Sinh Sinh Tương Thác

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
Sinh Sinh Tương Thác
Translator Name NgonPhong
Category Manhua
Author tu vương hy
Status Ongoing

Sinh Sinh Tương Thác

favorite 10 / 10
person 1 votes
visibility
30541
local_library
55 Chaps

Genres

Summary

Ngàn năm luân hồi, chỉ vì nàng. Rớt xuống nhân gian cũng được, làm thú vật cũng vậy, suy cho cùng thì chàng cũng chẳng bao giờ chết, ngàn năm không có nàng, nếu có có thể gặp lại?

Chap Title Total Views Date Added Action
57 Chương 57 210 19/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 81 10/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 122 05/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 88 05/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 74 22/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 67 17/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 104 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 42 22/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 77 03/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 136 27/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 68 16/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 50 05/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 58 05/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 71 16/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 67 14/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 98 03/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 55 03/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 106 18/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 54 18/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 47 27/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 30 27/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 74 11/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 244 08/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 190 08/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 547 27/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 331 21/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 340 16/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 335 09/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 285 02/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 561 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 341 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 774 01/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 624 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 508 24/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 972 16/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 1214 10/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 1057 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 689 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 912 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 843 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 725 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 844 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 1065 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 790 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 898 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 895 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 915 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 952 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 996 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 1062 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 1054 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 1381 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 1405 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 1653 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 3360 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Sinh Sinh Tương Thác
Translator Name NgonPhong
Category Manhua
Author tu vương hy
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite