Sekai Oni

Other Name
Sekai Oni
Translator Name Miu Miu
Category Manga
Author okabe eru
Status Ongoing

Sekai Oni

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
47877
local_library
53 Chaps

Genres

Summary

Những tấm gương phản chiếu những thứ không tồn tại. Người ta gọi đó là một chứng bệnh hiếm có, “Alice in mirrorland”. Câu chuyện bắt đầu mở ra khi những hình ảnh phản chiếu bắt đầu tác động đến thực tại, rào cản giữa hiện thực và ảo ảnh sụp đổ, như một tấm gương rơi. Chào mừng đến với thế giới bên kia tấm gương. Chào mừng đến với wonderland


Chap Title Total Views Date Added Action
128 chap 128 END 501 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 chap 127 160 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 chap 126 153 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 580 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 190 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 171 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 199 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 194 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 164 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 170 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 182 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 145 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 165 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 193 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 131 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 129 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 165 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 171 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 160 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 203 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 139 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 126 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 159 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 157 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 170 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 192 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 227 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 383 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Sekai Oni x Mob Psycho 100 3521 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2500 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Sekai Oni x Mob Psycho 100 1757 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 1566 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1415 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter18 1258 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter17 1374 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter16 1406 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter15 1536 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.5 Chapter14.5 1071 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter14 1411 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter13 1451 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter12 1260 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter11 1448 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 1641 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 1687 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 1421 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.5 Chap 7.5 1205 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 1599 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 1348 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 1766 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 1687 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 1856 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 1995 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 3019 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Sekai Oni
Translator Name Miu Miu
Category Manga
Author okabe eru
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite