Luyến Ái SInh Tử Bộ

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
Luyến Ái SInh Tử Bộ
Translator Name A3manga
Category Manhua
Author Unknow
Status Ongoing

Luyến Ái SInh Tử Bộ

favorite 8 / 10
person 5 votes
visibility
141097
local_library
178 Chaps

Genres

Summary

Tử thần cũng phải yêu đương! Thiếu nữ tử thần số 23 dưới địa phủ Trì Tuyết Tầm, loài người nhìn thấy cô ấy chính là lúc cái chết đến gần, cho đến một hôm một người đàn ông xuất hiện trước mặt cô ấy, cô ấy lại không tra được tin tức tử vong của đối phương…

Chap Title Total Views Date Added Action
180 Chương 180 48 05/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 39 04/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 54 03/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 47 02/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 63 09/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 15 02/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 63 31/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 91 22/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 136 27/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 128 18/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 133 19/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 129 14/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 99 14/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 81 12/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 108 11/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 112 10/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 151 29/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 177 17/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 106 16/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 198 19/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 96 05/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 79 29/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 82 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 71 09/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 133 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 106 05/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 72 04/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 80 03/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 88 02/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 128 26/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 95 10/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 77 08/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 129 08/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 99 01/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 69 29/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 123 20/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 117 15/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 90 04/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 158 23/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 169 23/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 115 23/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 135 10/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 135 10/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 132 05/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 103 05/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 140 31/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 225 13/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 128 10/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 119 09/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 207 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 177 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 134 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 177 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 134 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 181 19/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 189 18/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 250 09/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 257 26/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 214 25/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 202 24/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 236 13/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 327 12/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 301 10/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 328 08/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 265 08/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 203 27/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 229 17/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 272 14/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 333 10/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 241 31/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 chap 108 222 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 369 24/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 375 15/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 283 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 274 08/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 310 02/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 338 25/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 356 20/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 366 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 359 17/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 498 14/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 394 13/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 379 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 450 08/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 428 05/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 441 05/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 471 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 439 30/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 394 30/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 445 18/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 373 16/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 529 05/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 379 03/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 405 15/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 367 14/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 365 02/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 389 26/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 081 464 23/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 459 22/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 521 17/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 078 553 16/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 077 409 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 076 368 14/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 075 475 13/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 074 529 13/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 073 416 10/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 488 09/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 071 416 08/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 070 459 07/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 396 06/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 395 05/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 067 413 03/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 066 409 02/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 414 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 064 537 31/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 063 456 30/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 062 561 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 590 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 562 01/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 623 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 587 30/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 738 09/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 841 05/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 764 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 1063 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 1100 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 856 29/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 1352 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 995 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 1069 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 1885 20/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 1257 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 1512 03/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 1310 02/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 1361 01/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 1416 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 1787 13/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 1653 10/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 1607 09/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 1685 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 1646 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 1592 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 1494 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 1603 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 1619 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 1591 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 1662 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 1530 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 1706 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 1614 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 1613 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 1684 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 1671 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 1694 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 1624 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 1621 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 1599 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 1695 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 1708 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 1678 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 1666 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 1800 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 1714 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 2165 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 2201 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 2050 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 2320 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 2598 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 2597 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 2491 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 2746 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 3069 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 3093 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 3616 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 3841 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 4038 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 5011 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 5160 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Luyến Ái SInh Tử Bộ
Translator Name A3manga
Category Manhua
Author Unknow
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite