Jinmen

Other Name
Jinmen
Translator Name TruyentranhNet
Category Manga
Author Unknow
Status Ongoing

Jinmen

favorite 10 / 10
person 3 votes
visibility
244788
local_library
46 Chaps

Genres

Summary

Sau vài năm, nhân vật chính Jinguu Masato trở lại nơi cậu sống khi xưa. Do bản tính thích động vật nên cậu ấy đã đi lại sở thú khi xưa cậu rất hay ghé thăm và cậu ấy có một mối quan hệ rất thân thiết với chú voi Hanayo. Tuy vậy masato bắt đầu để ý có một số chuyện kì lạ xảy ra với sở thú... cuốn cậu vào một thế giới kinh khủng....

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
45 Chương 45 5124 04/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 2435 04/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 chap 43 5346 28/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 5683 05/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 5300 01/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 5272 22/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 5114 11/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 4935 27/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 5158 19/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 5326 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 5011 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 5192 13/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 5091 12/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 5508 08/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 5185 29/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 5410 07/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 4454 20/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 4783 16/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 5293 13/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 5007 04/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5032 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 4398 27/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 5118 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 4943 23/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 4344 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 4890 12/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 4079 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 5040 10/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 5106 03/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 5620 02/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 4661 01/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 5684 29/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5110 28/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5129 22/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5299 21/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 chap 10 5618 05/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.5 Chapter 9.5 5233 04/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 5850 03/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 6128 02/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 6537 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 6474 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 6365 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 6507 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 6620 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 7287 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 7089 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Jinmen
Translator Name TruyentranhNet
Category Manga
Author Unknow
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite