ISEKAI RYOURIDOU

Other Name
ISEKAI RYOURIDOU
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author Unknow
Status Ongoing

ISEKAI RYOURIDOU

favorite 9 / 10
person 21 votes
visibility
182918
local_library
33 Chaps

Genres

Summary

Quán ăn nhà Tsurumi Asuta bị kẻ xấu phóng hỏa, cậu quyết tâm lao vào đám cháy cố gắng tìm kiếm con dao tam đức mà cha cậu vô cùng yêu quý. Rồi chả rõ đầu đuôi ra sao, cậu tỉnh dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ cùng với con dao tam đức trong tay.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
32 Chap 32 5569 14/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5301 27/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 5389 04/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5335 29/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 5232 19/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 4336 19/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 4242 19/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 5288 13/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 5059 13/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5589 15/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5004 15/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 4976 15/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5181 06/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 5399 20/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5580 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5649 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 5661 25/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5378 30/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5437 08/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5391 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 5688 10/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 5764 08/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 5839 24/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5697 06/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5534 06/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 chap 7 5957 11/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 6807 04/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 6888 24/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 7478 22/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 8174 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 8653 29/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 2672 16/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chapter 0 2771 16/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
ISEKAI RYOURIDOU
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author Unknow
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite