Shinmai Fukei Kiruko-san

Other Name
Shinmai Fukei Kiruko-san
Translator Name Unknown
Category Manga
Author hirakata masahiro
Status Ongoing

Shinmai Fukei Kiruko-san

favorite 9 / 10
person 12 votes
visibility
99538
local_library
24 Chaps

Genres

Summary

Chào mừng đến với một trạm cảnh sát bé con gồm toàn những thành phần bị cho ra rìa, trong đó có viên cảnh sát trưởng láu cá Kanjuurou, anh sĩ quan tuần tra dê xồm Haruki, và cô tân binh Kiruko – một cựu binh sĩ đánh thuê mạnh kinh hoàng.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
24 an Chap 024Shinmai Fukei Kiruko-san Chap 024 3174 24/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 2367 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 2574 10/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 4209 17/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 an Chap 020Shinmai Fukei Kiruko-san Chap 020 3182 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 3752 03/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 3791 20/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 4016 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 3877 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 3527 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 5058 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 3681 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 3846 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 3991 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 4183 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 4452 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 4251 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 4664 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 5014 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 5061 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 5156 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 5125 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 5234 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 5353 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Shinmai Fukei Kiruko-san
Translator Name Unknown
Category Manga
Author hirakata masahiro
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite