Kaifuku Jutsushi no Yarinaoshi

Other Name
回復術士のやり直し~即死魔法とスキルコピーの超越ヒール~, KAIFUKU JUTSUSHI YARINAOSHI: SOKUSHI MAHOU TO SKILL COPY NO CHOUETSU HEAL , REDO OF HEALER
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author tsukiyo rui
Artist haga souken
Status Ongoing

Kaifuku Jutsushi no Yarinaoshi

favorite 9 / 10
person 117 votes
visibility
520515
local_library
59 Chaps

Genres

Summary

Nhân vật chính là một người bị thoái hóa nhân cách theo thời gian mọi sự đau khổ dồn vào chính cậu ta, bị nhốt , bị hiếp , và giờ cậu ta vùng lên ... chuyện gì sẽ xảy ra?

Chap Title Total Views Date Added Action
30.1 Chương 30.1 6724 19/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 Chương 29.2 6759 03/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.1 Chap 29.1 7187 22/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.2 Chap 28.2 6922 30/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.1 Chap 28.1 6970 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.2 Chap 27.2 6952 30/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.1 Chap 27.1 7672 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.2 Chap 26.2 7623 18/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.1 Chap 26.1 7426 27/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.2 Chap 25.2 8833 09/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.1 Chapter 25.1 7629 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.2 chương 24.2 (fix chaps) 9665 22/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.1 chương 24.1 7180 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.2 chương 23.2 7911 09/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.1 chương 23.1 8296 10/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.2 chương 22.2 8588 06/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.1 chương 22.1 8169 25/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.2 Chương 21.2 9832 13/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.1 Chương 21.1 7844 03/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.2 Chapter 20.2 8034 25/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.1 Chapter 20.1 8281 12/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.5 chap 19.5 7863 13/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.1 Chương 19.1 8672 30/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.3 Chapter 18.3 8176 26/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.2 Chapter 18.2 8410 17/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.1 Chapter 18.1 8820 03/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.3 chap 17.3 8658 04/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.2 Chapter 17.2 9098 28/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.1 Chương 17.1 9067 20/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.3 Chương 16.3 8303 28/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.2 Chapter 16.2 7093 04/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.1 Chương 16.1 8806 09/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.2 Chương 15.2 8900 30/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.1 Chương 15.1 10382 18/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.3 Chapter 14.3 9482 28/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.2 Chapter 14.2 8934 22/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.1 Chương 14.1 8799 21/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.2 Chapter 13.2 9056 30/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.1 chap 13.1 8937 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.2 Chapter 12.2 9847 23/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.1 Chapter 12.1 10140 15/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.2 Chapter 11.2 7290 01/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 9492 09/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.2 chap 10.2 9730 11/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.1 Chapter 10.1 10127 24/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.2 Chapter 9.2 10874 02/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.1 Chapter 9.1 9293 02/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.2 Chapter 8.2 9261 02/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.1 Chapter 8.1 7092 03/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 10085 06/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 10626 06/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 10340 06/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 10260 06/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.2 Chương 3.2 11032 14/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.1 Chương 3.1 11194 14/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.2 Chương 2.2 5219 14/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.1 Chương 2.1 10719 13/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chapter 1.2 11282 13/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 14659 13/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
回復術士のやり直し~即死魔法とスキルコピーの超越ヒール~, KAIFUKU JUTSUSHI YARINAOSHI: SOKUSHI MAHOU TO SKILL COPY NO CHOUETSU HEAL , REDO OF HEALER
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author tsukiyo rui
Artist haga souken
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite