Aruosumente

Other Name
Aruosumente
Translator Name Unknown
Category Manga
Author aki
Status Ongoing

Aruosumente

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
12058
local_library
33 Chaps

Genres

Summary

Reguna, người cuối cùng của gia tộc "Tiên tri", là cận thần của một "ông vua" trẻ con và được nhân dân yêu mến. Một đêm, Reguna được báo mộng chỉ với hai từ duy nhất: "Chết đi". Mối nguy hiểm nào đang đe dọa nhà vua? Để tìm ra chủ nhân của giọng nói ấy, Reguna đã thực hiện nghi lễ Aruosumente và gặp vị hiền triết trong giấc mơ, rồi ngày càng lún sâu vào những âm mưu chính trị từ mấy chục năm trước....

Chap Title Total Views Date Added Action
35 Chương 035 835 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 034 1139 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 033 954 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 214 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 183 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 180 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 029 190 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 163 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 214 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 186 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 208 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 194 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 206 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 182 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 193 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 194 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 188 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 201 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 171 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 189 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 137 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 193 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 188 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 181 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 229 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 557 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 484 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 457 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 534 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 529 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 450 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 728 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 1207 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Aruosumente
Translator Name Unknown
Category Manga
Author aki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite