Kaifuku Jutsushi no Yarinaoshi

Other Name
回復術士のやり直し~即死魔法とスキルコピーの超越ヒール~, KAIFUKU JUTSUSHI YARINAOSHI: SOKUSHI MAHOU TO SKILL COPY NO CHOUETSU HEAL , REDO OF HEALER
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author tsukiyo rui
Artist haga souken
Status Ongoing

Kaifuku Jutsushi no Yarinaoshi

favorite 9 / 10
person 132 votes
visibility
593320
local_library
66 Chaps

Genres

Summary

Nhân vật chính là một người bị thoái hóa nhân cách theo thời gian mọi sự đau khổ dồn vào chính cậu ta, bị nhốt , bị hiếp , và giờ cậu ta vùng lên ... chuyện gì sẽ xảy ra?

Chap Title Total Views Date Added Action
34.2 Chap 34.2 5941 5 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.1 Chap 34.1 6206 25/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 6829 25/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 6541 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.2 Chap 31.2 6744 09/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.1 Chap 31.1 5842 09/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.2 Chap 30.2 7864 26/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.1 Chương 30.1 7908 19/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 Chương 29.2 7537 03/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.1 Chap 29.1 7809 22/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.2 Chap 28.2 7474 30/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.1 Chap 28.1 7502 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.2 Chap 27.2 7446 30/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.1 Chap 27.1 8154 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.2 Chap 26.2 8107 18/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.1 Chap 26.1 7900 27/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.2 Chap 25.2 9339 09/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.1 Chapter 25.1 8125 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.2 chương 24.2 (fix chaps) 10131 22/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.1 chương 24.1 7618 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.2 chương 23.2 8313 09/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.1 chương 23.1 8718 10/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.2 chương 22.2 8982 06/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.1 chương 22.1 8559 25/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.2 Chương 21.2 10234 13/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.1 Chương 21.1 8264 03/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.2 Chapter 20.2 8444 25/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.1 Chapter 20.1 8707 12/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.5 chap 19.5 8263 13/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.1 Chương 19.1 9098 30/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.3 Chapter 18.3 8576 26/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.2 Chapter 18.2 8820 17/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.1 Chapter 18.1 9250 03/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.3 chap 17.3 9070 04/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.2 Chapter 17.2 9498 28/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.1 Chương 17.1 9479 20/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.3 Chương 16.3 8695 28/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.2 Chapter 16.2 7495 04/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.1 Chương 16.1 9214 09/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.2 Chương 15.2 9378 30/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.1 Chương 15.1 10846 18/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.3 Chapter 14.3 9932 28/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.2 Chapter 14.2 9376 22/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.1 Chương 14.1 9249 21/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.2 Chapter 13.2 9530 30/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.1 chap 13.1 9417 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.2 Chapter 12.2 10355 23/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.1 Chapter 12.1 10624 15/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.2 Chapter 11.2 7730 01/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 9978 09/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.2 chap 10.2 10186 11/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.1 Chapter 10.1 10647 24/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.2 Chapter 9.2 11288 02/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.1 Chapter 9.1 9713 02/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.2 Chapter 8.2 9685 02/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.1 Chapter 8.1 7536 03/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 10521 06/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 11096 06/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 10734 06/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 10642 06/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.2 Chương 3.2 11358 14/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.1 Chương 3.1 11546 14/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.2 Chương 2.2 5267 14/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.1 Chương 2.1 11057 13/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chapter 1.2 11650 13/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 15283 13/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
回復術士のやり直し~即死魔法とスキルコピーの超越ヒール~, KAIFUKU JUTSUSHI YARINAOSHI: SOKUSHI MAHOU TO SKILL COPY NO CHOUETSU HEAL , REDO OF HEALER
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author tsukiyo rui
Artist haga souken
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite