Otaku Sanctuary

Aruosumente

Other Name
Aruosumente
Translator Name Unknown
Category Manga
Author aki
Status Ongoing

Aruosumente

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
10974
local_library
33 Chaps

Genres

Summary

Reguna, người cuối cùng của gia tộc "Tiên tri", là cận thần của một "ông vua" trẻ con và được nhân dân yêu mến. Một đêm, Reguna được báo mộng chỉ với hai từ duy nhất: "Chết đi". Mối nguy hiểm nào đang đe dọa nhà vua? Để tìm ra chủ nhân của giọng nói ấy, Reguna đã thực hiện nghi lễ Aruosumente và gặp vị hiền triết trong giấc mơ, rồi ngày càng lún sâu vào những âm mưu chính trị từ mấy chục năm trước....

Chap Title Total Views Date Added Action
35 Chương 035 788 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 034 1110 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 033 942 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 183 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 150 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 137 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 029 145 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 137 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 176 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 159 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 188 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 167 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 169 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 151 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 167 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 153 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 137 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 174 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 122 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 139 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 104 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 165 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 159 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 150 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 216 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 526 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 470 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 405 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 500 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 483 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 434 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 689 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 1179 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Aruosumente
Translator Name Unknown
Category Manga
Author aki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite