Aruosumente

Other Name
Aruosumente
Translator Name Unknown
Category Manga
Author aki
Status Ongoing

Aruosumente

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
12930
local_library
33 Chaps

Genres

Summary

Reguna, người cuối cùng của gia tộc "Tiên tri", là cận thần của một "ông vua" trẻ con và được nhân dân yêu mến. Một đêm, Reguna được báo mộng chỉ với hai từ duy nhất: "Chết đi". Mối nguy hiểm nào đang đe dọa nhà vua? Để tìm ra chủ nhân của giọng nói ấy, Reguna đã thực hiện nghi lễ Aruosumente và gặp vị hiền triết trong giấc mơ, rồi ngày càng lún sâu vào những âm mưu chính trị từ mấy chục năm trước....


Chap Title Total Views Date Added Action
35 Chương 035 853 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 034 1167 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 033 989 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 227 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 202 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 192 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 029 202 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 181 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 228 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 197 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 219 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 212 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 221 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 198 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 213 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 210 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 206 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 221 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 184 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 204 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 155 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 205 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 222 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 200 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 254 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 831 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 509 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 471 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 545 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 547 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 462 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 759 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 1244 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Aruosumente
Translator Name Unknown
Category Manga
Author aki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite