Sekai Oni

Other Name
Sekai Oni
Translator Name Miu Miu
Category Manga
Author okabe eru
Status Ongoing

Sekai Oni

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
45410
local_library
53 Chaps

Genres

Summary

Những tấm gương phản chiếu những thứ không tồn tại. Người ta gọi đó là một chứng bệnh hiếm có, “Alice in mirrorland”. Câu chuyện bắt đầu mở ra khi những hình ảnh phản chiếu bắt đầu tác động đến thực tại, rào cản giữa hiện thực và ảo ảnh sụp đổ, như một tấm gương rơi. Chào mừng đến với thế giới bên kia tấm gương. Chào mừng đến với wonderland

Chap Title Total Views Date Added Action
128 chap 128 END 411 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 chap 127 131 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 chap 126 110 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 566 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 170 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 137 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 172 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 161 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 146 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 159 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 169 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 132 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 150 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 179 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 119 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 109 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 149 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 141 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 134 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 155 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 126 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 113 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 125 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 140 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 158 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 172 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 209 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 369 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Sekai Oni x Mob Psycho 100 3254 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2476 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Sekai Oni x Mob Psycho 100 1706 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 1341 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1383 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter18 1226 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter17 1297 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter16 1359 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter15 1503 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.5 Chapter14.5 1041 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter14 1377 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter13 1401 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter12 1213 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter11 1411 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 1610 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 1634 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 1377 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.5 Chap 7.5 1183 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 1402 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 1317 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 1722 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 1656 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 1803 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 1926 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 2780 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Sekai Oni
Translator Name Miu Miu
Category Manga
Author okabe eru
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite