Takarakuji de 40-oku Atattandakedo Isekai ni Ijuu Suru

Other Name
Takarakuji de 40-oku Atattandakedo Isekai ni Ijuu Suru
Translator Name LHManga.com   -   Support/Inactive Team: FIVDogg Translation
Category Manga
Author suzunoki kuro
Status Ongoing

Takarakuji de 40-oku Atattandakedo Isekai ni Ijuu Suru

favorite 9 / 10
person 49 votes
visibility
197666
local_library
36 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện của một thanh niên may mắn trúng 4 tỷ yên, qua thế giới khác như đi chợ và cuộc hành trình cứu người với số tiền đó của cậu ta.

Chap Title Total Views Date Added Action
33 Chap 33 2937 15/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 3043 28/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.5 Chap 31.5 5024 09/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 4608 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 5058 22/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 3017 22/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 5084 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 5147 10/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 5097 30/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5327 21/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5072 17/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 5108 16/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5280 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5635 23/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.5 Chapter 20.5 5101 23/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 20 5447 21/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5102 21/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.5 Chapter 18.5 5551 02/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5632 15/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5548 31/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 chap 16 5559 12/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 5736 09/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 6046 02/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 6595 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 6269 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 6192 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 6360 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 6230 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 6196 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 6170 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 6182 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 6195 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 6381 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 6245 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 6468 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 chương 1 7024 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Takarakuji de 40-oku Atattandakedo Isekai ni Ijuu Suru
Translator Name LHManga.com   -   Support/Inactive Team: FIVDogg Translation
Category Manga
Author suzunoki kuro
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite