Senryuu Shoujo

Other Name
川柳少女
Translator Name Blog Truyện
Category Manga
Author igarashi masakuni
Status Ongoing

Senryuu Shoujo

favorite 9 / 10
person 94 votes
visibility
524840
local_library
129 Chaps

Genres

Summary

Cô gái giao tiếp bằng thơ và chàng trai đầu gấu thích làm thơ

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
119.8 Chapter 119.8 1639 12/05/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119.7 Chương 119.7 1315 02/05/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119.6 Chapter 119.6 958 02/05/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119.5 Chương 119.5 1170 26/04/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119.4 Chapter 119.4 1393 21/04/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119.3 Chapter 119.3 1498 31/03/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119.2 Chapter 119.2 2501 12/03/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119.1 Chapter 119.1 2644 25/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 2076 25/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 1217 25/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 1110 25/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 1539 22/01/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 925 22/01/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 3327 08/01/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 839 08/01/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 748 08/01/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 2134 19/12/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 3689 16/12/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 2626 11/12/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 1790 07/12/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 3116 10/10/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 5193 03/10/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 1658 03/10/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 2022 22/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 2046 16/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 3011 03/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 2052 20/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 1891 07/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 3141 12/06/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 2057 12/06/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 2718 04/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 4414 26/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 4382 07/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 4351 11/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 2163 11/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 2845 25/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 5135 10/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 4795 07/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 3582 25/12/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 3163 02/12/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 4321 02/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 5097 17/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 5081 24/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 4301 09/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 5262 11/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 4135 29/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 4299 09/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 5007 25/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 4077 10/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 2754 10/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 5038 20/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 5067 11/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 4598 23/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 4398 11/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 4394 20/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 4471 08/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 chap 71 3987 02/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70.5 chap 70.5: Nanako và Eiji 5049 02/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 chap 70 3371 02/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 3755 26/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 3705 12/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 3822 09/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 4212 03/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 3399 03/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 3478 23/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 4602 18/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 4045 16/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 3994 15/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 3358 13/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 3928 12/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 5118 11/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 3657 08/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 3540 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 2745 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 2921 06/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 3271 08/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 3667 24/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.5 Chương 51.5 5120 24/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 5221 24/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 5165 18/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 4859 14/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 4098 28/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 4392 25/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 5181 25/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 5050 23/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 5114 23/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 4304 18/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 4483 05/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 4774 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 5112 11/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 4970 17/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 4737 23/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 5024 17/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 5193 23/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 5156 23/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 5019 15/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 5350 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5166 19/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 5364 12/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 4964 05/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 5059 02/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 5128 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5041 23/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5209 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5310 01/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5066 09/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 5380 02/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 - Ngày hội thao (II) 5188 02/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 5168 28/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 5068 28/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 5291 23/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 - Mua sắm cùng nhau 5185 06/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 5123 05/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 5276 08/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 5025 24/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 5073 24/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 5418 24/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 5329 02/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 - Nanako ăn kiêng 5290 12/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 5305 01/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 - Tới công viên giải trí nào (phần 2) 5771 12/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Tới công viên giải trí nào (phần 1) 5782 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 5696 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 5692 06/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 5689 06/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 6012 25/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 6020 25/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 6616 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 9017 03/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
川柳少女
Translator Name Blog Truyện
Category Manga
Author igarashi masakuni
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite