Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên
Translator Name TruyenSieuHay
Category Manhua
Author unknown
Status Done

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên

favorite 5 / 10
person 2 votes
visibility
211107
local_library
166 Chaps

Genres

Summary

Thiếu niên tu chân mạnh nhất Cửu Châu Đại Lục, vì tu luyện cấm kỵ tâm pháp mà bị gia tộc hành hình, được mẫu thân cứu, ngoài ý muốn xuyên không tới Địa cầu, từ nay về sau mở ra con đường tu chân nơi đô thị đầy diễm ngộ

Chap Title Total Views Date Added Action
237 Chương 237 743 02/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 495 12/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 204 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 245 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chapter 163 82 09/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 226 08/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 407 07/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 236 06/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 146 05/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 349 04/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 120 03/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 349 02/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 325 01/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 283 30/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 263 29/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chapter 152 263 28/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 247 27/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 201 27/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 181 24/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 269 23/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 chap 147 348 22/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146 401 21/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 chap 145 160 20/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 449 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 199 18/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 113 18/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 545 16/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 225 15/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 291 14/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 128 14/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chapter 137 271 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 chap 136 243 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 chap 135 166 10/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 128 09/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 313 08/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 298 07/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 208 07/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 270 05/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 chap 129 311 04/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 263 03/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 258 02/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 chap 126 318 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 chap 125 229 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 chap 124 224 30/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 205 21/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 232 20/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 248 19/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 241 19/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 152 19/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 130 19/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 chap 117 343 15/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 chap 116 220 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 chap 115 262 13/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 235 12/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 275 11/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 418 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 350 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 chap 110 279 06/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 286 05/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 398 04/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 437 04/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 310 03/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 349 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 324 01/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 chap 103 281 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 chap 102 352 30/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 328 17/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 563 16/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 236 15/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 314 14/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 474 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 chap 96 447 12/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 448 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 369 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 364 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 337 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 246 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 425 06/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 295 05/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 396 04/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 chap 87 487 03/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 218 02/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 chap 85 410 29/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 chap 84 347 28/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 312 27/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 575 26/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 chap 81 419 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 498 24/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 chap 79 452 23/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 540 13/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 653 10/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 508 08/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 320 08/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 chap 74 1025 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 chap 73 699 29/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 415 29/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 1204 23/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 1024 05/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 706 04/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 686 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 983 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 948 01/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 947 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 733 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 1198 26/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 1331 25/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 060 776 23/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 059 926 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 1153 21/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 1009 20/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 056 1303 19/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 1555 18/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 054 1321 17/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 1238 16/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 1426 15/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 952 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 1192 12/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 1341 08/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 797 07/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 1281 31/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 1074 29/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 1071 26/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 1146 25/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 1300 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 800 22/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 1952 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 040 1598 10/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 1649 09/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 1515 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 1456 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 1034 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 1412 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 1468 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 1052 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 1221 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 1145 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 1499 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 3214 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 1454 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 1531 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 2168 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 2442 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 2645 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 2857 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 4501 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 5106 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 5046 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 5044 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 5087 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 5083 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 5136 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 5134 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 5169 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 5125 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 5172 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 5202 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 5259 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 5231 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 5247 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 5327 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 5339 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 5367 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 5365 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 5432 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 5617 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 5945 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên
Translator Name TruyenSieuHay
Category Manhua
Author unknown
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite