Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên

Other Name
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên
Translator Name TruyenSieuHay
Category Manhua
Author unknown
Status Done

Đọc chuyện xuyên không huyền ảo, xuyên không tại Truyen chu

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên

favorite 5 / 10
person 2 votes
visibility
222763
local_library
166 Chaps

Genres

Summary

Thiếu niên tu chân mạnh nhất Cửu Châu Đại Lục, vì tu luyện cấm kỵ tâm pháp mà bị gia tộc hành hình, được mẫu thân cứu, ngoài ý muốn xuyên không tới Địa cầu, từ nay về sau mở ra con đường tu chân nơi đô thị đầy diễm ngộ

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
237 Chương 237 1862 02/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 581 12/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 270 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 296 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chapter 163 114 09/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 300 08/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 421 07/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 266 06/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 174 05/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 376 04/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 159 03/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 462 02/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 344 01/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 369 30/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 342 29/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chapter 152 308 28/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 278 27/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 221 27/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 193 24/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 289 23/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 chap 147 374 22/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146 427 21/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 chap 145 176 20/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 565 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 230 18/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 113 18/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 919 16/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 225 15/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 329 14/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 144 14/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chapter 137 288 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 chap 136 277 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 chap 135 212 10/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 169 09/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 333 08/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 298 07/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 208 07/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 324 05/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 chap 129 343 04/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 299 03/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 301 02/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 chap 126 348 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 chap 125 229 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 chap 124 251 30/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 231 21/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 232 20/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 248 19/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 254 19/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 172 19/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 152 19/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 chap 117 369 15/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 chap 116 288 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 chap 115 293 13/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 284 12/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 293 11/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 418 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 362 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 chap 110 312 06/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 328 05/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 441 04/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 474 04/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 324 03/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 378 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 364 01/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 chap 103 299 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 chap 102 385 30/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 362 17/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 577 16/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 274 15/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 3176 14/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 1773 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 chap 96 481 12/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 494 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 447 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 398 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 337 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 265 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 456 06/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 323 05/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 432 04/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 chap 87 505 03/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 254 02/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 chap 85 495 29/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 chap 84 391 28/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 395 27/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 595 26/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 chap 81 448 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 498 24/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 chap 79 488 23/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 540 13/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 683 10/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 541 08/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 376 08/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 chap 74 1025 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 chap 73 741 29/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 433 29/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 1204 23/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 1024 05/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 761 04/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 686 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 983 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 994 01/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 964 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 767 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 1243 26/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 1331 25/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 060 776 23/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 059 943 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 1171 21/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 1026 20/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 056 1333 19/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 1586 18/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 054 1353 17/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 1271 16/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 1454 15/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 995 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 1192 12/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 1360 08/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 835 07/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 1343 31/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 1108 29/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 1126 26/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 1164 25/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 1359 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 839 22/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 1988 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 040 1666 10/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 1713 09/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 1551 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 1489 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 1046 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 1465 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 1498 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 1124 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 1250 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 1191 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 1548 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 3284 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 1541 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 1588 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 2255 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 2541 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 2747 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 2953 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 4588 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 5122 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 5062 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 5062 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 5101 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 5201 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 5154 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 5154 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 5211 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 5149 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 5196 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 5228 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 5291 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 5263 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 5283 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 5371 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 5393 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 5423 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 5423 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 5516 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 5711 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 6121 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên
Translator Name TruyenSieuHay
Category Manhua
Author unknown
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite