Jinmen

Other Name
Jinmen
Translator Name TruyentranhNet
Category Manga
Author Unknow
Status Ongoing

Jinmen

favorite 10 / 10
person 3 votes
visibility
179355
local_library
44 Chaps

Genres

Summary

Sau vài năm, nhân vật chính Jinguu Masato trở lại nơi cậu sống khi xưa. Do bản tính thích động vật nên cậu ấy đã đi lại sở thú khi xưa cậu rất hay ghé thăm và cậu ấy có một mối quan hệ rất thân thiết với chú voi Hanayo. Tuy vậy masato bắt đầu để ý có một số chuyện kì lạ xảy ra với sở thú... cuốn cậu vào một thế giới kinh khủng....

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
43 chap 43 3560 28/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 4847 05/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 4398 01/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 5036 22/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 2655 11/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 2872 27/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 2399 19/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 2567 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 2302 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 2369 13/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 3209 12/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 4150 08/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 3725 29/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 5222 07/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 3273 20/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 3601 16/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 3963 13/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 3201 04/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 2970 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 3346 27/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 3611 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 3525 23/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 3159 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 3224 12/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 3049 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 3564 10/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 3158 03/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 3262 02/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 3173 01/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 4009 29/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 3380 28/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 4265 22/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 3850 21/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 chap 10 5240 05/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.5 Chapter 9.5 4728 04/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 5610 03/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 5656 02/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 5949 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 6012 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 6047 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 6163 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 5982 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 6477 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 6597 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Jinmen
Translator Name TruyentranhNet
Category Manga
Author Unknow
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite