Sinh Sinh Tương Thác

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
Sinh Sinh Tương Thác
Translator Name NgonPhong
Category Manhua
Author tu vương hy
Status Ongoing

Sinh Sinh Tương Thác

favorite 10 / 10
person 1 votes
visibility
32335
local_library
55 Chaps

Genres

Summary

Ngàn năm luân hồi, chỉ vì nàng. Rớt xuống nhân gian cũng được, làm thú vật cũng vậy, suy cho cùng thì chàng cũng chẳng bao giờ chết, ngàn năm không có nàng, nếu có có thể gặp lại?

Chap Title Total Views Date Added Action
57 Chương 57 240 19/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 107 10/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 152 05/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 106 05/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 86 22/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 86 17/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 118 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 71 22/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 89 03/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 153 27/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 79 16/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 72 05/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 75 05/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 123 16/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 86 14/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 114 03/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 83 03/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 122 18/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 88 18/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 71 27/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 70 27/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 92 11/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 275 08/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 207 08/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 646 27/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 349 21/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 375 16/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 374 09/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 319 02/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 572 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 358 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 786 01/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 644 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 832 24/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 986 16/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 1230 10/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 1072 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 702 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 924 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 857 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 738 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 861 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 1143 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 827 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 910 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 910 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 950 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 966 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 1095 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 1079 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 1070 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 1456 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 1421 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 1673 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 3445 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Sinh Sinh Tương Thác
Translator Name NgonPhong
Category Manhua
Author tu vương hy
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite