Kokuei no Junk

Other Name
JUNK the BLACK SHADOW, 黒影のジャンク
Translator Name EiShun Team
Category Manga
Author nakao takuya
Status Ongoing

Kokuei no Junk

favorite 2 / 10
person 17 votes
visibility
75862
local_library
24 Chaps

Genres

Summary

Chuyện kể về Junk, một hiệp sĩ trẻ đang tìm cách thoát ra khỏi cái bóng của người cha huyền thoại và những kì vọng tương lai.

Chap Title Total Views Date Added Action
19 Chương 19 2329 31/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 2281 14/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 2001 13/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 2425 03/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 2277 18/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 2102 10/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 2539 07/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.5 Chương 12.5 2672 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 2428 08/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 2863 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 642 16/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 2651 16/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 2916 14/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 3258 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 761 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 3075 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.5 Chapter 6.5 781 14/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.5 Chapter 6.5 2913 14/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 3616 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 4773 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5342 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 6592 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Kokuei no Junk Chap 2 7450 25/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 7175 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
JUNK the BLACK SHADOW, 黒影のジャンク
Translator Name EiShun Team
Category Manga
Author nakao takuya
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite