Dokunie Cooking

Other Name
毒贄クッキング
Translator Name Snow Flower
Category Manga
Author Suu Minazuki
Status Done

Dokunie Cooking

favorite 9 / 10
person 69 votes
visibility
229706
local_library
32 Chaps

Genres

Summary

Khi quái vật xuất hiện gần ngôi làng, để không bị nó tấn công, dân làng phải hiến tế cho nó những trinh nữ và Popa - trinh nữ cuối cùng của làng đã phải hy sinh, nhưng đến lúc đánh chén thì mọi chuyện không dễ như con quái vật nghĩ

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
32 Chapter 32 5931 15/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5999 09/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5675 01/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5597 25/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5540 18/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 6001 15/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5501 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5534 04/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 6376 19/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 quái vật-san, bị nhắm đến 6397 07/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 bắt lấy em 6197 27/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Quý ông quái vật 6346 06/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Bản tình ca Kerubiel 7244 21/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Khủng bố thức ăn 6474 04/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Popa, cô đến đây là để xin lỗi chứ không phải để đánh nhau 6541 18/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 hỏa ngục II 6499 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Hỏa Ngục 6652 03/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 6494 20/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 rung chuyển làng hạt dẻ 6648 18/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 6073 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Elf hiến tế 6951 05/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Thiên thần sa ngã 7350 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Anh hùng và vật hiến tế 2 7908 30/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 11415 19/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Công chúa elf ngủ trong rừng 9159 13/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Elfmagedon 8584 28/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Nước ngâm yêu tộc 8709 24/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 8458 12/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Tiếp tục nâng cao 8578 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Elf sấy khô 9020 01/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Elf chiên xù 9443 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 10412 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
毒贄クッキング
Translator Name Snow Flower
Category Manga
Author Suu Minazuki
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite