ISEKAI RYOURIDOU

Other Name
ISEKAI RYOURIDOU
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author Unknow
Status Ongoing

ISEKAI RYOURIDOU

favorite 9 / 10
person 21 votes
visibility
190263
local_library
33 Chaps

Genres

Summary

Quán ăn nhà Tsurumi Asuta bị kẻ xấu phóng hỏa, cậu quyết tâm lao vào đám cháy cố gắng tìm kiếm con dao tam đức mà cha cậu vô cùng yêu quý. Rồi chả rõ đầu đuôi ra sao, cậu tỉnh dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ cùng với con dao tam đức trong tay.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
32 Chap 32 5935 14/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5395 27/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 5475 04/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5401 29/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 5306 19/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 5047 19/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 4639 19/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 5342 13/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 5107 13/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5785 15/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5090 15/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5062 15/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5265 06/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 5461 20/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5740 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5705 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 5777 25/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5438 30/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5517 08/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5461 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 5832 10/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 5856 08/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 6185 24/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5753 06/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5686 06/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 chap 7 6027 11/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 6961 04/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 6984 24/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 7788 22/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 8346 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 8757 29/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 4482 16/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chapter 0 3658 16/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
ISEKAI RYOURIDOU
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author Unknow
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite