Jinmen

Other Name
Jinmen
Translator Name TruyentranhNet
Category Manga
Author Unknow
Status Ongoing

Jinmen

favorite 10 / 10
person 3 votes
visibility
266165
local_library
46 Chaps

Genres

Summary

Sau vài năm, nhân vật chính Jinguu Masato trở lại nơi cậu sống khi xưa. Do bản tính thích động vật nên cậu ấy đã đi lại sở thú khi xưa cậu rất hay ghé thăm và cậu ấy có một mối quan hệ rất thân thiết với chú voi Hanayo. Tuy vậy masato bắt đầu để ý có một số chuyện kì lạ xảy ra với sở thú... cuốn cậu vào một thế giới kinh khủng....

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
45 Chương 45 5638 04/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 5079 04/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 chap 43 5780 28/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 7063 05/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 5574 01/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 5822 22/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 5462 11/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5185 27/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 5486 19/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 5742 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 5347 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 5452 13/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 5397 12/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 5714 08/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 6093 29/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 5660 07/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 5178 20/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 5310 16/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 5497 13/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 5251 04/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5244 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5079 27/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 5278 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 5364 23/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 5171 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5411 12/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5166 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 5204 10/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 5612 03/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 5882 02/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 5152 01/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 6188 29/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5500 28/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5377 22/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5477 21/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 chap 10 5824 05/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.5 Chapter 9.5 5627 04/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 6246 03/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 6404 02/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 6845 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 7012 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 6899 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 6807 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 6840 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 7491 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 7335 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Jinmen
Translator Name TruyentranhNet
Category Manga
Author Unknow
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite