Sekai Oni

Other Name
Sekai Oni
Translator Name Miu Miu
Category Manga
Author okabe eru
Status Ongoing

Sekai Oni

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
69905
local_library
53 Chaps

Genres

Summary

Những tấm gương phản chiếu những thứ không tồn tại. Người ta gọi đó là một chứng bệnh hiếm có, “Alice in mirrorland”. Câu chuyện bắt đầu mở ra khi những hình ảnh phản chiếu bắt đầu tác động đến thực tại, rào cản giữa hiện thực và ảo ảnh sụp đổ, như một tấm gương rơi. Chào mừng đến với thế giới bên kia tấm gương. Chào mừng đến với wonderland


fanpage: https://www.facebook.com/MiuMiuTeam/?ref=page_internal

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
128 chap 128 END 847 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 chap 127 285 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 chap 126 240 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 647 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 285 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 240 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 289 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 299 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 241 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 209 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 244 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 214 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 194 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 217 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 199 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 206 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 222 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 205 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 265 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 264 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 221 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 168 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 212 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 205 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 314 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 503 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 681 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 535 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Sekai Oni x Mob Psycho 100 4864 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2646 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Sekai Oni x Mob Psycho 100 2278 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 1708 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1593 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter18 1429 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter17 1535 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter16 2224 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter15 1713 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.5 Chapter14.5 3774 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter14 1980 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter13 2224 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter12 2163 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter11 2321 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 1980 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 2401 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 1567 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.5 Chap 7.5 1843 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 1835 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 2117 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 2956 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 2913 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 2921 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 3043 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5226 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Sekai Oni
Translator Name Miu Miu
Category Manga
Author okabe eru
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite