Shinmai Fukei Kiruko-san

Other Name
Shinmai Fukei Kiruko-san
Translator Name Unknown
Category Manga
Author hirakata masahiro
Status Ongoing

Shinmai Fukei Kiruko-san

favorite 8 / 10
person 11 votes
visibility
96888
local_library
24 Chaps

Genres

Summary

Chào mừng đến với một trạm cảnh sát bé con gồm toàn những thành phần bị cho ra rìa, trong đó có viên cảnh sát trưởng láu cá Kanjuurou, anh sĩ quan tuần tra dê xồm Haruki, và cô tân binh Kiruko – một cựu binh sĩ đánh thuê mạnh kinh hoàng.

Chap Title Total Views Date Added Action
24 an Chap 024Shinmai Fukei Kiruko-san Chap 024 2880 24/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 2367 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 2518 10/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 4113 17/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 an Chap 020Shinmai Fukei Kiruko-san Chap 020 3090 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 3669 03/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 3679 20/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 3979 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 3378 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 3418 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 5048 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 3625 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 3755 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 3945 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 4037 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 4229 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 4213 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 4228 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 4984 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 5051 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 5144 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 5101 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 5188 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 5249 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Shinmai Fukei Kiruko-san
Translator Name Unknown
Category Manga
Author hirakata masahiro
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite