Luyến Ái SInh Tử Bộ

Other Name
Luyến Ái SInh Tử Bộ
Translator Name A3manga
Category Manhua
Author Unknow
Status Ongoing

Đọc chuyện xuyên không huyền ảo, xuyên không tại Truyen chu

Luyến Ái SInh Tử Bộ

favorite 8 / 10
person 5 votes
visibility
158902
local_library
182 Chaps

Genres

Summary

Tử thần cũng phải yêu đương! Thiếu nữ tử thần số 23 dưới địa phủ Trì Tuyết Tầm, loài người nhìn thấy cô ấy chính là lúc cái chết đến gần, cho đến một hôm một người đàn ông xuất hiện trước mặt cô ấy, cô ấy lại không tra được tin tức tử vong của đối phương…

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
184 Chương 184 1667 12/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 151 12/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 118 12/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 135 09/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 167 05/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 122 04/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 151 03/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 199 02/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 208 09/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 124 02/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 172 31/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 176 22/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 249 27/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 390 18/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 458 19/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 338 14/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 243 14/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 131 12/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 176 11/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 237 10/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 206 29/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 292 17/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 335 16/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 246 19/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 165 05/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 159 29/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 163 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 165 09/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 216 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 192 05/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 184 04/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 129 03/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 155 02/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 141 26/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 124 10/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 108 08/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 180 08/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 147 01/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 94 29/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 177 20/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 164 15/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 185 04/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 198 23/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 225 23/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 185 23/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 191 10/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 180 10/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 149 05/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 127 05/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 175 31/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 277 13/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 186 10/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 161 09/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 255 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 194 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 673 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 190 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 209 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 208 19/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 235 18/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 301 09/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 269 26/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 266 25/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 230 24/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 262 13/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 352 12/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 332 10/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 397 08/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 348 08/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 307 27/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 340 17/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 307 14/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 543 10/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 291 31/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 chap 108 289 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 384 24/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 413 15/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 314 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 285 08/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 390 02/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 377 25/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 393 20/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 389 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 411 17/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 513 14/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 454 13/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 409 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 467 08/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 446 05/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 460 05/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 703 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 465 30/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 475 30/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 501 18/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 402 16/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 572 05/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 421 03/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 448 15/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 431 14/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 393 02/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 431 26/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 081 499 23/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 498 22/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 534 17/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 078 573 16/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 077 471 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 076 408 14/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 075 494 13/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 074 628 13/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 073 461 10/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 642 09/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 071 460 08/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 070 497 07/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 436 06/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 424 05/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 067 478 03/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 066 464 02/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 475 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 064 597 31/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 063 507 30/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 062 623 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 628 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 649 01/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 701 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 635 30/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 769 09/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 864 05/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 809 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 1109 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 1131 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 926 29/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 1405 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 1042 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 1130 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 1950 20/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 1370 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 1613 03/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 1371 02/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 1421 01/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 1498 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 1883 13/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 1716 10/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 1693 09/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 1756 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 1717 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 1666 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 1577 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 1651 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 1667 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 1683 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 1711 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 1599 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 1763 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 1693 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 1659 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 1725 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 1726 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 1760 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 1665 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 1670 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 1646 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 1753 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 4643 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 1756 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 1718 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 1867 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 1762 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 2243 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 2431 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 2107 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 2367 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 2646 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 2674 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 2588 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 2818 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 3336 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 3189 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 3733 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 3985 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 4249 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 5171 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 5312 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Luyến Ái SInh Tử Bộ
Translator Name A3manga
Category Manhua
Author Unknow
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite