Sekai Oni

Other Name
Sekai Oni
Translator Name Miu Miu
Category Manga
Author okabe eru
Status Ongoing

Sekai Oni

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
68876
local_library
53 Chaps

Genres

Summary

Những tấm gương phản chiếu những thứ không tồn tại. Người ta gọi đó là một chứng bệnh hiếm có, “Alice in mirrorland”. Câu chuyện bắt đầu mở ra khi những hình ảnh phản chiếu bắt đầu tác động đến thực tại, rào cản giữa hiện thực và ảo ảnh sụp đổ, như một tấm gương rơi. Chào mừng đến với thế giới bên kia tấm gương. Chào mừng đến với wonderland


fanpage: https://www.facebook.com/MiuMiuTeam/?ref=page_internal

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
128 chap 128 END 828 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 chap 127 270 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 chap 126 216 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 635 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 246 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 209 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 252 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 284 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 241 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 197 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 225 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 176 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 181 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 205 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 168 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 192 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 207 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 205 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 219 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 248 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 207 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 168 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 200 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 188 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 237 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 487 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 647 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 522 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Sekai Oni x Mob Psycho 100 4839 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2635 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Sekai Oni x Mob Psycho 100 2278 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 1688 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1575 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter18 1399 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter17 1516 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter16 2213 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter15 1713 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.5 Chapter14.5 3758 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter14 1952 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter13 2198 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter12 2127 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter11 2290 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 1963 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 2385 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 1554 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.5 Chap 7.5 1832 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 1835 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 2085 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 2920 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 2913 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 2921 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 3013 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5214 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Sekai Oni
Translator Name Miu Miu
Category Manga
Author okabe eru
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite