Takarakuji de 40-oku Atattandakedo Isekai ni Ijuu Suru

Other Name
Takarakuji de 40-oku Atattandakedo Isekai ni Ijuu Suru
Translator Name LHManga.com   -   Support/Inactive Team: FIVDogg Translation
Category Manga
Author suzunoki kuro
Status Ongoing

Takarakuji de 40-oku Atattandakedo Isekai ni Ijuu Suru

favorite 9 / 10
person 50 votes
visibility
212392
local_library
36 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện của một thanh niên may mắn trúng 4 tỷ yên, qua thế giới khác như đi chợ và cuộc hành trình cứu người với số tiền đó của cậu ta.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
33 Chap 33 5050 15/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 4322 28/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.5 Chap 31.5 5158 09/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5097 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 5194 22/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 4768 22/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 5234 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 5405 10/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 5373 30/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5779 21/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5616 17/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 5428 16/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5438 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5851 23/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.5 Chapter 20.5 5303 23/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 20 5831 21/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5316 21/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.5 Chapter 18.5 5769 02/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 6018 15/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5748 31/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 chap 16 5771 12/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 6054 09/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 6298 02/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 6835 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 6515 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 6414 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 6692 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 6550 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 6386 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 6470 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 6464 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 6403 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 6739 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 6539 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 6914 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 chương 1 7650 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Takarakuji de 40-oku Atattandakedo Isekai ni Ijuu Suru
Translator Name LHManga.com   -   Support/Inactive Team: FIVDogg Translation
Category Manga
Author suzunoki kuro
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite