Sekai Oni

Other Name
Sekai Oni
Translator Name Miu Miu
Category Manga
Author okabe eru
Status Ongoing

Sekai Oni

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
59051
local_library
53 Chaps

Genres

Summary

Những tấm gương phản chiếu những thứ không tồn tại. Người ta gọi đó là một chứng bệnh hiếm có, “Alice in mirrorland”. Câu chuyện bắt đầu mở ra khi những hình ảnh phản chiếu bắt đầu tác động đến thực tại, rào cản giữa hiện thực và ảo ảnh sụp đổ, như một tấm gương rơi. Chào mừng đến với thế giới bên kia tấm gương. Chào mừng đến với wonderland


fanpage: https://www.facebook.com/MiuMiuTeam/?ref=page_internal

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
128 chap 128 END 726 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 chap 127 237 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 chap 126 201 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 622 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 231 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 197 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 218 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 241 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 214 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 184 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 214 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 160 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 165 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 193 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 157 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 173 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 190 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 171 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 172 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 221 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 164 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 137 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 186 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 168 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 218 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 292 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 595 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 497 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Sekai Oni x Mob Psycho 100 3670 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2600 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Sekai Oni x Mob Psycho 100 2244 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 1651 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1560 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter18 1382 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter17 1499 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter16 1515 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter15 1660 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.5 Chapter14.5 1293 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter14 1938 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter13 2184 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter12 1403 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter11 2271 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 1948 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 1886 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 1543 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.5 Chap 7.5 1308 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 1707 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 2040 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 2824 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 2846 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 2695 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 2973 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 3267 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Sekai Oni
Translator Name Miu Miu
Category Manga
Author okabe eru
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite