Takarakuji de 40-oku Atattandakedo Isekai ni Ijuu Suru

Other Name
Takarakuji de 40-oku Atattandakedo Isekai ni Ijuu Suru
Translator Name LHManga.com   -   Support/Inactive Team: FIVDogg Translation
Category Manga
Author suzunoki kuro
Status Ongoing

Takarakuji de 40-oku Atattandakedo Isekai ni Ijuu Suru

favorite 9 / 10
person 49 votes
visibility
198697
local_library
36 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện của một thanh niên may mắn trúng 4 tỷ yên, qua thế giới khác như đi chợ và cuộc hành trình cứu người với số tiền đó của cậu ta.

Chap Title Total Views Date Added Action
33 Chap 33 3111 15/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 3160 28/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.5 Chap 31.5 5034 09/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 4678 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 5068 22/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 3135 22/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 5094 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 5157 10/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 5111 30/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5341 21/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5086 17/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 5120 16/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5290 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5649 23/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.5 Chapter 20.5 5115 23/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 20 5459 21/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5114 21/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.5 Chapter 18.5 5563 02/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5644 15/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5560 31/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 chap 16 5571 12/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 5752 09/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 6058 02/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 6627 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 6287 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 6222 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 6396 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 6246 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 6212 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 6186 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 6208 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 6211 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 6411 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 6263 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 6500 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 chương 1 7058 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Takarakuji de 40-oku Atattandakedo Isekai ni Ijuu Suru
Translator Name LHManga.com   -   Support/Inactive Team: FIVDogg Translation
Category Manga
Author suzunoki kuro
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite