08/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 chap 147 701 08/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 chap 146 697 08/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 1190 06/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 529 06/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chapter 143 612 06/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chapter 142 670 06/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 chap 141 1484 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 chap 140 898 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 chap 139 636 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 chap 138 638 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 chap 137 1434 06/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 chap 136 828 06/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 chap 135 865 06/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 chap 134 587 06/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 chap 134 317 06/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 1277 30/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chapter 132 590 30/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 937 20/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 689 20/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 1127 18/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chapter 128 733 18/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 1379 09/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 940 09/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 814 09/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 1151 09/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 779 09/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 725 09/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 715 09/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 814 09/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 740 09/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 1824 13/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 1556 10/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 1264 10/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 1161 10/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 1091 10/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 1496 08/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 1067 08/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 1036 08/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 1461 07/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 917 07/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 865 07/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 1196 06/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 933 06/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 1370 05/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 1123 05/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 1179 05/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 1252 05/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 913 05/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 986 05/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 970 05/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 984 05/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 1964 29/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 1316 29/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 1534 29/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 1626 29/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 chap 89 1833 17/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 chap 88 1433 17/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 1970 16/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 1689 16/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 1437 16/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 1288 16/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 chap 83 2599 10/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 chap 82 1437 10/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 chap 81 1498 10/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 chap 80 1656 10/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 1928 09/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 1363 09/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 1407 09/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 1402 09/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 2754 19/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 1715 19/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 chap 73 1719 13/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 chap 72 1905 13/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 chap 71 1137 13/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 chap 70 1747 13/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 chap 69 1202 13/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 chap 68 1380 13/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 2212 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 1418 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 1292 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 1470 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 1337 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 1811 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 1853 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 1861 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 1282 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 1237 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 1187 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 1404 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 1624 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 1438 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 1638 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 1695 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 1837 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 2115 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 1956 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 2214 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 2358 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 2015 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 1704 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 1643 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 1672 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 1667 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 1460 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 1543 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 1394 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 1482 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 1493 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 1797 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 1539 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 1693 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 1844 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 1949 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 1878 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 2156 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 1735 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 1843 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 2086 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 2393 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 2720 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 3186 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 2886 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 3026 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 3220 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 3551 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 3465 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 3759 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 5605 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 5456 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 5455 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 5428 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 5673 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 5556 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 5674 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 5819 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 5935 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 6254 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 6368 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 7115 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Hé lộ về ngành công nghiệp JAV
Translator Name TruyentranhNet
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite