Please don't bully me - Nagatoro-san

Other Name
Please don't bully me - Nagatoro-san
Translator Name Vechai
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Please don't bully me - Nagatoro-san

favorite 9 / 10
person 24 votes
visibility
272602
local_library
93 Chaps

Genres

Summary

Nagatoro là một nữ sinh năm nhất có một sở thích là "Bắt nạt" senpai của mình. Một cuộc tình bất ngờ chuẩn bị bắt đầu.

Chap Title Total Views Date Added Action
2021 Chương 2021 1878 07/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 2943 02/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 chap 68 2485 22/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 2265 20/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 2347 12/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 (fix chaps) 3517 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 1743 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 1576 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 1518 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 1535 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 1356 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.4 Chương 59.4 1208 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.3 Chương 59.3 1218 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.2 Chương 59.2 1137 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.1 Chương 59.1 1269 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 1272 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 1244 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 1269 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 1341 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 1342 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 1264 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 1404 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 1307 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.2 Chương 51.2 1168 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.1 Chương 51.1 1230 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 1323 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 1761 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 2528 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 2038 03/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 1918 18/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 1829 18/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 2128 18/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 3045 04/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 2447 21/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.6 chap 42.6 2960 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.5 chap 42.5 1971 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.4 chap 42.4 2245 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.3 chap 42.3 2049 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.2 chap 42.2 2101 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.1 chap 42.1 2178 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 chap 41 2334 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 chap 40 1888 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 chap 39 1986 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.5 Chương 38.5 2811 07/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 2127 07/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 3001 16/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 2905 16/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 3188 22/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.3 Chương 34.3 3029 18/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.2 Chương 34.2 2470 18/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.1 Chương 34.1 2249 18/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 4008 17/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 2575 17/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 3399 19/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.5 Chương 31.5 2829 19/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 2478 19/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 3742 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.3 Chapter 29.3 2768 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 Chapter 29.2 2422 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.1 Chapter 29.1 2625 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 2440 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 2387 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.3 Chapter 27.3 2522 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.2 Chapter 27.2 2831 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.1 Chapter 27.1 2488 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 2331 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 2922 19/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 4588 02/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 3032 02/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 3631 11/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 3091 11/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 4029 04/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5017 23/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 5016 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 3512 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 4995 26/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 chap 16 5456 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5448 28/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 864 11/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5474 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5524 08/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5579 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5520 14/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5517 01/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5590 17/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5510 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5370 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.5 Chapter 5.5 5151 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5461 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5597 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5689 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5830 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5999 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Please don't bully me - Nagatoro-san
Translator Name Vechai
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite