Takarakuji de 40-oku Atattandakedo Isekai ni Ijuu Suru

Other Name
Takarakuji de 40-oku Atattandakedo Isekai ni Ijuu Suru
Translator Name LHManga.com   -   Support/Inactive Team: FIVDogg Translation
Category Manga
Author suzunoki kuro
Status Ongoing

Takarakuji de 40-oku Atattandakedo Isekai ni Ijuu Suru

favorite 9 / 10
person 50 votes
visibility
213230
local_library
36 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện của một thanh niên may mắn trúng 4 tỷ yên, qua thế giới khác như đi chợ và cuộc hành trình cứu người với số tiền đó của cậu ta.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
33 Chap 33 5082 15/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 4380 28/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.5 Chap 31.5 5170 09/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5103 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 5206 22/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 4860 22/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 5250 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 5419 10/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 5387 30/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5801 21/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5626 17/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 5448 16/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5450 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5859 23/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.5 Chapter 20.5 5311 23/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 20 5843 21/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5334 21/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.5 Chapter 18.5 5777 02/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 6030 15/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5766 31/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 chap 16 5783 12/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 6076 09/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 6312 02/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 6851 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 6529 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 6422 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 6704 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 6562 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 6400 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 6484 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 6482 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 6439 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 6765 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 6573 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 7020 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 chương 1 7726 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Takarakuji de 40-oku Atattandakedo Isekai ni Ijuu Suru
Translator Name LHManga.com   -   Support/Inactive Team: FIVDogg Translation
Category Manga
Author suzunoki kuro
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite