rem (re zero)

Jinmen

Other Name
Jinmen
Translator Name TruyentranhNet
Category Manga
Author Unknow
Status Ongoing

Jinmen

favorite 10 / 10
person 2 votes
visibility
104974
local_library
42 Chaps

Genres

Summary

Sau vài năm, nhân vật chính Jinguu Masato trở lại nơi cậu sống khi xưa. Do bản tính thích động vật nên cậu ấy đã đi lại sở thú khi xưa cậu rất hay ghé thăm và cậu ấy có một mối quan hệ rất thân thiết với chú voi Hanayo. Tuy vậy masato bắt đầu để ý có một số chuyện kì lạ xảy ra với sở thú... cuốn cậu vào một thế giới kinh khủng....

Chap Title Total Views Date Added Action
41 Chương 41 1332 01/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 1532 22/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 1083 11/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 1059 27/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 1022 19/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 1134 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 1095 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 603 13/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 1039 12/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 1363 08/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 1718 29/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 1137 07/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 1545 20/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 1672 16/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 1469 13/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 1658 04/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 1582 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 1643 27/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 2043 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 1733 23/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 1804 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1789 12/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 1623 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 1737 10/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 1590 03/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 1609 02/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 1736 01/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 2340 29/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 1883 28/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 2440 22/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 2142 21/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 chap 10 3431 05/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.5 Chapter 9.5 3191 04/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 5368 03/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 5354 02/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 5651 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 5476 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 5545 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 5641 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 5586 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 5695 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 5881 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Jinmen
Translator Name TruyentranhNet
Category Manga
Author Unknow
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite