Jinmen

Other Name
Jinmen
Translator Name TruyentranhNet
Category Manga
Author Unknow
Status Ongoing

Jinmen

favorite 10 / 10
person 2 votes
visibility
108300
local_library
42 Chaps

Genres

Summary

Sau vài năm, nhân vật chính Jinguu Masato trở lại nơi cậu sống khi xưa. Do bản tính thích động vật nên cậu ấy đã đi lại sở thú khi xưa cậu rất hay ghé thăm và cậu ấy có một mối quan hệ rất thân thiết với chú voi Hanayo. Tuy vậy masato bắt đầu để ý có một số chuyện kì lạ xảy ra với sở thú... cuốn cậu vào một thế giới kinh khủng....

Chap Title Total Views Date Added Action
41 Chương 41 1467 01/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 1644 22/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 1166 11/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 1192 27/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 1122 19/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 1233 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 1222 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 668 13/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 1102 12/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 1431 08/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 1818 29/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 1197 07/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 1728 20/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 1761 16/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 1611 13/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 1745 04/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 1674 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 1715 27/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 2155 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 1814 23/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 1874 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1851 12/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 1704 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 1826 10/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 1665 03/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 1681 02/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 1839 01/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 2466 29/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 1986 28/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 2516 22/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 2246 21/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 chap 10 3543 05/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.5 Chapter 9.5 3259 04/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 5382 03/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 5370 02/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 5669 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 5498 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 5569 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 5661 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 5608 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 5717 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 5905 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Jinmen
Translator Name TruyentranhNet
Category Manga
Author Unknow
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite