Aruosumente

Other Name
Aruosumente
Translator Name Unknown
Category Manga
Author aki
Status Ongoing

Aruosumente

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
14818
local_library
33 Chaps

Genres

Summary

Reguna, người cuối cùng của gia tộc "Tiên tri", là cận thần của một "ông vua" trẻ con và được nhân dân yêu mến. Một đêm, Reguna được báo mộng chỉ với hai từ duy nhất: "Chết đi". Mối nguy hiểm nào đang đe dọa nhà vua? Để tìm ra chủ nhân của giọng nói ấy, Reguna đã thực hiện nghi lễ Aruosumente và gặp vị hiền triết trong giấc mơ, rồi ngày càng lún sâu vào những âm mưu chính trị từ mấy chục năm trước....

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
35 Chương 035 992 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 034 1213 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 033 1009 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 254 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 234 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 221 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 029 232 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 214 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 272 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 262 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 268 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 274 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 257 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 241 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 269 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 246 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 249 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 274 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 231 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 241 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 172 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 268 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 253 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 260 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 287 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 867 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 561 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 497 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 591 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 606 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 552 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 808 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 1643 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Aruosumente
Translator Name Unknown
Category Manga
Author aki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite