Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên

Other Name
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên
Translator Name TruyenSieuHay
Category Manhua
Author unknown
Status Done

Đọc chuyện xuyên không huyền ảo, xuyên không tại Truyen chu

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên

favorite 5 / 10
person 2 votes
visibility
226991
local_library
166 Chaps

Genres

Summary

Thiếu niên tu chân mạnh nhất Cửu Châu Đại Lục, vì tu luyện cấm kỵ tâm pháp mà bị gia tộc hành hình, được mẫu thân cứu, ngoài ý muốn xuyên không tới Địa cầu, từ nay về sau mở ra con đường tu chân nơi đô thị đầy diễm ngộ

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
237 Chương 237 2590 02/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 610 12/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 281 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 331 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chapter 163 177 09/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 325 08/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 435 07/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 301 06/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 204 05/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 392 04/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 207 03/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 489 02/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 373 01/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 399 30/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 368 29/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chapter 152 358 28/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 359 27/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 249 27/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 211 24/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 321 23/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 chap 147 422 22/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146 460 21/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 chap 145 189 20/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 581 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 243 18/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 124 18/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 930 16/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 245 15/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 358 14/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 159 14/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chapter 137 303 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 chap 136 292 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 chap 135 227 10/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 189 09/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 346 08/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 313 07/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 220 07/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 361 05/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 chap 129 354 04/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 313 03/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 320 02/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 chap 126 393 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 chap 125 264 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 chap 124 276 30/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 245 21/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 252 20/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 248 19/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 254 19/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 172 19/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 152 19/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 chap 117 400 15/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 chap 116 301 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 chap 115 307 13/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 284 12/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 310 11/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 437 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 388 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 chap 110 342 06/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 340 05/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 453 04/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 509 04/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 337 03/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 398 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 393 01/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 chap 103 312 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 chap 102 397 30/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 392 17/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 629 16/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 306 15/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 3192 14/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 1785 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 chap 96 520 12/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 523 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 492 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 416 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 349 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 301 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 456 06/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 323 05/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 451 04/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 chap 87 518 03/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 274 02/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 chap 85 544 29/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 chap 84 391 28/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 406 27/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 609 26/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 chap 81 467 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 523 24/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 chap 79 532 23/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 540 13/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 696 10/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 557 08/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 393 08/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 chap 74 1042 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 chap 73 741 29/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 445 29/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 1217 23/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 1054 05/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 792 04/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 755 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 1003 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 994 01/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 964 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 782 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 1258 26/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 1362 25/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 060 796 23/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 059 977 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 1196 21/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 1063 20/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 056 1333 19/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 1601 18/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 054 1384 17/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 1351 16/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 1524 15/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 1026 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 1225 12/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 1380 08/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 854 07/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 1359 31/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 1121 29/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 1144 26/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 1211 25/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 1390 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 852 22/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 2005 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 040 1685 10/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 1728 09/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 1582 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 1518 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 1082 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 1504 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 1525 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 1141 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 1268 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 1217 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 1562 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 3295 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 1554 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 1604 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 2268 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 2558 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 2759 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 2973 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 4608 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 5126 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 5066 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 5064 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 5103 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 5203 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 5156 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 5156 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 5215 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 5153 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 5202 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 5240 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 5301 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 5273 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 5295 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 5385 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 5409 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 5441 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 5439 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 5540 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 5745 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 6169 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên
Translator Name TruyenSieuHay
Category Manhua
Author unknown
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite