Sinh Sinh Tương Thác

Other Name
Sinh Sinh Tương Thác
Translator Name NgonPhong
Category Manhua
Author tu vương hy
Status Ongoing

Đọc chuyện xuyên không huyền ảo, xuyên không tại Truyen chu

Sinh Sinh Tương Thác

favorite 10 / 10
person 1 votes
visibility
35224
local_library
55 Chaps

Genres

Summary

Ngàn năm luân hồi, chỉ vì nàng. Rớt xuống nhân gian cũng được, làm thú vật cũng vậy, suy cho cùng thì chàng cũng chẳng bao giờ chết, ngàn năm không có nàng, nếu có có thể gặp lại?

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
57 Chương 57 331 19/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 144 10/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 152 05/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 106 05/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 156 22/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 118 17/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 152 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 71 22/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 115 03/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 169 27/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 116 16/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 72 05/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 128 05/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 169 16/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 123 14/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 140 03/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 98 03/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 122 18/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 101 18/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 108 27/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 70 27/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 92 11/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 286 08/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 256 08/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 703 27/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 417 21/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 423 16/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 429 09/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 365 02/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 636 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 371 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 800 01/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 657 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 1307 24/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1000 16/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 1261 10/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 1111 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 716 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 924 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 875 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 755 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 861 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 1337 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 827 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 1152 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 927 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 989 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 994 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 1262 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 1127 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 1088 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 1647 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 1485 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 1698 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 3685 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Sinh Sinh Tương Thác
Translator Name NgonPhong
Category Manhua
Author tu vương hy
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite