Kokuei no Junk

Other Name
JUNK the BLACK SHADOW, 黒影のジャンク
Translator Name EiShun Team
Category Manga
Author nakao takuya
Status Ongoing

Kokuei no Junk

favorite 2 / 10
person 17 votes
visibility
76516
local_library
24 Chaps

Genres

Summary

Chuyện kể về Junk, một hiệp sĩ trẻ đang tìm cách thoát ra khỏi cái bóng của người cha huyền thoại và những kì vọng tương lai.

Chap Title Total Views Date Added Action
19 Chương 19 2348 31/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 2319 14/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 2012 13/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 2441 03/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 2297 18/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 2120 10/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 2559 07/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.5 Chương 12.5 2896 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 2444 08/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 2880 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 655 16/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 2666 16/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 2929 14/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 3271 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 775 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 3095 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.5 Chapter 6.5 801 14/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.5 Chapter 6.5 2926 14/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 3688 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 4801 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5344 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 6604 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Kokuei no Junk Chap 2 7460 25/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 7185 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
JUNK the BLACK SHADOW, 黒影のジャンク
Translator Name EiShun Team
Category Manga
Author nakao takuya
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite