Luyến Ái SInh Tử Bộ

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
Luyến Ái SInh Tử Bộ
Translator Name A3manga
Category Manhua
Author Unknow
Status Ongoing

Luyến Ái SInh Tử Bộ

favorite 8 / 10
person 5 votes
visibility
146149
local_library
182 Chaps

Genres

Summary

Tử thần cũng phải yêu đương! Thiếu nữ tử thần số 23 dưới địa phủ Trì Tuyết Tầm, loài người nhìn thấy cô ấy chính là lúc cái chết đến gần, cho đến một hôm một người đàn ông xuất hiện trước mặt cô ấy, cô ấy lại không tra được tin tức tử vong của đối phương…

Chap Title Total Views Date Added Action
184 Chương 184 103 12/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 36 12/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 36 12/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 31 09/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 65 05/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 54 04/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 72 03/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 62 02/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 80 09/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 30 02/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 74 31/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 104 22/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 152 27/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 146 18/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 146 19/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 140 14/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 118 14/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 95 12/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 126 11/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 127 10/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 164 29/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 197 17/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 225 16/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 213 19/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 112 05/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 94 29/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 109 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 99 09/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 150 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 121 05/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 90 04/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 99 03/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 105 02/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 141 26/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 106 10/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 91 08/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 145 08/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 115 01/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 81 29/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 177 20/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 129 15/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 121 04/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 170 23/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 193 23/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 128 23/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 154 10/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 168 10/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 149 05/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 127 05/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 175 31/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 277 13/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 160 10/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 131 09/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 237 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 194 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 358 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 190 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 153 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 195 19/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 200 18/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 269 09/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 269 26/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 233 25/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 230 24/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 262 13/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 340 12/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 321 10/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 348 08/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 282 08/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 272 27/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 278 17/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 291 14/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 543 10/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 259 31/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 chap 108 274 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 384 24/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 386 15/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 297 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 285 08/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 322 02/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 357 25/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 375 20/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 377 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 378 17/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 513 14/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 437 13/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 395 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 467 08/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 446 05/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 460 05/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 560 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 465 30/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 408 30/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 461 18/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 402 16/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 542 05/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 396 03/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 431 15/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 395 14/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 382 02/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 389 26/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 081 482 23/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 473 22/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 534 17/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 078 573 16/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 077 423 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 076 380 14/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 075 494 13/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 074 598 13/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 073 434 10/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 524 09/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 071 442 08/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 070 477 07/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 416 06/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 424 05/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 067 430 03/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 066 423 02/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 428 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 064 575 31/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 063 490 30/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 062 572 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 601 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 582 01/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 641 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 606 30/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 757 09/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 853 05/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 764 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 1082 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 1111 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 876 29/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 1367 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 1010 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 1083 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 1919 20/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 1304 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 1548 03/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 1340 02/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 1391 01/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 1452 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 1819 13/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 1687 10/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 1644 09/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 1716 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 1685 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 1620 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 1527 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 1635 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 1652 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 1621 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 1693 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 1567 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 1739 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 1647 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 1640 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 1711 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 1703 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 1732 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 1648 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 1655 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 1630 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 1726 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 1740 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 1706 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 1700 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 1834 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 1745 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 2200 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 2314 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 2079 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 2347 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 2632 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 2629 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 2521 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 2778 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 3110 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 3140 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 3659 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 3896 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 4119 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 5025 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 5178 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Luyến Ái SInh Tử Bộ
Translator Name A3manga
Category Manhua
Author Unknow
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite