Kokuei no Junk

Other Name
JUNK the BLACK SHADOW, 黒影のジャンク
Translator Name EiShun Team
Category Manga
Author nakao takuya
Status Ongoing

Kokuei no Junk

favorite 2 / 10
person 17 votes
visibility
77020
local_library
24 Chaps

Genres

Summary

Chuyện kể về Junk, một hiệp sĩ trẻ đang tìm cách thoát ra khỏi cái bóng của người cha huyền thoại và những kì vọng tương lai.


Chap Title Total Views Date Added Action
19 Chương 19 2363 31/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 2336 14/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 2028 13/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 2441 03/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 2314 18/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 2120 10/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 2578 07/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.5 Chương 12.5 3111 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 2458 08/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 2894 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 655 16/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 2677 16/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 2957 14/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 3271 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 775 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 3110 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.5 Chapter 6.5 820 14/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.5 Chapter 6.5 2937 14/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 3715 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 4801 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5346 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 6616 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Kokuei no Junk Chap 2 7488 25/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 7209 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
JUNK the BLACK SHADOW, 黒影のジャンク
Translator Name EiShun Team
Category Manga
Author nakao takuya
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite