Shinmai Fukei Kiruko-san

Other Name
Shinmai Fukei Kiruko-san
Translator Name Unknown
Category Manga
Author hirakata masahiro
Status Ongoing

Shinmai Fukei Kiruko-san

favorite 8 / 10
person 11 votes
visibility
97331
local_library
24 Chaps

Genres

Summary

Chào mừng đến với một trạm cảnh sát bé con gồm toàn những thành phần bị cho ra rìa, trong đó có viên cảnh sát trưởng láu cá Kanjuurou, anh sĩ quan tuần tra dê xồm Haruki, và cô tân binh Kiruko – một cựu binh sĩ đánh thuê mạnh kinh hoàng.


Chap Title Total Views Date Added Action
24 an Chap 024Shinmai Fukei Kiruko-san Chap 024 2911 24/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 2367 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 2538 10/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 4131 17/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 an Chap 020Shinmai Fukei Kiruko-san Chap 020 3106 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 3695 03/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 3711 20/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 3991 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 3389 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 3456 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 5050 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 3655 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 3773 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 3958 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 4069 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 4240 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 4224 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 4243 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 4995 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 5055 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 5148 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 5107 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 5216 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 5303 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Shinmai Fukei Kiruko-san
Translator Name Unknown
Category Manga
Author hirakata masahiro
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite