ISEKAI RYOURIDOU

Other Name
ISEKAI RYOURIDOU
Translator Name LHManga - Trạm chuyển sinh
Category Manga
Author Unknow
Status Ongoing

ISEKAI RYOURIDOU

favorite 9 / 10
person 21 votes
visibility
193030
local_library
33 Chaps

Genres

Summary

Quán ăn nhà Tsurumi Asuta bị kẻ xấu phóng hỏa, cậu quyết tâm lao vào đám cháy cố gắng tìm kiếm con dao tam đức mà cha cậu vô cùng yêu quý. Rồi chả rõ đầu đuôi ra sao, cậu tỉnh dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ cùng với con dao tam đức trong tay.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
32 Chap 32 5991 14/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5423 27/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 5501 04/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5425 29/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 5326 19/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 5091 19/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 5302 19/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 5364 13/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 5141 13/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5805 15/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5106 15/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5078 15/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5453 06/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 5479 20/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5762 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5725 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 5803 25/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5732 30/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5545 08/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5487 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 5872 10/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 5890 08/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 6219 24/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5791 06/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5724 06/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 chap 7 6059 11/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 7017 04/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 7022 24/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 7862 22/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 8388 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 8819 29/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 4786 16/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chapter 0 4042 16/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
ISEKAI RYOURIDOU
Translator Name LHManga - Trạm chuyển sinh
Category Manga
Author Unknow
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite