Please don't bully me - Nagatoro-san

Other Name
Please don't bully me - Nagatoro-san
Translator Name Vechai
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Please don't bully me - Nagatoro-san

favorite 9 / 10
person 23 votes
visibility
249276
local_library
93 Chaps

Genres

Summary

Nagatoro là một nữ sinh năm nhất có một sở thích là "Bắt nạt" senpai của mình. Một cuộc tình bất ngờ chuẩn bị bắt đầu.

Chap Title Total Views Date Added Action
69 Chapter 69 1788 02/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 chap 68 1984 22/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 1901 20/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 2018 12/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 (fix chaps) 3203 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 1481 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 1280 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 1240 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 1244 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 1127 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.4 Chương 59.4 944 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.3 Chương 59.3 989 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.2 Chương 59.2 936 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.1 Chương 59.1 969 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 1036 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 972 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 996 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 1099 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 1100 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 966 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 1031 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 1050 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.2 Chương 51.2 945 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.1 Chương 51.1 998 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 1032 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 1453 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 2247 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 1744 03/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 1643 18/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 1540 18/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 1840 18/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 2771 04/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 2099 21/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.6 chap 42.6 2669 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.5 chap 42.5 1672 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.4 chap 42.4 1936 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.3 chap 42.3 1736 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.2 chap 42.2 1752 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.1 chap 42.1 1788 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 chap 41 1887 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 chap 40 1554 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 chap 39 1650 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.5 Chương 38.5 2368 07/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 1746 07/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 2629 16/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 2573 16/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 2778 22/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.3 Chương 34.3 2700 18/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.2 Chương 34.2 2122 18/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.1 Chương 34.1 1880 18/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 3671 17/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 2208 17/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 2951 19/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.5 Chương 31.5 2437 19/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 2034 19/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 3303 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.3 Chapter 29.3 2379 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 Chapter 29.2 2004 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.1 Chapter 29.1 2221 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 2025 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 2050 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.3 Chapter 27.3 2168 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.2 Chapter 27.2 2462 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.1 Chapter 27.1 2096 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 1946 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 2529 19/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 4163 02/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 2576 02/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 3207 11/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 2731 11/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 3687 04/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 4670 23/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 4738 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 3146 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 4666 26/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 chap 16 5408 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5392 28/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 469 11/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5418 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5468 08/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5519 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5470 14/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5469 01/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5520 17/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5456 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5312 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.5 Chapter 5.5 5093 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5403 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5535 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5625 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5744 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5907 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chapter 0 5894 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Please don't bully me - Nagatoro-san
Translator Name Vechai
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite